Hae tästä blogista

lauantai 29. maaliskuuta 2014

Åby 26.3.

Prince Orlando v. 600 11.0, v. 1000 11.6
Wink Spot v. 600 9.7, v. 1000 11.0
Rolex Bigi v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Pampero v. 600 11.6, v. 1000 13.1
Southwind Raptor v. 700 15.4, v. 1000 16.0

Solvalla 26.3.

O.F.V.Dream v. 700 11.5, v. 1000 13.0
What's Your Limit v. 700 11.0, v. 1000 13.0
Flirting Girl v. 600 12.4, v. 1000 14.1
Prey Frontline v. 700 10.8, v. 1000 12.4
Al Dente v. 700 12.4, v. 1000 13.2
Lookh Magic v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Ride The Lightning v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Tequila Palema v. 600 8.5, v. 1000 11.3

Helsinki 26.3.

Sonearandyetsofar v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Alex Von Bentz v. 700 9.7, v. 1000 12.2
Rive Crowder v. 700 13.5, v. 1000 16.1
Vieskerin Valo v. 700 23.3, v. 1000 24.6
Tapper v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Irving Rivarco v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Olive Smith v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Oliwer Hip v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Jontte Boy v. 700 12.5, v. 1000 15.4
Pikku Hyvä v. 700 27.1, v. 1000 27.3

Jägersro 25.3.

Blue Motion v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Samson Kaski v. 600 14.1, v. 1000 14.9
Daytona v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Callela Loyalty v. 700 16.3, v. 1000 17.0
National Pe v. 700 13.3, v. 1000 14.5
Pioneer F.H. v. 700 13.4, v. 1000 12.8

Teivo 29.3.

Valoilmiö v. 700 27.6, v. 1000 28.6
Raoul Grif v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Lorutyttö v. 700 27.3, v. 1000 28.1
Next Top Model v. 700 14.6, v. 1000 14.4
Gilari v. 700 30.1, v. 1000 31.0
Leemark's August v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Turbonina v. 700 10.5, v. 1000 13.3
Barbiero v. 700 18.2, v. 1000 18.0
Cheyenne Stara v. 700 13.8, v. 1000 14.0

Umåker 24.3.

Dollar Boko v. 700 14.7, v. 1000 14.8
Provence Gel v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Dusty WInd v. 700 16.1, v. 1000 15.4
Staro Fendi v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Lord Rocket v. 700 12.9, v. 1000 12.8

Seinäjoki 24.3.

Mountain Cleaver v. 700 15.4, v. 1000 16.3
Virin Toivo v. 700 31.3, v. 1000 32.1
Madonnas Classic v. 700 13.4, v. 1000 16.5
Amour Avenger v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Metkutus v. 700 25.5, v. 1000 26.5
Bluesway Shoes v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Pitch Command v. 700 15.6, v. 1000 16.2
El Bumblebee v. 700 17.9, v. 1000 17.6
Sahara Rouge v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Pireus v. 700 31.9, v. 1000 31.6

Bollnäs 23.3.

Uwe Seeler v. 600 13.7, v. 1000 14.8
Che Boko v. 600 14.1, v. 1000 14.7
Lady Lee v. 700 10.0, v. 1000 12.1

Turku 23.3.

Ypäjä Hereiam v. 700 18.4, v. 1000 18.9
Tamila Pearl v. 700 14.5, v. 1000 16.0
Salasana v. 700 29.8, v. 1000 30.8
Make Me Money v. 700 12.9, v. 1000 15.0
Vind Farming  v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Moonlight Winner v. 700 15.8, v. 1000 18.0
Nahkaparturi v. 700 27.2, v. 1000 28.0
Callela Fancyman v. 700 14.4, v. 1000 16.0

keskiviikko 26. maaliskuuta 2014

Momarken 22.3.

Your Highness v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Pericle Bi v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Olympic Image v. 700 10.4, v. 1000 11.7
Solo Nolo v. 700 10.4, v. 1000 12.0
Oasis Bi v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Sejr Gammelsbäk v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Joensuu 22.3.

