Hae tästä blogista

lauantai 27. kesäkuuta 2009

Seinäjoki 27.6.

Magical Queen v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Minoque v. 400 11.0, v. 1000 11.9
Nesmile Will v. 700 10.4, v. 1000 12.0
Norman Mailer v. 700 11.7, v. 1000 11.9
Ramiini v. 700 21.0, v. 1000 22.9
Wait Lifting v. 700 9.6, v. 1000 10.8
Tutun Taika v. 700 21.0, v. 1000 23.5
Helun Hurma v. 700 23.8, v. 1000 24.9
Magical Blend v. 600 9.9, v. 1000 13.2

Pori 26.6.

Rain Rogue v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Miss Barbenette v. 700 13.6, v. 1000 15.5
Stone Capes Gun v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Arctic Hope v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Rain May v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Hullumies v. 700 22.6, v. 1000 24.0

Mikkeli 25.6.

Hard As Iron v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Rapid Deal v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Pirtamo v. 700 21.6, v. 1000 21.4
Golda History v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Tujaus v. 700 25.2, v. 1000 25.0
Lord Stanley v. 700 12.8, v. 1000 13.4

Vermo 24.6.

Callela Brisbane v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Trophy Kemp v. 700 12.9, v. 1000 13.0
Gold Victory v. 700 13.5, v. 1000 14.1
B. Vilunki v. 700 21.5, v. 1000 22.8
Paladin November v. 700 9.9, v. 1000 11.9

Teivo 23.6.

Korven Voitto v. 700 25.4, v. 1000 16.1
Amazonas v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Lindy's First Love v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Ribaude v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Carmen Sund v. 700 14.1, v. 1000 15.2

Kuopio 22.6.

Tuiska v. 700 27.9, v. 1000 25.7
Trick v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Ruuvari v. 700 25.8, v. 1000 27.1
Tom Factor v. 700 11.7, v. 1000 14.2
Regent Bar v. 700 v. 1000 17.2

Mikkeli 18.6.

Dundee v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Willy Birdland v. 700 10.7, v. 1000 12.8
Night Porter v. 700 13.7, v. 1000 13.9
Bob Heyden v. 700 10.3, v. 1000 13.0
Tessiina v. 700 23.1, v. 1000 23.2
Windflower v. 700 13.1, v. 1000 14.2

lauantai 13. kesäkuuta 2009

Kouvola 13.6.

Tannerman Can v. 700 14.6, v. 1000 14.5
Gallant Effort v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Villipappa v. 700 23.2, v. 1000 23.3
Winnietatsch v. 700 13.0, v. 1000 13.7
Cannon Flame v. 700 13.5
Villihotti v. 700 23.5, v. 1000 24.4
Tiptopper v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Oliver Twist v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Ranch Get On v. 1000 14.7
Marathon Man v. 700 10.5, v. 1000 12.2
E L Mikko v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Hiskappi v. 700 25.2, v. 1000 25.2
Mokomani v. 700 25.4, v. 1000 24.6

perjantai 12. kesäkuuta 2009

Vermo 10.6.

Merloni v. 700 17.2, v. 1000 17.7
Manoretta v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Ride Out Well v. 700 11.2, v. 1000 11.6
The Hunk v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Santa Zidane v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Velin Vinke v. 700 20.9, v. 1000 22.7
Pretender v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Geisha's Boy v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Golda Immortal v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Teivo 9.6.

Myrskyn Kreivi v. 700 27.8, v. 1000 29.3
Kung Adolf v. 700 14.9, v. 1000 16.7
Winter Kiss v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Joy Boy v. 700 10.9, v. 1000 12.8
Day Cruise v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Proudest Jake v. 700 14.7, v. 1000 16.3
Köppinen v. 700 22.8, v. 1000 23.7
Primus Pride v. 700 13.7, v. 1000 16.8
Tiger Wood v. 700 11.5, v. 1000 13.2
Tiinan Vili v. 700 23.7, v. 1000 24.0

Turku 8.6.

Jannu-Tonni v. 700 26.3, v. 1000 27.4
Sunrise Enigma v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Razorblade Kiss v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Black Deep Sea v. 700 13.3, v. 1000 14.1
BWT Driver v. 700 13.8, v. 1000 13.6
BWT Envy v. 700 14.2, v. 1000 14.6
Present S v. 700 10.6, v. 1000 11.2
Kosken Kaiku v. 700 28.7, v. 1000 29.5
Callela Brisbane v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Quattro Cross v. 700 14.0, v. 1000 14.7

Riihimäki 7.6.

Kiikku's Lordi v. 700 18.1, v. 1000 18.5
Fight to Win v. 700 15.6, v. 1000 16.3
That's My Girl v. 700 12.2, v. 1000 14.5
One Wild Night v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Tapsan Tahti v. 700 26.7, v. 1000 27.0
Gold Victory v. 700 14.3, v. 1000 14.9
Siron Veijari v. 700 29.8, v. 1000 29.8
Afrodite Vice v. 700 14.9, v. 1000 15.2

keskiviikko 10. kesäkuuta 2009

Kaustinen 7.6.

