Hae tästä blogista

lauantai 30. lokakuuta 2021

Mikkeli 16.10.

Ivanna Web v. 700 19.9, v. 1000 19.4

Revalation Man v. 700 15.8, v. 1000 15.6

Hottine v. 700 27.4, v. 1000 26.6

Pitska v. 700 26.1, v. 1000 25.5

Cygne Noire Boogie v. 700 13.6

Com Tuff v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Deangelo v. 700 9.7, v. 1000 11.7

Vixeli v. 700 24.0, v. 1000 23.5

Tito C.A. v. 700 10.5, v. 1000 11.4

The Next One U.S. v. 700 11.2, v. 1000 13.3

Romme 15.10.

Otroligosåfin v. 700 10.3, v. 1000 11.4

Doldis v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Hacker Am v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Driverlane v. 700 9.9, v. 1000 13.1

Cool Kronos v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Unfair v. 700 13.9, v. 1000 14.5

Solvalla 15.10.

Return of  Mogens v. 700 12.9, v. 1000 14.8

Amazing Moment v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Gunvald v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Gentiane Evening v. 700 15.2, v. 1000 14.7

Cole Moss v. 700 12.5, v. 1000 14.2

S.G.Kingstone v. 700 12.1, v. 1000 12.7

Big Shot v. 700 13.0, v. 1000 13.9

Triton v. 700 14.0, v. 1000 16.0

Ylivieska 15.10.

Valtori v. 700 25.0, v. 1000 25.9

Belluka v. 700 18.1, v. 1000 18.7

Cazador v. 700 16.1, v. 1000 16.8

Diamond Lord v. 700 16.2, v. 1000 16.3

Valtroks v. 700 24.2, v. 1000 26.2

Kitzune G.G. v. 700 13.9, v. 1000 15.1

Googal v. 700 13.0, v. 1000 15.0

Hypnotique v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Pori 15.10.

To Do v. 700 17.5, v. 1000 18.0

Our Lexa v. 700 12.5, v. 1000 14.8

Annan v. 700 25.9, v. 1000 26.9

V.G. Voitto v. 700 28.0, v. 1000 28.6

Siirin Valtsu v. 700 24.4, v. 1000 26.1

Stay On Top v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Magical Princess v. 700 11.1, v. 1000 13.3

An-Dorra v. 700 15.6, v. 1000 15.0

Örebro 14.10.

Dats So Cool v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Testa di Cavolo v. 700 14.5, v. 1000 14.2

Bandido Gar v. 700 9.6, v. 1000 11.3

Cand And Carry v. 700 13.0, v. 1000 14.4

Tetrick Wania v. 700 10.8, v. 1000 12.1

Kimi di Quattro v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Lahti 14.10.

Redemption v. 700 10.5, v. 1000 11.5

Double Strike v. 700 11.2, v. 1000 12.5

Gambino v. 700 14.3, v. 1000 14.1

Alien Hill v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Shining Armor v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Zapo v. 700 14.5, v. 1000 15.9

Koivikon Miisuy v. 700 24.4, v. 1000 24.2

tiistai 26. lokakuuta 2021

Solvalla 13.10.

Bottnas Imposant v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Global Agency v. 700 13.4, v. 1000 13.4

Southwind Boko v. 700 12.6, v. 1000 13.8

Devs Definitif v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Gambino Brick v. 700 10.9, v. 1000 12.0

Duke Ratzeputz v. 700 15.5, v. 1000 14.7

Eddy West v. 700 9.7, v. 1000 11.7

Nika v. 700 9.9, v. 1000 11.0

Nina Ginto v. 700 12.3, v. 1000 12.5

Vermo 13.10.

Keisari Suuri v. 700 16.8

Red Rock Canyon Ås v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Rivaltti v. 700 25.3, v. 1000 27.5

Caviar Creation v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Selanne v. 700 14.8, v. 1000 15.5

Minecraft v. 700 11.9, v. 1000 12.9

Kiikku's Giant v. 700 12.1, v. 1000 13.9

Arctic Lover v. 700 14.3, v. 1000 15.1


sunnuntai 24. lokakuuta 2021

Jägersro 12.10.

