Hae tästä blogista

lauantai 31. elokuuta 2019

Ylivieska 11.8.

Rustler Beyonce v. 700 15.1, v. 1000 16.1
Cape's Captain v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Krannin Pihla v. 700 27.6, v. 1000 29.6
Cubus v. 700 13.6, v. 1000 16.1
Polara v. 700 27.3, v. 1000 27.2
Ambrogio v. 700 11.9, v. 1000 14.3
Special Present v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Tutun Impi v. 700 25.5, v. 1000 26.8

Åby 10.8.

Queen Of Sand v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Darshana v. 700 12.7, v. 1000 12.3
Damien Hanover v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Global Undecided v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Chocoboy v. 700 11.2, v. 1000 12.1
Master Crowe v. 700 11.2, v. 1000 11.7
Twigs Ceasar v. 700 8.9, v. 1000 10.2
Tae Kwon Deo v. 700 9.3, v. 1000 10.4
Baron Gift v. 700 9.1, v. 1000 9.9
Makethemark v. 700 9.8, v. 1000 10.0
Power v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Ylivieska 10.8.

Hallan Ruusu v. 700 28.5, v. 1000 30.0
Ranch Quijote v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Feeling Glory v. 700 13.7, v. 1000 15.9
Ihalempi v. 700 25.0, v. 1000 25.9
Big Boss Kemp v. 700 10.8, v. 1000 13.5
Obrigado v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Justine Case v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Turelius v. 700 23.9, v. 1000 23.9
Jullen Eko v. 700 24.6, v. 1000 26.0
Feeling Classy v. 700 13.4, v. 1000 15.9
Pyörylän Paroni v. 700 21.2, v. 1000 22.8
Chief Orlando v. 700 10.1, v. 1000 11.8

Jyväskylä 9.8.

Mattilan Miina v. 700 25.8, v. 1000 26.1
Sweet Control v. 700 13.9, v. 1000 16.3
Tinderi v. 700 24.0, v. 1000 25.6
Bertuccio v. 700 12.0, v. 1000 12.7
Sähköäijä v. 700 23.2, v. 1000 24.7
Callela Loúis v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Peanuts v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Diesel Degato v. 700 11.2, v. 1000 12.7

Härmä 9.8.

Elli Fastback v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Ernie Bell v. 700 11.7, v. 1000 13.8
Feeling Dream v. 700 13.9, v. 1000 13.9
Larry Bell v. 700 15.8, v. 1000 15.6
Enon Vilppi v. 700 22.5
Haras Du Pin v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Pärttyl v. 700 26.7, v. 1000 28.0

Åby 8.8.

Rosy Wine v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Choco Lane v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Key Mom v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Speedy Tilly v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Xanthis De Roi v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Bag's Simoni v. 700 9.9, v. 1000 11.6

Kuopio 8.8.

Hissun Turbo v. 700 27.6, v. 1000 27.5
BWT Devil v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Jet Setter v. 700 16.1, v. 1000 17.2
Winzet v. 700 13.3, v. 1000 13.1
Hilipee v. 700 28.6, v. 1000 28.3
Dancinginthedark v. 700 14.2, v. 1000 14.9
Curakao v. 700 12.1, v. 1000 12.4
Underlig v. 700 23.1, v. 1000 24.2
Vihjeen Vinha v. 700 20.3, v. 1000 32.1
Spunky Girl v. 700 14.3, v. 1000 15.9

tiistai 27. elokuuta 2019

Bollnäs 7.8.

Zinco Jet v. 700 11.3, v. 1000 11.7
Global Well Off v. 700 10.2, v. 1000 11.9
Västerbo Cirkus v. 700 15.3, v. 1000 14.9
Massaj Käll v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Pydin v. 700 21.2, v. 1000 20.9

Vermo 7.8.

Tohtori v. 700 28.2
Woland Frido v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Rose Coger v. 700 11.5, v. 1000 13.5
Truedream A.F. v. 700 11.5
Selene Lune v. 700 10.7, v. 1000 12.2
Albino Esker v. 700 15.4
Big Man Ev v. 700 14.3
Mister Lane v. 700 12.9
Veeran Poika v. 700 20.9

Solvalla 6.8.