Hovin Heikki v. 700 25.9, v. 1000 28.4
Will Be Win v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Riddle Nibs v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Pelarin Tähti v. 700 30.3, v. 1000 30.6
Hero Leader v. 100016.3
Hiskappi v. 700 24.6, v. 1000 25.4
Unafaria v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Elegance Kemp v. 700 10.9, v. 1000 12.9
Nektari v. 700 26.4, v. 1000 27.1
Aaron Heel v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Count Surprise v. 700 13.4

Ylivieska 7.6

Gibson du Ling v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Virin Väiski v. 1000 27.5
Running Rose v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Huiman Pyste v. 700 22.4, v. 1000 23.2
Vets Thunderking v. 700 14.7
Bratt Wurst v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Real Complex v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Vokukka v. 700 24.3, v. 1000 24.3
Hirmumyrsky v. 700 28.1, v. 1000 28.2
Extreme Orion v. 700 13.7, v. 1000 15.5

Tornio 5.6

Cayenne Moon v. 700 15.5, v. 1000 15.3
Othello Kemp v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Memolog v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Dundee v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Rocky Kemp v. 700 14.4, v. 1000 15.8

Vermo 3.6.

Golda Jewel v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Kaukokiito v. 500 28.4, v. 1000 30.2
Roi d'Inverne v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Calimero v. 700 26.5, v. 1000 26.4
San Jose Kemp v. 700 15.0, v. 1000 14.7
Argon v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Keystone Chad v. 700 13.1, v. 1000 15.7
Alice Laukko v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Sir Sound v. 70012.9, v. 1000 13.3
Kajaste v. 700 29.8, v. 1000 29.3

Teivo 2.6.

Liisori v. 700 30.7, v. 1000 30.2
Xero v. 700 32.4, v. 1000 31.4
Supreme Kiss v. 700 16.3, v. 1000 16.0
Addictive Tomson v. 700 12.6, v. 1000 15.9
Quelle Lake v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Livi Blanco v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Montani v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Suvineito v. 700 26.9, v. 1000 26.8
Vasily v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Lord' Prayer v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Metkutus v. 500 27.8, v. 1000 28.3
First Rate Oak v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Montani v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Oulu 1.6.

Fernando Kane v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Mokomani v. 700 24.4, v. 1000 26.1
Tactic Time v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Living Image v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Keen Leader v. 700 14.8, v. 1000 17.1
Jasmine Press v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Joensuu 31.5.

Vilkkaan Virke v. 700 30.7, v. 1000 30.6
Eko Barrichello v. 700 14.4, v. 1000 17-6
Roi de la Ville v. 700 13.3, v. 1000 15.5
Bluestar Boy v. 700 12.7, v. 1000 13.9
H.M. Lino v. 700 26.5, v. 1000 27.7
Uno's Girl v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Mutrin Poju v. 500 20.2, v. 1000 26.1
Quickshot Hoss v. 70015.8, v. 1000 17.2
Lento-Milla v. 700 28.5, v. 1000 29.7
EL Mistress Lexi v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Lappeenranta 30.5.

Wisler v. 700 32.1, v. 1000 31.7
Keisar v. 700 27.7, v. 1000 28.4
A.T. Visku v. 700 23.6, v. 1000 24.3
Fielder's Choice v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Askö Spirit v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Rillaus v. 500 21.7, v. 1000 22.3
Viking Haro v. 700 13.3, v. 1000 13.2
Venture Windboy v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Chastity v. 700 12.5, v. 1000 15.0

Turku 29.5.

Stag Arch v. 700 14.5, v. 1000 13.9
Westcoast Niki v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Konval F.H. v. 700 15.6, v. 1000 15.1
Armbro Baccarat v. 700 11.5, v. 1000 12.1
Hullumies v. 700 23.8, v. 1000 23.9
Bratt Wurst v. 700 12.4, v. 1000 13.3
E L Mikko v. 700 9.7, v. 1000 11.5
Energia Ossi v. 700 25.1, v. 1000 25.2
Action Express v. 700 16.9, v. 1000 16.8
Gibson du Ling v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Lintton v. 700 26.0, v. 1000 25.8

Mikkeli 28.5

Joiheri v. 700 25.8, v. 1000 27.4
Windflower v. 700 16.5, v. 1000 16.2
Jenkas Tuffing v. 700 15.8
Taika Prinssi v. 700 22.9, v. 1000 23.2
Regent Bar v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Wired Explosion v. 700 11.7, v. 1000 14.5

keskiviikko 3. kesäkuuta 2009

Vermo 27.5.

Luck Smith v. 700 17.2, v. 1000 16.8
H.M. Lino v. 700 29.2, v. 1000 29.3
Golda Ivory v. 700 16.4, v. 1000 16.3
Pilgrims Slider v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Multi Marigold v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Frost Lady v. 1000 17.2
Simb Chaplin v. 700 15.4, v. 1000 14.0
Vokkerin Lupaus v. 700 25.7, v. 1000 25.9
Faramir v. 700 14.2, v. 1000 16.1
Express Type v. 700 15.0, v. 1000 16.4