Hae tästä blogista

tiistai 31. maaliskuuta 2015

Lahti 26.3.

Cranberg v. 700 16.3, v. 1000 18.4
Zak Hoss v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Fiery Sid v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Ambitious Beat v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Pretty Paper v. 700 11.5, v. 1000 11.9
Boulard v. 700 15.3, v.1000 14.9
Hanslankari v. 700 25.2, v.1000 26.2
Devil's Dream v. 700 16.0, v. 1000 15.8

Åby 25.3.

Air Lindy v. 700 15.6, v. 1000 15.9
Spartan Kronos v. 700 9.4, v. 1000 11.3
Vergilius Boko v. 700 16.0, v. 1000 16.5
Replay Kronos v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Star Keeper v. 600 11.6, v. 1000 13.6
Starcane Harvester v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Captain Crowe v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Bear Dancer v. 700 13.0, v. 1000 13.5

Solvalla 25.3.

Talassio v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Mellby Demon v. 700 13.9, v. 1000 14.6
I'm Just A Sund v. 700 11.1, v. 1000 14.8
Bella Beluga v. 600 15.8, v. 1000 15.7
Fatima Boko v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Party Boat Hanover v. 700 11.3, v. 1000 13.2
Exodus Hanover v. 600 9.6, v. 1000 10.8
Charrua Forlan v. 700 11.0, v. 1000 12.7
Make It Quick v. 700 12.0, .v 1000 12.8
Windy Ways v. 700 10.5, v. 1000 11.0

Vermo 25.3.

Miss Persos v. 700 15.1, v. 1000 17.1
Tyrone Power v. 700 15.6, v. 1000 16.3
Downander v. 700 14.6, v. 1000 15.9
Graffiti Artist v. 700 12.2, v. 1000 13.9
Mökin Tähti v. 700 24.8, v. 1000 25.2
Diporex v. 700 21.6, v. 1000 23.3
Mr Exquisite v. 700 12.2, v. 1000 14.0
Large Point v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Ravi de France v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Jägersro 24.3.

Farzod Boko v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Oristano v. 700 13.2, v. 1000 13.9
Don'tmakememad v. 700 14.5, v. 1000 16.6
Major Tom v. 600 12.4, v. 1000 12.9
Huet v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Florida Queen v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Västerbovivann v. 600 13.0, v. 1000 13.3
Alfas Da Vinci v. 700 11.4, v. 1000 11.4
Vinnalt Saga v. 700 13.6
Elmer Gold v. 700 10.6, v. 1000 12.5

Teivo 24.3,

Silmukka v. 700 33.7, v. 1000 33.7
Lady Redcap v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Caesar Boko v. 700 17.5, v. 1000 18.4
X-treme Hoss v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Jussin Veitikka v. 700 29.0, v. 1000 30.0
Evelyn Index v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Frankker v. 700 26.4, v. 1000 27.6
Ramble On v. 700 133, v. 1000 14.7

Färjestad 23.3.

A.Hannibal v. 700 14.3, v.  1000 13.9
French Destiny v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Jula Hardhead v. 700 13.5, v. 1000 13.9
Felix V.M. v. 700 12.5, v. 1000 13.6
Plead Guilty v. 500 13.4

Kuopio 23.3.

R.R. Valssitar v. 700 27.0, v. 1000 28.7
Rain May v. 700 17.4, .v 1000 18.6
Koivikon Kalle v. 700 24.3, v. 1000 24.6
Victory Bonsai v. 700 13.4, v. 1000 14.7
In Choco Loco v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Paradise Leader v. 700 16.3, v. 1000 17.9

Vermo 22.3.

Mr Point v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Varjostella v. 700 30.5, v. 1000 30.7
Ravi de France v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Roberto Max v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Vitter v. 700 25.0, v. 1000 26.3
Benito Kievitshof v. 700 15.0, v. 1000 14.4
Robocop X.O. v. 700 14.4 ,v. 1000 16.8
Speed of Dynamite v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Apsenhill's Apache v. 700 15.4, v. 1000 17.0
Prizewinner v. 700 14.5, v. 1000 15.6

sunnuntai 29. maaliskuuta 2015

Momarken 21.3.

