Hae tästä blogista

keskiviikko 30. maaliskuuta 2016

Turku 25.3.

Varjonova v. 700 32.0, v. 1000 33.3
T.M.Chagall v. 700 18.6, v. 1000 19.6
Cabernet v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Fast Motion v. 700 17.6, v. 1000 19.1
Playboy Sala v. 700 15.9, v. 1000 17.8
Combat On Line v. 700 16.9, v. 1000 19.8
Meadow Miss v. 700 17.0, v. 1000 20.3

tiistai 29. maaliskuuta 2016

Kouvola 24.3.

Suiketar v. 700 25.8, v. 1000 26.7
Myriam Kemp v. 700 16.8, v. 1000 17.7
Victory Zet v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Ranch Nero v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Titurel v. 700 15.9, v. 1000 16.9
Lyric Broline v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Åby 23.3.

Astoria Ås v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Mr Rekatochklart v. 700 13.5, v. 1000 14.6
Read My Face v. 700 15.9, v. 1000 16.6
Going Diablo v. 700 10.3, v. 1000 12.4
Gucci Degato v. 600 9.8, v. 1000 11.7
Elma Lane v. 600 8.8, v. 1000 10.9
Speedmeister v. 600 13.4, v. 1000 13.4
Shogun D.K. v. 700 10.8, v. 1000 11.6

Solvalla 23.3.

Us Wise As v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Pulteney Hanover v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Uptight v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Extra Fudge v. 700 13,6, v. 1000 14.6
Ottens Casher v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Fuzz v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Demi De Veluwe v. 700 10.0, v. 1000 10.8

sunnuntai 27. maaliskuuta 2016

Vermo 23.3.

Con Gas v. 700 13.9, v. 1000 16.0
Tiger Ecus v. 700 14.7, v. 1000 15.9
Gri Di S.J. v. 700 15.0, v. 1000 15.4
Ida Glitter v. 700 14.0, v. 100 15.2
Costello v. 700 24.3, v. 1000 24.7
Callela Leonard v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Marshall Maurice v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Matterazzi Bob v. 700 11.2., v. 1000 13.4
Millstone's Vivid v. 700 16.2, v. 1000 17.2

Axevalla 22.3.

Wikileaks v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Motörhead v. 700 13.1, .v 1000 13.6
Digital Archive v. 700 12.0, v. 1000 12.6
Nexus Tilly v. 700 14.5
Brokad Brodda v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Teivo 22.3.

Inkun Taikuri v. 700 32.4, v. 1000 32.7
Teresa Max v. 700 18.8, v. 1000 18.9
Turbo-Jytky v. 700 28.3, v. 1000 29ö5
Moonlight Love v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Gisela Luxi v. 700 14.2, .v 1000 16.0
Hermanni Totki v. 700 26.2, v. 1000 26.7
Bakels Birdland v. 700 11.7
Millcape's Devil v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Komit v. 700 16.7, v. 1000 16.8
Cold Hard Lady v. 700 12.2, v. 1000 14.2

Mantorp 21.3.

One More Rebel v. 700 13.2, v. 1000 13.2
Arn Hammering v. 700 14.1, v. 1000 13.5
Sharif American v. 700 15.3, v. 1000 14.7
Attack Diablo v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Eternal Sunshine v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Tres Bien Ås v. 700 11.7, v. 1000 12.5

lauantai 26. maaliskuuta 2016

Seinäjoki 21.3.

Menoks v. 700 30.5, v. 1000 30.9
Bonhomme v. 700 15.8, v. 1000 16.6
Puharin Armas v. 700 27.0, v. 1000 27.4
Jasulito v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Buck Boko v. 700 12.8, v. 1000 15.2
Starlight Diva v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Kalmar 20.3.

Sounds Good v. 600 11.3, v. 1000 12.4
Dogge Sting v. 700 10.3, v. 1000 12.4
Leona Smile v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Diora Sound v. 700 10.5, v. 1000 12.8
Raven Chat v. 700 11.0, v. 1000 13.6

Lahti 20.3.

Vaniere v. 700 15.6, v. 1000 17.1
Jamangjah v. 700 14.9, v. 1000 16.8
Flavio v. 700 26.1, v. 1000 27.0
Cruise Line v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Magnat v. 700 13.8, v. 1000 13.3
Smooth Criminal v. 700 11.7, v. 1000 13.8
Amber Kemp v. 700 14.0, v. 1000 16.4
Winning Christina v. 700 12.0, v. 1000 15.2
Millikka v. 700 29.3, v. 1000 29.5

Joensuu 19.3.

