Hae tästä blogista

torstai 28. helmikuuta 2013

Pori 22.2.

Metku Matti v. 700 31.5, v. 1000 33.0
Billy Bob v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Caribian Lady v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Faramir v. 700 13.8, v. 1000 15.2
O'littlebigjoe v. 700 16.3, v. 1000 16.6

Kouvola 21.2.

V.G. Wilhelmiina v. 700 30.5, v. 1000 30.8
My Merry v. 700 16.8, v. 1000 18.1
Mounting Mood v. 700 15.9, v. 1000 17.4
Prontus v. 700 25.8, v. 1000 26.8
John De La Vega v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Grant Bukefalos v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Pyrypolun Dumdum v. 700 23.7, v. 1000 26.5
Antonio My Mate v. 700 15.3, v. 1000 15.8
Biodiesel v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Aarteen Vilperi v. 700 28.3, v. 1000 28.9

sunnuntai 24. helmikuuta 2013

Vermo 20.2.

Chocolina v. 700 20.2, v. 1000 19.5
Vanquish v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Kiikku's Lordi v. 700 12.9
Somolli Bowl v. 700 11.9, v. 1000 15.1
Madickens Stjärna v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Osmo Cosmos v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Bogey Wolf v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Bluehill's Mack v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Brave Eight v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Sirun Valpuriina v. 700 23.4, v. 1000 25.2
Say It Ain't So v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Michael Zolin v. 700 16.1, v. 1000 16.8
Soman Viivi v. 700 29.8, v. 1000 30.3

Teivo 19.2.

Soppari v. 700 32.1, v. 1000 32.5
Akkaatta v. 700 29.8, v. 1000 29.6
Lover Shade v. 700 14.0, v. 1000 16.4
Xero v. 700 26.7, v. 1000 26.9
Magnat v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Strong Buddy v. 700 12.0, v. 1000 14.1
Ellen Stara v. 700 15.0, v. 1000 15.7
Give Me Reason v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Crimson Saint v. 700 13.2, v. 14.8
One v. 700 15.6, v. 1000 16.5

Jyväskylä 18.2.

Savon Sutku v. 700 32.8, v. 1000 33.9
Geyshara v. 700 17.1, v. 1000 17.6
M.H. Nappis v. 700 34.9, v. 1000 34.2
Quantanamera v. 700 13.5, v. 1000 16.3
Donato Luca v. 700 15.1, v. 1000 17.8
Bedro Babar v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Muiston Hurja v. 700 25.2, v. 1000 26.0
Hose Dahlia v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Crystal Eye v. 700 15.8, v. 1000 17.3
Suitero v. 700 28.9, v. 1000 29.5

Kaustinen 17.2.

Karman Lari v. 700 31.4, v. 1000 31.3
Colbert Hall v. 700 15.9, v. 1000 17.2
Nobodypaymybills v. 700 12.5, v. 1000 15.2
Ellan Kymppi v. 700 25.1, v. 1000 26.4
Purven Poika v. 700 28.5, v. 1000 30.5
Taiskeri v. 700 35.6, v. 1000 35.0
Sing For Ever v. 700 15.1, v. 1000 15.5
All In Boko v. 700 18.3, v. 1000 18.3
Nope's Diamond v. 700 17.4, v. 1000 19.0
Dugout Eva v. 700 15.3, v. 1000 18.0

Pori 17.2.

El Commandante v. 700 17.2, v. 1000 18.1
Laurila's Arwen v. 700 17.7, v. 1000 18.7
Giant Aria v. 700 14.5, v. 1000 16.6
Dream Dresser v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Hillamari v. 700 29.2, v. 1000 29.8
Come As You Are v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Clumbumble v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Wiineri v. 700 32.5, v. 1000 34.1

Vermo 16.2.