Red Jamie v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Djokovic v. 700 11.5, v. 1000 13.4
Vivacious Allie v. 700 11.9, v. 1000 12.4
Staro Moschino v. 700 10.8, v. 1000 11.2
Grevin Sisu v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Galileo Am v. 700 9.4, v. 1000 11.1
Cameron Dream v. 700 11.8, v. 1000 12.5
Vievia Font v. 700 8.8, v. 1000 9.6
Digital Track v. 700 14.1, v. 1000 14.4

sunnuntai 25. elokuuta 2019

Teivo 6.8.

Hillevi Milleri v. 700 31.2, v. 1000 32.9
Twinvil v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Kuutti v. 600 26.3, v. 1000 25.9
Lakan Leija v. 700 23.4
Kaarnalii v. 600 22.3
Edwina Orden v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Queenstyle v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Exceptional v. 700 12.8, v. 1000 15.1
Amazing Warrior v. 700 10.7, v. 1000 14.3
Wicasa Sioux v. 700 11.3, v. 1000 12.5
BWT Daenerys v. 700 12.0, v. 1000 13.5
Bluebird Nash v. 700 12.5, v. 1000 14.2

Färjestad 5.8.

Listas Psycho v. 700 17.0, v. 1000 16.6
Cruise v. 700 10.7, v. 1000 12.3
Mago v. 700 11.8, v. 1000 14.1
Beartime v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Domino Brick v. 700 12.5, v. 12.2
Fly Even Higher v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Wellino Avenue v. 700 8.6, v. 1000 10.2
Majors Corona v. 700 11.1, v. 1000 12.0

Oulu 5,8.

Blue Cates v. 700 17.7, v. 1000 17.5
Tutun Impi v. 700 26.1, v. 1000 25.9
Hillbilly Bruce v. 700 14.1, v. 1000 14.2
Gold Narva v. 700 11.4, v. 1000 12.6
Daddy's First v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Party Hard v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Kivarin Merengue v. 700 15.6, v. 1000 15.7
Kaynote Windcape v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Solvalla 1.8.

Dexter Brick v. 700 11.5, v. 1000 12.5
Restless v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Davy Jones Sisu v. 700 10.8, v. 1000 13.0
Le Crack Sox v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Hersey Boko v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Louise v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Casanova Majo v. 700 9.8, v. 1000 11.5
Romeo Dana v. 700 12.8, v. 1000 13.7

Bergsåker 4.8.

Thelma M.M. v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Major Vici v. 700 13.3, v. 1000 13.6
Filippa Am v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Global Adventure v. 700 9.8, v. 1000 11.1
Mascate Match v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Belker v. 700 9.5, v. 1000 11.6
Dior Ima v. 700 11.2, v. 1000 13.2
Alien Kronos v. 700 10.2, v. 1000 11.8
Global Anarchy v. 700 9.6, v. 1000 11.6

Lahti 4.8.

Valiant Dream v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Albino Brave v. 700 15.6, v. 1000 15.3
Sävel-Taika v. 700 21.3, v. 1000 22.3
Tähen Toivomus v. 700 17.6, v. 1000 21.0
Jolly Roy v. 700 16.5, v. 1000 15.8
Sheikki v. 700 20.6, v. 1000 22.3
Callela Ladyboss v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Sävel-Taika v. 700 24.5, v. 1000 25.2
Vixen v. 700 22.3, v. 1000 23.8
Global Solidarity v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Novan Voitto v. 700 29.7, v. 1000 28.3

Rättvik 3.8.

Riptide R.D. v. 700 11.0, v. 1000 12.1
Quarcia v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Milliondollarrhyme v. 700 9.8, v. 1000 9.9
Deede Star v. 700 9.8, v. 1000 11.5
Baron Gift v. 700 9.2, v. 1000 10.0
Sanda Love v. 700 12.4, v. 1000 11.7
Muscle Hustle v. 1000 13.7
Mellby Goofy v. 700 11.2, v. 1000 12.3

Lahti 3.8.

Neymar v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Uljas Suomalainen v. 700 23.2, v. 1000 23.7
Parvelan Retu v. 700 27.2, v. 1000 27.9
An-Andree v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Grainfield Aiden v. 700 11.3, v. 1000 13.6
BWT Divine v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Lissun Eerikki v. 700 22.1, v. 1000 23.3
Sobel Conway v. 700 7.9, v. 1000 10.8
Sävel-Taika v. 700 24.2, v. 1000 25.3
Tähen Toivomus v. 700 22.3, v. 1000 22.7
Jack Vader v. 700 9.4, v. 1000 11.3

Gävle 2.8.