Mr Grappa v. 700 14.8, v. 1000 15.0

Jump In v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Önas Prince v. 700  13.6, v. 1000 14.5

Larry Wood v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Baronerosso Play v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Only Cash O.C. v. 700 12.4, v. 1000 12.6

Excellent Torkdahl v. 700 9.7, v. 1000 11.4

Wild Love v. 700 9.2, v. 1000 11.2

Don't Be Shy v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Inara O.E. v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Teivo 12.10.

Varjostain v. 700 33.3, v. 1000 32.6

Diori v. 700 27.0

Lake's Diana v. 700 11.2

Stonecapes Unity v. 700 14.9

Hosianna Sisu v. 700 13.4, v. 1000 14.4

Turon Touhu v. 700 26.3, v. 1000 28.6

Rarity Red v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Zest Boy v. 700 13.0, v. 1000 15.0

Zen Fondant v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Mantorp 11.10.

Harran Boko v. 700 8.9, v. 1000 10.2

Husse Boko v. 700 13,5, v. 1000 12.9

Michelot v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Massive Speed v. 700 11.8, v.1000 12.8

Speedy Cash Vicane v. 700 15.8, v. 1000 16.1

Aurora Show v. 700 12.1, v. 1000 13.0

Felix Orlando v. 700 13.6, v. 1000 13.7

Oulu 11.10

Jones Legacy v. 700 16.3, v. 1000 17.1

Grand Ale v. 700 13.8, v. 1000 14.4

MAS Dominant v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Liisinko v. 700 27.8, v. 1000 28.8

Spritesine v. 700 17.0, v .1000 17.7

Vilivillis v. 700 25.7, v. 1000 26.5

Shiny Boss v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Endless Story v. 700 17.9, v. 1000 18.4

Universe Leader v. 700 13.0, v. 1000 15.4

Cod A'la Doc v. 700 18.0, v. 1000 18.1

Solvalla 10.10.

Whnot Takethecab v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Impressive Sisu v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Vice Versa Diamant v. 700 12.0, v. 1000 11.9

Gaylord Am v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Hera Hanmering v. 700 13.0, v. 1000 14.3

Typhoon Face v. 700 13.6, v. 1000 13.5

Wind Knight v. 700 10.5, v. 1000 12.1

Crak di Girifalco v. 700 9.3, v. 1000 10.7

Divane Godiva v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Campo Bahia v. 700 9.7, v. 1000 9.8

Turku 10.10.

Lily v. 700 25.4, v. 1000 26.2

Lady Rock v. 700 13.2, v. 1000 13.6

Silvester v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Halley Wania v. 700 18.6, v. 1000 19.5

Mask Of v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Corazon Combo v. 700 15.6, v. 1000 15.9

Adanna v. 700 13.1, v. 1000 13.6


Åby 9.10.

Niford des Baux v. 600 12.0, v. 1000 12.6

Imhatra Am v. 500 9.8, v. 1000 12.0

Amorcer Levallo v. 700 9.8, v. 1000 9.7

Hevin Boko v. 600 8.5, v. 1000 11.1

Digital Class v. 600 8.2, v. 1000 10.7

Ivensong v. 700 10.0, v. 1000 11.4

Gerben v. 600 12.0, v. 1000 12.2

Don Fanucci Zet v. 700 9.6, v. 1000 11.7

Calgary Games v. 600 7.7, v. 1000 9.4

Brother Bill v. 600 11.6, v. 1000 11.0

Moses v. 700 10.2, v. 1000 11.3

Turku 9.10.

Xenia Comery v. 700 16.8, v. 1000 17.8

Villi Viekkaus v. 700 28.9, v. 1000 29.4

Amoriini v. 700 24.6, v. 1000 27.1

Divina Falco v. 700 13.4, v. 1000 15.2

Hotshot Luca v. 700 10.2, v. 1000 12.7

Tutun Impi v. 700 23.4, v. 1000 23.8

Club Nord Chip v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Run And Repeat v. 700 11.1, v. 1000 11.2

Frankenstein Am v. 700 10.5, v. 1000 12.1

Parvelan Retu v. 700 20.1, v. 1000 20.5

Romme 8.10.

