Hae tästä blogista

maanantai 28. marraskuuta 2022

Lahti 20.11.

El Jukebox v. 700 16.1, v. 1000 16.4

Karelin Avenger v. 700 16.3, v. 1000 17.3

Cash Maker v. 700 13.0, v. 1000 12.4

Rallin Muisto v. 700 24.8, v. 1000 25.6

Gyro Gearloose v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Spin Eight v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Skype v. 700 12.0, v. 1000 13.7

Gutsy Cobbler v. 700 11.4, v. 1000 12.9

lauantai 26. marraskuuta 2022

Jägersro 19.11.

Backdraft v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Solkattens Nikita v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Kadabra Dream v. 700 11.5, v. 1000 12.5

Önas Prince v. 700 9.1, v. 1000 10.6

Longgone River v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Arvid S.H. v. 700 10.7, v. 1000 11.1

Vegas Wania v. 700 11.8, v. 1000 14.4

Golden Stone v. 700 10.5, v. 1000 12.4

Seventh Heaven v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Love No Pain v. 700 11.4, v. 1000 12.6

Patrick Silvio v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Seinäjoki 19.11.

The Rain Song v. 700 12.9

Corazon Combo v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Aurora Comery v. 700 13.7

Callela Nelson v. 700 9.9

Mandi More v. 700 14.8

Lystilän Lento v. 700 25.7

Magazine Match v. 700 11.5

Rivercapes Way v. 700 12.7

Mr Stahl v. 700 9.8

Rekilammen Sauli v. 700 26.3, v. 1000 27.1

Arnie's Emilie v. 700 11.4

Romme 18.11.

Ajlexes Abraxas v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Club Nord Elit v. 700 11.5, v. 1000 13.0

In Your Time v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Massaj Käll v. 700 9.9, v. 1000 12.9

Turku 18.11.

Furiosa v. 700 11.7, v. 1000 11.9

Celsius Evo v. 700 13.0, v. 1000 12.4

Isosalon Isku v. 7090 27.1, v. 1000 27.5

Poken Roope v. 700 27.4, v. 1000 27.5

Explosive Secret v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Nevan Lupaus v. 700 25.8, v. 1000 26.3

Vikens Ultra v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Åby 17.11.

Franky Bahia v. 700 14.6, v. 1000 14.2

Bottnas Idol v. 700 11.7, v. 1000 13.4

The Way I Talk Ås v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Vanity Flair v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Fauntleroy v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Capriccio d'Amore v. 700 9.9, v. 1000 13.0

Easy Cash v. 700 9.6, v. 1000 11.8

Kouvola 17.11.

Amperage Hanover v. 700 14.8, v. 1000 14.5

Emperor Press v. 700 18.8, v. 1000 18.9

Hold Me Cloud v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Maisteri Jutila v. 700 29.4, v. 1000 27.6

Swan Orden v. 700 16.5, v. 1000 17.1

Solvalla 16.11.

Kentucky Sisu v. 700 15.8, v. 1000 16.6

Cash Forever v. 700 12.5, v. 1000 12.6

Pagani Hall v. 700 14.8, v. 1000 16.8

Sun Summit v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Revelation v. 700 10.2, v. 1000 11.6

Marea v. 700 13.3, v. 1000 13.9

Nymke Brigadoon v. 700 12.4, v. 1000 12.8

Missing Tooma v. 700 13.5, v. 1000 13.8

Istanbul Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Vermo 16.11.

Fantom Factor v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Sirpsakka v. 700 25.2, v. 1000 25.9

Bean Fighter v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Goodygoodytwoshoes v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Savon Sisu v. 700 22.5, v. 1000 24.3

Chestnut Sala v. 700 12.9, v. 1000 14.1

El Kazaam v. 700 12.7, v. 1000 15.2

Pauhis v. 700 24.6, v. 1000 25.4

MAS Champ v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Villiveko v. 700 26.1, v. 1000 27.1

Axevalla 15.11.

