Hae tästä blogista

keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Vermo 27.10.

Vital v. 700 31.1, v. 1000 30.0
Admire Tomson v. 700 16.1, v. 1000 18.1
Oktaavia v. 700 19.9, v. 1000 22.7
Smashing Suit v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Ego Gem v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Cloud Casino v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Emilia's Lily v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Pine Cape's Deil v. 700 14.2, v. 1000 15.6
Rosalie Rock v. 700 16.1, v. 1000 16.8

Kuopio 27.10.

Irene Mick v. 700 16.4, v. 1000 17.8
Rico Kemp v. 700 18.0, v. 1000 18.8
Jullex Chanel v. 700 17.4, v. 1000 17.8

Teivo 26.10.

Sävel Virta v. 700 30.1, v. 1000 31.4
Sissin Sinkku v. 700 31.0, v. 1000 32.3
Yammy Paxx v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Fast Hurricane v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Alien Lady v. 700 17.1, v. 1000 18.9
Enter A Venture v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Turnillo v. 700 15.2, v.1000 16.6
Tilia's Bijou v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Cassoulet v. 700 13.1
Hovin Heikki v. 700 26.2, v. 1000 26.5
Joy Boy v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Cheri Chip v. 700 15.6, v. 1000 17.2

Turku 25.10.

R.R. Tulos v. 700 28.6, v. 1000 29.2
Quest For Fire v. 700 13.8
Köppinen v. 700 23.5, v. 1000 23.2
Ranch Get On v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Mr Willhard v. 700 15.4, v. 1000 15.8
King Reinhold v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Bella Bambina v. 700 12.6, v. 1000 15.8

Mikkeli 24.10.

Noble Croft v. 700 17.3, v. 1000 17.2
Little Star Becca v. 700 16.0, v. 1000 17.5
Mona Muscles v. 700 19.8, v. 1000 20.0
Virijori v. 700 26.9, v. 1000 27.5

Kuopio 23.10.

Smokin Rose v. 700 19.1, v. 1000 19.3
Justine's Power v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Action Express v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Bizon Bac v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Villihotti v. 700 25.4, v. 1000 24.9
Viper Acktion v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Marat v. 700 29.0, v. 1000 29.6
K.P. Salama v. 1000 28.3
Uljas Waltter v. 700 29.1, v. 1000 29.8
Zoltan v. 700 14.6, v. 1000 16.3

Pori 22.10.

Dynamit Harry v. 700 13.2, v. 1000 15.6
Sörkän Sälli v. 700 27.2, v. 1000 27.9
Niemen Apori v. 700 31.0, v. 1000 30.9
BWT Driver v. 700 11.5, v. 1000 14.6
Ranch Get On v. 700 13.0
Tähen Topelius v. 700 27.8, v. 1000 31.1
Fire Escape v. 700 16.2, v. 1000 17.6

Kouvola 21.10.

Nina Nicole v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Ma Que Nada v. 700 15.7, v. 1000 15.8
Miss Swann v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Lucky Two Two v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Bisquito v. 700 12.1
Capone v. 700 16.2, v. 1000 16.2
Sunrise Lover v. 700 15.8
Rouge v. 700 13.8, v. 1000 14.6
EL Mr Spur v. 700 13.5, v. 14.8
Prontus v. 700 30.1, v. 1000 29.2

keskiviikko 20. lokakuuta 2010

Vermo 20.10.

Don Jovi Rok v. 700 15.0, v. 1000 16.3
BWT Punisher v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Tofastandtofurious v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Grace Southwind v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Ensilento v. 700 28.7, v. 1000 29.1
Emilia's Lily v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Luck Smith v. 700 13.1, v. 1000 13.4
T.M. Pelimerkki v. 700 25.0, v. 1000 25.9
Mad Big Girl v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Nelilyn Exodus v. 700 16.6, v. 1000 16.5

Teivo 19.10.