Rally Inge v. 700 11.1, v. 1000 13.2

Shehuntyoudown v. 700 11.3, v. 1000 13.2

My Sea v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Seinäjoki 8.10.

 Father Christmas v. 700 16.8, v. 1000 17.2

Marin Tase v. 700 30.3, v. 1000 30.1

Ivan Grain v. 700 17.4, v. 1000 16.9

Troopers v. 700 12.2, v. 1000 13.7

Liinan Liekki v. 700 25.0, v. 1000 25.7

Cheap Thrills v. 700 12.8, v. 1000 12.9

Figaro Brick v. 700 16.4, v. 1000 1.3

Lappeenranta 8.10.

 Delphine Goya v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Bramee v. 700 28.0, v. 1000 29.1

Global Bring It On v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Entertainment Ås v. 700 13.1, v. 1000 14.3

Jasmine Zon v. 700 12.5, v. 1000 13.2

Lahti 7.10.

 Magazine Match v. 700 12.6, v. 1000 14.5

Like di Serafino v. 700 14.8, v. 1000 16.6

Redemption v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Hottine v. 700 25.4, v. 1000 26.2

Jetman Luxi v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Hetviina v. 700 21.7, v. 1000 23.5

Don Pedro D.K. v. 700 12.2, v. 1000 12.1

Governor Hoss v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Revelation Man v. 700 14.4, v. 1000 17.1

lauantai 16. lokakuuta 2021

Åby 6.10.

Jigsaw Sisu v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Timotejs Jackpot v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Machi v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Navona v. 600 10.8, v. 1000 113.0

Kron Vici Star v. 700 10.5, v. 1000 12.5

Baldwin T.M. v. 700 11.6, v. 1000 12.2

Mulberry v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Eenymeenyminymoe v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Down Town Girl v. 700 10.6, v. 1000 11.5

Donna Summer v. 700 18.1, v. 1000 16.6

Solvalla 6.10.

Noise Abatement v. 700 14.5, v. 1000 16.6

Cavatappi v. 700 15.9, v. 1000 15.1

Moocandy v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Tetrick Wania v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Franklin Zet v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Quantal Quetzal v. 700 12.8, v. 1000 12.5

Somethingroyal v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Hipster Am v. 700 9.3, v. 1000 11.8

Four Guys Dream v. 700 9.7, v. 1000 11.4

Vermo 6.10.

Rehulan Huvi v. 700 25.7, v. 1000 26.1

Veeran Poika v. 700 21.9, v. 1000 23.3

Edfromed v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Masterstroke Aria v. 700 11.5

Issakan Valo v. 700 23.8, v. 1000 24.7

Justice Web v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Jezzet Savoy v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Carlos Cashman v. 700 12.2, v. 1000 13.9

Stoneisle Quinlan v. 700 15.9, v. 1000 16.1

Färjestad 5.10.

A Sniper v. 700 15.7, v. 1000 15.4

Ibrahimovic Sisu v. 700 11.9, v. 1000 14.3

Toruk Makto v. 700 11.9, v. 1000 14.3

Adde S.H. v. 700 8.8, v. 1000 10.8

Chatty Kronos v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Indy Rock v. 700 9.6, v. 1000 11.0

Bara du Chene v. 700 12.9, v. 1000 13.3

Bandido Gar v. 700 11.6, v. 1000 12.1

Global Bred To Win v. 700 9.7, v. 1000 10.9

Devs Dandelion v. 700 13.5, v. 1000 15.3

Mikkeli 5.10.

Hentun Liisa v. 700 30.8, v. 1000 32.4

Farak v. 700 34.0, v. 1000 34.4

Tositoimi v. 700 28.1, v. 1000 28.5

Erik Flash v. 700 11.0, v. 1000 13.4

Wizard Wayne v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Racing Boy v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Comway Cotter v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Too Smooth For You v. 700 16.6, v. 1000 16.7

Tähtiviilee v. 700 30.4, v. 1000 30.8

Sarikan v. 700 31.4, v. 1000 33.7

Nigel Ale v. 700 18.8, v. 1000 19.3

Tähtisekki v. 700 25.0, v. 1000 27.8

Halmstad 4.10.