New Frisiana v. 700 14.6, v. 1000 17.3

Obama Zon v. 700 14.2, v. 1000 16.0

Gustaf Avenue v. 700 12.3, v. 1000 14.4

Velocius Crowd One v. 700 11.5, v. 1000 12.7

Yohan Hills v. 700 10.8, v. 1000 12.7

Our Pearl v. 700 12.2, v. 1000 14.5

Lipton Scott v. 700 14.4, v. 1000 15.0

Farfars Dream v. 700 16.7, v. 1000 17.5

Dats So Cool v. 700 9.7, v. 1000 10.9

Aphrodite di Milo v. 700 15.6, v. 1000 15.9

Cayucos v. 700 13.3, v. 1000 14.0

tiistai 22. marraskuuta 2022

Kaustinen 15.11.

Rim Bay Willmore v. 700 16.1, v. 1000 17.2

Uncia v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Taigo Blessed v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Ilos Silmarillion v. 700 12.3, v. 1000 14.3

Teivo 15.11.

Welldone v. 700 18.4

Tupettaja v. 700 37.6, v. 1000 36.8

Karisma River v. 700 16.9

Hopefully Quick v. 700 14.5, v. 1000 15.6

Jakob K.Boko v. 700 14.9

Haukeli Expressen v. 700 25.4, v. 1000 25.7

Lindy Poppins v. 700 15.6

Buck Lane v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Färjestad 14.11.

Peter Pan v. 700 11.1, v. 1000 13.4

Es Trenc v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Ad Astra v. 700 12.1, v. 1000 13.9

Back To Work v. 700 13.0, v. 1000 14.5

Amigo Racer v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Pori 14.11.

Karkki Rols v. 700 32.3, v. 1000 32.0

Magarri v. 700 12.8, v. 1000 14.9

Mitori v. 700 27.8, v. 1000 27.6

Anna K. Garden v. 700 13.0, v. 1000 14.8

Gliding Star v. 700 15.0, v. 1000 16.6

Exceptional v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Lappeenranta 14.11.

Russell d'Inverne v. 700 17.4, v. 1000 17.1

Antin Kroisos v. 700 30.3, v. 1000 30.3

Mr Hanky-Panky v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Mary Hotshot v. 700 14.0

Lemmy Model v. 700 13.9, v. 1000 16.4

Milrid v. 700 26.0, v. 1000 26.9

It's Raining Men v. 700 11.1, v. 1000 11.4


Eskilstuna 13.11.

Honey's Magnificient v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Happy Go Pepper v. 1000 14.3

El Vejo Khalifa v. 1000 13.4

Bitcoind'arc v. 1000 10.8

Wingait Leif v. 700 10.6, v. 1000 11.4

Great Skills v. 700 9.2, v. 1000 10.4

Edima v. 700 13.0, v. 1000 13.4

Francesco Zet v. 700 9.5, v. 1000 10.9

Triton v. 700 10.5, v. 1000 13.1

Bedazzled Sox v. 700 9.0, v. 1000 10.8

O'mara Zon v. 700 10.9, v. 1000 12.1

Mikkeli 13.11.

Eko Odessa v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Holy Jack v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Sinkun Cunkku v. 700 28.3, v. 1000 27.1

Rudebox v. 700 13.2, v. 1000 15.1

Anne de Blend v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Eskilstuna 12.11.

Marion Mark v. 700 11.8, v. 1000 13.1

Scaryberry Lixarve v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Vice Versa Diamant v. 700 14.1, v. 1000 13.2

Santos de Castella v. 700 9.0, v. 1000 11.6

L.A.Avanza v. 600 10.9, v. 1000 12.7

Corazon de B. v. 600 11.4, v. 1000 11.4

Racing Brodda v. 600 10.9, v. 1000 11.6

Phoenix Photo v. 600 8.7, v. 1000 10.5

Kathrine S.H. v. 600 11.2, v. 1000 12.1

Declan v. 600 11.0, v. 1000 12.0

Everon v. 700 11.7, v. 1000 13.3

Jyväskylä 12.11.