Tyyni Kevätön v. 700 29.2, v. 1000 30.7
Victoria Nibs v. 700 17.2, v. 1000 20.1
Armaani v. 1000 30.3
Millstone's Lissom v. 700 20.3, v. 1000 20.9
Superieur v. 700 17.4, v. 1000 18.4
Virikari v. 700 27.2, v. 1000 27.1
Sing For Ever v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Minto's Romeo v. 700 16.3, v. 1000 16.5
Green Pepper v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Tapsan Tahti v. 700 27.5, v. 1000 27.4
Heca's Evergreen v. 700 18.7, v. 1000 19.6
Monster Pine v. 700 14.6, v. 1000 16.2

Solvalla 21.3.

Robis Salvation v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Flicka Tooma v. 600 11.7, v. 1000 13.6
Vertical Speed v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Rayman v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Matrix Revolution v. 700 11.1, v. 1000 12.6
Michigan Venus v. 700 11.6, v. 1000 13.5

tiistai 25. maaliskuuta 2014

Romme 21.3.

Rocky Race v. 700 9.4, v. 1000 12.1
Önas Jocke v. 600 13.0, v. 1000 15.2
BWT Boobs v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Star Advisro Joli v. 700 11.6, v. 1000 13.1
Banker's Garcon v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Åby 20.3.

Jullex Dante v. 700 11.0, v. 1000 13.0
Ready To Rumble v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Bicc's Honey bee v. 700 15.7, v. 1000 15.6
Thula Sana v. 700 14.5, v. 1000 14.0
Oliver Kronos v. 700 11.8, v. 1000 13.0

maanantai 24. maaliskuuta 2014

Jyväskylä 20.3.

Super Pepper v. 700 14.1, v. 1000 17.1
Blitz Freak v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Icy Winds v. 700 13.1, v. 1000 15.3
Sharp Edge v. 700 12.8, v. 1000 14.8
Jokivarren Kunkku v. 700 25.8, v. 1000 26.1
Chuckleberry v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Vito Mafioso v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Julianne Dahlia v. 700 31.8, v. 1000 32.0
Jailhouse Riot v. 700 14.5, v. 1000 16.3

lauantai 22. maaliskuuta 2014

Solvalla 19.3.

Monster Drive v. 700 10.4, v. 1000 13.0
Cool Keeper v. 700 10.4, v. 1000 13.9
Odd Fellow v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Sandra Volo v. 700 12.6, v. 1000 13.4
Random Shot v. 700 16.0, v. 1000 16.1
Arctic Model v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Restless Legs v. 700 13.5, v. 1000 14.2
First Farming v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Jägersro 19.3.

Odd Face v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Ocean Kronos v. 700 16.6
Canavaro As v. 700 16.1, v. 1000 15.3
Mosaique Face v. 700 13.8, v. 1000 13.6
Fax Is Back v. 700 18.5, v. 1000 17.9
Lessy Brodda v. 700 17.4
Sally C.N. v. 700 14.9, v. 1000 14.1
Mellby Triumf v. 700 17.9, v. 1000 16.7

Vermo 19.3.

Willy Yankee v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Tilde Småbo v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Global Option v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Moody Sunrise v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Super Frido v. 700 12.0, v. 1000 14.2
Bullo Citrullo v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Virikari v. 700 22.1, v. 1000 23.4
Geena Ale v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Roi de Lumiere v. 700 12.7, v. 1000 14.9
Hultgårds Erika v. 700 27.8, v. 1000 28.5

Gävle 18.3.

Rome Frontline v. 600 13.7, v. 1000 15.2
Chippen Ås v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Southgirl v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Panter Neo v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Ajlexes Daylight v. 700 10.8, v. 1000 12.2

Teivo 18.3.

Temen Vilo v. 700 28.2, v. 1000 28.4
Hastalavista v. 700 29.6, v. 1000 30.3
Wind Farm's Dux v. 700 16.4, v. 1000 17.6
Sophie Savage v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Alegria Dream v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Rapin Aatos v. 700 24.3, v. 1000 24.8
Magnat v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Toyset v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Benjamin Fame v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Center Careliano v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Axevalla 17.3.

Hubby Star v. 600 10.4, v. 1000 12.7
Zacke Briljant v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Good TIming v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Cinzano Akema v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Mr Picolit v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Britt Palema v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Oulu 17.3.