Naglo' Del Nord v. 700 10.9, v. 1000 11.1
Scellino Luis v. 700 11.3, v. 1000 13.4
Simb Ruby v. 700 12.3, v.1000 13.4
Love Voice v. 1000 12.8
B.B.S.Sugarlight v. 700 9.1, v. 1000 11.5

Joensuu 21.3.

Beach Duke v. 700 16.1, v. 1000 16.9
Ryyppy v. 700 34.1, v. 1000 32.5
Golden Sky v. 700 15.3, v. 1000 17.2
Callela Kingswin v. 700 15.0, v. 1000 16.3
Venice v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Artic Muscles v. 700 155., v. 1000 16.4
Aki-Vei v. 700 24.4, v. 1000 24.6
Virijori v. 700 23.7, v. 1000 23.9
Snowline Dream v. 700 15.4, v. 1000 15.6
Make's Steps v. 700 15.0

Romme 20.3.

Ninepoints Ariel v. 600 17.5, v. 1000 17.0
Mr Looba Looba v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Quick Master v. 700 11.2, v. 1000 12.7
Lynn Palema v. 700 13.3, v. 1000 16.0

Solvalla 20.3.

Beppe Am v. 700 12.6, v. 1000 13.0
Swansea Zet v. 700 11.6, v. 1000 14.6
Moons Madeira v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Usain Henna v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Cezanne Boko v. 600 11.2, v. 1000 12.7
Mad Neo v. 600 13.5, v. 1000 14.2
Globalsatisfaction v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Turku 20.3.

Johael v. 700 28.2, v. 1000 28.9
Kirsberg v. 700 13.8, v. 1000 14.8
New Grove Safir v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Desiree Lady v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Callela Fancyman v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Pyrypolun Dumdum v. 700 23.5, v. 1000 23.9
APache Kemp v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Siporitar v. 700 26.8, v. 1000 28.6
Jaquinta Goza v. 700 15.2, v. 1000 16.0
Rally Troll v. 700 13.4, v. 1000 15.8

Åby 19.3.

Huge Star v. 600 10.0, v. 1000 11.3
Esmeralda Girl v. 500 13.1, v. 1000 14.1
Oldwildwest v. 700 11.8, v. 1000 12.8
Encore Zon v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Dollar Access v. 600 11.1, v. 1000 12.5
Twins Divigaflinga v. 600 10.9, v. 1000 12.7

Kouvola 19.3.

Ivori v. 700 31.8, v. 1000 30.2
Rokin Maxi v. 700 26.6, v. 1000 26.8
Flying Duck v. 700 14.9, v. 1000 14.9
Basil Elegance v. 700 14.7, v. 1000 15.6
Classic Wave v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Maryland Rose v. 700 16.6, v. 1000 17.4
Carlos La Renta v. 700 17.8, v. 1000 17.6

maanantai 23. maaliskuuta 2015

Bergsåker 18.3.

Islamorada v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Västerbofeelsofine v. 700 13.5, v.100 15.1
Conlight Ås v. 700 9.8, v. 1000 11.9
Just Like An Angel v. 700 14.4
Ariel Boko v. 700 10.9, v. 1000 11.9
Höwings Star v. 700 10.8, v. 1000 12.9
Liberty Face v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Solvalla 18.3.

Pythagoras Face v. 700 11.3, v. 1000 131
Wannabe Kemp v. 700 10.0, v. 1000 12.6
Back'n The Slammer v. 700 14.3, v. 1000 14.8
Valeur v. 700 11.3, v. 1000 12.6
Tellmewhattodo v. 700 13.8, v. 1000 14.5
Sorbet v. 600 14.1, v. 1000 14.7
Limoncelli v. 700 13.4, v. 1000 13.8
Sleeping Beauty v. 700 14.3, v. 1000 14.2
Part Two v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Berlock v. 700 11.1 ,v. 1000 11.7

Vermo 18.3.