 Tutun Impi v. 700 28.9

Nothingcomes v. 700 16.8, v. 1000 16.8

Uranos v. 700 16.6, v. 1000 18.2

Business School v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Surprise Daisy v. 700 11.8

Credit To Hope v. 700 12.8, v. 1000 15.1

Arnie's Emilie v. 700 10.5, v. 1000 12.3

Perchpond v. 700 12.4, v. 1000 14.5

Main Stage v. 700 12.5

Elan v. 700 23.6, v. 1000 24.5

Virin Varpu v. 700 29.5, v. 1000 28.8

Örebro 11.11.

North Dakota v. 700 12.4, v. 1000 12.4

Maximize'em v. 700 15.2, v. 1000 15.0

Bank Blow v. 700 10.7, v. 1000 12.5

Kalmar 11.11.

Elegant Jet v. 700 14.1, v. 1000 15.1

Lucky di Quattro v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Gossip Simoni v. 700 11.1, v. 1000 12.7

Kron Vici Star v. 700 10.5, v. 1000 12.3

Aetos Kronos v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Platinium v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Larry Wood v. 700 9.9, v. 1000 11.0

Solvalla 11.11.

Jobas Goofy v. 700 14.7, v. 1000 16.3

Gentiane Evening v. 700 12.3, v. 1000 13.6

Rally Inge v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Lady Dee v. 700 11.8, v. 1000 13.6

Kainai Goj v. 700 11.3, v. 1000 11.0

Indy Lane v. 700 11.0, v. 1000 11.2

Global C.Lucky v. 700 12.4, v. 1000 13.2

Joensuu 11.11.

Run Runaway v. 700 14.9, v. 1000 16.1

MAS Filbert v. 700 19.2, v. 1000 18.8

Minskaus v. 700 27.0, v. 1000 27.1

Saint Salme v. 700 16.7, v. 1000 17.9

Wonder of You v. 700 13.4, v. 1000 14.2

Rebel Rapid v. 70011.7, v. 1000 12.9

Seinäjoki 11.11.

Raja Eagle v. 700 15.4, v. 1000 16.4

Lavjori v. 700 30.4, v. 1000 30.0

Special Gun v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Koveri v. 700 20.8, v. 1000 20.6

Herman Storm v. 700 15.9, v. 1000 17.7

Sobel Conway v. 700 11.7, v. 1000 11.9

Laurila's Haldir v. 700 12.7, v. 1000 15.8

Gävle 10.11.

Conrads Palle v. 700 14.4, v. 1000 16.6

Hermione v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Timeless Sunset v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Kalashnikov v. 700 10.6, v. 1000 12.5

Staro Onyourmarks v. 700 8.9, v. 1000 11.0

Herman Hazelaar v. 700 11.1, v. 1000 13.3

Lahti 10.11.

 Nopsa Eelis v. 700 33.9, v. 1000 34.3

Joseph Bok v. 700 1.4, v. 1000 12.0

Pate Pollea v. 700 27.1, v. 1000 27.7

Lisa Sensation v. 700 14.8, v. 1000 16.1

Pretty Vision v. 700 1.7, v. 1000 15.3

Gambler Hoss v. 700 13.5, v. 1000 15.3

All Or Nothing v. 700 13.7, v. 1000 16.0

Åby 9.11.

Frank S.H. v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Ianthin G.C: v. 700 13.8, v. 1000 15.8

Special Chance v. 700 13.1, v. 1000 14.8

Be My Baby v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Chic v. 700 18.3, v. 1000 17.9

Husse Boko v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Laban Lagö v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Eenymeenyminymoedk v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Sink Rate v. 700 15.6, v. 1000 16.7

Solvalla 9.11.

Chimi v. 700 12.7, v. 1000 13.6

Eddy West v. 700 12.3, v. 1000 13.3

H.M.'s Chica v. 700 16.3, v. 1000 15.5

Benchmark v. 700 12.6, v. 1000 14.5

Douanier v. 700 13.4, v. 1000 14.0

Aragorn As v. 700 10.0, v. 1000 11.4

Jarel Boko v. 700 15.3, v. 1000 14.7

You To Ezme v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Swept Wing v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Vermo 9.11.