Boss Valley v. 700 17.8, v. 1000 17.8
Adriana v. 700 15.8, v. 1000 16.7
Tähti Kepu v. 700 23.6, v. 1000 24.3
Edi v. 700 15.8, v. 1000 15.7
Photocopy Jerk v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Milady Leader v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Jonne-Mi v. 700 27.9, v. 1000 28.1
Time Iron v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Be My Hot Stuff v. 700 15.4, v. 1000 16.6

Färjestad 16.3.

Ron Jeremy v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Wiliam W v. 700 12.3, v. 1000 14.2
Val d'Amour v. 700 11.3, v. 1000 12.0
Network Broline v. 700 13.1 ,v. 1000 13.7
Silvinho Bob v. 700 10.9, v. 1000 12.8

Kuopio 16.3.

Sade's Safir v. 700 15.0, v. 1000 17.0
Jessi Classico v. 700 14.1, v. 1000 15.1
Global Nationality v. 700 18.3, v. 1000 18.1
Cadillac Face v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Vektorin Maine v. 700 30.4, v. 1000 29.4
Akkaatta v. 700 28.6, v. 1000 30.3
Sing In Silence v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Sulo-Petteri v. 700 28.1 , v. 1000 28.6

keskiviikko 19. maaliskuuta 2014

Åby 15.3


Rondine d'Amore v. 600 11.6, v. 1000 14.9
Codebreaker v. 600 9.5, v. 1000 12.2
Othello Tilly v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Sem Jafet v. 700 14.4, v. 1000 14.7
Claes Boko v. 600 9.9
Aboy From Above v. 700 11.8, v. 1000 12.6
Black Line L.G. v. 700 12.5, v. 1000 13.1
Satine Calmon v. 700 12.5, v. 1000 13.0
Solvato v. 600 9.4
Monte Major v. 400 15.5

Kouvola 15.3.

I.P. Lennotar v. 700 34.5, v. 1000 32.9
Master Mariner v. 700 17.9, v. 1000 18.5
Born For Speed v. 700 17.0, v. 1000 17.5
O'littlebigjoe v. 700 17.0, v. 1000 17.3
Club Nord Star v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Frankker v. 600 25.5, v. 1000 26.7
Callela Colibri v. 700 15.3, v. 1000 16.0
Diktaattori v. 700 29.5, v. 1000 28.4
Order By Koffe v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Cabaret Dream v. 700 22.7, v. 1000 22.0
Viking Wonder v. 600 15.9, v. 1000 16.5

Solvalla 14.3.

Artemis v. 600 10.2, v. 1000 12.9
Quomodo v. 600 12.2, v. 1000 13.7
Secret Service v. 700 15.9, v. 1000 16.2
Pirro Bi v. 700 10.0, v. 1000 11.1
Venkatesh v. 700 10.6, v. 1000 11.9

Forssa 14.3.

Mystic Mark v. 700 14.9, v. 1000 18.4
Huumaava Eeva v. 700 28.9, v. 1000 30.4
Have A Nice Day v. 700 11.8, v. 1000 14.5
Make Me Happy v. 700 12.1, v. 1000 13.8
Atos Palmen v. 700 13.1, v. 1000 14.7
El Marquise v. 700 12.2, v. 1000 14.8
Desiree Lady v. 700 12.0, v. 1000 14.4
Double Star Koks v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Stoneisle Jade v. 700 11.7, v. 1000 14.7
Diporex v. 700 23.2, v. 1000 26.6
Roberto Max v. 700 13.0, v. 1000 15.1

Vermo 14.3.

Fisher Jam v. 700 20.6, v. 1000 19.8
Proudest Croft v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Nice As Pie v. 700 18.0, v. 1000 18.1
Pascala Frontline v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Wallander v. 700 17.0, v. 1000 17.2

maanantai 17. maaliskuuta 2014

Åby 13.3.

Wiss Shadow v. 700 11.3, v. 1000 12.2
Echauffour v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Radieux v. 600 10.6, v. 1000 12.4
Lemonitor v. 700 12.0, v. 1000 13.4
Ni Talar Bra Latin v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Wink SPot v. 700 11.2, v. 1000 12.2

Lahti 13.3.

