Hae tästä blogista

keskiviikko 30. syyskuuta 2009

Vermo 30.9.

Aaron de Veluwe v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Archie Ride v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Britelite Ice v. 700 18.1, v. 1000 17.9
Ceasar Goldland v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Jooseppisin v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Elora Hanover v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Unique Groenhof v. 700 11.5, v. 1000 12.6
Suomitar v. 700 22.3, v. 1000 23.1
Vienna v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Ånia K v. 700 12.5
Kopper v. 700 26.6
Special Juliano v. 700 15.3, v. 1000 15.3
Ridewest v. 700 18.0, v. 1000 18.9

Teivo 29.9

R.R. Seila v. 700 27.5, v. 1000 29.3
Emmerline v. 700 16.2, v. 1000 17.5
Arctic Amigo v. 700 16.0, v. 1000 17.3
Voksimo v. 700 27.2, v. 1000 27.6
Hästhagens Hugo v. 700 26.3, v. 1000 26.7
Cindy Charmant v. 700 17.3, v. 1000 18.4
I.P. Vipotiina v. 700 24.0, v. 1000 24.7
Maijuli v. 700 24.7, v. 1000 25.2
Cissy Katcord v. 1000 15.2
Yellowsky v. 700 16.8, v. 1000 16.2
Grand Warrior v. 700 16.6, v. 1000 16.0
Promissory v. 700 16.4, v. 1000 16.2
Hekate Broline v. 700 15.6, v. 1000 15.8
Oaklea Quail v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Tsingiska v. 700 29.2, v. 1000 29.8
BWT Sanny v. 700 16.5, v. 1000 17.1

Seinäjoki 28.9.

Murron Mortti v. 700 29.7, v. 1000 31.0
Angel of Ara v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Terrori v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Vickwire v. 700 15.1, v. 1000 15.6
Demon's Play v. 700 16.2, v. 1000 17.3

Ylivieska 26.9.

Pauskeri v. 700 27.7, v. 1000 27.6
Gasoline Trader v. 700 17.5, v. 1000 16.2
Nobodypaymybills v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Murron Titaani v. 700 24.6, v. 1000 24.4
Demon's Play v. 1000 18.4

Turku 26.9.

Ravi de France v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Joker Leader v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Siena v. 700 14.5, v. 1000 14.4
Takina Silvio v. 700 13.6, v. 1000 13.3
A.T. Veli v. 700 23.7, v. 1000 24.8
Ranch Get On v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Ribaude v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Åsajärven v. 700 20.7, v. 1000 21.1
Zoogin's Day v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Splashing Mermaid v. 700 15.7, v. 1000 18.4
June v. 700 28.6, v. 1000 27.6

Turku 25.9.

Upset Waltter v. 500 13.3,v. 1000 15.9
Tuulen Ilo v. 700 24.5, v. 1000 24.9
Evert Kyu v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Atlantic Avenue v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Kouvola 24.9.

Tementeri v. 700 23.3, v. 1000 23.2
Gamble Game v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Road Meester v. 700 12.7, v. 1000 15.0
Maiskaus v. 700 25.5, v. 1000 26.9
Neville High v. 700 14.8, v. 1000 15.6

keskiviikko 23. syyskuuta 2009

Vermo 23.9.

Hustling Comery v. 700 17.1, v. 1000 17.9
Con Affetto v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Gallit Raj v. 700 14.0
Ellan Kymppi v. 700 26.9, v. 1000 26.3
Midsommarflickan v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Flying Check v. 700 13.7, v. 1000 13.2
Wiona v. 700 13.5, v. 1000 13.6
B. Turolii v. 700 22.6, v. 1000 23.1
Fakir Style v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Pokali v. 700 28.3, v. 1000 29.8

Teivo 22.9.