Jaghmar v. 700 20.6, v. 1000 20.9
Part Two v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Doni Twice v. 700 18.3, v. 1000 18.6
Rokin Maxi v. 700 31.3, v. 1000 30.8
Nu I Nu v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Prey Frontline v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Saaga S v. 700 24.6, v. 1000 26.5
Sivori Effe v. 700 14.2, v. 1000 15.1
Finest Chocolate v. 700 14.1, v. 1000 15.7

Romme 18.3.

Pases Amigo v. 700 12.7, v. 1000 14.7
Poseidon Dream v. 700 12.1, .v 1000 13.5
Diora From My v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Razor Kronos v. 700 10.4, v. 1000 12.2
Limoncelli v. 700 14.6, v. 1000 14.9

Solvalla 18.3.

Victor A.U. v. 700 10.7, v. 1000 12.8
Belley v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Twigs Briard v. 700 12.5, v. 1000 12.8
Gloria Sund v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Pastell Tilly v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Winner Journey v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Forssa 18.3.

Piece of My Heart v. 700 17.9, v. 1000 19.4
Like You v. 700 12.1, v. 1000 16.2
Lovetown v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Count Forever v. 700 13.8, v. 1000 15.3
Ripasso Classico v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Hunters Hero v. 700 12.1, v. 1000 14.2
Hevillä v. 700 26.8, v. 1000 27.7
Amour Kemp v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Hope's Hunter v. 700 14.2, v. 1000 15.9

Åby 17.3.

U.S. Dollars v. 700 13.3, v. 1000 12.8
Tornatore Grif v. 700 12.2, v. 1000 13.0
No Gelt Face v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Hot Advice v. 700 13.9, v. 1000 15.5
Red Hawk v. 700 13.4, v. 1000 13.8

Kuopio 17.3.

Brsio Herman v. 700 17.8, v. 1000 17.3
Villiaura v. 700 24.1, v. 1000 25.7
Callela Lancelot v. 700 13.8, v. 1000 14.6
Lago Negro v. 700 13.4, v. 1000 14.1
Liisan Tulilintu v. 700 28.6, v. 1000 28.0
Vallun Vire v. 700 28.9, v. 1000 29.3
Iceman v. 700 15.8, v. 1000 17.0

lauantai 19. maaliskuuta 2016

Bergsåker 16.3

Comewithaflash v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Livi Kingdom v. 700 15.8, v. 1000 16.1
Viola v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Daddy's First v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Quid Pro Quo v. 700 10.8, v. 1000 12.4
Oleander Face v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Höwings Star v. 700 10.6, v. 1000 12.5

Solvalla 16.3.

Lady Muscles v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Takeaway v. 700 10.6, v. 1000 11.9
Tequila Palema v. 700 11.0, v. 1000 12.5
Han Herred v. 700 13.0
Enge Lincoln v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Hoover v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Conny Sisu v. 700 9.7, v. 1000 10.7
Tiger Woods As v. 700 10.3, v. 1000 11.4
Top Notch Lady Ås v. 700 11.1, v. 1000 12.9
Countrygirl Ås v. 700 10.0

Vermo 16.3.

Fleetwood Web v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Belenos v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Bosses Lily v. 700 10.8, v. 1000 11.7
Kartier v. 700 22.3, v. 1000 23.0
Velvet Girl v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Get GoingGoldie v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Kiss My Turku v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Elias Intomieli v. 700 24.5, v. 1000 25.1
Harlekin Hood v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Melilla v. 700 16.6

Jägersro 15.3.

Verona Brodda v. 700 16.3, v. 1000 16.7
Rolf Lynghöj v. 700 9.9, v. 1000 12.3
Nostradamus Face v. 700 13.0, v. 1000 14.3
Francesca Boko v. 600 14.8, v. 1000 15.1
Pontziopilata Face v. 700 16.1, v. 1000 16.1
Twister Bi v. 700 9.2, v. 1000 11.9
New Star Power v. 700 12.1, v. 1000 13.0
Springover v. 700 10.6, v. 100 12.9
Britt Palema v. 600 11.1, v. 1000 12.3

Teivo 15.3.