Ami Boy Eden v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Virin Eko v. 700 30.2, v. 1000 31.3
Hopeless Guy v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Alex Von Bentz v. 700 10.1, v. 1000 11.6
Wille Kemp v. 700 13.6, v. 1000 15.3
Cold Seastar v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Aaron Hem v. 700 25.3, v. 1000 26.7
Brett Web v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Pikku HYvä v. 700 31.5, v. 1000 29.9

sunnuntai 16. maaliskuuta 2014

Bergsåker 12.3.

Labero Broline v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Xflash Hornline v. 700 13.7, v. 1000 13.1
Rico Follo v. 700 10.2, v. 1000 11.3
O.P.Q.C. v. 700 10.8, v. 1000 12.1
Conflight Ås v. 700 10.8, v. 1000 15.9
Robis Salvation v. 600 10.4, v. 1000 12.8

Solvalla 12.3.

Queron De Banville v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Michigan Venus v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Queen Annes Lace v. 700 11.9, v. 1000 13.2
Wannabe Kemp v. 700 12.4, v. 1000 12.5
Caddie June v. 700 12.8, v. 1000 14.9
Sanna Vint v. 700 15.6, v. 1000 14.6
Gigant Sjöhammar v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Vermo 12.3.

Winter's Iceman v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Pulveri v. 700 26.0, v. 1000 26.9
Empired Windcape v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Aki-Vei v. 700 27.7, v. 1000 27.9
Global Kid v. 700 17.2, v. 1000 16.9
Jon Glide v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Chantal De Veluwe v. 700 16.1, v. 1000 15.4
Southeast King v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Count Rigel v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Jägersro 11.3.


Santiago Wibb v. 700 11.6, v. 1000 11.6
Quantum Le Monde v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Com Z v. 600 11.1, v. 1000 11.6
Main Offender v. 600 14.0, v. 1000 14.6
Zanimede v. 700 11.1, v. 1000 11.8
Happinessa v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Sounds Good v. 700 14.4, v. 1000 14.0

Teivo 11.3.


BWT Heartbeat v. 700 18.0, v. 1000 18.8
Raipe Kronos v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Be Seen King v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Lumoliiisi v. 700 28.9, v. 1000 30.2
Next Top Model v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Armstrong Transs R v. 700 14.5, v. 1000 14.9
Virikari v. 700 23.4, v. 1000 23.9
Snowline Dream v. 700 15.4, v. 1000 17.1
Yerro Lin v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Valoilmiö v. 700 29.5, v. 1000 30.0

Romme 10.3.


Xanthis Ragazzo v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Paul's Legacy v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Solöns Rangel v. 700 10.7, v. 1000 12.1
Such A Feeling v. 700 11.0
Isinbajeva v. 700 11.9, v.1000 13.3

Turku 10.3.


Enjoy To Workout v. 700 15.4, v. 1000 17.8
Imun Leimu v. 700 32.5, v. 1000 32.4
Cheyenne Stara v. 700 13.1, v. 1000 15.2
Duran Lord v. 700 14.2, v. 1000 16.6
Joannan Tähti v. 700 26.2, v. 1000 27.2
Wind of West v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Tipan Jyske v. 700 29.7, v. 1000 29.1
Iceberg v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Callela Fancyman v. 700 13.2, v. 1000 14.6

lauantai 15. maaliskuuta 2014

Mantorp 9.3.

Obama Gel v. 600 10.4, v.1000 11.8
Norvanan Face v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Hot Marke v. 700 11.8, v. 1000 13.1
Mr Hello Man v. 700 13.3 ,v. 1000 13.8
Carlos Santana v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Prince Lurifax v. 700 11.8, v. 1000 13.6

Oulu 9.3.

Ellan Kymppi v. 700 29.5, v.1000 29.7
Meo Modo v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Gary Saknussen v. 700 15.4, v. 1000 17.5
Star of Everwood v. 700 15.6, v. 1000 17.9
Suklaarilla v. 700 31.5, v. 1000 32.4
Zach Kemp v. 700 16.5, v. 1000 18.0
Waterproof Star v. 700 17.7, v. 1000 19.0

Färjestad 8.3.

