Hae tästä blogista

tiistai 31. toukokuuta 2022

Joensuu 16.5.

Mill Diva v. 700 14.5, v. 1000 15.6

Madame Royal v. 700 17.8, v. 1000 18.3

Hipsun Poju v. 700 24.1, v. 1000 24.9

Saint Salme v. 700 14.2, v. 1000 15.2

Rallston v. 700 11.8, v. 1000 14.1

Wonder of You v. 700 10.5, v. 1000 12.2

Fransua v. 700 25.9, v. 1000 25.5

Gonjamin v. 700 15.7, v. 1000 17.5

Jyväskylä 15.5.

Stonecapes Topgun v. 700 11.9, v. 1000 14.5

Atupem v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Profiili v. 700 28.0, v. 1000 29.4

Money Vice v. 700 13.3, v. 1000 14.4


maanantai 30. toukokuuta 2022

Umåker 14.5.

General Moneymaker v. 700 12.0, v. 1000 12.6

A Knight's Victory v. 700 13.8, v. 1000 13.4

Nyland v. 700 21.4, v. 1000 21.2

Frozen A.F. v. 700 13.6, v. 1000 13.6

Don Fanucci Zet v. 700 8.2, v. 1000 10.5

Just A Flirt v. 700 11.2, v. 1000 11.6

Kurri Jari Boko v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Krakas v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Leave Your Sox On v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Global Boost v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Kuopio 14.5.

Ywonne Croft v. 700 15.3, v. 1000 16.4

Panttera v. 700 25.5, v. 1000 25.5

Stonecapes Queila v. 700 10.1, v. 1000 11.5

Tito C.A. v. 700 12.6, v. 1000 12.4

Luciano Bryne v. 700 10.6

Ukkoherra v. 700 22.4, v. 1000 23.7

Parvelan Retu v. 700 19.3, v. 1000 19.9

American Zakke v. 700 11.4, v. 1000 12.2

Gogobet Sisu v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Solvalla 13.5.

Everglo Lemon v. 700 13.3, v. 1000 13.7

Losch Boko v. 700 10.9, v. 1000 11.5

Narragansett v. 700 14.5, v. 1000 15.0

Born To Run v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Chaebol v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Izor Sisu v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Your Dreamlove v. 700 10.1, v. 1000 10.6

Waterford Wine v. 700 12.2, v. 1000 12.9

Örebro 12.5.

Selected News v. 700 10.4, v. 1000 11.3

Livingstone v. 70015.1, v. 1000 15.9

Whothehillareyou v. 700 11.4, v. 1000 12.1

Souvenir d'Inverne v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Unfair v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Come With Age v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Ylivieska 13.5.

Governor Vice v. 700 17.0, v. 1000 17.7

Rommi Rohkee v. 700 26.7, v. 1000 27.8

Four On The Floor v. 700 12.8, v. 1000 14.8

Lystilän Lento v. 700 24.8, v. 1000 26.1

Elaine Laurelton v. 700 14.3, v. 1000 16.2

Trouble Leader v. 700 12.6, v. 1000 13.5

Kopran Taisto v. 700 24.7, v. 1000 26.3

Special Gun v. 700 14.3, v. 1000 16.3

Forssa 13.5.

Sahara Dangerous v. 700 15.4, v. 1000 17.2

Cala Bona v.  700 15.4, v. 1000 17.0

Whiskey In The Jam v. 700 15.9, v. 1000 16.1

Shackhill's Flash v. 700 12.4, v. 1000 15.1

Kiikku's Giant v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Red Caviar v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Stormy Stride v. 700 14.2, v. 1000 15.5

Morris v. 700 12.1, v. 1000 14.0

Chestnut Sala v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Elvis Exceptional v. 700 15.2, v. 1000 16.8

perjantai 27. toukokuuta 2022

Härmä 12.5.