El Acid v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Jetstream v. 700 12.7, v. 1000 15.4
Fly High Sound v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Celsius Ås v. 700 15.8
Theo De Villeneuve v. 700 14.2, v. 1000 14.3
Amazing Koks v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Armstrong Transs R v. 700 14.4, v. 1000 14.6
Topper v. 600 25.6, v. 1000 26.4
Krimori v. 700 24.8, v. 1000 26.1
Tamilphoto v. 700 9.7, v. 1000 12.6
Daniel Palema v. 700 9.9, v. 1000 12.4
Maisero v. 700 24.7, v. 1000 26.0
Feel So Good v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Empired Windcape v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Will Hans Beat v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Visul v. 700 24.5
Sakustian v. 700 23.7, v. 1000 24.8
Deep Insight v. 700 13.6, v. 1000 16.2

Forssa 15.2.

Speed of Sound v .700 14.5, v. 1000 17.7
Huumaava Eeva v. 700 31.0, v. 1000 31.8
Kiida Palma v. 700 29.6, v. 1000 30.4
Gerald Comery v. 700 14.5, v. 1000 16.8
Staro Flush v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.7, v. 1000 26.5
White Excel v. 700 12.1, v. 1000 14.7
Strong Buddy v. 700 11.4, v. 1000 13.8
Rive Franco v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Deco Lin v. 700 14.7, v. 1000 16.3

keskiviikko 20. helmikuuta 2013

Joensuu 15.2.

Touch of Thunder v. 700 16.3, v. 1000 17.8
Monster Pine v. 700 16.6, v. 1000 18.4
Spinout v. 700 13.8, v. 1000 16.6
Cadillac Face v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Lahti 14.2.

Cameleon v. 700 15.1, v. 1000 17.5
Viatom v. 700 30.7, v. 1000 30.4
Bailey v. 700 14.8, v. 1000 16.4
El Kevin v. 700 13.4, v. 1000 14.2
Ridgehead Gunde v. 700 16.9, v. 1000 16.8
Grainfield Hugo v. 700 14.4, v. 1000 16.1
Virin Santeri v. 700 25.8, v. 1000 28.1
Jack In The Box v. 700 14.7, v. 1000 15.5
We Shall See v. 1000 19.1

Vermo 13.2.

Centaur Boko v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Aga Khan Boko v. 700 11.9, v. 1000 13.9
Ellen Stara v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Taikasalama v. 700 26.6, v. 1000 27.5
Maravilla v. 700 12.7, v. 1000 15.0
Citius v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Di Luca v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Hämis Rubiini v. 700 30.5, v. 1000 32.0
Chiari v. 700 13.5, v. 1000 16.1
Rubik's Cube v. 700 14.2, v. 1000 16.4

Teivo 12.2.

Don Jovi Rok v. 700 15.1
Jorken Juhannus v. 700 35.0, v. 1000 34.7
Sweet Jack v. 700 19.5, v. 1000 19.6
Shalom S v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Rocking The Way v. 700 18.4, v. 1000 19.2
Grainfield Olivia v. 700 16.6, v. 1000 18.1
Edwin Ice v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Pulun Pilke v. 700 24.9, v. 1000 26.9
Glamour Frido v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Nicolas de Mortree v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Vapriikki v. 700 29.4, v. 1000 29.7

lauantai 16. helmikuuta 2013

Seinäjoki 11.2.

Suvi Kevätön v. 700 35.2, v. 1000 35.5
Geyshara v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Vietteli v. 700 24.5, v. 1000 25.3
Near Airport v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Gunrunner v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Nuoralan Vänskä v. 700 28.3, v. 1000 29.4
Markus Chief v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Prky Dust v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Like A Riverflow v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Jalomies v. 700 30.0, v. 1000 30.7

Vermo 10.2.

Pearls For Girls v. 700 15.4, v. 1000 17.4
R.R. Valuutta v. 700 30.7, v. 1000 30.7
Linus Hip v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Donato Careliano v. 700 16.1, v. 1000 17.2
B. Tuuma v. 700 25.9, v. 1000 27.6
Brutus Superba v. 700 13.4, v. 1000 17.2
El Angelic v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Don Factor v. 700 14.1, v. 1000 15.4

Lappeenranta 9.2.