B.B.S.Sugarlight v. 700 10.7, v. 1000 11.7
Fancy Marke v. 700 15.9, v. 1000 15.4
Freia Maxi v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Narold Vox v. 700 11.6, v. 1000 12.9
Sensationa Dream v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Bob Hope v. 700 12.0, v. 1000 12.6
THai Goldie v. 700 15.9, v. 1000 15.0
Fuzz v. 700 9.7, v. 1000 11.9
Costatantisoldi v. 700 9.7, v. 1000 11.1
Cummin v. 700 15.9, v. 1000 15.4
Emporio Cape v. 700 14.9, v. 1000 14.4

Mikkeli 8.3.

Dasteri v. 700 36.0, v. 1000 36.4
Drancy v. 700 15.7, v. 1000 18.2
Tähden Tarina v. 700 29.8

Kouvola 7.3.

Elmoori v. 700 28.0, v. 1000 28.4
Hip Swing Up v. 700 19.7, v. 1000 18.6
Lass Love v. 700 18.0, v. 1000 18.2
Turtsin Tähti v. 700 30.2, v. 1000 31.4
Rafting Meslois v. 700 16.0, v. 1000 15.4
Torahime v. 700 17.3, v. 1000 19.0

tiistai 11. maaliskuuta 2014

Solvalla 7.3.

Pledge Allegiance v. 600 11.5, v. 1000 13.3
Te Freddo Knick v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Gloria Sund v. 700 16.9, v. 1000 17.0
Regale di Poggio v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Tia Maria Lascaux v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Nugget di Poggio v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Pori 7.3.

De Toy Zena v. 700 19.0, v. 1000 20.4
J.A. Monster v. 700 16.8, v. 1000 18.2
Follow That Dream v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Vivad Poppet v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Sekottaja v. 700 30.9, v. 1000 30.6
Fantastic Fullhand v. 700 15.8, v. 1000 17.2
Callela Fancyman v. 700 19.5, v. 1000 19.7

Åby 6.3.

Breedlove v. 600 9.2, v. 1000 11.9
Rosso Pomodoro v. 600 14.2, v. 1000 15.1
 Ne Me Qutte Pas v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Fernando Sånna v. 700 13.6, v. 1000 15.6
Felicia Winall v. 600 15.1, v. 1000 14.7
Huge Star v. 700 11.1, v. 1000 11.6

Lahti 6.3.

Royal Cruise v. 700 20.4, v. 1000 20.7
Nagareboshi Gin v. 700 19.0, v. 1000 19.1
North Leader v. 700 15.5, v. 1000 15.6
Double Star Koks v. 700 155., v. 1000 16.3
Diori v. 700 27.9, v. 1000 28.6
Zappa Hornline v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Timot Remy v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Natural Tan v. 700 14.6, v. 1000 16.2

Solvalla 5.3.

O.U.Glide v. 700 9.0, v. 1000 10.4
Ponziopilata Strata v. 700 10.4, v. 1000 12.0
Reims Gasti v. 600 10.2, v. 1000 13.2
Lord Capar v. 700 11.0, v. 1000 11.3
Caramella Luca v. 700 13.3, v. 1000 14.8
Lookh Magic v. 700 12.4, v. 1000 14.1
Västerbo Goalmoney v. 700 13.8, v. 1000 14.5

sunnuntai 9. maaliskuuta 2014

Jägersro 5.3.

Queen Koa v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Maja Utca v. 700 12.7, v. 1000 13.6
Barracuda River v. 700 12.8, v. 1000 12.8
Handsome Knight v. 700 10.4, v. 1000 13.0
Zaragoza v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Gigolo D.T. v. 700 13.0
Lill Hugo v. 700 14.0, v. 1000 15.1

Vermo 5.3.

Arctic Mystery v. 700 15.9, v. 1000 16.8
Enjoyment v. 700 16.6, v. 1000 16.4
Moody Sunrise v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Bullo Citrullo v. 700 12.0, v. 1000 14.1
Marimin v. 700 23.8, v. 1000 23.7
Sahara Hotshot v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Toffee Caramel v. 700 17.2, v. 1000 19.3
Pikku Hyvä v. 700 30.3, v. 1000 31.6

Axevalla 4.3.