Joe Di Maggio v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Italyano v. 700 11.8, v. 1000 13.9
Topper v. 700 20.8, v. 1000 21.9
Instant Ready v. 700 12.6, v. 1000 13.8
Vind Farming v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Suipelo v. 700 28.8, v. 1000 29.5
Dojana Komp v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Vex Ant Expert v. 700 13.0, v. 1000 14.9
An-Nea v. 700 16.8, v. 1000 16.4

Jägersro 17.3.

Maybe Baby v. 600 15.5, v. 1000 16.0
Bren Derlin Am v. 700 12-0, v. 1000 14.6
Tango Negro v. 700 12.4, v. 1000 14.2
East Laday v. 700 12.4
Orione Spin v. 700 8.3, v. 1000 10.0
Captain Crowe v. 600 12.5, v. 1000 14.1
Othala v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Elma Lane v. 600 10.4, v.1000 13.1
Lovelock v. 700 11.8, v. 1000 13.0
La Prinsess v. 700 10.1, v. 1000 11.8

Teivo 17.3.

Säveri v. 700 31.7
Caroline's Truck v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Eugen Speed v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Pihlajan Aaroni v. 700 32.4, v. 1000 30.0
Summer Prince v. 700 16.4, v. 1000 16.9
Fiery Sid v. 700 13.0, v.1000 15.0
Rapido Streamline v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Arctic Madonna v. 700 17.9, v. 1000 17.9
Veloce v. 700 18.9, v. 1000 18.6

Örebro 16.3.

Only In Its Class v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Green Bax v. 700 15.1, v. 1000 14.3
Resaca De Nando v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Pantarei Ans v. 500 12.7, v. 1000 13.4
Aloe Vera v. 700 11.0, v.1000 12.4
Curtsy Hanover v. 700 10.5, v.1000 13.2

Oulu 16.3.

Mysteerio v. 700 28.9, v. 1000 29.7
Great Chief v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Donna Linda v. 700 14.1, v. 1000 14.3
Order By Koffe v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Piriac v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Tähti Kepu v. 700 26.0, v. 1000 26.4
E.V. Cape v. 700 16.7, v.1000 17.0

Halmstad 15.3

Fascination v. 700 11.2, v. 1000 13.0
Morpheus v. 700 13.4, v.1000 13.8
Lillaxel v. 700 9.0, v. 1000 12.2
Magic Your Way v. 600 9.2, v. 1000 12.2
Bonito Hornline v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Staro Hollywood v. 600 14.2, v. 1000 15.2

Lahti 15.3.

Zak Hoss v. 700 13.8, v. 1000 15.9
Yes Man Hoss v. 70 14.4, v. 1000 15.3
Vinkan Hovi v. 700 24.7, v. 1000 25.8
Deco v. 700 15.4, v. 1000 16.4
Capo The Eemil v. 700 14.3, v. 1000 15.7
Terhon Tuuri v. 700 28.5
Contessa v. 700 14.5, v. 1000 15.7

sunnuntai 22. maaliskuuta 2015

Eskilstuna 14.3.

Västerbo Paymyday v. 600 11.5
Arnie Kern v. 600 12.0, v. 1000 13.7
Yellow Hornline v. 600 12.6, v.1000 12.9
Wingait Ida v. 600 11.1, v. 1000 11.8
Aristocat Boko v. 600 9.9, v. 1000 11.2
Scarpia v. 700 10.0, v. 1000 12.3
Candor Hall v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Renda L.B. v. 600 10.0
Folli v. 600 10.4, v. 1000 12.1
Super Otto v. 600 11.4, v. 1000 12.2

Vermo 14.3.

Alice Sisu v. 700 19.7, v. 1000 18.9
Ryti-Tyttö v. 700 24.8, v. 1000 26.6
Nu I Nu v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Absolut Newport v. 700 11.3, v. 1000 13.4
Costello v. 700 23.5, v. 1000 24.6
Blind Maker v. 700 15.2, v. 1000 16.1
Womanizer v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Välkyn Tuisku v. 700 25.8, v. 1000 26.5
Frosty Vice v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Diktaattori v. 700 20.0, v. 1000 22.6
Elettra v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Kalmar 13.3.