Armell v. 700 17.7, v. 1000 18.0

Vekraus v. 700 30.1, v. 1000 28.8

Uptown Kemp v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Don Williams v. 700 16.0, v. 1000 15.7

Global Beware v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Citadella Evo v. 700 13.9, v. 1000 14.5

Oon Eka v. 700 29.7, v. 1000 29.9

Deep Blue Font v. 700 11.6, v. 1000 13.9

Hila's Elton v. 700 16.1, v. 1000 16.1

perjantai 18. marraskuuta 2022

Jägersro 8.11.

Rose Apple v. 700 16.9, v. 1000 17.3

Noble A.F. v. 700 11.9, v. 1000 13.9

Hernando v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Seventh Heaven v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Kindred Spirit v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Primadonna Tile v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Debutante v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Lorenzo Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.2

Forever Shadow v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Jelly Bean Mearas v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Teivo 8.11.

Callela Xania v. 700 19.5, v. 1000 20.3

Voice of Reason v. 600 15.7

Lindy Poppins v. 700 14.7, v. 1000 14.4

Top Class Kemp v. 700 17.1, v. 1000 17.3

Jävsö Nilsingemar v. 700 25.8, v. 1000 26.6

Enge Jas v. 700 13.6, v. 1000 14.6

Edwin Orden v. 700 14.8, v. 1000 15.8

Kulta Ilpo Pii v. 700 27.5, v. 1000 29.1

Halmstad 7.11.

Ture L.A. v. 700 13.3, v. 1000 13.1

Heartbeat Julie v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Frankie Godiva v. 700 15.6, v. 1000 14.9

Amazing Lady N.O. v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Judge D. v. 700 11.2, v. 1000 12.1

Farbror Melker v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Ferrari Sisu v. 700 10.5, v. 1000 11.1

Kouvola 7.11.

Sävel-Meri v. 700 31.6, v. 1000 31.1

Doncio v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Napoleon Fortis v. 700 20.6, v. 1000 19.7

Massive Shine v. 700 15.2, v. 1000 15.9

Yolo Savoy v. 700 13.8, v. 1000 14.1

Helmen Humu v. 700 25.5, v. 1000 26.9

Kiikku's Trooper v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Kaustinen 7.11.

Xeven Leader v. 700 13.0, v. 1000 13.8

Luraus v. 700 26.3, v. 1000 26.6

Hamlet Star v. 700 15.1, v. 1000 17.3

Pärttyl v. 700 24.7, v. 1000 24.6

Amazing May v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Xet Diablo v. 700 16.7, v. 1000 16.9

Night Sky v. 700 15.5, v. 1000 17.5


Forssa 6.11.

Give Me A Reason v. 700 14.9, v. 1000 16.3

Eventful Swamp v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Icecream In v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Explosive Secret v. 700 12.7, v.1000 15.3

Masavesa v. 700 26.9, v. 1000 27.8

Miragtion v. 700 12.9, v. 1000 15.4

Comeflywithme v. 700 13.7, v. 1000 16.0

Locusta v. 700 16.2, v. 1000 17.6

Bergsåker 6.11.

Pinto Bob v. 700 8.4, v. 1000 9.9

Ektara v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Myrsjös Timeout v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Albert Zonett v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Knutte Sting v. 700 10.7, v. 1000 12.4

Queen Tresher v. 700 11.3, v. 1000 13.0

Kuopio 6.11.

Chopin Blues v. 700 18.0, v. 1000 18.8

Fransua v. 700 25.6, v. 1000 16.5

BWT Hurricane v. 700 18.2, v. 1000 18.5

Ronaldo Malibu v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Pegasos Evo v. 700 15.5, v. 1000 15.3

Second Opinion v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Kasper D.Boko v. 700 15.4, v. 1000 17.0

lauantai 12. marraskuuta 2022

Mikkeli 5.11.