Frequency Am v. 700 12.6, v. 1000 13.9
MoschinoDegato v. 700 13.5, v. 1000 13.7
M.T.Insider v. 700 12.0
Caligula v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Edrica v. 700 13.7, v. 1000 14.6

Lahti 2.8.

Hymeri v. 700 31.3, v. 1000 20.6
O.F.V.Prince v. 700 11.5, v. 1000 13.7
Sorretun Voima v. 700 26.6, v. 1000 26.8
Donna Leonora v. 700 14.5, v. 1000 16.5
Cover Princess v. 700 15.0, v. 1000 14.7
Mattilan Miina v. 700 23.5, v. 1000 24.9
Benobi Zet v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Åby 1.8.

Jairo v. 700 10.3, v. 1000 9.9
Orbital Ås v. 700 10.8, v. 1000 12.0
Iwan Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Global Action v. 700 10.6, v. 1000 12.8
Burning Man v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Lappeenranta 1.8.

Glenn Danzig v. 700 13.0, v. 1000 15.9
Lily Lime v. 700 16.0, v. 1000 18.0
Smoky Ray v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Pilkkeen Toivo v. 700 24.8, v. 1000 26.4
Lassic Point v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Melinda Ses v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Blue May v. 700 14.0, v. 1000 15.7

Mantorp 31.7.

Jaramaz Boko v. 700 15.9, v. 1000 18.0
Leica Håleryd v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Explosive Merlot v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Ring Of Fire v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Booze v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Montdore v. 700 9.1, v. 1000 9.8
Shorthanded Jag v. 700 10.1, v. 1000 11.7
Hankypanky Peyton v. 700 11.6, v. 1000 13.1
Aleppo Pine v. 700 9.1, v. 1000 10.6
Cab Lane v. 700 11.0, v. 1000 11.7
Victory Lee v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Thai Miny v. 70010.1, v. 1000 11.3

Vermo 31.7.

Murolii v. 700 29.1, v. 1000 29.0
Always Ready v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Merran Jyske v. 700 23.5, v. 1000 24.3
Gisela Luxi v. 700 10.4, v. 1000 12.6
Cracked Password v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Cavalier v. 700 14.8, v. 1000 14.9
Joyride Luxi v. 700 9.9, v. 1000 13.6
BWT Caesar v. 700 10.7, v. 1000 12.0

Jägersro 30.7.

Valentino Face v. 700 15.7, v. 1000 17.5
Speedy Foxy Vicane v. 700 8.7, v. 1000 10.5
Vive Le Vent v. 700 12.3, v. 1000 12.5
Cokstile v. 700 9.5, v. 1000 11.0
Mellby Glider v. 700 10.8, v. 1000 10.7
Undigious Diamant v. 700 13.6, v. 1000 13.5
Arden Wise As v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Red Rock Canyon Ås v. 700 16.6, v. 1000 14.7
Comanche Moon v. 700 10.5, v. 1000 11.2
Propulsion v. 700 7.9, v. 1000 8.9
Reckless v. 700 12.1, v. 1000 12.2
Zaire Wise As v. 700 10.0, v. 1000 11.5

Pori 30.7.

Ceramic Alley v. 700 16.1, v. 1000 15.8
Sobel Conway v. 700 9.8, v. 1000 11.9
Athletic Boss v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Inaccessible v. 700 16.1, v. 1000 16.0
Västerboyellowdirt v. 700 14.1, v. 1000 14.1
So Long Sucker s.v 700 18.1, v. 1000 17.6
Isosalon Kiira v. 700 27.2, v. 1000 28.4

Färjestad 29.7.

Hill Street v. 700 10.6, v. 1000 11.3
Monark Amok v. 700 11.2, v. 1000 12.2
Troja Face v. 700 11.5, v. 1000 12.6
J.J. v. 700 9.5, v. 1000 11.1
Jackson Avery v. 700 9.9, v. 1000 11.2
Dayenne Lane v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Oulu 29.7.

Chocolamin v. 700 16.8, v. 1000 16.5
Hamlet Star v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Koskelan Helmi v. 700 28.2, v. 1000 27.8
Fancy Creek v. 700 13.9, v. 1000 15.4
Earu v. 700 25.2, v. 1000 27.0
Bartender In v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Armani Press v. 700 15.3, v. 1000 14.6
Ambrogio v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Amaranth Artist v. 700 11.9, v. 1000 13.3

lauantai 17. elokuuta 2019

Riihimäki 28.7.

