Hae tästä blogista

torstai 27. syyskuuta 2012

Vermo 26.9.

Frosty Vice v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Overboost v. 700 11.4
Fager v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Luiskeri v. 700 25.9, v. 1000 26.6
Tamilphoto v. 700 10.7, v. 1000 11.8
BP's Comet v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Open Way v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Mad Charmer Boy v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Willson Birdland v. 700 15.6, v. 1000 16.5
Olivia Haan v. 700 15.5, v. 1000 16.6

Teivo 25.9.

Exponent Leber v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Jonne-Mi v. 700 29.9, v. 1000 29.9
Caballero C v. 700 17.6, v. 1000 17.3
Tsingiska v. 700 24.1, v. 1000 24.4
Xpress Kemp v. 700 15.5, v. 1000 16.0
Tupla-Prinsessa v. 700 28.3, v. 1000 28.7
Akin Passi v. 700 22.8, v. 100025.8
Queen Streamline v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Arizona's Gold v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Armstrong Transs R v. 700 12.3, v. 1000 13.8
Elvis Elysee v. 700 14.7, v. 1000 16.5
Kiikku's Dame v. 700 15.6, v. 1000 16.6

Jyväskylä 24.9.

Lati v. 700 26.1, v. 1000 28.9
Arctic Hurricane v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Rilon Taika v. 700 29.1, v. 1000 30.4
Call It Quits v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Viksun Tyttö v. 700 27.1, v. 1000 28.2
Meikun Merkki v. 700 25.6, v. 1000 26.8
Filuren Goj v. 700 13.9, v. 1000 16.4
Daniel Palema v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Mountain Bambi v. 700 15.0, v. 1000 16.8

Kaustinen 23.9.

Mr Better Play v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Veluuri v. 700 25.6, v. 1000 29.9
Special Zone v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Noriko v. 700 21.8, v. 1000 23.6
Erä-Heppu v. 700 27.7, v. 1000 28.0
Fernando Kane v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Kiss My Aces v. 700 13.4, v. 1000 16.1
Spirit of Butch v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Do It Dancing v. 700 14.7, v. 1000 17.3

Mikkeli 23.9.

Sävel-Kärki v. 700 30.8, v. 1000 31.4
Choco Moment v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Lady Susie v. 700 14.3, v. 1000 16.3
Big Brave v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Tuokkolan Touho v. 700 24.7, v. 1000 25.6
Karthagon v. 700 27.7, v. 1000 28.6

Turku 22.9.

BWT Hard As A Rock v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Brewe v. 700 13.3, v. 1000 14.4
C'Mon Laukko v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Loisto-Piirto v. 700 26.4, v. 1000 26.2
Tähen Topelius v. 700 22.9, v. 1000 24.8
Feel So Good v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Topin Musta v. 700 24.5, v. 1000 25.2
Liquorice Pipe v. 700 10.2, v. 1000 12.4
Thomson Hoss v. 700 10.9, v. 1000 12.5
Incredible Dream D v. 700 12.8, v. 1000 13.9
Pihlajan Aaroni v. 700 21.2, v. 1000 22.2
Vacant Dream v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Hit Avalanche v. 700 14.0, v. 1000 15.1

maanantai 24. syyskuuta 2012

Turku 21.9.

Rottinki v. 700 28.0, v. 1000 28.3
Mac Duncan v. 700 13.1, v. 1000 16.4
Golda Most v. 700 16.2, v. 1000 16.0
Jekku-Patteri v. 700 25.0, v. 1000 25.6
Westcoast Janica v. 700 15.1, v. 1000 14.4
Race On Dora v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Jenna Jazz v. 700 13.3, v. 1000 15.2
Tatum v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Vickwire v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Zemeckis v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Yalumba Hoss v. 700 15.4, v. 1000 15.9

Lahti 21.9.

Careless Tomson v. 700 17.3, v. 1000 17.5
Sweet Hope v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Amaran v. 700 13.9, v. 1000 14.9
Grainfield Hugo v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Lahti 20.9.