Barfighter L.M. v. 700 11.5, v. 1000 13.9
Panter Neo v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Greenhill's Lucky v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Eternity of Joy v. 700 13.1, v. 1000 14.1
Coldplay Pellini v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Amour De La Rue v. 700 10.6, v. 1000 12.8

Teivo 4.3.

Säveri v. 700 31.5, v. 1000 33.0
Cheyenne Stara v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Tiltun Tähti v. 700 30.0, v. 1000 30.3
Topper v. 700 24.0, v. 1000 25.1
Snowline Dream v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Follow That Dream v. 700 12.9, v. 1000 14.7
Chantal De Veluwe v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Bakels Birdland v. 700 13.5, v. 1000 14.1
Vanquish v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Fakir Du Sala v. 700 15.3, v. 1000 16.5

Bollnäs 3.3.

Staro Fendi v. 600 12.1, v. 1000 13.4
Peking Duck v. 600 14.5, v. 1000 15.1
Shaq Is Back v. 600 10.8, v. 1000 13.1
Minikat Rivner v. 600 15.4, v. 1000 15.5

Jyväskylä 3.3.

Darra Boko v. 700 16.9, v. 1000 18.6
J.A. Ninja v. 700 14.5, v. 1000 16.6
Buster Lee v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Queen of Joy v. 700 15.3 ,v. 1000 16.1
Passiton v. 700 25.6, v. 1000 25.7
Ugo v. 700 13.7, v. 1000 14.7
Rockhill Queen v. 700 17.6, v. 1000 18.4
Hamtaro S v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Seppälän Narri v. 700 25.7, v. 1000 27.7
Akkaatta v. 700 27.1 ,v. 1000 32.0

Ylivieska 2.3.

Ellan Kymppi v. 700 25.6, v. 1000 26.0
Zach Kemp v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Super Mantariina v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Star of Everwood v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Suklaarilla v. 700 27.0, v. 1000 28.2
Sir Harmi v. 700 15.3, v. 1000 16.5
Andy Star v. 700 16.2, v. 1000 17.2
Topmar v. 700 26.4, v. 1000 28.2

Lappeenranta 2.3.

Villivoima v. 700 28.4, v. 1000 29.0
Milli Check v. 700 12.5, v. 1000 14.8
Aki-Vei v. 700 26.2, v. 1000 27.3
Sundsvik Spitfire v. 700 12.7, v. 1000 16.5
Cute's Royal Song v. 700 12.8, v. 1000 15.0
Bluesway Shoes v. 700 13.6, v. 1000 14.6
Bex v. 700 15.7
Rempsake v. 700 32.2, v. 1000 32.0

lauantai 8. maaliskuuta 2014

Eskilstuna 2.3.

Prey Frontline v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Douglas V.Cson v. 700 12.9, v. 1000 14.3
O.P.Q.C. v. 700 11.5, v. 1000 13.6
Pleaseleavemealone v. 700 13.2, v. 1000 14.1
O.F.V.Dream v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Silvinho Bob v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Kalmar 1.3.

Riverside Drive v. 600 12.7, v. 1000 14.2
Dumas Sand v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Quatro Hästak v. 700 14.5 v. 1000 15.2
Staro Bobcat v. 600 11.1, v. 1000 11.5
Easy Jazz v. 700 12.1, v. 1000 13.0
B.W.L.Champion v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Pedro Bi v. 700 12.6, v. 1000 12.7
Valetta Strix v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Tricky Track v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Leonas Kaiser v. 700 12.0, v. 1000 13.2

Vermo 1.3.

Viatom v. 700 30.1, v. 1000 31.8
BWT Impulse v. 700 15.2, v. 1000 17.3
Souvenir Wood v. 700 14.6, v. 1000 16.2
Tuli-Karkelo v. 700 25.2, v. 1000 26.0
Redrock Hood v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Gyllenberg v. 700 16.0, v. 1000 17.1
Jester Bowl v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Tementeri v. 700 23.8, v. 1000 24.6
Noble Nazareth v. 700 14.1, v. 1000 15.6
Beatasine v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Veeran Linkki v. 700 29.4, v. 1000  30.1
Wasa Monsterman v. 700 13.5, v. 1000 15.2

Romme 28.2.