Panamera v. 700 11.0, v. 1000 12.3

Oberon v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Devs Donator v. 700 11.8, v. 1000 13.8

Charlotta S.H. v. 700 11.8, v. 1000 12.5

Red Mile Brodde v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Falm v. 700 13.7, v. 1000 13.8

Joensuu 4.10.

Adalmina Buzz v. 700 13.1, v. 1000 15.4

Tuliopaali v. 700 25.2, v. 1000 25.9

Rainbow Giant v. 700 12.5, v. 1000 14.7

Vaellus v. 700 22.1, v. 1000 22.3

Cognap v. 700 10.6, v. 1000 14.4

Callela Ikaros v. 700 10.3, v. 1000 12.1

Smokin Ride v. 700 12.0, v. 1000 14.3

Mr Midnight v. 700 13.5, v. 1000 14.7

Boulder Artemis v. 700 11.9, v. 1000 13.5

Jyväskylä 3.10.

Elendil v. 700 15.1, v. 1000 16.1

Bosse Nice v. 700 10.8, v. 1000 12.8

Very Gone Face v. 700 13.5, v. 1000 15.1

Capo v. 700 10.2, v. 1000 12.5

Hetviina v. 700 21.2,2 v. 1000 23.3

Kotorinnan Topi v. 700 26.2, v. 1000 27.2

Cazorla Byd v. 700 12.8, v. 1000 14.0

Trixton Jr v. 700 16.6, v. 1000 16.3

Forssa 3.10.

Francky des Molles v. 700 11.9, v. 1000 15.1

Kultaposti v. 700 29.3, v. 1000 29.3

Hilding v. 700 27.4, v. 1000 29.4

Minecraft v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Laurila's Gertrude v. 700 13.9, v. 1000 15.8

Empere's Lily v. 700 14.8, v. 1000 16.0

Lady Le Queen v. 700 15.7, v. 1000 16.8

tiistai 12. lokakuuta 2021

Skellefteå 2.10.

Otto Erich v. 600 12.9, v. 1000 13.7

Mindyourvalue W.F. v. 600 11.9, v. 1000 11.8

Global Adventure v. 600 12.7, v. 1000 13.4

Kalashnikov v. 600 13.1, v. 1000 12.7

Kitzune G.G. v. 700 13.0, v. 1000 12.8

B.Sacamano v. 600 12.6

Master Sånna v. 600 12.1, v. 1000 11.8

Morotai Degato v. 600 11.2, v. 1000 12.0

Wolfhill's Star v. 600 13.7, v. 1000 15.2

Teivo 2.10.

Captain Cloud v. 700 13.6, v. 1000 14.2

Skyfall Shine v. 700 11.1

Speedy Norwegian v. 700 10.5, v. 1000 12.7

The Next One U.S. v. 700 11.0, v. 1000 1.8

Naputus v. 700 24.0

Masterstroke Aria v. 700 10.9, v. 1000 12.2

Siirin Valtsu v. 700 29.9, v. 1000 29.5

Troopers v. 700 12.2, v. 1000 12.8

Grainfield Aiden v. 700 11.6, v. 1000 12.3

Parvelan Retu v. 700 20.5, v. 1000 20.1

Velvet Gold v. 700 12.5, v. 1000 12.5

Planbee v. 700 10.7

Rättvik 1.10.

Mimmi Marje v. 700 16.4, v. 1000 15.7

Fenix Brick v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Kalmar 1.10.

Mojito Day v. 700 13.6, v. 1000 13.4

Unique Rose v. 700 16.3, v. 1000 16.1

Spartak Face v. 700 11.0, v. 1000 12.1

Solvalla 1.10.

Bellatrix Club v. 700 11.0, v. 1000 12.4

Driverlane v. 700 10.9, v. 1000 11.9

High On Pepper v. 700 11.7, v. 1000 13.5

Wolverine v. 700 13.0, v. 1000 13.1

Zeolit v. 700 13.5, v. 1000 12.6

Arch Lane v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Kaustinen 1.10.