Bar Open v. 700 16.4, v. 1000 17.5
Visku Vilperi v. 700 34.3, v. 1000 33.8
Goldshoe Rolei v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Photo Back v. 700 12.8, v. 1000 14.9
Citius v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Diana Director v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Eye of Laukko v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Joiviri v. 700 23.5, v. 1000 24.1
Brave Eight v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Golda Ivory v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Falstaff v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Kardi v. 700 26.2, v. 1000 26.9

perjantai 21. syyskuuta 2012

Vermo 19.9.

Devil's Dream v. 700 15.9, v. 1000 16.9
Belmero v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Asante v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Vikkeni v. 700 25.6, v. 1000 25.5
Etoile Etain v. 700 10.7, v. 1000 13.1
Texas Gel v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Tamilphoto v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Especial Enough v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Henkan Huima v. 700 29.3, v. 1000 28.6

Teivo 18.9.

Humun Humu v. 700 24.9, v. 1000 25.6
Virikari v. 700 24.1, v. 1000 26.0
Siirin Älli v. 700 25.6, v. 1000 25.6
Bosses Lily v. 700 10.0, v. 1000 12.3
Firella Gold v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Briso Isadora v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Young Angus Kemp v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Callela Longshot v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Gary Hoist v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Baron Ses v. 700 12.7, v. 1000 14.3
Broadway Soprano v. 700 15.7, v. 1000 15.6
Simb Fruity v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Texas Gel v. 700 17.6, v. 1000 17.4

Seinäjoki 17.9.

Jonne-Mi v. 700 29.4, v. 1000 30.4
Blender Mixx v. 700 14.7, v. 1000 14.4
Stonyridge v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Four Johannes v. 700 17.8, v. 1000 17.4
Aatteli v. 700 26.7, v. 1000 27.4
Fakir Style v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Carajoso v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Zelle's Escalade v. 700 19.7, v. 1000 17.9
Seppo Tuisku v. 700 28.8, v. 1000 29.0

Vermo 16.9.

El Marquise v. 700 18.0, v. 1000 18.2
I.P. Tarina v. 700 35.2, v. 1000 33.6
Don Jovi Rok v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Bogey Wolf v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Maravilla v. 700 15.4, v. 1000 15.7
Vicky Lee Kemp v. 700 14.8, v. 1000 14.6
Merry And Pretty v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Cupid's Wings v. 700 12.0, v. 1000 13.3

keskiviikko 19. syyskuuta 2012

Kuopio 16.9.

Vilar Lake v. 700 15.5, v. 1000 16.1
Bowling R v. 700 15.7, v. 1000 17.8
Millstone's Lissom v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Mäen Hovi v. 700 28.4, v. 1000 28.3
Lady Susie v. 700 14.6, v. 1000 16.4
Suikun Rilla v. 700 25.5, v. 1000 25.3
Vulcan Sund v. 700 13.1, v. 1000 15.5
Rim Bay Quebec v. 700 13.2, v. 1000 15.9
Sin In Silence v. 700 16.5, v. 1000 17.7
Call It Quits v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Vaasa 16.9.

Madickens Stjärna v. 700 17.5, v. 1000 18.1
Capri Boko v. 700 16.6, v. 1000 16.7
Fannikka v. 700 28.0, v. 1000 28.3
Bagheera Treasure v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Tilun Veto v. 700 24.6, v. 1000 24.6
Charlie Bear v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Akin Passi v. 700 27.3, v. 1000 27.1
Photo Power v. 700 16.0, v. 1000 15.5
Made It Coger v. 700 14.7, v. 1000 15.2

Lappeenranta 15.9.