Prince Tagg v. 700 9.1, .v 1000 12.2
Dizzy River v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Catchee Town v. 700 10.4, v. 1000 12.5
Another Casanova v. 700 12.0, v. 1000 13.3
Staro Glory Days v. 700 13.2, v. 1000 13.7
Arn Hammering v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Solvalla 13.3.

Mellby Collector v. 70010.8, v. 1000 12.4
Make It Quick v. 600 8.9, v. 1000 12.8
Speed Hill v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Handy Sund v. 700 13.2, v. 1000 14.1
Caddie Hit v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Forssa 13.3.

Erica Luxx v. 700 16.5, v. 1000 17.5
Freddie Ale v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Timeless Croft v. 700 13.7, v. 1000 15.5
Lecrosse v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Aspenhill's Amor v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Incredible Ironman v. 700 13.5, v. 1000 15.6
Junkapunka v. 700 28.8, v. 1000 30.4

tiistai 17. maaliskuuta 2015

Jyväskylä 12.3.

Twist Life v. 700 151., v. 1000 15.8
Flight Aril v. 700 16.5, v. 1000 18.6
Vigoroso Mi Amor v. 700 17.4, v. 1000 19.1
Vippaskonsti v. 700 27.0, v. 1000 27.4
Fanni Jat v. 700 18.0, v. 1000 18.7
Puharin Armas v. 700 25.8, v. 1000 27.5
Dione v. 700 30.1, v.1000 30.9

Jägersro 11.3.

Awesome Annie v. 700 14.4, v. 1000 14.6
Sylvester America v. 700 10.5, v. 1000 11.7
Major Tom v. 700 13.0, v. 1000 13.9
Odenna Q.C. v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Mc Steamy v. 700 10.8, v. 1000 11.0
Lord Brodde v. 700 10.4, v.1000 11.4
Rocky Egedal v. 600 9.8, v. 1000 11.0
La Prinsess v. 700 11.9, v. 1000 12.4

Solvalla 11.3.

Arctic Ile v. 600 13.5, v. 1000 14.2
Greandeasy C.C. v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Passion Tilly v. 700 12.7, v. 1000 13.8
Stirling Cheer v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Noble Heart Nove v. 700 14.3, v. 1000 14.6
Angelo Zaz v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Wannabe Kemp v. 700 9.6, v. 1000 11.8
Digital Pointer v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Random Shot v. 700 10.0, v. 1000 11.8
Emil Run v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Vermo 11.3.

Mr Point v. 600 12.9, v. 1000 15.3
Enchanting Star v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Super Karma v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Suomipoika v. 700 26.5, v. 1000 26.8
Goldshoe Rolei v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Oktaavia v. 700 23.7, v. 1000 24.8
Magnat v. 700 15.0, v. 1000 14.8
Summer Prince v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Axevalla 10.3.

Conrad's Garland v. 600 11.2, v. 1000 12.7
Chippen Ås v. 700 12.6, v. 1000 13.2
Matterazzi Bob v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Alva Garbo v. 700 13.4, v.1000 14.3
Trust Launcher v. 700 12.4, v. 1000 13.1

Seinäjoki 10.3.

Proud Leader v. 700 15.5, v. 1000 17.9
Orderly v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Magnifik C.D: v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Shiny Ray v. 700 16.0, v. 1000 18.0
Beach Duke v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Turoveli v. 700 30.2, v. 1000 29.9
Suvi Kevätön v. 700 31.4, v. 1000 31.7

Bollnäs 9.3.

Stein Daylight v. 600 12.5, v. 1000 13.0
Sundbo Tibast v. 600 13.3, v. 1000 14.3
Love Ain't Easy v. 600 11.6, v. 1000 12.0
Crooked v. 600 13.6, v. 1000 13.8

sunnuntai 15. maaliskuuta 2015

Joensuu 9.3.