Enter Flamboyant v. 700 13,5, v. 1000 16.3
Tosca Nordique v. 700 16.5, v. 1000 18.5
Golda Keep It v. 700 14.0, v. 1000 15.9
Tiger Lake v. 700 16.1, v. 1000 17.4
Rite On Dream v. 700 13.5, v. 1000 15.7
Sipasi v. 700 31.3, v. 1000 31.3
Viksu Vikkelä v. 700 31.6, v. 1000 31.7
Child Of Nature v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Stone Capes Gun v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Veine v. 700 27.9, v. 1000 28.5
Hissun Ritu v. 700 28.2, v. 1000 28.3
Victor Fog v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Don Giovanni v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Lord of Eafons v. 700 17.0, v. 1000 17.4
Edla v. 700 26.7, v. 1000 27.7
Irene Max v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Penelope Lascaux v. 700 15.9, v. 1000 17.2

Vermo 16.10.

Seaside Savoy v. 700 16.7, v. 1000 17.0
Amerque v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Poljento v. 700 25.7, v. 1000 27.1
Sunhill's Columbus v. 1000 14.1
I.P. Vipotiina v. 700 23.6, v. 1000 23.7
Tilde Småbo v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Callela Benefit v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Nesmile Will v. 700 10.9, v. 1000 13.0
Katydid v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Creme de Shiraz v. 700 17.3, v. 1000 17.5
Aino-Ilona v. 700 25.8, v. 1000 26.5
Zemeckis v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Seinäjoki 15.10.

Stone Capes Gun v. 700 14.1, v. 1000 15.8
Joy Boy v. 700 14.6, v. 1000 15.6

keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Vermo 13.10.

Dicey Spicey v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Hard To Pass v. 700 13.8, v. 1000 13.5
Commanding View v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Mutrin Poju v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Swedpac F.H. v. 600 12.6, v. 1000 13.7
Rydens Cremona v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Dundee v. 700 11.5, v. 1000 13.7
Fakir Style v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Dominik v. 700 26.1, v. 1000 27.2
Karintan Into v. 700 23.3, v. 1200 22.3
Com Saga v. 700 11.0, v. 1000 11.9
Eternell Blossom v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Don Maurizio v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Teivo 12.10.

Matsoppi v. 700 34.9, v. 1000 33.9
Giant Profit v. 700 15.4, v. 1000 16.7
BWT Gamler v. 700 16.0, v. 1000 16.9
Turnillo v. 700 15.9, v. 1000 16.2
Cathy Ale v. 700 16.4, v. 1000 16.3
Emilio Jet v. 700 16.4, v. 1000 16.5
Scarlett Scoop v. 700 16.6, v. 1000 17.1
Bocanegra v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Mr Rubble v. 700 16.4, v. 1000 17.3
Arizona's Gold v. 700 17.1, v. 1000 16.9
Ensilento v. 700 27.2, v. 1000 27.4
Gunrunner v. 700 13.1, v. 1000 13.4
Exphoto v. 700 17.3, v. 1000 17.3

Oulu 11.10.

Hillbilly Dolly v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Daughter Louise v. 700 20.2, v. 1000 19.7
Suikun Kukka v. 700 30.0, v. 1000 31.3

maanantai 11. lokakuuta 2010

Lappeenranta 9.10.

Ice Hook v. 700 13.3, v. 1000 16.3
Vokukka v. 700 22.1, v. 1000 23.8
Piece By Piece v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Troy Kemp v. 700 15.3, v. 1000 15.0
Ruletto v. 700 24.6, v. 1000 27.3
Bianca Journey v. 700 11.8, v. 1000 13.6
R.R. Ruskariina v. 700 26.4, v. 1000 26.7
Creme de Shiraz v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Juliano Tak v. 600 15.1, v. 1000 15.1
Rikurilla v. 700 27.4, v. 1000 27.9

Jyväskylä 8.10.