Ring of Truth v. 700 14.5, v. 1000 16.0

Irvin Star v. 700 12.7, v. 1000 15.2

Cankus Xport v. 700 12.8, v. 1000 13.0

Tarmo Ite v. 700 28.5, v. 1000 27.3

Turku 1.10.

Stonecapes Ulrica v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Halley Wania v. 700 11.7, v. 1000 14.5

Corazon Combo v. 700 16.0, v. 1000 17.7

Bosses Lady v. 700 13.6, v. 1000 14.4

Kromaus v. 700 25.4, v. 1000 25.1

Longfriday Luxi v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Samurai Comery v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Touch Me Too v. 700 11.9, v. 1000 13.5

First Class Lady v. 700 13.9, v. 1000 13.6

Piece of Glory v. 700 13.7, v. 1000 13.5

maanantai 11. lokakuuta 2021

Åby 30.9.

Son Hugo Pellini v. 700 12.0, v. 1000 13.1

A Good Melody v. 700 14.3, v. 1000 14.3

Beckham v. 700 11.3, v. 1000 12.2

Noisette Rock v. 700 14.7, v. 1000 14.6

Golden Guard v. 700 11.8, v. 1000 12.6

Suarez v. 700 11.5, v. 1000 13.1

Seinäjoki 30.9.

Stonecapes Unity v. 700 17.5, v. 1000 16.9

Shackhills Desiree v. 700 12.8, v. 1000 14.6

Begin To Trust v. 700 15.4, v. 1000 16.0

Easy To Love v. 700 15.5, v. 1000 15.9

Conrads Explosiv v. 700 13.0, v. 1000 14.6

Aiheen Juhannus v. 700 26.0, v. 1000 27.0

Macan v. 700 15.2, v. 1000 16.9

Kouvola 30.9.

Hopefully Quick v. 700 15.0, v. 1000 15.3

Rebel Rapid v. 70013.1, v. 1000 13.7

Second Opinion v. 700 16.1, v. 1000 16.4

Zawar v. 700 15.5, v. 1000 15.7

Amour Amiko v. 700 15.6, v. 1000 14.9

Hottine v. 700 26.3, v. 1000 26.0

Annie Blend v. 700 15.1, v. 1000 15.3

lauantai 9. lokakuuta 2021

Jägersro 29.9.

Initial Fix v. 700 17.0, v. 1000 17.5

It Wasn't Me v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Nugget Zon v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Center Teamer v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Nasty Håleryd v. 700 11.0, v. 1000 13.3

Joker of Steel v. 1000 13.9

Zarenne Fas v. 700 9.3, v. 1000 10.0

Ornello v. 700 11.4, v. 1000 11.4

Camelot As v. 700 12.8, v. 1000 14.8

Solvalla 29.9.

Readly Eagle v. 700 12.6, v. 1000 14.3

Global Undecided v. 700 12.6, v. 1000 12.7

Control Wheel v. 700 13.1, v. 1000 15.0

Edforever v. 700 15.7, v. 1000 15.3

Cool Kronos v. 700 10.5, v. 1000 11.5

Cole Moss v. 700 12.6, v. 1000 12.5

Staro Mojito v. 700 9.8, v. 1000 11.5

Kawana v. 700 13.2, v. 1000 14.3

Qvanting Indika v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Aranka Face v. 700 11.5

Vermo 29.9.

Carlos Cashman v. 700 4.7, v. 1000 15.2

Vappu-Ukko v. 700 26.2, v. 1000 27.8

Deangelo v. 700 10.4, v. 1000 13.3

Zumu De La Vega v. 700 13.7, v. 1000 14.5

Xanthus Wapid v. 700 10.5, v. 1000 13.3

Isosalon Ihme v. 700 25.7, v. 1000 25.7

Run And Repeat v. 700 10.6, v. 1000 11.6

Strong Caviar v. 700 12.5, v. 1000 14.4

Frami v. 700 34.2, v. 1000 33.4

Eskilstuna 28.9.