Meliisi v. 700 31.5, v. 1000 32.1, v. 1700 31.2
Tuikero v. 700 28.0, v. 1000 28.1
Mona Muscles v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Martsa v. 700 23.2, v. 1000 25.0
Viksanteri v. 700 22.3, v. 1000 23.4
Minos Vang v. 700 9.8
Luck Smith v. 700 10.5, v. 1000 11.5
Jane Sisu v. 700 14.2, v. 1000 17.6
Amber Diable v. 700 10.5
Pandora Girl v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Carmela v. 700 22.7, v. 1000 12.6
Multi Tella v. 700 27.6, v. 1000 28.5

Kouvola 14.9.

Rubik's Cube v. 700 15.3, v. 1000 17.0
Amaran v. 700 15.6, v. 1000 16.2
Fast Rock v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Cherokee v. 700 29.4, v. 1000 28.3
Exelsin v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Retro v. 700 27.2, v. 1000 29.5
Will Be Black Out v. 700 14.8, v. 1000 16.7
Fiery Sid v. 700 15.3, v .1000 15.0
Walking On Sunshine v. 700 15.6, v. 1000 15.5
Linella v. 700 31.1, v. 1000 31.0

Kaustinen 14.9.

Vincenzo Winner v. 700 18.5, v. 1000 19.0
Super Vivian v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Cousin Cap v. 700 15.3, v. 1000 16.3
Super Diesel v. 700 15.0, v. 1000 16.8
Coming Up v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Star of Everwood v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Lahti 13.9.

Give Me Reason v. 700 16.7, v. 1000 17.8
Crosshill's Match v. 700 17.5, v. 1000 17.8
Sävel-Kärki v. 700 29.7, v. 1000 29.4
Bianca Journey v. 700 13.6, v. 1000 15.0
Hasufel v. 700 15.7, v. 1000 16.1
Dolly Star v. 700 15.3, v.1000 16.9
Debra v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Wizard Stina v. 700 25.4, v. 1000 25.2
Amazing Koks v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Henkan Huima v. 700 29.2, v.1000 31.1

Vermo 12.9.

Vilkkaan Varma v. 700 30.8, v. 1000 30.6
Flickas Fantasia v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Fakir Style v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Souvenir Wood v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Sakalas v. 700 16.6, v. 1000 15.8
Borni In Birdland v. 700 11.4, v. 1000 13.6
Do It Easy v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Mad Charmer Boy v. 700 15.2, v. 1000 15.7
BWT Sonny Boy v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Multi Tella v. 700 24.6, v. 1000 25.7

Seinäjoki 12.9.

Magical Annie v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Akin Passi v. 700 30.2, v. 1000 30.2
Duran's Best v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Anthony v. 700 15.2, v. 1000 15.9
Night Love v. 700 14.3

Teivo 11.9.

New Grove Quadro v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Cherry Chapstick v. 700 17.9, v. 1000 18.2
Nevermind Me v. 700 16.7, v. 1000 18.0
Highest Hope v. 700 15.1, v. 1000 16.8
Tupla-Prinsessa v. 700 26.5, v. 1000 27.9
Yoggi Yangster v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Roberto Max v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Enrico Narva v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Erikasson v. 700 22.8, v. 1000 23.4
 Penelope Lascaux v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Mamori v. 700 26.5, v. 1000 27.7

maanantai 17. syyskuuta 2012

Turku 10.9.

I.P. Tarina v. 700 30.7, v. 1000 30.4
 Duran Lord v. 700 14.8, v. 1000 16.5
 Bosses Lily v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Rapin Aatos v. 700 24.2, v. 1000 25.0
Air Gunner v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Liquorice Pipe v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Saichania v. 700 13.8, v. 1000 13.4
Maguro v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Max Moonlight v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Cassandra Sundance v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Järvsöeld v. 700 28.0, v. 1000 28.3

Jyväskylä 9.9.

Telman Helka v. 700 30.3, v. 1000 32.5
Multi Tella v. 700 23.3, v. 1000 26.6
Annbell v. 700 15.6, v. 1000 16.5
Brown Victoria v. 700 15.0, v. 1000 17.7
Ms Beauty Pepper v. 700 15.5, v. 1000 17.6
Vara-Siru v. 700 26.9, v. 1000 27.9
Sign of Victory v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Finish Fast v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Topin Tipsu v. 700 29.8, v. 1000 32.7

Joensuu 9.9.