Turokai v. 700 32.6, v. 1000 33.3
Vibella v. 700 31.5, v. 1000 32.5
Bokalle v. 700 27.5, v. 1000 28.4
Virijori v. 700 28.3, v. 1000 28.9
Pihlajan Aaroni v. 700 29.0, v. 1000 29.3
Hilpetööri v. 700 29.9, v. 1000 30.0
Antonio Duo v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Ula Laa Hoss v. 700 15.3, v. 1000 16.2
Mix Lex Pepper v. 700 17.4, v. 1000 17.7
Dream Director v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Daytona Demon v. 700 17.5, v. 1000 17.1
Aston Martin v. 700 12.7, v. 1000 12.8
Yarrah Boko v. 700 12.9, v. 100013.0
Daniellesine v. 700 16.9, v. 1000 17.4
Stone Capes Idol v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Boulder Classico v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Yield Boko v. 700 10.5, v. 1000 12.2
Absolute Tomson v. 500 12.5, v. 1000 15.0
Keen Leader v. 700 17.5, v. 1000 16.8
Bank Laukko v. 700 13.3, v. 1000 15.4

Lappeenranta 19.9.

Tofastandtofurious v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Viper Acktion v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Red Dragon v. 700 12.1, v. 1000 12.3
Daniel Palema v. 700 10.6, v. 1000 11.8
Huiman Pyste v. 700 19.9, v. 1000 21.3
B. Helmiina v. 700 21.0, v. 1000 22.1
Uno's Girl v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Calimero v. 700 24.9, v. 1000 25.6
Hissun Virva v. 700 27.3, v. 1000 27.3
Dazzling Mare v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Rififi Annie v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Mutrin Jehu v. 700 25.0, v. 1000 26.6

Seinäjoki 18.9.

Flying Pirot v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Vilkun Poika v. 700 30.9, v. 1000 31.4
Meadow Fox v. 700 12.8, v. 1000 15.5
Bizon Bac v. 700 16.3, v. 1000 15.4
Najz Athena v. 700 14.7, v. 1000 16.3

Lahti 17.9.

Turon Valo v. 700 25.9, v. 1000 26.0
Coktail Star v. 700 10.8, v. 1000 13.0
Montalbano v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Thunder Harbor v. 700 12.4, v. 1000 14.1
Favourite Storm v. 1000 15.1

keskiviikko 16. syyskuuta 2009

Vermo 13.9.

Chiara v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Luck Smith v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Tiinan Vili v. 700 23.4, v. 1000 24.5
Midsommarflickan v. 700 11.7, v. 1000 14.1
Con Affetto v. 700 16.7, v. 1000 17.5
Tornado Joe v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Grand Warrior v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Fuuga v. 700 28.9, v. 1000 28.3

Vermo 16.9.

Abigail Duo v. 700 14.6, v. 1000 14.9
Filho v. 700 25.8, v. 1000 25.5
Muscles Darling v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Oona Hassan v. 700 25.6, v. 1000 26.7
Tirmari v. 700 24.8, v. 1000 26.3
Special Juliano v. 700 17.6, v. 1000 16.2
Photon v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Rydens Wesper v. 700 11.3, v. 1000 14.2
Special Zone v. 700 16.3, v. 1000 16.8
Sundsvik Saigon v. 700 15.1, v. 1000 16.1
That's My Girl v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Borderline Blues v. 700 14.7, v. 1000 15.4

Teivo 15.9.

Samurai Rok v. 700 32.5, v. 1000 33.0
Vette v. 700 32.1, v. 1000 33.5
Gunrunner v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Woestenbergse v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Bete Saknussen v. 700 12.1, v. 1000 14.3
Speedspider v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Adsila Careliano v. 700 12.8, v. 1000 14.7
Unrequested v. 700 13.2, v. 1000 15.1
Dottie D. Kemp v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Cranberry Pellini v. 700 11.6, v. 1000 13.7
Giant Mick v. 700 11.7, v. 1000 13.6
Veeran Turo v. 700 25.9, v. 1000 25.6
Tuulen Ilo v. 700 24.1, v. 1000 25.0
Wiona v. 700 10.2, v. 1000 12.5
Il Divo v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Celebrity Flame v. 700 17.7, v. 1000 18.5

tiistai 15. syyskuuta 2009

Jyväskylä 14.9.

My Cup of Tea v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Rokin Vire v. 700 23.6, v. 1000 25.2
Gamble Game v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Biker Hall v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Mikkeli 12.9.