Global Classified v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Global Caps v. 700 13.1, v. 1000 13.8

Dreams Make Stars v. 700 13.7, v. 1000 15.3

Powerbank v. 700 10.4, v. 1000 13.0

Jazzmine Boko v. 700 13.3, v. 1000 14.9

Betting Rebel v. 700 11.1, v. 1000 13.0

Solkattens Daizy v. 700 12.3, v. 1000 13.4

Massive Speed v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Camzone v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Kuopio 28.9.

E.V. Baumgartner v. 700 14.9

Chumlee v. 700 18.2

Francis Journey v. 700 15.0, v. 1000 16.2

Mr Deauville v. 700 12.0, v. 1000 12.9

Pontriot v. 700 21.5, v. 1000 23.3

Hard Chip v. 700 15.0, v. 1000 15.8

Wat Arun Ax v. 700 15.1, v. 1000 16.1

Mantorp 27.9.

Dats So Cool v. 700 10.4, v. 1000 11.5

Fighter Simoni v. 700 12.5, v. 1000 13.8

Modern Times v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Donna Summer v. 700 13.7, v. 1000 13.5

Dream Sensation v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Don Pedro D.K. v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Oulu 27.9.

Spotlight v. 700 15.9, v. 1000 16.5

Sanahelinä v. 700 25.4, v. 000 26.0

Minto's Don Juan v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Zio Paperone Jet v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Roughenough Vice v. 700 14.5, v. 1000 15.2

Felisia v. 700 26.5, v. 1000 26.8

Cheap Thrills v. 13.6, v. 1000 14.0

Montales v. 700 11.9, v. 1000 13.6

Zogo Match v. 700 14.2, v. 1000 14.1

Blaze Beluga v. 700 14.7, v. 1000 15.1

Solvalla 26.9.

Rezorb Hangover v. 700 11.3, v. 1000 12.0

Paix v. 700 10.7, v. 1000 12.8

Esplanad v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Karisma Boko v. 700 10.1, v. 1000 11.0

Hevin Boko v. 700 6.9, v. 1000 8.8

Dacore v. 700 16.2, v. 1000 16.4

Calgary Games v. 700 9.3, v. 1000 10.5

Sahara Jaeburn v. 700 8.7, v. 1000 10.1

Zenone Bar v. 700 11.5, v. 1000 11.6

Millinodollarrhyme v. 700 7.6, v. 1000 8.7

Ylivieska 26.9.

Diamond Lord v. 700 12.2, v. 1000 15.2

Tuulian Sälli v. 700 24.4, v. 1000 25.6

Cankus Xport v. 700 11.8, v. 1000 13.7

Alladin Bro v. 700 14.7

Thirst For Life v. 700 16.5, v. 1000 17.4

Clover Meadow v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Solvalla 25.9.

Amorcer Levallo v. 700 11.6, v. 1000 11.4

Lucifer San v. 700 11.1, v. 1000 11.7

Crak di Girifalco v. 700 12.4, v. 1000 12.5

Margareta Tooma v. 700 10.5, v. 1000 10.7

Morotai Degato v. 600 10.5, v. 1000 11.5

Sourire Frö v. 700 10.3, v. 1000 11.2

Activated v. 600 10.5, v. 1000 11.3

Great Skills v. 600 10.0, v. 1000 11.4

Identity v. 600 9.5, v. 1000 11.1

Tattoo Avenger v. 600 10.5, v. 1000 10.4

Indy Rock v. 600 11.6, v. 1000 12.4

One Kind of Art v. 700 10.6, v. 1000 10.5

Peak Princess v. 700 10.5, v. 1000 12.0

Lappeenranta 25.9.

BWT Gabriel v. 700 16.0, v. 1000 16.3

Parapara v. 700 27.4, v. 1000 27.4

Leemark's Icy v. 700 17.2, v. 1000 17.6

Mustamani v. 700 28.9

Bear Dream v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Vixeli v. 700 22.7, v. 1000 22.7

Stoneisle Ocean v. 700 11.5, v. 1000 13.6

Villihaave v. 700 27.8, v. 1000 29.0

Ava di Emelin v. 700 14.6, v. 1000 15.2

Tito C.A. v. 700 10.2, v. 1000 11.1

Arctic Lover v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Pori 24.9.