Iceman v. 700 13.7, v. 1000 16.4
Virijori v. 700 20.9, v. 1000 22.9
Summer Power v. 700 15.3, v. 1000 17.0
Archie Dream v. 700 12.6, v. 1000 14.6
True Classic v. 700 13.2, v. 1000 15.4
Virmaan Into v. 400 27.8, v. 700 29.1, v. 1000 29.8

Mantorp 8.3.

Lalle Young v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Littlemissunshine v. 700 15.7, v. 1000 15.9
Burning Line Graal v. 700 13.1, v. 1000 13.1
Goldseeker v. 700 17.3, v. 1000 16.8
Quadroon v. 700 12.7, v. 1000 13.8
REgina Hall v. 700 14.6, v. 1000 15.7

Bergsåker 7.3.

Staro Fendi v. 600 16.0, v. 1000 16.2
Razor Kronos v. 600 14.0, v. 1000 14.0
Quesy v. 500 12.3, v. 1000 13.0
Pinyata Gel v. 800 12.3
Indigo Broline v. 600 12.2, v. 1000 13.7
Victory Streamline v. 1000 14.4
Super Otto v. 600 12.8, v. 1000 12.3
Esprit Boko v. 600 12.6, v. 1000 12.7
Miniskirt Minnie v. 800 16.6

Kouvola 7.3.

Ramble On v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Ekosan v. 700 29.3, v. 1000 29.8
Nio REmix v. 700 20.3, v. 1000 19.4
Myllyn Valtti v. 700 27.6, v. 1000 27.0
Zulu Hoss v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Tinon Tykki v. 700 29.4, v. 1000 28.7
Speed of Dynamite v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Diktaattori v. 700 23.1, v. 1000 22.5
Instant Rich v. 700 13.9, v. 1000 16.1

Romme 6.3.

L.K. v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Exciter v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Bubbly v. 700 10.9, v. 1000 14.2
Vermo v. 700 12.0, .v 1000 14.2

tiistai 10. maaliskuuta 2015

Solvalla 6.3.

Arnie Ken v. 700 14.2, v. 1000 14.7
Miss Beyonce v. 700 16.4, v. 1000 16.2
Kitspirit v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Zacarias Kemp v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Made Black Beauty v. 600 13.0, v. 1000 13.9
Bear Dream v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Teeter Totter v. 700 12.6, v. 1000 14.3

Ylivieska 6.3.

Turon Myrsky v. 700 25.8, v. 1000 26.3
Wireless v. 700 17.0, v. 1000 18.1
Lictor v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Svadilfari v. 700 17.1, v.1000 18.3
Bella Bay v. 700 16.5, v. 1000 18.4
Super Don v. 700 16.3, v. 1000 17.9

Eskilstuna 5.3.

Lady Broadway v. 700 11.4, v. 1000 13.7
Blue Blood Lover v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Engla Håleryd v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Eklas Superior v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Dennis De Castella v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Ninepoints Ariel v. 700 12.6, v. 1000 13.2

Lahti 5.3.

Ecstasy of Gold v. 700 13.8, v. 1000 15.7
Magnat v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Luisterin Vire v. 700 29.0, v.1000 29.5
Freddie Ale v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Velvet Girl v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Zomba v. 700 17.7, v. 1000 17.8
Truman Zet v. 700 15.1, v. 1000 16.4

Åby 4.3.

Poplar Brolien v. 700 16.4, v. 1000 16.6
Djali Boko v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Quill Pen v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Daniel Newport v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Min Finish v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Raggamuffin v. 700 10.4, v. 1000 12.3
Mr Hot Shot v. 700 11.4, v.1000 12.1
Bergshults Leffe v. 600 11.3, v. 1000 13.0

Solvalla 4.3.

Keypad v. 700 16.1, v. 1000 16.7
Digital Pointer v. 700 11.9, v.1000 13.7
Stirling Cheer v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Tellmeastory v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Poppe Star v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Be Spontaneous v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Mercury Broline v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Occasione Font v. 700 11.8, v. 1000 12.7
Twigs Voici v. 700 13.4, v. 1000 12.8

Vermo 4.3.