Twentyone v. 700 18.1, v. 1000 17.6
Karoliitta v. 700 35.5, v. 1000 35.1
Miss Spender v. 700 16.5, v. 1000 18.6
Shaka v. 700 28.1, v. 1000 28.3
Quality Pilot v. 700 15.8, v. 1000 16.9
Cadillac Face v. 700 16.0, v. 1000 17.0
Viksun Tyttö v. 700 28.0, v. 1000 29.4
Les Amigos v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Boulder Gladiator v. 700 15.8, v. 1000 16.8
Player's Choice v. 700 13.9, v. 1000 16.0

Forssa 8.9.

Venäjä v. 700 29.8, v. 1000 31.1
Xavier Kemp v. 700 15.2, v. 1000 17.3
Piiron Taiga v. 700 27.3, v. 1000 28.4
Toy Joy Mum v. 700 13.9, v. 1000 17.1
Fiery Sid v. 700 12.8, v. 1000 14.0
Fannikka v. 1000 31.6
Olivia Haan v. 700 17.5, v. 1000 19.5
Croupier v. 700 16.4, v. 1000 18.2

keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Oulu 8.9.

Orto v. 1000 27.3
Blender Mixx v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Keiman Pislari v. 700 23.7, v. 1000 24.1
Tim Wicked v. 700 14.4, v. 1000 15.7
Viksanteri v. 700 22.6, v. 1000 23.0
Einomies v. 700 21.3, v. 1000 22.5
Alone Hope v. 700 13.3, v. 1000 13.6
Only Excel v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Ranch Henrik v. 1000 13.9
Park's Beauty v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Ida's Orestes v. 700 14.4, v. 1000 15.0

Kuopio 7.9.

Villi-Anna v. 700 32.7, v. 1000 33.4
Tender Pilgrim v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Prontus v. 700 28.5, v. 1000 28.9
Horsetail's Jack v. 700 18.6, v. 1000 18.1
Enjoy Sign v. 700 15.7, v. 1000 16.5
Hello Fabio v. 700 18.0, v. 1000 18.0
Tähti-Tino v. 700 28.8, v. 1000 29.1
Green Pepper v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Call It Quits v. 700 16.5, v. 1000 18.0
Viapori v. 700 31.8, v. 1000 32.5

Kouvola 7.9.

Amaran v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Choco Hornet v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Moonlite Dance v. 700 18.1, v. 1000 18.1
Loghill's King v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Sävel-Kärki v. 700 32.5, v. 1000 32.4

Lappeenranta 6.9.

Tärpätti v. 700 28.3, v. 1000 28.7
Virin Camilla v. 700 26.5, v. 1000 28.8
Marthaya v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Biodiesel v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Maggie Cloud v. 700 13.5, v. 1000 14.3
Ranch Kelly v. 700 11.8, v. 1000 13.2
Cold Seastar v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Rocktown Bailiff v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Joiviri v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Etoile Etain v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Vermo 5.9.

BWT Engaged v. 700 18.3, v. 1000 17.3
Firella Gold v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Jane Sisu v. 700 16.2, v. 1000 15.1
Asante v. 700 12.3, v. 1000 12.8
Stone Capes Joy v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Mad Charmer Boy v. 700 15.1, v. 1000 15.9
All In v. 700 10.5
Tamilphoto v. 700 10.7
Wild Force v. 700 16.4, v. 1000 16.0

Jyväskylä 5.9.

Capri Boko v. 700 16.4, v. 1000 17.7
Cannot Hide v. 700 15.4, v. 1000 16.9
Orderly v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Sophie Savage v. 700 14.6, v. 1000 14.9
El Bowl v. 700 15.8, v. 1000 16.9

Teivo 4.9.