Count Marcel v. 700 16.2, v. 1000 16.1

Lex Legacy v. 700 14.9, v. 1000 16.3

Vastatuuli v. 700 30.4, v. 1000 29.8

Speedy Scion v. 700 14.5, v. 1000 15.7

Crystal Bay v. 700 15.0, v. 1000 16.7

Hipatsu v. 700 26.3, v. 1000 26.7

Lappeenranta 12.5.

Ivory Donut v. 700 13.9, v. 1000 17.1

Veetli v. 700 21.9, v. 1000 23.7

Giselle v. 700 15.7, v. 1000 15.8

Sirpsakka v. 700 24.1, v. 1000 26.5

El Indeed v. 700 11.8, v. 1000 13.7

La Donna Perfetta v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Robertino US v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Tiffanysky v. 700 14.6, v. 1000 15.8

Jägersro 11.5.

Conungen T.T. v. 600 13.4, v. 1000 14.0

Notos v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Dea Grif v. 600 10.1, v. 1000 11.6

Debutante v. 700 14.2, v. 1000 14.9

Hidalgo Heldia v. 700 9.0, v. 1000 9.9

Red Mile Brodde v. 600 9.7

Jeans'n Passion v. 700 10.4, v. 1000 11.7

Under Armour v. 700 9.5, v. 1000 10.8

Type A. v. 700 13.9, v. 1000 12.7

Solvalla 11.5.

Mellby Kaluha v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Jewilla v. 700 11.1, v. 1000 11.6

Dressed For Glide v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Decision Maker v. 700 11.9, v. 1000 13.3

A Girl Has No Name v. 700 11.9, v. 1000 13.7

Bidensky v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Swan Hill v. 700 11.0, v. 1000 12.1

Milliondollarrhyme v. 700 9.6, v. 1000 10.9

Västerbo Pokerface v. 700 11.4, v. 1000 12.0

Vermo 11.5.

Dorea Frido v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Bridge Commander v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Callela Exlover v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Ashley Man v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Briljantti Buugi v. 700 25.2, v. 1000 26.7

M.A. Piste v. 700 23.2, v. 1000 24.4

Manny Muscle v. 700 9.1, v. 1000 11.1

Rahajamatch v. 700 11.5, v. 1000 12.8

Peak Lightning v. 700 14.0, v. 1000 15.3

Eskilstuna 10.5.

Balotelli Face v. 700 12.0, v. 1000 14.3

Battuta Face v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Vinci Love v. 700 13.8, v. 1000 15.0

Falcon Am v. 700 9.7, v. 1000 13.8

Fraizer v. 700 12.2, v. 1000 13.7

Red Rum v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Aldebaran Rob v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Teton Miss Annie v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Calla Frontline v. 700 12.9, v. 1000 13.7

D.Day Zet v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Teivo 10.5.

Maranna v. 700 30.7, v. 1000 31.5

Markus Vane v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Langen's Rosalind v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Thai Profit v. 700 8.7, v. 1000 10.3

Demirci v. 700 16.6, v. 1000 16.3

Tuviker v. 700 21.7, v. 1000 22.7

Piteraq v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Suejedi v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Karman Jaromir v. 700 29.5, v. 1000 30.1

Romme 9.5.

Doyourbest v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Mael v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Dirty Martini v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Filippa B.J. v. 700 9.2, v. 1000 11.0

Hazyshadeofwinter v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Euskara v. 700 11.9, v. 1000 12.3

Turku 9.5.

Quando v. 700 15.1 ,v. 1000 15.4

Ken's Carlos v. 700 14.2, v. 1000 1.46

Vonkari v. 700 24.2, v. 1000 26.0

Rallin Muisto v. 700 22.3, v. 1000 23.5

Speedy Norwegian v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Mask Off v. 700 12.0, v. 1000 12.2

Locusta v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Angela Rok v. 700 27.8, v. 1000 28.9

Vaggeryd 8.5.