Banquette Queen v. 700 17.6, v.1000 19.2
Arctic Ile v. 700 17.1, v.1000 17.4
Rikurilla v. 700 25.0, v. 1000 26.5
Hose Dahlia v. 600 15.3
Callela Fancyman v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Big Muscles v. 700 17.2
Enjoy Emilia v. 700 20.4, v. 1000 19.5

Jägersro 3.3.

Valorina af v. 700 14.9, v. 1000 15.2
See saw v 700 14.8, v.1000 16.3
Shim's legacy v. 700 14.1, . 1000 15.1
Nangijala Face v. 700 13.0, v.1000 14.0
Pioneer F.H. v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Lady Comet v. 700 12.3, v. 1000 14.9
Winfield v. 700 14.1, v. 1000 13.8
Lillaxel v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Asterix Hornline v. 700 10.6, v. 1000 11.2

Teivo 3.3.

Säveri v. 700 31.5, v. 1000 31.2
Veloce v. 700 17.9, v.1000 18.7
Manageri v. 700 28.0, v. 1000 29.1
Ravi De France v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Laurila's Denethor v. 700 14.9, v.1000 15.8
Goldshoe Rolei v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Holy Fire v. 700 16.6, v.1000 17.0

maanantai 9. maaliskuuta 2015

Färjestad 2.3.

French Destiny v. 700 11.6, v. 1000 11.5
Diggers Elias v. 700 11.6, v. 1000 13.3
Nova Yamoz v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Sudbury v. 700 11.5, v. 1000 14.8
Turn Out Well v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Oulu 2.3.

Ore v. 700 30.2, v. 1000 30.8
Redhot Destiny v. 700 15.3, v. 1000 16.4
Hilde Småbo v. 700 17.2, v. 1000 17.2
Riutan Perenna v. 700 29.4, v. 1000 28.9
Dark Viper v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Zarrine Kemp v. 700 16.6, v. 1000 18.5

lauantai 7. maaliskuuta 2015

Solvalla 1.3.

Miniskirt Minnie v. 600 11.7, v. 1000 13.2
Spot Bi v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Promise Me v. 600 10.5, v. 1000 11.8
Alcyone Love v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Sciacallo O.M. v. 700 10.8, v. 1000 11.1
Pacific Broline v. 700 10.9, v. 1000 12.7
Venkatesh v. 600 10.0, v. 1000 10.8, v. 1600 11.6, v. 2000 11.8
Exclusive Zon v. 600 13.5, v. 1000 14.0
Scellino Luis v. 700 11.1, v. 1000 11.6

Jyväskylä 1.3.

Mixed Feeling v. 700 15.9, v. 1000 17.3
Savon Kuukuiskaaja v. 700 25.3, v. 1000 27.8
Alice Sisu v. 700 16.3, v. 1000 16.7
La Manche v. 700 15.5, v. 1000 16.8
Leon Salama v. 700 24.2, v. 1000 24.8
Miss Swann v. 700 13.2, v. 100015.7
Sohvin Leija v. 700 26.3, v. 1000 28.1

Halmstad 28.2.

Ursula Knick v. 600 14.3, v. 1000 14.8
Superfly Effe v. 600 11.9, v. 1000 13.9
Easy To Win v. 700  14.1, v. 1000 15.8
Naglo' Del Nord v. 500 11.1 ,v. 1000 12.0
RIff Kronos v. 600 11.9, v. 1000 11.3
Scarpia v. 600 14.0, v. 1000 14.8
Encore Zon v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Dream With Me N.L. v. 700 10.3, v. 1000 11.1
Radysin America v. 700 11.3, v. 1000 11.8
Dizzy River v. 700 14.8, v. 1000 15.1

Lappeenranta 28.2.