Hymynpilke v. 700 27.5, v. 1000 28.5

Wartti v. 700 27.9, v. 1000 27.9

Complicated v. 700 15.6

Kastehelmeni v. 700 26.1, v. 1000 26.0

Royal Date v. 600 11.9

Ciiran Tähti v. 700 24.5, v. 1000 24.6

Trailblazer v. 700 15.0

J.H.Mannerheim v. 600 8.8, v. 1000 11.2

Ilos Sansibar v. 600 13.3

Rebel Rapid v. 600 15.1, v. 1000 14.5

Landen Paukku v. 600 23.2, v. 1000 22.6

Bollnäs 4.11.

Global Dancer v. 600 11.8, v. 1000 13.5

Arosa Hazelaar v. 600 14.0, v. 1000 15.7

Vice Versa Diamant v. 600 10.6, v. 1000 12.1

perjantai 11. marraskuuta 2022

Solvalla 4.11.

Country Home v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Always A Pleasure v. 700 11.8, v. 1000 12.1

Andy Gel v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Gentiane Evening v. 700 11.3, v. 1000 12.4

Rosemary Tile v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Ploquepin v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Olimp v. 700 11.7, v. 1000 14.0

Stens Surprise v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Campari v. 700 17.1, v. 1000 17.0

Oulu 4.11.

Jennirosa v. 700 18.5, v. 1000 19.0

Boogiewoogie Laday v. 700 12.2, v. 1000 13.8

Astrid Broline v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Jullen Hermanni v. 700 28.8, v. 1000 28.6

Amazing May v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Special Present v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Pori 4.11.

Magarri v. 700 15.1, v. 1000 16.3

Roseline Forbes v. 700 14.3, v. 1000 14.8

Y.P. Son v. 700 27.5, v. 1000 28.3

Precious Rock v. 700 14.5, v. 1000 16.2

Vinci Power v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Mystery For Ever v. 700 16.9, v. 1000 17.3

Örebro 3.11.

Kathrine S.H. v. 700 13.1, v. 1000 13.4

Diamant Vendil v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Global Tailwind v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Hurrican Gilbert v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Comes With Age v. 700 11.1, v. 1000 11.9

The Eagle v. 700 11.7, v. 1000 12.5

Jyväskylä 3.11.

Callela Vipline v. 700 16.7, v. 1000 18.2

Verona Hoist v. 700 15.0, v. 1000 16.8

Nothingcomes v. 700 14.6, v. 1000 15.7

Bosse Nice v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Hamilton d'Am v. 700 14.5, v. 1000 15.1, v. 1700 16.2

Business School v. 700 14.8, v. 1000 15.3

Perchpond v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Rainbow Giant v. 700 16.4, v. 1000 16.7

Tulipiirto v. 700 25.0, v. 1000 26.5

Jägersro 2.11.

Narita v. 700 11.7, v. 1000 13.8

Fiftyfour v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Äkta Lavec v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Nalanji Boko v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Frodo Cash v. 700 13.6, v .1000 13.7

Ipanema Beach v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Al Pacino v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Boli You S.M. v. 700 12.7, v. 1000 12.5

Natorp Bo v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Discotheque v. 700 18.3, v. 1000 17.7

Solvalla 2.11.

Marea v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Xanthis Delicious v. 700 8.8, v. 1000 10.1

Dream Combo v. 700 14.1, v. 1000 15.6

Still Stormin' v. 700 14.4, v. 1000 15.3

Vegas Wania v. 700 10.7, v. 1000 12.2

Ductus v. 700 13.0, v. 1000 12.9

Jaguar Journey v. 700 12.0, v. 1000 13.4

Brambling v. 700 10.8, v. 1000 10.8

Happy Go Pepper v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Calgary Games v. 700 7.4, v. 1000 8.6

Vermo 2.11.