Jassoo v. 700 33.9, v. 1000 32.0
Caballero C v. 700 14.6, v. 1000 15.7
Hovingas v. 700 28.3, v. 1000 28.6
Passori v. 700 26.9, v. 1000 27.8
Enrico Narva v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Sundsvik Showman v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Amanzing Koks v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Lamares Legacy v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Feeling Girl v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Rocket Richard v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Dominik v. 700 24.6, v. 1000 24.4
Poppuli v. 700 24.7, v. 1000 24.8
Souvenir Wood v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Eastwind Cooper v. 700 15.2, v. 1000 16.6

Seinäjoki 3.9.

Maisema v. 700 30.7, v. 1000 30.5
Arctic Hurricane v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Tilun Veto v. 700 25.5, v. 1000 26.0
Finish Fast v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Tupla-Prinsessa v. 700 25.1, v. 1000 26.5
Anthony v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Vickwire v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Capehill's Luca v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Akin Passi v. 700 25.7, v. 1000 25.1
Zelle's Escalade v. 700 13.9, v. 1000 15.7

Mikkeli 2.9.

Liinan Loisto v. 700 27.8, v. 1000 29.6
Rapsun Geronimo v. 700 32.0, v. 1000 32.3
Jane Pure v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Flower's Glide v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Miikkulainen v. 700 25.9, v. 1000 27.1
Tupla-Loisto v. 700 25.2, v. 1000 24.9
Stone Capes Jeff v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Pretty Ripped v. 1000 15.3
Charming Bella v. 1000 16.1

perjantai 7. syyskuuta 2012

Vaasa 2.9.

Jonne-Mi v. 700 33.3, v. 1000 32.9
Arctic Topaz v. 700 17.0, v. 1000 17.3
Sulosin v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Hovingas v. 700 28.2, v. 28.3
Bagheera Treasure v. 700 16.5, v. 1000 15.7
Sävel-Virta v. 700 28.3, v. 1000 28.2
Evitaquer v. 700 16.6, v. 1000 16.8
Kaarturi v. 700 29.0, v. 1000 29.8
Mystic Miracle v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Star of Everwood v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Vermo 1.9.

Express Duo v. 700 17.8, v. 1000 18.8
Hurmuri-Humu v. 700 23.8, v. 1000 24.7
Liquorice Pipe v. 700 9.8, v. 1000 12.2
Choconut Cake v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Married Man v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Ponnen Onni v. 700 19.3, v. 1000 21.3
Aaron de Veluwe v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Surprise Lord v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Vanquish v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Virijori v. 700 24.6, v. 1000 24.4
Cecilia Duo v. 700 14.6, v. 1000 14.4
Edward Ale v. 700 10.9, 1000 11.8
Funny Farm v. 700 14.0
Mimosa Thumper v. 700 12.9, v. 1000 15.0
Debra v. 700 14.0, v. 1000 15.5

Ylivieska 31.8.

Dragon Dream v. 700 13.9, v. 1000 15.2
Keiman Pislari v. 700 25.7, v. 1000 26.7
New Varenn v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Tähti-Tino v. 700 25.3, v. 1000 27.1
Fernando Kane v. 700 10.9, v. 1000 14.1
Ida's Orestes v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Vermo 31.8.

Money Talks v. 700 15.2, v. 1000 17.3
Ideal du Point v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Enzo Xpress v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Barbara's Priha v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Cherry Chapstick v. 700 17.2, v. 1000 17.7

Lahti 30.8.

Overboost v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Homehills Gold v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Kiikku's Dame v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Crimson Saint v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Peakhill's Max v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Gabriel Fortis v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Iikori v. 700 25.3, v. 1000 26.0
Hot Male v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Mountain Bambi v. 700 15.6, v. 1000 16.0
R.R. Erotar v. 700 29.9, v. 1000 30.8

Vermo 29.8.