Lovex v. 700 17.5, v. 1000 17.8
Fanilla v. 700 27.5, v. 1000 29.3
Bequest v. 700 14.0
Sing Time v. 700 13.5, v. 1000 15.8

Vermo 8.10.

Monterone Narva v. 700 14.4, v. 1000 17.1
Nelilyn Exodus v. 600 15.2, v. 1000 15.4
Kuutamon Poika v. 700 16.4, v. 1000 16.8

Lahti 7.10.

Boker v. 700 23.8, v. 1000 24.0
Rocky Kemp v. 700 17.0, v. 1000 16.6
Alice Laukko v. 700 9.9

Vermo 6.10.

Victoriana v. 700 16.6
Ziller Boko v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Red Rascal v. 700 14.0, v. 1000 13.9
Born In Birdland v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Day Cruise v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Viper Acktion v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Energia Ossi v. 700 22.9, v. 1000 24.2
Hard To Pass v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Famous Grouse v. 700 13.6, v. 1000 15.6

Joensuu 5.10.

Mutrin Poju v. 700 26.4, v. 1000 26.8
Isolde Narva v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Running Rose v. 700 15.7, v. 1000 16.1

Seinäjoki 4.10.

Feel So Good v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Sankarpoika v. 700 25.3, v. 1000 27.2
Queen Streamline v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Tapsan Tahti v. 700 26.7, v. 1000 16.4

Teivo 2.10.

Sunrise Lover v. 1000 15.6
Large Leader v. 1000 15.6
Kimit v. 1000 15.7
Cajun Galax v. 1000 14.6
Hullumies v. 1000 23.9
Huiman Pyste v. 1000 24.2
K.P. Salama v. 700 22.8, v. 1000 25.3
Glenwood v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Vickwire v. 700 12.9, v. 1000 13.5
Hundredntenpercent v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Embassy Caviar v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Special Maestro v. 700 15.4, v. 1000 16.1
Trattoria v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Ride Out Well v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Cosmos Rob v. 700 12.5, v. 1000 12.6
Viper Acktion v. 700 11.6, v. 1000 12.1
Pyrypolun Dumdum v. 700 24.5, v. 1000 25.4
T.M. Pelimerkki v. 700 24.1

Teivo 1.10.

Borups Ivan v. 700 16.7
Kaltt Choice v. 500 15.8, v. 1000 16.3

Lahti 30.9.

Iucatan Mik v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Thanksforthememory v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Zoogin's Day v. 700 11.8, v. 1000 14.3
Wayne Victon v. 700 13.4, v. 1000 13.9

keskiviikko 6. lokakuuta 2010

Vermo 29.9.

Manaman v. 700 25.5, v. 1000 26.4
Winston Neyenrode v. 700 14.3, v. 1000 16.6
Baker Birdland v. 700 15.8, v. 1000 15.7
Eyesee v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Penelope Press v. 700 11.0, v. 1000 12.9
Moon Cloud v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Boker v. 700 22.3, v. 1000 23.3
Hot Night v. 700 16.4, v. 1000 19.5

Teivo 28.9.

Otto Milleri v. 700 30.1, v. 1000 29.9.
Wasa Aragorn v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Wood Win Plenty v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Kingcobra v. 700 16.6, v. 1000 17.0
Täryte v. 700 26.6, v. 1000 27.2
Ensilento v. 700 26.1, v. 1000 27.1
Cassy v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Kelly Jo v. 700 14.9, v. 1000 16.0
B. Helmiina v. 700 24.8, v. 1000 25.2
Oktaavia v. 700 23.8, v. 1000 24.5
Hilight Kemp v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Plenty Cool v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Kuopio 29.9.

Eka-Walko v. 700 29.8, v. 1000 29.5
Daughter Louise v. 700 15.8, v. 1000 18.8
All In v. 700 16.2, v .1000 17.1