Bowling R v. 700 17.0, v. 1000 17.5
Creme de Shiraz v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Mad Dog v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Park's Balance v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Osmo Cosmos v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Henkan Huima v. 700 27.2, v. 1000 28.2
Krimori v. 700 22.6, v. 1000 24.4
Saaga S v. 700 23.0, v. 1000 25.1
Carmel v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Womanizer v. 700 11.3, v. 1000 13.0
Byebyecya v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Vieskerin Valo v. 700 25.1, v. 1000 14.9
Large Leader v. 700 11.6, v. 1000 12.9
Ula Belle Hoss v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Tomorrowland v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Turku 8.2.

Huumaava Eeva v. 700 35.7, v. 1000 34.1
Haastava v. 700 30.9, v. 1000 31.9
Callela Mayflower v. 700 18.9, v. 1000 19.3
Fiery Sid v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Ekonova v. 700 33.8, v. 1000 33.4
Otello Narva v. 700 17.9, v. 1000 18.2
Stratus K.A. v. 700 19.8, v. 1000 18.9
Tixa v. 700 23.8, v. 1000 24.3
Kvintett Avenger v. 700 14.1, v. 1000 15.2
BWT Bloody Mary v. 700 15.9, v. 1000 16.9

Lahti 7.2.

In Best Balance v. 700 19.1, v. 1000 20.2
Linella v. 700 33.7, v. 1000 33.8
BWT Heartbeat v. 700 17.8, v. 1000 19.3
Rinssieversti v. 700 26.7, v. 1000 27.5
Express Air v. 700 17.1, v. 1000 18.6
Say It Ain't So v. 700 15.1, v. 1000 16.8
Global Lizzie v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Lupes v. 700 14.7, v. 1000 16.6
Leemark's August v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Jorken Juhannus v. 700 34.7, v. 1000 33.7

Vermo 6.2.

Southeast Joker v. 700 14.7, v. 1000 16.6
Money Talks v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Hoboken v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Deep Insight v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Bluewhite Wind v. 700 12.3, v. 1000 14.3
Angeles Stara v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Vieskerin Valo v. 700 29.0, v. 1000 29.0
Jester Bowl v. 700 11.0, v. 1000 13.2
Golda Matador v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Don Director v. 700 17.6, v. 1000 17.7
Flavio v. 700 26.1, v. 1000 26.4

Teivo 5.2.

Aika-Aatu v. 700 35.9, v. 1000 35.5
Soppari v. 700 31.6, v. 1000 32.5
Rocking The Way v. 700 17.9, v. 1000 18.1
Summeriina v. 700 30.8, v. 1000 31.0
BWT Babyblue v. 700 16.3, v. 1000 17.2
Next Top Model v. 700 14.5, v. 1000 15.9
Rilon Taika v. 700 29.9, v. 1000 31.1
Citius v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Feelque v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Gustav Car v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Lear Majami v. 700 17.1, v. 1000 17.5
Prince Victorioso v. 700 17.7, v. 1000 18.2
Treasure Me v. 700 14.9, v. 1000 17.0

torstai 14. helmikuuta 2013

Seinäjoki 4.2.

Caddie Grant v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Tolo Jubb v. 700 15.9, v. 1000 16.4
Liukkaan Sissi v. 700 26.6, v. 1000 27.4
Royal Ringo v. 700 17.7, v. 1000 17.7
Lexington v. 700 17.6, v. 1000 18.0
Vektorin Maine v. 700 27.6, v. 1000 28.2
Unesco Brodde v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Pietrosin v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Staro Forever v. 700 17.5, v. 1000 17.9

Pori 3.2.

Classic Wave v. 700 15.7, v. 1000 17.0
Kimman Tähti v. 700 31.4, v. 1000 32.8
Give Me Money v. 700 16.6, v. 1000 17.1
General Avenger v. 700 13.8, v. 1000 15.6
Cardinal Galax v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Vacant Dream v. 700 16.2, v. 1000 18.3
Krossi v. 700 27.4, v. 1000 28.5
Westcoast Janica v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Willy Birdland v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Kiida Palma v. 700 28.9, v. 1000 28.4
Poker Lux v. 700 14.9, v. 1000 16.2

tiistai 5. helmikuuta 2013

Oulu 2.2.