Kookaburra Cheri v. 700 15.7, v. 1000 16.6

Epiche Riche v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Combat Fighter v. 700 12.5, v. 1000 13.4

Ekus Zalming v. 700 11.5, v. 1000 14.0

Beckham v. 700 10.5, v. 1000 11.8

Ingela K. v. 700 15.7, v. 1000 15.7

Calamari v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Milos Ganador v. 700 12.4 v. 1000 13.2

Kouvola 8.5.

Easy Bay v. 70014.4, v. 1000 16.4

All Important v. 700 16.3, v. 1000 16.9

Ysikymppi v. 700 26.0, v. 1000 25.7

Haldiaz v. 700 16.4, v. 1000 17.0

T.Rex v. 700 13.0, v. 1000 13.2

Ray Boy v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Aaton Yllätys v. 700 27.8, v. 1000 27.5

Eivari v. 700 29.7, v. 1000 28.9

Embossed Lemon v. 700 16.0, v. 1000 16.4

Paukunawa v. 700 16.1, v. 1000 16.1

Åby 7.5.

San Moteur v. 700 8.2, v .1000 9.0

Catman di Celle v. 700 11.7, v. 1000 1.9

Chebba Mil v. 600 10.8, v. 1000 10.7

Usain Lobell v. 500 12.3, v. 1000 12.2

Honey Mearas v. 600 10.0, v. 1000 11.3

Charliebrown Effe v. 600 10.8, v. 1000 11.7

Oscar L.A. v. 600 9.2, v. 1000 9.6

Extreme v. 7.4, v. 1000 9.7

Holly Go Lightly v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Oulu 7.5.

Siirin Liisi v. 700 27.8, v. 1000 28.0

Fu King Fab Press v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Leijan Liito v. 700 26.8, v. 1000 27.1

Endless Story v. 700 13.8, v. 1000 14.7

Callela Lincoln v. 700 14.1, v. 1000 14.1

Exploding Anna v. 700 17.8, v. 1000 19.0

Vennelmon Varma v. 700 24.9, v. 1000 25.8

Herra Heinämies v. 700 21.1, v. 1000 22.7

Hotshot Luca v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Figaro Brick v. 700 15.1, v. 1000 15.2


Rättvik 6.5.

Samedi v. 700 15.0, v. 1000 15.6

Faeza Zet v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Annie Lennox v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Hail Mary v. 700 7.8, v. 1000 10.0

Kalmar 6.5.

Racing Mange v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Platinium v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Global Workaholic v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Bijou Noir v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Aramis Face v. 700 9.6, v. 1000 10.6

Edibeear v. 700 14.7, v. 1000 14.0

Micro Vick v. 700 10.6, v. 1000 12.2

Solvalla 6.5.

Cena v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Bentley Gar v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Florence Ima v. 700 12.5, v. 1000 13.0

Radetzky v. 700 10.8, v. 1000 11.9

Macy v. 700 14.2, v. 1000 13.2

Global Collection v. 700 11.7, v. 1000 12.6

Sparky's Dream v. 70014.3, v. 1000 14.5

Vieremä 6.5.

 Interlude Ferm v. 700 15.4, v. 1000 16.8

Isac Journey v. 700 17.7, v. 1000 18.5

Fransua v. 700 28.7, v. 1000 28.8

I.P. Vapari v. 700 25.5, v. 1000 26.5

Ne Quitte Pas v. 700 13.4, v. 1000 14.7

Sobel Conway v. 700 12.0, v. 1000 13.5

Silverado Wania v. 1000 14.2


Seinäjoki 6.5.

Belmiska v. 700 17.2, v. 1000 17.8

Goddess Go v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Xet Diablo v. 700 15.1, v. 1000 15.2

Björkeviking v. 700 23.9, v. 1000 24.7

Count Marcel v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Just A Flirt v. 700 11.7, v. 1000 12.7

Stonecapes Topgun v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Suvionni v. 700 26.8, v. 1000 26.8

Siirin Valtsu v. 700 21.3, v. 1000 22.9

Love Cocktail v. 700 15.7, v. 1000 15.2

maanantai 23. toukokuuta 2022

Lahti 5.5.