Nikke Nokkela v. 700 32.3, v. 1000 31.8
Leijan Loimu v. 700 32.0, v. 1000 31.0
Golda Paris v. 700 21.7, v. 1000 21.8
Aqua's Solenoid v. 700 16.5, v. 1000 16.7
Stoneisle Looker v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Eugen Speed v. 700 17.2, v. 1000 17.4
Suhhaus v. 700 30.2, v. 1000 28.9
New Sunshine v. 700 15.8, v. 1000 16.3
Callaway Scoop v. 700 15.0, v. 1000 16.5

Färjestad 14.3.

Melker v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Hotter Than Hell v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Enge Turbo v. 700 15.5, v. 1000 15.9
Evening Prayer v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Seducedbyaface v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Oulu 14.3.

Heady Hunter v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Tähti-Kepu v. 700 27.8, v. 1000 26.8
Lady's True King v. 700 15.5, v. 1000 16.2
Evelyn Index v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Midnight Mover v. 700 16.4, .v 1000 17.2
Vilsson BOy v. 700 15.2, v. 1000 15.4
Ekopeetus v. 700 30.8, v. 1000 30.1
Don Juan Sisu v. 700 15.6, v. 1000 16.5

Halmstad 13.3.

Bianca Am v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Tahays Blue Amber v. 600 12.0, v. 1000 15.5
Te Queiro v. 700 12.6, v. 1000 13.7
Genghis Khan v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Go Green Pellini v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Tobby v. 700 11.0, v. 1000 12.0

Turku 13.3.

Playboy Sala v. 700 19.3, .v 1000 19.5
Lady Javiera v. 700 14.8, v. 1000 16.6
Villihuuma v. 700 29.5, v. 1000 28.9
Marshall Maurice v. 700 16.7, .v 1000 17.1
Exdell v. 700 14.8, v. 1000 17.0
Cold Hard Lady v. 700 18.2, v. 1000 18.2

Kalmar 12.3.

Teddy Boy O.K. v. 600 13.3, v. 1000 13.8
Bravo Navarone v. 700 9.5, v. 1000 11.7
Storm Cloud v. 600 11.0, v. 1000 11.7
Alfas Da Vinci v. 600 10.6, v. 1000 11.2
Mind Your Face v. 600 14.5, v. 1000 14.4
Photoboy v. 600 11.2, v. 1000 11.5
Georgia Mae v. 600 9.6, v. 1000 11.2
Dizzy River v. 600 9.9, v. 1000 10.9

Kouvola 12.3.

Different Step v. 700 17.8, v. 1000 18.6
Ekin Toive v. 700 28.1, v. 1000 29.4
Club Nord Star v. 700 19.2, v. 1000 19.2
So Clueless v. 700 16.2, v. 1000 17.9
Mani Krista v. 700 27.9, v. 1000 29.0
Boulder Luke v. 700 15.5, v. 1000 17.3
Köppinen v. 700 28.1, v. 1000 27.2
Regent Zet v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Champion Luxx v. 700 15.2, v. 1000 15.6
Lolo Lee v. 700 17.5, v. 1000 17.0
B. Meppi v. 700 27.6, v. 1000 27.0

Bollnäs 11.3.

Olympic Torch v. 600 12.2, v. 1000 12.4
Claude Guegan v. 600 9.7, v. 1000 12.8
Spitcam Jubb v. 600 13.5, .v 1000 14.6

Solvalla 11.3.

Enjoy Boko v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Slaghökan v. 700 13.1, .v 1000 14.3
Reggae Hall v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Pastell Tilly v. 600 12.7, v. 1000 13.7
Tyko Marje v. 700 11.8, v. 1000 13.2

Örebro 10.3.

Beppe Am v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Italian Job v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Opitergium v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Grappa Boe v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Sweet'n Sour Akema v. 700 10.4, v. 1000 12.5
Ride Water v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Lahti 10.3.

Emma's Honey v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Freelancer v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Nu I Nu v. 700 11.4, .v 1000 13.5
Goldshoe Rolei v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Turbo-Jytky v. 700 25.1, .v 1000 26.8
Hello Garfield v. 700 11.9, v. 1000 14.5
Komit v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Vihellys v. 700 26.3, v. 1000 27.8
Melilla v. 700 15.3, v. 1000 15.7

torstai 17. maaliskuuta 2016

Bollnäs 11.3.