Fullhand Comery v. 700 14.7, v. 1000 14.6
Packer v. 700 28.8, v. 1000 28.3
Susan Sapphire v. 700 17.0, v. 1000 17.3
Mark More v. 700 10.5, v. 1000 13.8
Scream Carambola v. 700 16.1, v. 1000 17.8
Wille's Ametistv. 700 15.8, v. 1000 17.1
Eyes On Alley v. 700 17.3, v. 1000 16.9

Hagmyren 27.7.

Caipirinha Razz v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Bear Victory v. 700 10.5, v. 1000 13.1
Sign Me Up Too v. 600 11.8, v. 1000 12.5
Walkie Talkie v. 600 12.3, v. 1000 12.5
Track Angle v. 600 12.4, v. 1000 12.6
Got To Dash v. 600 9.4, v. 1000 11.3
Policy Of Truth v. 600 7.6, v. 1000 10.5
Global Wise Guy v. 600 11.4, v. 1000 13.1

Joensuu 27.7.

Mildrid v. 600 29.3, v. 1000 29.6
Cape's Captain v. 600 11.9
Vilju v. 700 26.0, v. 1000 26.9
Little Boss v. 700 13.7, v. 1000 13.9
MAS Chili v. 700 13.1
Thai Profit v. 700 12.1, v. 1000 12.6
Koveri v. 700 21.4, v. 1000 21.9
Flash Spruce v. 700 14.4, v. 1000 14.3
Atupem v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Raggari v. 700 20.1, v. 1000 22.2
Rebel Royal v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Romme 26.7.

Lexington Hall v. 700 11.0
Kalashnikov v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Ghostintheshell v. 700 10.7, v. 1000 11.8
U.R.Amazing v. 700 10.1, v. 1000 12.4
Lukas Zaz v. 700 9.8, v. 1000 11.7

Turku 26.7.

Liberace v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Blandon v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Johnny English v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Langen's Cza Cza v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Driverlane v. 700 16.5, v. 1000 15.5
Joivaus v. 700 24.7, v. 1000 25.8

Vieremä 26.7.

Emmanuel De Gigue v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Mercedes Match v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Metkutus v. 700 22.2, v. 1000 22.7
Gute Band v. 700 11.1, v. 1000 12.2
Bismarcj Comery v. 700 11.5, v. 1000 13.3
Staro Moschino v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Empire Shark v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Hymynvälke v. 700 25.9, v. 1000 27.4

Seinäjoki 25.7.

Blue Max Inn v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Stonecapes Queila v. 70011.5, v. 1000 11.4
Club Nord Elit v. 700 11.5, v. 1000 11.9
Menoks v. 700 21.2, v. 1000 21.3
Daddy's First v. 700 11.8, v. 1000 13.6
Cubus v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Pärttyl v. 700 29.6, v. 1000 30.4
I.P. Vapari v. 700 23.4, v. 1000 24.4
Tonight Leader v. 700 12.6, v. 1000 14.3

keskiviikko 14. elokuuta 2019

Vermo 24.7.

Hulluduunari v. 700 25.3, v. 1000 26.4
Another Trial v. 700 12.8, v. 1000 146
Mayflower v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Snowdon v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Rokin Maxi v. 700 22.9, v. 1000 23.4
Truedream A.F. v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Denver Brodde v. 700 11.1, v. 1000 12.0
Jack Vader v. 700 9.3, v. 1000 10.7
An-Andree v. 700 10.5, v. 1000 12.0

Solvalla 23.7.

Gwai Haanas v. 700 15.0, v. 1000 15.2
Grevin Sisu v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Exclamation Mark v. 700 11.5, v. 1000 11.3
Classichap v. 700 9.6, v. 1000 10.1
Spitz Ha v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Ultion Face v. 700 10.8, v. 1000 10.9
Fanny Chenal v. 700 9.1, v. 1000 9.6
Margarethasjöhammar v. 700 12.1, v. 1000 14.4
Hercules T. v. 700 9.0, v. 1000 11.0

Teivo 23.7.