Ice Star v. 700 14.9, v. 1000 16.0

Cupido Combo v. 700 12.5, v. 1000 14.9

Leemark's Icy v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Tristari v. 700 28.7, v. 1000 30.4

Vincent C.D. v. 700 11.5, v. 1000 13.1

O.P.Roc v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Tarunlento v. 700 28.9, v. 1000 27.9

Condesa v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Bergsåker 4.5.

Jolie Liss v. 700 15.6, v. 1000 17.1

Maybach W.F. v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Epicure v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Krakas v. 600 11.6

Oktan Håleryd v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Solvalla 4.5.

Greensboro v. 700 13.6, v. 1000 13.5

Ivanka Amok v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Run N'Cola v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Cala Mayor de B. v. 700 13.8, v. 1000 13.8

Zinco Jet v. 700 11.9, v. 1000 12.2

Mellby Jinx v. 700 7.6, v. 1000 9.6

Every Day Elegant v. 700 9.8, v. 1000 11.8

Conrads Anette v. 700 9.9, v. 1000 11.5

lauantai 14. toukokuuta 2022

Pori 4.5.

Ava di Alessia v. 700 15.3, v. 1000 15.5

Brilliant Stride v. 700 12.1, v. 1000 14.7

Westcoast Skipper v. 700 13.1, v. 1000 14.5

Rallan Ruhtinas v. 700 23.7, v. 1000 26.1

Donna Leonora v. 700 13.1

Globalsatisfaction v. 700 12.1, v. 1000 12.9

Maze Match v. 700 12.2, v. 1000 13.9

maanantai 9. toukokuuta 2022

Jägersro 3.5.

Fairplay v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Jade Sisu v. 700 12.8, v. 1000 12.8

Hierro Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.0

Honor v. 700 10.7, v. 1000 11.4

Conrads Massiv v. 700 12.1, v. 1000 12.2

Marabou Brodda v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Eagle Rock v. 700 10.1, v. 1000 12.4

Yuvaraj v. 700 12.0, v. 1000 13.1

Pure Fortune v. 700 15.3, v. 1000 15.0

Teivo 3.5.

Lake's Elmer v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Hiekkamäen Otto v. 700 29.3, v. 1000 31.1

Arrogance v. 700 13.5, v. 1000 14.4

What The Hell v. 700 16.9

MAS Gold Rush v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Kretonki v. 700 25.2, v. 1000 26.9

Vinci Power v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Unique's Smile v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Maxxio v. 700 15.6, v. 100016.2

Färjestad 2.5.

Blue Boy Face v. 700 13.9, v. 1000 14.0

Full Of Muscles v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Mister A v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Boots Hanson v. 700 10.9, v. 1000 12.6

Pastorns Lady v. 700 11.9, v. 1000 12.3

Bat Marke v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Jyväskylä 2.5.

Aatsi v. 700 22.9, v. 1000 25.5

My Queen Hunter's v. 700 16.5, v. 1000 17.3

Viesmanni v. 700 26.2, v. 1000 26.9

Boulder Cannon v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Chasing Highs v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Enge Astarte v. 700 12.7, v. 1000 12.8

Over My Shoulder v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Mattilan Eemeli v. 700 28.7, v. 1000 30.2

Varma-Vilima v. 700 28.2, v. 1000 28.9

Vermo 1.5.

Ukkoherra v. 700 22.0, v. 1000 23.3

Corazon Combo v. 700 14.3, v. 1000 18.0

Siirin Valtsu v. 700 19.7, v. 1000 22.3

Dickson Shadow v. 700 15.5, v. 1000 14.8

Mr Reddington v. 700 15.2, v. 1000 14.8

Truedream A.F. v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Evartti v. 700 21.1, v. 1000 22.1

Unique Creation v. 700 15.6, v. 1000 15.9

Knows Best v. 700 9.5, v. 1000 10.9

Shackhill's Twister v. 700 9.3, v. 1000 10.9

Mask Off v. 700 12.9, v. 1000 12.8

Gareth Boko v. 700 7.9, v. 1000 9.7

Örebro 30.4.