Olympic Torch v. 600 12.2, v. 1000 12.4
Claude Guegan v. 600 9.7, v. 1000 12.8
Spitcam Jubb v. 600 13.5, v. 1000 14.6

Solvalla 11.3.

Enjoy Boko v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Slaghökan v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Reggae Hall v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Pastell Tilly v. 600 12.7, v. 1000 13.7
Tyko Marje v. 700 11.8, v. 1000 13.2

keskiviikko 16. maaliskuuta 2016

Örebro 10.3.

Beppe Am v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Italian Job v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Opitergium v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Grappa Boe v. 700 15.4, v. 1000 15.9
Sweet'n Sour Akema v. 700 10.4, .v 1000 12.5
Tidewater v. 700 14.5, v. 1000 15.5

Lahti 10.3.

Emma's Honey v. 700 13.8, v. 1000 15.1
Freelancer v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Nu I Nu v. 700 11.4, v. 1000 13.5
Goldshoe Rolei v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Turbo-Jytky v. 700 25.1, v. 1000 26.8
Hello Garfield v. 700 11.9, v. 1000 14.5
Komit v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Vihellys v. 700 26.3, v. 1000 27.8
Melilla v. 700 15.3, v. 1000 15.7

tiistai 15. maaliskuuta 2016

Åby 9.3.

Razzamatazz Face v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Mr Love You v. 600 9.1, v. 1000 13.1
Wiss Very Nice v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Viola Molar v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Barthold K. v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Stickittothem v. 700 11.1, v. 1000 11.5
Countrygirl Ås v. 700 10.9, v. 1000 11.5
Michelangelo Ås v. 700 10.2, v. 1000 10.8

Solvalla 9.3.

L'amour Du Gull v. 700 13.8, v. 1000 14.9
Arctic Ile v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Hitman v. 700 12.5, v. 1000 14.7
Il Diablo v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Treess Ribsteen v. 700 10.7, v. 1000 11.5
Calle Laday v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Arctic Helen v. 700 10.8, v. 1000 11.9
Castle Hall v. 700 12.9, v. 1000 13.6
C.C.Queen v. 700 13.7, v. 1000 14.3

Vermo 9.3.

Viesker-Siru v. 700 28.1, v. 1000 29.8
Leemark's Dominic v. 700 17.7, v. 1000 19.8
Twigs Voici v. 700 15.6, v. 1000 15.2
Joker Photo v. 700 16.5, v. 1000 18.4
Ripasso Classico v. 700 15.0, v. 1000 16.9
Dream And Hope v. 700 14.6, v. 1000 16.4
Jaqueline Mon Ami v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Millstone's Vivid v. 700 17.2, v. 1000 18.9
Anything For You v. 700 19.7, v. 1000 20.5

Teivo 8.3.

Andreas Von Bentz v. 700 18.0, v. 1000 18.3
Vapun Veera v. 700 26.8
Rainbow Fame v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Buck Boko v. 700 11.5, v. 1000 13.2
Grainfield Olivia v. 600 13.6, v. 1000 14.4
Airport Present v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Conny Sisu v. 600 11.1
Eugen SPeed v. 700 13.6, v. 1000 13.5
A.T. Eka v. 700 23.9, v. 1000 23.9
Celebration Song v. 700 14.2, .v 1000 14.2

lauantai 12. maaliskuuta 2016

Eskilstuna 7.3.

Let'sdance America v. 700 11.8, v. 1000 14.3
Cavalier Brodde v. 700 16.5, v. 1000 16.0
Zacarias Kemp v. 700 11.7, v. 1000 14.4
G.G.'s Magic Dream v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Blue Rocket v. 700 12.8, v. 1000 13.5
Duffman v. 700 14.0, v. 1000 14.9

Jyväskylä 7.3.

Easy Vacation v. 700 13.6, v. 1000 16.0
Lumi-Hessu v. 700 27.5, v. 1000 26.8
Lemon Breezer v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Back'n the Slammer v. 700 13.9, v. 1000 15.7
Amiral Lady v. 700 15.1, v. 1000 16.0
Tuhti-Piika v. 700 28.5, v. 1000 28.5
Chiari v. 700 14.2, v. 1000 15.9
Bayside Sirius v. 700 16.2, v. 1000 16.4

perjantai 11. maaliskuuta 2016

Gävle 6.3.