Tähti Kepu v. 1000 26.5
Alexandretta v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Cadillac Face v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Nicolas de Mortree v. 700 12.9, v. 1000 15.0
Ballerina Luxx v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Visul v. 700 24.9, v. 1000 26.1
Classic Frido v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Vihin Mahti v. 700 25.7, v. 1000 26.2
Hamtaro S v. 700 15.3, v. 1000 15.1
Liekin Eko v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Beatasine v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Jäger Broline v. 700 17.5, v. 1000 17.0

Kuopio 1.2.

Turbo v. 700 29.6, v. 1000 30.2
Amazing Sunrise v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Nuoralan Vänskä v. 700 29.5, v. 1000 30.4
Smirgelix Girl v. 700 17.3, v. 1000 17.8
Termeli v. 700 28.2, v. 1000 28.8
It's Hooligan v. 700 14.6, v. 1000 16.4
Millstone's Lissom v. 700 16.3, v. 1000 17.8
Alloy Boy v. 700 19.3, v. 1000 18.6
Boston Hawk v. 700 17.8, v. 1000 19.7

Forssa 1.2.

Un Euro v. 700 15.1, v. 1000 17.2
Maddie Layne v. 700 13.8, v. 1000 16.9
Secret Player v. 700 15.7, v. 1000 18.4
Grant Bukefalos v. 700 15.3, v. 1000 17.1

maanantai 4. helmikuuta 2013

Kouvola 31.1.

Sparrow v. 700 16.2, v. 1000 17.8
Retro v. 700 30.5, v. 1000 29.8
Bogey Wolf v. 700 15.8, v. 1000 17.6
Calimero v. 700 24.8, v. 1000 25.0
Lupes v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Creme de Shiraz v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Amazing Koks v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Purven Poika v. 700 27.1, v. 1000 29.7
Run The Show v. 700 16.5, v. 1000 16.7
Follow That Dream v. 700 12.2, v. 1000 13.6

Vermo 30.1.

Monsieur Cannibale v. 700 15.2, v. 1000 16.7
Deep Insight v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Meikun Merkki v. 700 26.6, v. 1000 27.3
Vind Farming v. 700 13.8, v. 1000 15.5
Biodiesel v. 700 16.9, v. 1000 17.1
Feelque v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Multiple Choice v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Albino Star v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Madickens Stjärna v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Seinäjoki 30.1.

Enrique Box v. 700 16.9, v. 1000 17.6
Jalomies v. 700 32.4, v. 1000 32.2
Sensible Foal v. 700 16.8, v. 1000 17.3
Cardinal Galax v. 700 15.4, v. 1000 15.6
Noble Majami v. 700 17.7, v. 1000 18.2

Teivo 29.1.

Make Me Money v. 700 16.9, v. 1000 17.7
Jorken Juhannus v. 700 32.8, v. 1000 32.3
Audrey Belle v. 700 20.0, v. 1000 20.5
Graciös Southwind v. 700 12.7, v. 1000 14.7
Sweet Mama Blue v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Passori v. 700 27.3, v. 1000 2.4
Lear Majami v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Mr Pekka v. 700 14.3, v. 1000 15.2
Lass Love v. 700 12.6, v. 1000 14.5
Rainbow Zet v. 700 16.6, v. 1000 16.9
Merlino Grif v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Livya v. 700 14.2, v. 1000 16.1

sunnuntai 3. helmikuuta 2013

Jyväskylä 28.1.

Caddie Grant v. 700 18.7, v. 1000 19.8
Dellas v. 700 31.5, v. 1000 31.1
Pike Princess v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Ujassi v. 700 32.3, v. 1000 31.6
My Caviar v. 700 15.8, v. 1000 17.2
Meikun Merkki v. 700 27.6, v. 1000 28.1
Hide And Seek v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Donato Luca v. 700 14.9, v. 1000 17.1
Liviasine v. 700 15.9, v. 1000 18.1

Vermo 27.1.