Ilo Hangover v. 700 14.8, v. 1000 15.2

Master peace v. 700 15.7, v. 1000 15.1

Masterstroke Aria v. 700 12.9, v. 1000 14.1

Prince Palema v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Helkan Toivo v. 700 27.1

Mad Joking Boy v. 700 18.3, v. 1000 19.4

Bollnäs 23.9.

O.F.Caboy v. 700 15.3, v. 1000 15.7

Quantal Quetzal v. 700 11.4, v. 1000 13.3

Snowstorm Hanover v. 700 9.7, v. 1000 11.5

Rollthebank v. 700 13.8, v. 1000 15.3

Lahti 23.9.

Hello v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Kiitävä v. 700 25.5, v. 1000 26.3

Gerry v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Zetaime v. 700 16.1, v. 1000 16.5, v. 1500 15.7

Estelle Brodde v. 700 13.2, v. 1000 14.1

My Radio Gaga v. 700 11.1, v. 1000 11.9

Pirttilän Olga v. 700 24.7, v. 1000 25.7

Hermione Boost v. 700 17.3, v. 1000 17.6

tiistai 5. lokakuuta 2021

Åby 22.9.

Kemas Frasse v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Nocturne Zon v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Inspiration v. 700 13.4, v. 1000 13.6

My Story Is True v. 700 11.6, v. 1000 12.8

Platinum Tile v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Catch Me A Winner v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Mellby Indigo v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Andre Ward v. 700 10.0, v. 1000 11.0

Spinal Tap A.T. v. 700 11.3, v. 1000 12.9

Celebrity Wise As v. 700 15.2, v. 1000 17.8

Solvalla 22.9.

M.T.Sollentuna v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Shapes v. 70011.9, v. 1000 13.3

Joy Sisu v. 700 15.9, v. 1000 16.9

Winning Dream v. 700 14.9, v. 1000 15.0

High On Pepper v. 700 11.1, v. 1000 12.7

Lady Silver v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Power Glide v. 700 15.1, v. 1000 15.6

Fighter v. 700 10.7, v. 1000 14.1

Calling Out v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Barbro Kronos v. 700 9.3, v. 1000 9.6

Vermo 22.9.

Renum Helga v. 700 27.9, v. 1000 28.9

Federal Hill v. 700 14.8, v. 1000 14.9

Tetrick Wania v. 700 12.7, v. 1000 13.7, v. 1400 13.4

BWT Danger v. 700 12.4, v. 1000 12.8

Ajatustenlukija v. 600 27.8

Pretty Vision v. 700 14.2, v. 1000 14.7

MAS Chili v. 700 13.1, v. 1000 15.1

Farzad Boko v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Tutun Impi v. 700 23.7, v. 1000 23.5

Maytheforcebwithu v. 700 15.6, v. 1000 16.5

Solänget 21.9.

Bowling Orlando v. 600 14.3, v. 1000 14.3

Spickleback Face v. 600 10.4, v. 1000 11.8

Impala Am v. 600 11.2, v. 1000 12.4

Sayonara v. 800 9.7

Zerozerosette v. 800 15.2

Mellby Joker v. 800 10.4

Rome Pays Off v. 800 10.9

Harper Seabrook v. 800 9.7

Teivo 21.9.

Mahar Money v. 700 13.8, v. 1000 14.3

Fransson v. 700 27.0, v. 1000 27.4

Siirin Valtsu v. 70024.4, v. 1000 27.0

T.Rex v. 700 10.2, v. 1000 10.3

Deep Blue Font v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Time Match v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Planbee v. 700 11.5, v. 1000 12.3

El Jetpack v. 700 10.1, v. 1000 11.8

Velvet Gold v. 700 11.7

MAS For You 11.6, v. 1000 12.9

Bravo Sencello v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Halmstad 20.9.

H.C.'s Songwriter v. 700 16.4, v. 1000 16.0

Cintra v. 700 10.2, v. 1000 11.2

Maggiore v. 700 10.9, v. 1000 11.6

Jocashi v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Son Hugo Pellini v. 700 12.2, v. 1000 13.8

Digital Process v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Pinto Bob v. 700 9.3, v. 1000 10.4

Jyväskylä 20.9.