Ambitious Beat v. 700 13.0, v. 1000 15.6
Eso Epori v. 700 28.3, v. 1000 29.5
Goldshoe Rolei v. 600 12.3, v. 1000 14.1
Turbo Viking v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Magpie v. 70013.4, v. 1000 15.7
Truman Zet v. 700 13.7, v. 1000 16.2
Suivikas v. 700 23.8, v. 1000 25.4
Vilukko v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Fiery Sid v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Villiaura v. 700 25.2, v. 1000 26.7

Solvalla 27.2.

Etosha Boko v. 600 12.3, v. 1000 13.8
Yahtzee Deo v. 600 13.2 , v. 1000 15.0
Explosive Dust v. 700 11.0, v. 1000 13.3
Bizzy Sisu v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Ljusterös Kiss v. 700 12.8, v. 1000 13.7
Bering v. 700 15.4, v. 1000 17.1

Kuopio 27.2.

Sweet Laura v. 700 13.4, v. 1000 15.3
R.R. Valssitar v. 700 26.5, v. 1000 27.5
Driller Man v. 700 12.5, v. 1000 15.3
Koivikon Kalle v. 700 26.4, v. 1000 28.5
Donaldinjo v. 700 14.9, v. 1000 17.8
Ida's Oliver v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Zap Bill v. 700 15.8, v. 1000 17.5
Estella Luca v. 700 13.6, v. 1000 15.0

keskiviikko 4. maaliskuuta 2015

Örebro 26.2.

French Call v. 600 13.4, v. 1000 14.0
Alvena Ullabella v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Nas Di Celle v. 700 12.7, v. 1000 14.2
B.W.T.Engaged v. 700 13.7, v. 1000 15.2
Alvena Pele v. 700 10.2, v. 1000 11.9
Cool Style v. 700 11.7, v. 1000 15.5

Kouvola 26.2.

Max Speed v. 600 16.5, v. 1000 17.4
Flying Duck v. 700 16.8, v. 1000 17.0
Camik v. 700 26.9, v.1000 28.9
Mr Pekka v. 700 17.0, v. 1000 16.4
Magpie v. 700 14.7, v. 1000 16.4
Hip Zip v. 700 16.4, v. 1000 16.6

tiistai 3. maaliskuuta 2015

Bergsåker 25.2.

Kalypso Face v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Nikita Broline v. 700 16.1, v. 1000 15.8
Quick On The Draw v. 700 12.0, v. 1000 12.7

Solvalla 25.2.

Araw Hoss v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Smoking King v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Greatandeasy C.C. v. 700 11.6, v. 1000 13.7
Mellby Cheeky v. 600 12.4, v. 1000 13.4
Ille Faciet v. 700 16.0, v. 1000 16.0
Rocket Zet v. 700 12.6, v. 1000 12.8
Rose Hill Dream v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Angel France v. 700 13.5, v. 1000 13.5
Twigs Atkin v. 600 10.9, v. 1000 12.7

Vermo 25.2.

Italyano v. 700 16.5, v. 1000 17.4
Banquette Queen v. 700 15.9, v. 1000 16.6
Vihjeen Veto v. 700 26.2, v. 1000 27.2
Moonlight Loe v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Ideal du Point v. 700 14.1, v. 1000 16.4
Jamie Ray v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Alex Von Bentz v. 700 12.8, v. 1000 15.1
Tuikun Poju v. 700 24.3, v. 1000 24.8
Wallander v. 700 16.5, v. 1000 16.8
Grade v. 700 16.4, v. 1000 17.4

Jägersro 24.2.

Elaine Coger v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Moyen Age v. 700 14.0, v. 1000 13.5
Lessy Brodda v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Navy Face v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Caddie In Love v. 700 13.8, v. 1000 14.3
Steady Brodda v. 70 13.6, v. 1000 14.0
Broslätts Rapide v. 700 14.3, v. 1000 14.0

Teivo 24.2.

Tähti-Aura v. 700 3.3, v. 1000 30.7
Capo Birdland v. 700 15.8, v. 1000 17.2
Eugen Speed v. 700 17.5, v. 1000 17.3
Fakir Du Sala v. 700 14.0, v. 1000 16.3
Rikurilla v. 700 25.6, v. 1000 26.3
Laurila's Denethor v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Preziosa Gianfi v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Russian Roulette v. 700 16.5, v. 1000 17.0

Mantorp 23.2.