Y.P. Son v. 700 27.8, v. 1000 28.1
Westcoast Mayday v. 700 17.0, v. 1000 17.1
Sorretun Voima v. 700 23.6, v. 1000 25.6
Diesel Degato v. 700 10.4, v. 1000 13.2
Johnny Begood v. 700 15.0, v. 1000 14.5
Grainfield Aiden v. 700 10.3, v. 1000 11.6
Huvin Viku v. 700 22.6, v. 1000 24.3
BWT Daenerys v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Eyes On Alley v. 700 14.1, v. 1000 16.0

Rättvik 22.7.

Matadoren Eme v. 700 12.5, v. 1000 13.0
Maison Plage v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Moschino Degato v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Thirsty For More v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Fast Food Hanover v. 700 10.1, v. 1000 11.6
Merci Bråten v. 700 10.7, v. 1000 12.2

Oulu 22.7.

Count Cocktail v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Gold Narva v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Hissun Turbo v. 700 25.4, v. 1000 27.3
Backward's Boy v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Only Eyes Broline v. 700 11.5, v. 1000 12.2
Shiny Boss v. 700 10.8, v. 1000 12.7
Ponnen Aatos v. 700 23.3, v. 1000 25.0
Mellby Galigo v. 700 14.1, v. 1000 14.6

Axevalla 21.7.

Brave Dame Vivian v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Rosy Wine v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Get Ready On Tour v. 700 10.6, v. 1000 12.2
Messiah v. 700 12.5, v. 1000 12.7
Waikiki Silvio v. 700 10.2, v. 1000 12.1
Ecurie D. v. 700 10.9, v. 1000 13.4
Feel Speed v. 700 12.0, v. 1000 13.7
Valetta v. 700 11.0, v. 1000 10.7
Zeta Kronos v. 700 11.8, v. 1000 13.5
Activated v. 700 8.1, v. 1000 11.4
Shadow Gar v. 700 8.7, v. 1000 10.8

Mikkeli 21.7.

Ferus Galax v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Arvika By Night v. 700 12.9, v. 1000 13.0
Kathy Heel v. 700 11.4, v. 1000 12.7
A.T. Veeti v. 700 20.9, v. 1000 23.0
Vixeli v. 700 22.5, v. 1000 22.5
Die Kaiserin v. 700 11.2, v. 1000 12.2
North Lexus v. 700 14.1, v. 1000 13.6
Zinco Jet v. 700 9.0, v. 1000 11.3
Hetviina v. 700 23.9, v. 1000 24.1
Makethemark v. 700 8.7, v. 1000 10.4
Lulun Lupaus v. 700 26.6, v. 1000 28.1

Axevalla 20.7.

Appaloosa v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Spotlight Brodde v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Hurricane River v. 700 9.9, v. 1000 11.1
Stud Muffin v. 700 10.1, v. 1000 11.1
Emmylou v. 700 9.8, v. 1000 11.5
Mcgarrett v. 700 10.4, v. 1000 11.6
Callmesally v. 700 9.3, v. 1000 11.1
Ural v. 700 10.1, v. 1000 10.8
Adde S.H. v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Arnie Express v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Vikens Brummer v. 700 12.7, v. 1000 13.9

Mikkeli 20.7.

Suven Sametti v. 700 27.4, v. 1000 26.2
Cavalier v. 700 12.9, v. 1000 13.3
Countess Zolletta v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Dexterous v. 700 13.6, v. 1000 14.0
Starzinner v. 700 11.4, v. 1000 11.5
Lolo Lee v. 600 11.5, v. 1000 12.6
Aaprahami v. 700 22.2, v. 1000 22.6
Tonight Leader v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Vernanto v. 700 21.3, v. 1000 21.8
Griminal Jack v. 700 10.8, v. 1000 11.4
Välkyn Tuisku v. 700 19.9, v. 1000 20.8
Tähtimenevä v. 700 26.1, v. 1000 25.8

Axevalla 19.7.

Inspector v. 700 10.8, v. 1000 11.8
Asger Molar v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Giordano Soa v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Sashay My Way v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Bossy Alley v. 700 15.1, v. 1000 16.4
It's Time v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Perfect Dynamite v. 700 12.3, v. 1000 12.2
Mellby Glader v. 700 10.8, v. 1000 11.0
Uppohoppa v. 700 13.0, v. 1000 13.7

Vieremä 19.7.