Vihin Valtti v. 700 32.4, v. 1000 31.9
An-Nea v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Tinon Tykki v. 700 27.3, v. 1000 29.3
Enzo Xpress v. 700 14.5, v. 1000 16.2
Jane Sisu v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Dats B.G. v. 700 16.9, v. 1000 18.6
Dumbledor v. 700 28.3, v. 1000 28.5
King Reinhold v. 700 16.9, v. 1000 17.0
Predator Icon v. 700 16.1, v. 1000 17.4

Pori 26.1.

Hujanhajan v. 700 32.9, v. 1000 33.5
Voetto v. 700 16.5, v. 1000 16.8
Rock Finger v. 700 17.7, v. 1000 17.9
Magnat v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Mamori v. 700 24.9, v. 1000 28.0
I.P. Sankari v. 700 24.1, v. 1000 27.1
Mama's Memory v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Diesel Line v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Topper v. 700 30.5, v. 1000 30.3
Southwind Tequila v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Titane Nordique v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Surprise Lord v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Daniel Palema v. 700 11.5, v. 1000 13.7
Krossi v. 700 26.0, v. 1000 27.3

Turku 25.1.

Mylverin Eko v. 700 35.8, v. 1000 34.3
Otello Narva v. 700 17.8, v. 1000 18.3
Valvi v. 700 28.5, v. 1000 28.2
Euro-Turo v. 700 26.5, v. 1000 28.0
Gerald Comery v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Sahara Showtime v. 700 13.4, v. 1000 15.3
Westcoast Janica v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Dream Dresser v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Power Lux v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Fragile Stars v. 700 17.7, v. 1000 19.1

Kaustinen 25.1.

Luca Småbo v. 700 20.3, v. 1000 20.9
Huvimeno v. 700 33.5, v. 1000 34.1
Dream Valley v. 700 18.4, v. 1000 19.4
Star of Everwood v. 700 18.3, v. 1000 19.2

Lahti 24.1.

Domestic Fillysine v. 700 17.4, v. 1000 19.1
The Arrow v. 700 19.7, v. 1000 20.7
Hexan Lexa v. 700 24.4, v. 1000 28.0
Spinout v. 700 15.3, v. 1000 16.2
B. Tuuma v. 700 29.8, v. 1000 29.8
Ballerina Luxx v. 700 13.8, v. 1000 15.6
Edentown Laukko v. 700 15.3, v. 1000 17.3
Poison Ivy v. 700 16.0, v. 1000 16.6

Vermo 23.1.

El Angelic v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Golda Ivory v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Trinity Kemp v. 700 15.3, v. 1000 15.8
Crimson Saint v. 700 14.6, v. 1000 16.1
Jester Bowl v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Vieskerin Valo v. 700 24.0, v. 1000 24.3
Matt Smith v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Miss Barbenette v. 700 15.9, v. 1000 16.1
Tinon Tykki v. 700 26.9, v. 1000 28.0
Wild Coltsin v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Kuopio 23.1.

Little Criminal v. 700 17.0, v. 1000 18.3
Tähti Assi v. 700 32.5, v. 1000 32.6
Wasa Monsterman v. 700 16.5, v. 1000 18.1
Cadillac Face v. 700 21.5, v. 1000 20.3
Xanthene Kemp v. 700 21.3, v. 1000 20.9

Joensuu 22.1.

Vihjeen Veto v. 700 32.2, v. 1000 32.2
Vilar Lake v. 700 16.3, v. 1000 17.8
Meter Reader U.S. v. 700 16.8, v. 1000 17.9
Express Ernest v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Spendermania v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Virin Santeri v. 700 26.0, v. 1000 26.6
Minto's Romeo v. 700 15.6, v. 1000 17.4
Vapriikki v. 700 27.7, v. 1000 29.8
Bowling R v. 700 17.2, v. 1000 18.1
Lagriffe de Jag v. 700 15.9, v. 1000 17.6