Bara Mahara v. 700 12.8, v. 1000 14.1

Excellent Diamond v. 700 11.7, v. 1000 13.2

Global Bookmaker v. 700 8.5, v. 1000 9.8

Hefner Am v. 600 11.0, v. 1000 12.0

Kentucky River v. 600 12.2, v. 1000 11.9

Iceland Falls v. 600 8.7, v. 1000 11.2

Katherine S.H. v. 500 14.2, v. 1000 13.6

Tom n'Jerrydiamant v. 600 10.5, v. 1000 11.9

Brother Bill v. 600 8.1, v. 1000 9.2

Selected News v. 600 10.8, v. 1000 11.3

Palace Bo v. 700 13.3, v. 1000 13.3

Vermo 30.4.

Maisteri Jutila v. 700 22.7, v. 1000 23.0

Camriina v. 700 27.4, v. 1000 28.1

Ekosalama v. 700 26.4, v. 1000 25.7

Rallin Muisto v. 700 24.6, v. 1000 24.6

Kiikku's Giant v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Muska v. 700 14.8, v. 1000 14.1

Goodygoodytwoshoes v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Hetviina v. 700 22.4, v. 1000 23.1

Hopeusteponalego v. 700 16.4, v. 1000 15.6

An-Dorra v. 700 13.5, v. 1000 12.7

Bergsåker 29.4.

Woodcutter v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Huddlestone v. 700 10.2, v. 1000 11.0

Romme 29.4.

Captain P.R. v. 600 12.2, v. 1000 14.0

G.R.J.'s Wolverine v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Solvalla 29.4.

Global Delight v. 700 14.3, v. 1000 16.1

Izor Sisu v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Zenone Bar v. 700 12.2, v. 1000 12.7

Mercenary v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Narragansett v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Djokovic v. 700 11.4, v. 1000 11.9

Bank Blow v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Nuzzle'em v. 700 13.4, v. 1000 14.9

Åby 28.4.

Aroseforyou v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Laredo Boko v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Arrivederci Face v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Leroy Boko v. 700 9.3, v. 1000 11.0

Souvenir d'Inverne v. 700 10.2, v. 1000 12.0

Charliebrown Effe v. 700 12.6, v. 1000 12.7

Turku 29.4.

make It Up v. 700 19.4, v. 1000 18.2

Y.P. Son v. 700 29.1, v. 1000 28.8

Bardot Savoy v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Simon Angel v. 700 15.1, v. 1000 14.3

True Easy v. 700 15.2, v. 1000 15.4

Ashley Man v. 700 15.1, v. 1000 16.0

Layla v. 700 25.6, v. 1000 26.0

Activist v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Ylivieska 29.4.

Noble Boy S v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Hypnotique v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Larvan Pramia v. 700 26.9, v. 1000 28.0

Smilaggio v. 700 17.3, v. 1000 17.7

Edgeuptotop v. 700 13.1,v. 1000 13.1

Koskelan Akseli v. 700 23.0, v. 1000 24.0

Winetto v. 700 28.1, v. 1000 28.8

Lahti 28.4.

Irondanger v. 700 12.4, v. 1000 14.1

Dynamike Savoy v. 700 15.6, v. 1000 17.2

Tippy Grain v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Vennelmon Välkky v. 700 27.0, v. 1000 27.8

Yolo Savoy v. 700 11.7, v. 1000 13.4

Bag's Simoni v. 700 13.0, v. 1000 13.6

Kratos di Quattro v. 700 15.7, v. 1000 17.1

Jägersro 27.4.