Do It Easy v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Tuikun Poju v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Mojito Man v. 700 17.2, v. 1000 17.3
Exphoto v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Etoile Etain v. 700 10.7, v. 1000 12.1
Day Cruise v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Gimli C.C. v. 700 13.3, v. 1000 14.9

keskiviikko 5. syyskuuta 2012

Oulu 29.8.

Jelemo v. 700 30.6, v. 1000 29.7
Duran's Best v. 700 18.9, v. 1000 17.0
Persos Winnie v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Corleone Shark v. 700 16.0, v. 1000 15.1

Teivo 28.8.

Rocking Young v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Variaana v. 700 13.7, v. 1000 14.4
Maisero v. 700 26.3, v. 1000 27.6
Seliseli v. 700 26.0, v. 1000 28.0
Highest Hope v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Stone Capes Gem v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Sekottaja v. 700 24.1, v. 1000 23.7
Mockasin v. 700 11.9, v. 1000 14.5
Dreamliner v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Emmahall Laukkov. 700 16.2, v. 1000 16.9

sunnuntai 2. syyskuuta 2012

Oulu 27.8.

Kiss My Aces v. 700 14.3, v. 1000 15.9
Kupori v. 700 25.9, v. 1000 27.3
Frankker v. 700 25.5, v. 1000 26.0
Turon Pilkku v. 700 24.5, v. 1000 24.8
Donna Hoist v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Donie Duo v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Flying Check v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Tricky Hope v. 700 12.0, v. 1000 11.9
Jackpot Comery v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Take The Cromwella v. 700 16.3, v. 1000 16.1
Samurai Rok v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Briso Hamilton v. 700 13.5, v. 1000 15,8

Seinäjoki 26.8.

Vihjeen Veto v. 700 31.8, v. 1000 31.8
Meikun Merkki v. 700 25.2, v. 1000 27.3
Oskariina v. 700 26.5, v. 1000 26.6
Four Johannes v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Mokomani v. 700 24.0, v. 1000 24.2
Mimosa Thumper v. 700 13.6, v. 1000 12.9
Feeling Girl v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Goodwin v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Gasoline Guy v. 700 15.8, v. 1000 17.2

Riihimäki 26.8.

Choconut Cake v. 700 13.6, v. 1000 16.2
Beverly Duo v. 700 12.9, v. 1000 15.7
Race On Dora v. 700 16.5, v. 1000 17.8
Rydens Cremona v. 700 15.1, v. 1000 16.1
A.T. Vekkuli v. 700 24.1, v. 1000 25.8
Alma Fuerte v. 700 14.8, v. 1000 16.8
Rottinki v. 700 31.1, v. 1000 30.9
Jane Sisu v. 700 13.8, v. 1000 15.9

Jyväskylä 25.8.

Woima v. 700 31.7
Bebina v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Leading Zefyr v. 700 13.8
Call It Quits v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Quality Pilot v. 700 13.1, v. 1000 14.4
Ranch Kelly v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Wizard Dream v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Simb Lex Luthor v. 700 16.0
Virijori v. 700 21.1, v. 1000 22.6
Hurja-Aapeli v. 700 23.0, v. 1000 23.7
Penelope Press v. 700 11.6, v. 1000 12.7
Merriment v. 700 15.7, v. 1000 15.6
All In v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Ponnen Onni v. 700 21.6, v. 1000 23.1
Ponnen Aatos v. 700 25.9, v. 1000 26.6
Ekoloki v. 700 22.0, v. 1000 23.9
Jaqueline Mon Ami v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Ranch Henrik v. 700 12.6, v. 1000 13.1

Kuopio 24.8.

Ekologi v. 700 29.9. v. 1000 30.7
Westcoast James v. 700 16.8, v. 1000 18.3
Resorilla v. 700 26.7, v. 1000 26.6
Amadeus Boko v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Lumi-Aatos v. 700 26.2, v. 1000 26.6
Ida's Orestes v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Mr Juantorena v. 700 12.7, v. 1000 15.0
Risky Ride v. 700 16.0, v. 1000 17.1
Meno-Helmi v. 700 28.8, v. 1000 28.7