Lokson Lipper v. 700 27.8, v. 1000 28.0
Keisar v. 700 25.7, v. 1000 26.5
Lady Affa Rollax v. 500 13.5, v. 1000 15.1
Siirius v. 500 23.6, v. 1000 23.7
Vivaldi Flevo v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Glenwood v. 700 12.9, v. 1000 12.6
Persos Yankee v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Karkkipäivä v. 700 22.9, v. 1000 23.6
Solid Kemp v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Hovantas v. 700 27.1, v. 1000 27.9
Bravoure v. 700 14.5, v. 1000 14.6

sunnuntai 6. syyskuuta 2009

Lappeenranta 4.9.

Expressionless v. 700 13.3, v. 1000 16.4
In Love Again v. 700 11.7, v. 1000 14.2
Flash Hooligan v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Flax du Ling v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Oulu 5.9.

Tilun Veto v. 1000 30.6
Giant Mick v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Huiman Pyste v. 400 22.4, v. 1000 25.1
Pyrypolun Mig v. 700 25.1, v. 1000 26.4
Fortune Access v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Bizon Bac v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Antonio Duo v. 1000 14.6
Dream Director v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Virijori v. 700 27.6, v. 1000 27.5
Wiona v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Antonio My Mate v. 700 16.6, v. 1000 17.2

Lahti 4.9.

Tornado Joe v. 700 12.4, v. 1000 14.6
Swedpac F.H. v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Emma Rose v. 700 12.6, v. 1000 13.7
I.P. Vipotiina v. 700 22.4, v. 1000 23.6
Man On The Moon v. 700 12.3, v. 1000 13.0

keskiviikko 2. syyskuuta 2009

Vermo 2.9.

Alberto Luca v. 700 14.4, v. 1000 16.7
Forest Wine v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Daniel Palema v. 700 13.8, v. 1000 13.5
Brisco Rodeo v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Tuulten Poika v. 700 25.0, v. 1000 25.7
In Smooth Action v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Rydens Wesper v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Royal Ripple v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Lieron Poju v. 700 26.5, v. 1000 25.5
Art Moderne v. 1000 16.3
Pilgrim's Slider v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Up-Date Hoss v. 70014.7, v. 1000 14.5
Afrodite Vice v. 700 15.1, v. 1000 15.3

Teivo 1.9.

Ray LLoyd v. 700 15.8, v. 1000 16.5
Irwin v. 700 28.9, v. 1000 30.0
Zimbad Babar v. 700 15.2, v. 1000 15.1
Chastity v. 700 12.3, v. 1000 14.4
Aino-Ilona v. 700 25.9, v. 1000 25.6
That's My Girl v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Siena v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Stoneisle Elvis v. 700 13.2, v. 1000 14.6
King Waldemar v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Motivated Hanover v. 700 12.3, v. 1000 13.3

Mikkeli 30.8.

Sorvan Susette v. 700 31.7, v. 1000 30.8
Hot Boy Go v. 700 16.0, v. 1000 15.9
Tähti-Heppu v. 700 30.6, v. 1000 31.5
Cuzco v. 700 15.4, v. 1000 16.9
Stoneisle Flame v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Dolly Kane v. 700 13.9, v. 1000 14.0
Pirtamo v. 700 24.4, v. 1000 24.9
Keitaan Passi v. 700 32.0, v. 1000 33.1
Athena Queen v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Haily Firmament v. 700 17.1, v. 1000 17.0
Express Ernest v. 700 16.1, v. 1000 16.9

Kaustinen 30.8.

Ekebo Isabell v. 700 28.9, v. 1000 28.1
Faithful Night v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Männistön Arvo v. 700 30.5, v. 1000 31.1
Pohjan Pate v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Tähti-Tino v. 700 24.6, v. 1000 24.6
Meadow Fox v. 700 13.2, v. 1000 14.7
Risteri v. 700 26.8, v. 1000 26.5
Nilas Gene v. 700 12.1, v. 1000 12.5
Saint Salomon v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Ruletto v. 700 26.5, v. 1000 26.5
Björkhaga Bertha v. 700 16.3, v. 1000 16.8