Rafaello Classico v. 700 13.3, v. 1000 15.0

Filiokkus v. 700 29.3, v. 1000 30.4

Hierro Boko v. 700 10.4, v. 1000 11.9

Westside Madonna v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Haukeli Expressen v. 700 22.6, v. 1000 24.1

Siirin Farssi v. 700 23.4, v. 1000 25.9

Celsius Evo v. 700 10.9, v. 1000 11.9

Mary Hotshot v. 700 13.1, v. 1000 14.6

keskiviikko 9. marraskuuta 2022

Gävle 1.11.

Homeland Pellini v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Blues Brother v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Nose High v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Exhausted v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Arras Beluga Wine v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Barry Wadd v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Västerbo Maharani v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Massaj Käll v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Teivo 1.11.

Virvana  v. 700 31.6

Empress Boogie v. 700 15.6

Harmonie Merite v. 700 13.2

Ekosalama v. 700 29.5, v. 1000 29.1

Juliet Ray v. 700 14.9, v. 1000 18.0

Patulaine v. 700 32.6, v. 1000 32.1

Eko Laconda v. 700 14.9, v. 1000 15.4

Feels Like Flying v. 700 13.5, v. 1000 14.4

American Cooper v. 700 14.1, v. 1000 15.8

Mantorp 31.10.

Andover Heaven v. 700 11.3, v. 1000 12.6

Henessi Jubilee v. 700 16.5, v. 1000 16.4

Historic Dry v. 700 12.9, v. 1000 13.4

Tom Crowe v. 700 14.1, v. 1000 15.6

Max Håleryd v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Gambino Brick v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Seinäjoki 31.10.

 Adrenaline Broline v. 700 18.0, v. 1000 18.3

Hentun Liisa v. 700 25.7, v. 1000 27.6

Amongst Stars v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Taksvenla v. 700 24.8, v. 1000 25.1

Ypäjä Norppa v. 700 30.2, v. 1000 29.9

Queen It v. 700 16.7, v. 1000 17.7

Thai Profit v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Tinder Matt v. 700 17.2, v. 1000 19.2

Turku 30.10.

Pikku Moskiitto v. 700 27.7, v. 1000 27.4

Roseline Forbes v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Empere's Black v. 700 18.2, v. 1000 17.3

Sahara Flames v. 700 12.3, v. 1000 13.1

True Colors v. 700 14.3, v. 1000 15.0

BWT Gazeau v. 700 11.4, v. 1000 11.2

Julmin v. 700 24.5, v. 1000 24.9

Solvalla 30.10.

Stens Retention v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Rihanna W.I. v. 700 8.8, v. 1000 10.5

Francesco Zet v. 700 9.3, v. 1000 10.2

Kayla Westwood v. 700 11.2, v. 1000 12.8

King Kennedy v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Akilles Face v. 700 11.5, v. 1000 11.5

Drake Kronos v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Faeza Zet v. 700 12.1, v. 1000 11.7

Joe Dalton v. 700 11.0, v. 1000 11.3

Senorita Tokio v. 600 10.3, v. 1000 11.8

Bonnewille W.I. v. 600 13.3, v. 1000 13.6

Iznogoud Am v. 700 9.4, v. 1000 10.5

Romme 29.10.

Crowd One Evo v. 600 16.8, v. 1000 16.4

Sweet And Wild v. 700 10.6, v. 1000 11.9

M.T.Ravishing v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Don't Be Weak v. 600 9.7, v. 1000 10.0

Missle Hill v. 600 8.3, v. 1000 10.5

Juni Rapid v. 600 13.2, v. 1000 12.9

Velocius Crowd One v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Express Love v. 600 12.1, v .1000 13.3

Amalencius B.B. v. 600 9.8, v. 1000 11.1

Coquina Beach v. 700 12.0, v. 1000 13.1

tiistai 8. marraskuuta 2022

Kouvola 29.10.

Zara Avenger v. 700 18.9, v. 1000 18.3

Ivory Donut v. 700 15.4, v. 1000 15.4

Kinderi v. 700 31.2, v. 1000 29.0

Super Topaz v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Hierro Boko v. 700 16.8, v. 1000 16.5

Uptown Kemp v. 700 16.3, v. 1000 16.0

Stallone v. 700 23.2, v. 1000 23.7

Varoitus v. 700 29.2, v. 1000 28.7

MAS Champ v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Goodygoodytwoshoes v. 700 14.8, v. 1000 14.8

Sands Gangster v. 700 16.3, v. 1000 16.0

Aurora Comery v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Kalmar 28.10.