BWT Devil v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Monday Surprise v. 700 18.1, v. 1000 18.8
Emmanuel De Gigue v. 700 15.0, v. 1000 15.5
Rupeltaja v. 700 24.8, v. 1000 25.4
Cankus Rebel v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Rapid Leader v. 700 13.5, v. 1000 13.4
Rebel Mauritz v. 700 14.4, v. 1000 15.7

Forssa 19.7.

Crossfire Annie v. 700 12.0, v. 1000 14.9
Vokkeni v. 700 25.5, v. 1000 27.6
O.F.V.Prince v. 700 11.4, v. 1000 13.9
Contro Vento v. 700 12.5, v. 13.9
Rose Coger v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Holari v. 700 25.4, v. 1000 26.6
Angel Raziel v. 700 13.5, v. 1000 13.8
Tiger Dillon v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Jane Crowe v. 700 15.3, v. 1000 16.1

Bergsåker 18.7.

Galileo Am v. 700 10.9, v. 1000 12.5
Shocking Superman v. 700 7.6, v. 1000 8.8
Caligula v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Even' s Cool Boy v. 700 9.7, v. 1000 10.7
Carja v. 700 9.5, v. 1000 11.9
Sicaria v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Global Adventure v. 700 10.6, v. 1000 11.7

Pori 18.7.

Nurmon Neito v. 700 28.5, v. 1000 29.1
Slovari v. 700 26.7, v. 1000 28.5
Valiant Dream v. 700 10.5, v. 1000 11.7
Rapin Aatos v. 700 23.9, v. 1000 24.8
Sujedi v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Novan Voitto v. 700 27.2, v. 1000 27.3
Lindy Poppins v. 700 10.6, v. 1000 10.9
Basswood Grove v. 700 12.6, v. 1000 13.4

lauantai 3. elokuuta 2019

Eskilstuna 17.7.

Nova Effe v. 700 15.1, v. 1000 15.4
Elrond v. 700 14.9, v. 1000 14.8
Who's Who v. 700 8.8, v. 1000 9.3
Schweppes v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Intake v. 700 10.4, v. 1000 12.3
Elian Web v. 700 9.6
Talassio v. 700 10.2, v. 1000 11.6
Beauty Leg v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Marrakesh v. 700 9.3, v. 1000 10.8
Flight Dynamics v. 700 11.9, v. 1000 12.3

Vermo 17.7.

Riinan Kirma v. 700 32.2, v. 1000 31.5
Smiley Match v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Mr Dave v. 700 14.6, v. 1000 15.8
Juiceman v. 700 9.5, v. 1000 11.4
Sähköäijä v. 700 25.7, v. 1000 26.1
Callaway Scoop v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Vilju v. 700 26.9, v. 1000 27.1
Selene Lune v. 700 9.8, v. 1000 11.0
Justine Case v. 700 10.6, v. 1000 12.9

Jägersro 16.7.

Brace Sensation v. 700 15.6
Spartak Face v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Booze v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Silent Hill v. 700 12.1, v. 1000 12.3
Dreammoko v. 700 11.6, v. 1000 11.6
Zefiro Dei Cedri v. 700 9.7, v. 1000 11.7
Carbon Crystal v. 700 13.3, v. 1000 15.0
Aslan D.K. v. 700 12.5
Livi Oxford H.M. v. 700 12.9, v. 1000 14.2
M.T.Naomi v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Chilli Reerstrup v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Lahti 16.7.

Felix Journey v. 700 16.0, v. 1000 16.6
Roseland v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Jack Vader v. 700 10.3, v. 1000 11.1
Chapitre Un v. 700 15.1, v. 1000 15.1
Sheikki v. 700 21.4, v. 1000 21.8
Better Boss v. 700 10.3
Exploding Belle v. 700 13.4
Annan v. 700 28.9, v. 1000 28.6

Skellefteå 25.7.

You Only Live Once v. 700 14.6, v. 1000 14.1
B.W.L.Ruthless v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Dante Godiva v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Orkide C.D: v. 700 10.2, v. 1000 12.7

Lappeenranta 15.7.

Royal Date v. 700 16.5, v. 1000 17.9
Holy Jack v. 700 17.9,v. 1000 17.9
Quite So Yanky v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Balagan City v. 700 17.3, v. 1000 19.0
Gossip's Hero v. 700 14.3, v. 1000 15.8
Joivaus v. 700 26.0, v. 1000 26.2
Tougherthantherest v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Muusan Tyttö v. 700 26.0, v. 1000 28.5
Midleton v. 700 14.4, v. 1000 15.4