Ocohong Face v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Olymp Amok v. 700 19.6, v. 1000 18.9
Gigant Proud v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Double Powergirl v. 700 13.8, v. 1000 16.3
Spitcam Jubb v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Ylivieska 6.3.

Bad Boy Press v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Wincent Collins v. 700 14.8, v. 1000 16.7
Elit Enrico v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Siirin Älli v. 700 25.3, v. 1000 27.3
Naughty La Marc v. 700 12.8, v. 1000 15.1
Cunning Captor v. 700 13.7, v. 1000 16.4
Canyon Boko v. 700 14.3, v. 1000 16.9

Mikkeli 6.3.

Sohvin Leija v. 700 29.0, v. 1000 29.6
Midnight Mover v. 600 16.6, v. 1000 17.0
Ekin Toive v. 700 25.1, v. 1000 26.1
Free Soul v. 700 16.2, v. 1000 17.4
Stormy Canyon v. 700 16.1, v. 1000 17.7

Bergsåker 5.3.

Oleander Face v. 700 12.7, v. 1000 14.7
Jolinn Leejs v. 700 14.4, v. 1000 15.9
Janne Sisu v. 600 12.1, v. 1000 13.0
Ladyofthelake v. 600 13.4, v. 1000 14.5
On Track Piraten v. 600 11.6, v. 1000 12.9
Pascha Tilly v. 600 13.9, v. 1000 14.9
Jens Patrik v. 600 16.5, v. 1000 15.2
Windy Ways v. 600 11.3, v. 1000 12.1

Vermo 5.3.

Sabacan Savage v. 700 11.9, v. 1000 12.9
Intoiivari v. 700 26.6, v. 1000 27.0
Fiery Sid v. 700 9.7, v. 1000 11.7
Turoruutu v. 700 24.0, v. 1000 25.7
Bluehill's Storm v. 700 10.5, v. 1000 12.7
Suivikas v. 700 23.8, v. 1000 24.4
Tuikun Poju v. 700 21.6
Blackened v. 700 11.3, v. 1000 12.3
Cold Seastar v. 600 10.6
Prey Frontline v. 700 11.4, v. 1000 13.8
Benito Kievitshof v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Get Going Goldie v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Lovetown v. 700 9.9

Romme 4.3.

Dashing Kimberley v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Quickspin v. 700 14.8, v. 1000 15.9
Shaolin v. 700 15.5, v. 1000 14.9
Net v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Solvalla 4.3.

Mogas Young Baron v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Daydream v. 700 14.9, v. 1000 16.2
Mariluck v. 700 13.9
Balder Hornline v. 700 15.0, v. 1000 14.6
Hoover v. 700 16.1, v. 1000 16.9
Save Our Souls v. 700 13.1, v. 1000 15.3

Turku 4.3.

Gorgeous Boko v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Anything For You v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Make Me Happy v. 700 11.0, v. 1000 11.7
Amour Kemp v. 700 12.7, v. 1000 14.5
Costello v. 700 24.3, v. 1000 15.3
Downander v. 700 14.4, v. 1000 14.8
Arin Lento v. 700 27.7, v. 1000 28.5
Rainbow Fame v. 700 12.9, v. 1000 15.6
Ratu Palema v. 700 14.5, v. 1000 16.5

Åby 3.3.

U.S.Dollars v. 700 11.2, v. 1000 13.0
Conrads Estelle v. 700 14.6, v. 1000 15.4
Encore Zon v. 700 10.9, v. 1000 12.3
Emil B.Boko v. 700 11.6, v. 1000 14.5
Fridericus v. 700 9.9, v. 1000 12.8
Chosen One v. 700 12.2, v. 1000 13.3

Lahti 3.3.

Amber Kemp v. 1000 18.5
Turbo-Jytky v. 700 30.3, v. 1000 30.0
Ranch Kelly v. 700 14.1, v. 1000 14.0
Lad Holiday v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Yakuza v. 700 16.0, v. 1000 17.1
Club Nord Star v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Lolo Lee v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Mc One v. 700 15.8, v. 1000 16.4

tiistai 8. maaliskuuta 2016

Jägersro 2.3.