Judge D. v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Prutti di Mare v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Mojito Day v. 700 10.6, v. 1000 12.3

Dig For Ember v. 700 11.7, v. 1000 13.3

Maestro Crowe v. 700 9.9, v. 1000 11.2

Tui Southwind v. 700 11.4, v. 1000 13.2

So Much Lady v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Solvalla 28.10.

Feel The Benefit v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Domenik Jet v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Columbia v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Ara v. 700 10.9, v. 1000 11.7

Parker v. 700 11.3, v. 1000 11.7

Charlotte Bailey v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Kuopio 28.10.

One Quick v. 700 13.5, v. 1000 14.2

Bismack Comery v. 700 13.5, v. 1000 13.4

Savon Sisu v. 700 27.9, v. 1000 29.2

Amiraal Victor v. 700 16.3, v. 1000 16.5

Volsuma v. 700 27.0, v. 1000 26.8

Gitano Thieben v. 700 14.0, v. 1000 14-7

Tajfunrain v. 700 15.3, v. 1000 14.8

Åby 27.10.

Beauty Evo v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Eagle Trot v. 700 16.3, v. 1000 16.2

Dance Kronos v. 700 11.7, v. 1000 13.1

Debonair Mary v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Jello W. v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Souvenir d'Inverne v. 700 11.0, v. 1000 12.1

Candlewick v. 700 10.1, v. 1000 12.1

Kaustinen 27.10.

Sunlight Hope v. 700 19.4, v. 1000 19.6

Caviarinho v. 700 16.7, v. 1000 18.0

Rick Rubin v. 700 17.5, v. 1000 17.5

Kevinin Tähti v. 700 27.6, v. 1000 29.0

Jimpeto Joy v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Hercules Star v. 700 17.4, v. 1000 18.1

Lahti 27.10.

Fine Way v. 700 14.5, v. 1000 16.3

Hila's Elton v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Perfect Chapman v. 700 14.7, v. 1000 15.4

Reload Pellini v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Yolo Savoy v. 700 11.9, v. 1000 12.9

Spin Eight v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Massive Shine v. 700 17.0, v. 1000 17.1


Bergsåker 26.10.

Nemesia Boko v. 700 12.9, v. 1000 15.4

Melbourne Boko v. 700 12.6, v. 1000 14.6

Mellby Jingle v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Iceland Falls v. 700 11.2 ,v. 1000 12.5

Night Hawk v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Cornerstone v. 700 11.6, v. 1000 13.2

Solvalla 26.10.

Head of State v. 700 14.4, v. 1000 14.9

Jax Journey v. 700 12.9, v. 1000 13.0

Edionora v. 700 16.2, v. 1000 17.4

Billionaire Face v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Isco Am v. 700 12.8, v. 1000 13.3

Courage v. 700 15.3, v. 1000 15.3

Mister Donald v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Beethoven Gar v. 700 15.0, v. 1000 15.6

Florence v. 700 14.0, v. 1000 13.9

Napoleon Cash v. 700 12.9, v. 1000 13.1

Vermo 26.10.

Zara Holm v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Siirin Santtu v. 700 2.3, v. 1000 30.4

Ciiran Tähti v. 700 21.8, v. 1000 23.3

Qvidja's First v. 700 11.1, v. 1000 12.1

Vekraus v. 700 25.2, v. 1000 26.5

Peak Lightning v. 700 14.1, v. 1000 15.8

Cupido v. 700 24.4, v. 1000 26.1

American Zakke v. 700 15.7, v. 1000 15.9

Rahajamatch v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Oon Eka v. 700 27.3, v. 1000 28.1

keskiviikko 2. marraskuuta 2022

Eskilstuna 25.10.