Amorcito v. 700 13.9, v. 1000 14.1

Starling Chick v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Marin Tase v. 700 27.7, v. 1000 28.0

Astrum v. 700 12.2, v. 1000 13.0

Piece of Hero v. 700 11.4, v. 1000 12.3

No Limit Royalty v. 700 12.3, v. 1000 13.1

Klarizza v. 700 15.4, v. 1000 16.3

Varsova v. 700 22.4, v. 1000 23.5

maanantai 4. lokakuuta 2021

Kouvola 19.9.

Paco v. 700 17.0, v. 1000 17.5

Sahara Sandstorm v. 700 14.2, v. 1000 14.3

BWT Gabriel v. 700 16.2, v. 1000 16.4

Bean Dream v. 700 14.9, v. 1000 14.2

Primo Amir v. 700 13.8, v. 1000 14.6

Terroristi v. 700 27.6, v. 1000 26.6

The Big Dipper v. 700 17.4, v. 1000 16.5

sunnuntai 3. lokakuuta 2021

Färjestad 18.9.

Master Sånna v. 700 9.8, v. 1000 12.3

Z.Boko v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Majestic Man v. 700 8.4, v. 1000 10.5

Protector Tile v. 700 10.3, v. 1000 11.6

Mellby Free v. 700 9.5, v. 1000 10.3

Cruise v. 700 10.2, v. 1000 11.2

Gerben v. 700 9.9, v. 1000 11.1

Hands Down D.E. v. 700 9.9, v. 1000 11.1

Viking Tilly v. 700 11.9, v. 1000 12.8

Forssa 18.9.

Saran Salsa v. 700 28.4, v. 1000 28.5

Hopefully Quick v. 700 15.1, v. 1000 16.5

Metku Maikki v. 700 27.3, v. 1000 28.8

Dickson Shadow v. 700 9.7, v. 1000 11.9

Burnout v. 700 14.3, v. 1000 15.5

Hill Yes v. 700 13.6, v. 1000 14.3

Kujanpään Jyräys v. 700 20.5, v. 1000 21.9

Orvar Iver v. 700 14.4, v. 1000 15.1

Frankenstein Am v. 700 10.4, v. 1000 11.7

Bebe v. 700 27.5, v. 1000 27.5

Morison v. 700 24.1, v. 1000 25.5

Romme 17.9.

J.J.Another Vinn v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Vanessa Face v. 700 13.7, v. 1000 15.4

Issiah v. 700 9.7, v. 1000 11.3

Kalmar 17.9.

Husse Boko v. 700 11.7, v. 1000 12.1

Kali Smart v. 700 10.5, v. 1000 11.

Dame de Tailleur v. 700 11.5, v. 1000 13.0

Forssa 17.9.

Magazine Match v. 700 15.1, v. 1000 16.6

Hentun Liisa v. 700 28.4, v. 1000 32.6

Mister Lane v. 700 10.9, v. 1000 13.9

Longfriday Luxi v. 700 13.4, v. 1000 15.0

Stonecapes Queila v. 700 10.3, v. 1000 12.6

Unnan Tähti v. 700 22.2, v. 1000 23.8

My Match v. 700 14.9, v. 1000 16.4

Joensuu 17.9.

Zola Beat v. 700 14.9, v. 1000 17.5

Tima's Miracle v. 700 12.9

Tapiro Jet v. 700 10.4, v. 1000 10.6

Handsome Rob v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Cazador v. 700 13.1, v. 1000 14.0

Koskela Akseli v. 700 21.9, v. 1000 24.2

Il Funny Li v. 700 10.9, v. 1000 13.3

Liisinko v. 700 26.3, v. 1000 26.5

Ivana Web v. 700 14.3, v. 1000 16.2

Örebro 16.9.

Escada v. 700 13.5, v. 1000 15.0

Show Must Go On v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Peony v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Anse Macquereau v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Västerbo Imtheman v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Conrads Anette v. 700 13.7, v. 1000 14.4

Vice Versa Diamant v. 700 13.4, v. 1000 13.5

Dark Roadster v. 700 11.4, v. 1000 12.6