Power Brigadoon v. 700 13.4, v. 1000 15.0

Global Believer v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Pingis v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Luca di Quattro v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Zola Love v. 700 11.4, v. 1000 12.5

Natorp Bo v. 700 11.0, v. 1000 12.0

King of Djazz v. 700 10.4, v. 1000 11.5

Wild Love v. 700 11.9, v. 1000 12.1

Emma Häggenäs v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Sebbe Cee v. 700 13.9, v. 1000 14.2

Solvalla 27.4.

Battuta Face v. 700 11.5, v. 1000 13.3

Lukadu di Quattro v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Decision Maker v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Point of View v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Ready Trophy v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Rouge Tile v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Franklin Zet v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Margareta Tooma v. 700 9.5, v. 1000 10.7

Vermo 27.4.

Novan Varjolilja v. 700 25.2, v. 1000 26.9

Star Angus v. 700 15.6, v. 1000 16.2

Cala Bona v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Bluehill's Sparkle v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Werona v. 700 27.2, v. 1000 28.4

Ray Boy v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Bean Fighter v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Helmen Humu v. 700 25.1, v. 1000 26.2

keskiviikko 4. toukokuuta 2022

Bollnäs 26.4.

Global Dice v. 600 14.7, v. 1000 15.5

Katrine Hill v. 600 13.6, v. 1000 15.1

Damien v. 600 12.0, v. 1000 12.9

Don Fanucci Zet v. 600 9.0, v. 1000 9.9

Show Must Go On v. 600 12.8, v. 1000 14.0

Magnificient Tooma v. 600 13.0, v. 1000 13.2

sunnuntai 1. toukokuuta 2022

Teivo 26.4.

Millstone's Folly v. 700 15.1, v. 1000 16.2

Wertti v. 700 27.8, v. 1000 28.0

Lakan Leija v. 700 23.0, v. 1000 24.2

Ken's Carlos v. 700 12.8, v. 1000 13.8

Capercaillie Cock v. 700 15.2, v .1000 14.9

Royce Rolls v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Suvionni v. 700 26.9, v. 1000 27.8

Callela Exlover v. 700 13.4, v. 1000 13.3

Mantorp 25.4.

Hollywood Track v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Being Jolly v. 700 14.3, v. 1000 14.4

Chased v. 700 11.3, v. 1000 13.3

Stella Nova Race v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Mister Hercules v. 700 12.5, v. 1000 12.2

Ups Face v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Oulu 25.4.

Patriotique v. 700 16.5, v. 1000 17.0

No Elle Gran v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Kopran Taisto v. 700 27.0, v. 1000 27.6

Enter Mayweather v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Stoneisle Tornado v. 700 16.3, v. 1000 16.8

Dazzling Press v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Årjäng 24.4.

Dats So Cool v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Janita Honey Love v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Dats Pepito v. 700 13.2, v. 1000 13.4

Frodo S v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Bunch of Budgies v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Lappeenranta 24.4.

Farnese Blue v. 700 14.5, v. 1000 15.6

BWT Gabriel v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Unique's Smile v. 700 17.6, v. 1000 17.1

Camriina v. 700 28.0, v. 1000 28.0

Sand of Holmö v. 700 12.5, v. 1000 13.8

B. Riitu v. 700 25.2, v. 1000 25.6

Stonehard v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Halmstad 23.4.

Gina Follo v. 700 12.2, v. 1000 13.7

Peak'n Roll v. 700 13.2, v. 1000 15.2

Under Armour v. 700 10.5, v. 1000 11.5

Four Guys Dream v. 700 7.7, v. 1000 8.5

Sangria Pellini v. 700 11.0, v. 1000 11.0

Ble Du Gers v. 700 11.1, v. 1000 11.1

Nanny's Girl v. 700 13.0, v. 1000 12.7

Twigs Honor v. 700 10.8, v. 1000 11.5

Staro Onyourmarks v. 700 10.9, v. 1000 11.4

Fromheaven Idzarda v. 700 10.7, v. 1000 11.1

Platinium v. 700 11.0, v. 1000 12.8