Super Tabac v. 600 12.8, v. 1000 13.5
Passway Ans v. 500 13.0, v. 1000 14.1
Storm Passage v. 600 11.9, v. 1000 13.9
Fredrik Laday v. 700 10.6, v. 1000 12.6
Coolkina v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Solvalla 28.2.

Queen Annes Lace v. 700 11.7, v. 1000 13.0
Stella Rhode v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Jagent v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Evasion Boko v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Gigant Sjöhammar v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Rosy Cheeks v. 700 12.5, v. 1000 12.8

Turku 28.2.

Kiida Palma v. 700 28.9, v. 1000 29.6
Iceberg v. 700 16.6, v. 1000 16.3
Classic Frido v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Lukas Hall v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Ypäjä Engelbert v. 700 20.3, v. 1000 19.6
Make Me Money v. 700 15.4, v. 1000 15.8

Forssa 28.2.

Rose Coger v. 700 18.8, v. 1000 19.8
Axel Halm v. 700 17.4, v. 1000 18.4
X-File Hoss v. 700 17.1, v. 1000 20.2
El Marquise v. 700 14.9, v. 1000 16.9
Catch My Dream v. 700 14.9, v. 1000 17.1

Östersund 27.2.

Fantastic Ås v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Fast Pay v. 600 14.6, v. 1000 14.9
Cherie Sund v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Smoking Jotrott v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Kouvola 27.2.

Aki-Vei v. 700 27.3, v. 1000 26.6
Simon Super v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Will Be Black Out v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Minmind v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Hot Boy Go v. 700 16.5, v. 1000 16.7
Teskeri v. 700 29.5, v. 1000 29.2
Kake v. 700 30.6, v. 1000 29.9

maanantai 3. maaliskuuta 2014

Åby 26.2.

Jaguar Broline v. 600 11.0, v. 1000 12.3
Unique Gowan v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Roxy Hill v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Nimbus C.D. v. 700 10.2, v. 1000 11.2
Ready To Glide v. 600 13.9, v. 1000 16.1
Andover Prince v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Sic d'Ete v. 600 15.1, v. 1000 16.5
Önas Ida v. 600 11.7, v. 1000 12.9

Solvalla 26.2.

Miss Beniss v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Bear Glide v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Odd Face v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Navigator Sib v. 700 11.8, v. 1000 12.3
Fuzz v. 700 12.0, v. 1000 12.5
Appetizer Am v. 700 14.9, v. 1000 15.1

Vermo 26.2.

Raipe Kronos v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Heralda v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Titane Nordique v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Aika Kiho v. 700 28.3, v. 1000 28.7
Venice v. 700 10.4, v. 1000 12.5
Leading Baritone v. 700 13.4, v. 1000 13.7
Callela Fancyman v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Grainfield Olivia v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Viatom v. 700 29.4, v. 1000 32.1

Jägersro 25.2.

Ibar v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Lessy Brodda v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Picasso v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Jupiter Rodney v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Kandelaber v. 700 11.5
Rocky Egedal v. 600 11.7, v. 1000 13.4

Teivo 25.2.

Torakles v. 700 33.0, v. 1000 32.9
Forintti v. 700 29.4, v. 1000 30.5
De Toy Zena v. 700 16.7, v. 1000 17.8
Trade A Photo v. 700 15.6, v. 1000 15.8
Jamie Ray v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Only Lavec v. 700 13.7, v. 1000 15.3
Topper v. 700 24.4, v. 1000 25.0
Shalom S v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Lili Nash v. 700 15.7, v. 1000 15.5

Örebro 24.2.

Naughty Me Hanover v. 700 13.2
First Farming v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Confectionier v. 700 11.7, v. 1000 12.7
Falcon Håleryd v. 700 13.3, v. 1000 13.1
Burning Line Gral v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Indro Love v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Halmstad 23.2.

Kipling Face v. 700 122., v. 1000 13.1
Pretty Trio v. 700 10.5, v. 1000 13.2
Hobard v. 600 13.2, v. 1000 14.2
Gratian v. 700 14.1, v. 1000 14.1
Nana' Ross v. 600 12.1, v. 1000 11.8
Mill Sienna v. 700 12.0, v. 1000 13.8