Mister Aloha v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Awesome Doc v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Topping Artist v. 700 13.0, v. 1000 14.7

Rio Alta Wine v. 700 12.3, v. 1000 13.9

Never Mind'em v. 700 14.8, v. 1000 15.3

Phoenix Photo v. 700 14.2, v. 1000 13.9

Lady Dee v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Joy Alissa v. 700 12.9, v. 1000 14.7

Teivo 25.10.

Lake's Elmer v. 700 16.7, v. 1000 18.0

Taivas v. 700 54.2, v. 1000 50.1

Mathilde Halm v. 700 15.1, v. 1000 15.4

Mama Chulo v. 700 16.2, v. 1000 16.1

Kretonki v. 700 27.9, v. 1000 27.2

Queen It v. 700 16.4, v. 1000 17.0

The Rain Song v. 700 16.7, v. 1000 17.4

Joseph Boko v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Antin Kroisos v. 700 31.5, v. 1000 31.4

Halmstad 24.10.

Elegant Jet v. 700 13.8, v. 1000 14.1

Jimbaran Zon v. 700 11.1, v. 1000 11.7

Hi D. v. 700 12.7, v. 1000 12.9

X.O.X.O. v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Cassius Clay D.E. v. 700 12.0, v. 1000 13.2

Enjoy Banker v. 700 11.9, v. 1000 13.2

Västerbo Tramp v. 700 10.9, v. 1000 12.0

Tearsinheaven v. 700 10.2, v. 1000 11.1

tiistai 1. marraskuuta 2022

Oulu 24.10.

Interlude Ferm v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Hissun Turbo v. 700 22.6, v. 1000 23.1

Marttistrip v. 700 13.0, v. 1000 14.7

Uncia v. 700 14.4, v. 1000 15.4

Noble Boy S v. 700 12.6, v. 1000 12.7

Alpertto v. 700 27.5, v. 1000 27.9

Aguero v. 700 14.1, v. 1000 14.8

Heide K. v. 700 14.3, v. 1000 14.9

Solvalla 23.10.

Eteria v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Supermackan v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Michigan Bro v. 700 13.5, v. 1000 14.5

Ivanka Amok v. 700 10.2, v. 1000 12.0

Say No More Zaz v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Douanier v. 700 14.1, v. 1000 14.7

Global Winner v. 700 10.2, v. 1000 11.5

Claw v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Kate River v. 700 12.4, v. 1000 13.3

The World Is Mine v. 700 11.7, v. 1000 1.6

Ylivieska 23.10.

Joey Blackwillow v. 700 18.2, v. 1000 18.2

Ditchback Dice v. 700 15.0, v. 1000 15.1

Björkeviking v. 700 23.0, v. 1000 24.6

Armani Press v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Hugo Journey v. 700 13.4, v. 1000 14.3

Valtori v. 700 25.5, v. 1000 26.8

Jane Boost v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Rahamies v. 700 29.1, v. 1000 29.9

Mikkeli 23.10.

Karelia One Way v. 700 15.6, v. 1000 16.8

Pate's Boy On Edge v. 700 15.6, v. 1000 16.6

Enjoy's Leon v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Lulun Taika v. 700 27.3, v. 1000 27.9

Margarida v. 700 26.0, v. 1000 26.9

Emperor Press v. 700 13.1, v. 100014.7

Perfect Pleasure v. 700 18.6, v. 1000 18.6

Jägersro 22.10.

Condor Jet v. 600 112.7, v. 1000 14.1

Dubai Kronos v. 700 12.6, v. 1000 14.5

Wingait Leif v. 700 11.8, v. 1000 12.1

Kron Vici Star v. 700 12.3, v. 1000 12.7

Ea v. 600 11.1

Con Crowe v. 700 10.5, v. 1000 12.9

Chablis D.K. v. 700 13.2 ,v. 1000 13.7

Charliebrown Effe v. 600  11.4, v. 1000 12.0

Esprit Sisu v. 600 10.5, v. 1000 10.7

Vanity Flair v. 700 12.0, v. 1000 13.2