Gimeheaven Sisu v. 700 15.7, v. 1000 15.0
Price F.P.Romsås v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Raffinos v. 700 12.4, v. 1000 13.6
Gassman's Evert v. 700 12.8, v. 1000 14.6
Engla Håleryd v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Arn Hammering v. 700 12.3, v. 1000 12.8

Joensuu 23.2.

Myriam Kemp v. 700 16.5, v. 1000 17.6
Savon Kuukuiskaaja v. 700 28.3, v. 1000 29.8
Top of the Hill v. 700 16.4, v. 1000 16.3
Hissun Haaste v. 700 29.0, v. 1000 29.4
Ice Insanity v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Vilholan Topi v. 700 31.1, v. 1000 31.6
Sort of Sorrow v. 700 17.3, v. 1000 19.2

Kaustinen 22.2.

Pietrosin v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Zero Kemp v. 700 16.6, v. 1000 16.8
Don't Rush v. 700 18.0, v. 1000 18.2
Meadow Fox v. 700 14.3, v. 1000 15.8

sunnuntai 1. maaliskuuta 2015

Gävle 21.2.

Beautyson v. 600 11.3, v. 1000 13.5
Capitano Boko v. 700 11.7, v. 1000 13.2
My Golden v. 700 10.6, v. 1000 13.0
Amaru Boko v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Costatantisoldi v. 600 11.4, v. 1000 12.6
Let'sdance America v. 700 14.4, v. 1000 14.5
Extreme Luca v. 700 12.0, v. 1000 13.9

Oulu 21.2.

Julius Jat v. 700 15.7, v. 1000 17.6
Gustav K v. 700 15.2, v. 1000 16.6
Villiaura v. 700 27.5, v. 1000 29.6
Erica Luxx v. 700 15.6, v. 1000 15.8
Buster Lee v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Veluuri v. 700 26.7, v. 1000 26.5
Prince Dean v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Diktaattori v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Reborn Excalibur v. 700 16.1, v. 1000 15.6
Caesar De Veluwe v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Hymyhattara v. 700 29.5, v. 1000 29.2
Darya I Nur v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Romme 20.2.

Catchdriver's Dream v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Dayanna Boko v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Anthologie v. 700 13.7, v. 1000 15.0
Part Two v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Lady Lee v. 700 10.9, v. 1000 13.1

Solvalla 20.2.

Nirvana Broline v. 700 13.7, v. 1000 15.6
Showit N Glowit v. 600 11.5, v. 1000 14.0
Spyglass Hill v. 700 14.6, v. 1000 15.2
Magical Face v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Random Shot v. 700 15.0, v. 1000 14.0
Scully's Girl v. 600 13.5, v. 1000 14.6

Pori/Forssa 20.2.

Like Di Poggio v. 700 14.6, v. 1000 17.9
Leon Salama v. 700 22.8, v. 1000 24.8
Donque v. 700 12.4, v. 1000 15.1
Hot Shot Jr v. 700 13.3, v. 1000 15.7
Don't Mess With Me v. 700 13.2, v. 1000 16.2
Marshall Maurice v. 700 17.1, v. 1000 18.2
Dream Step Wili v. 700 13.6, v. 1000 15.5

Åby 19.2.

Nobile Di Poggio v. 700 11.2, v. 1000 12.9
Unix Starline v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Mr Big v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Go Johnny Gogogo v. 700 10.0, v. 1000 12.1
Flashman's Jenka v. 700 16.2, v. 1000 16.0

Lahti 19.2.

Twins Gladiator v. 700 11.7, v. 1000 14.1
Frankker v. 700 26.1, v. 1000 26.2
Stardust Fibber v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Max Moonlight v. 700 12.3, v. 100 13.6
Zulu Hoss v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Rokin Maxi v. 700 27.8, v. 1000 28.3
Instant Rich v. 700 14.9, v. 1000 16.2