Eldrick Boko v. 700 11.1, v. 1000 13.5
Popeye Face v. 700 15.6, v. 1000 17.3
La Rouge v. 600 15.8, v. 1000 16.1
New Future v. 700 13.9, v. 1000 14.6
Västerboonthenews v. 700 12.1, .v 1000 14.1
Cindy Photo v. 700 16.0, v. 1000 15.3
Windwalker v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Nelle Atticus Jake v. 700 11.7, v. 1000 11.6

Solvalla 2.3.

Han Herred v. 700 14.3, v. 1000 15.0
Sahara Snow White v. 700 15.0, v. 1000 14.8
The Patriot v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Hawk Cliff v. 700 13.0, v. 1000 14.8
Vildapel v. 700 12.2, v. 1000 14.0
Ayita Pil v. 700 12.5, v. 1000 13.4
Navaj Brodda v. 700 12.7, v. 1000 14.4
Say That Again v. 700 11.5, v. 1000 12.7
Panoramic v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Limoncelli v. 700 12.8, v. 1000 14.8

Vermo 2.3.

Elis Halm v. 700 30.1, v. 1000 30.6
Part Two v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Elias Intomieli v. 700 25.0, v. 1000 26.2
Sundsvik Sangria v. 700 12.7
Issaquah Sund v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Marvellous v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Callela Ladyboss v. 700 10.7, v. 1000 13.1
Watanabe v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Rowhill's Jack v. 700 14.3, v. 1000 16.5

Axevalla 1.3.

Urtica Jet v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Tahays Blue Amber v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Paparazzi M. v. 700 10.2, v. 1000 11.6
Orecchietti v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Staro Happy Hour v. 700 16.4, v. 1000 16.4
Stoms Mia v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Mister Cane v. 700 15.8, v. 1000 17.7

Teivo 1.3.

Huvin Viku v. 700 29.3, v. 1000 29.8
Eathquaker v. 700 17.9, v. 1000 17.8
Space No More v. 700 14.3
Max Moonlight v. 700 12.1, v. 1000 13.5
Pilsker v. 700 25.8, v. 1000 26.0
Hopeless Guy v. 700 12.5, v. 1000 13.5
Grainfield Olivia v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Ilon Ari v. 700 24.9, v. 1000 24.7
Juliana Comet v. 700 14.2, v. 1000 16.2

Färjestad 29.2.

Pepe Di Jesolo v. 700 10.6, v. 1000 12.0
Carmen Miranda v. 700 11.2, .v 1000 12.6
Spitcam Jubb v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Dats Madame v. 700 13.6, v. 1000 14.2
Quantanamera v. 700 10.4, v. 1000 13.0
Seek And Destroy v. 700 12.1, v. 1000 13.0

maanantai 7. maaliskuuta 2016

Seinäjoki 29.2.

Hollywood Hills v. 700 19.1, v. 1000 19.6
Magnat v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Excalibur It v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Sisu Oskari v. 700 26.4, v. 1000 25.9
New Sunrise v. 700 14.7, v. 1000 14.9
Aatsi v. 700 32.6, v. 1000 32.0
Siirin Älli v. 700 24.1, v. 1000 25.5
Sort of Sorrow v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Wireless v. 700 13.6, v. 1000 14.3

lauantai 5. maaliskuuta 2016

Mantorp 28.2.

Kemas Magic v. 700 14.5, v. 1000 15.7
Stay Classy v. 700 17.0, v. 1000 17.8
Virgo Karsk v. 700 20.3, v. 1000 19.3
Counterfeightr v. 700 13.9, v. 1000 13.9
Thewayiam Ås v. 600 14.8, v. 1000 14.3
Lovely Sky v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Alfas Da Vinci v. 600 16.5, v. 1000 16.2
Beverly Boulevard v. 600 11.9, v. 1000 13.0
Wasa Warrior v. 600 15.6, v. 1000 15.6
Bäckatorps Hector v. 600 14.7, v. 1000 15.4

Jyväskylä 28.2.

Västerbo Ventress v. 700 18.8, v. 1000 20.1
Alecto Calcifer v. 700 15.3, v. 1000 16.7
Ainon Ilo v. 700 26.4, v. 1000 28.4
Yummy Rappson v. 700 15.9, v. 1000 17.1
Boulder Luke v. 700 12.8
Kartier v. 700 27.9, v. 1000 29.8
Blue Beauty v. 700 13.3, v. 1000 15.7

Halmstad 27.2.

Bara Mia v. 700 14.1, v. 1000 14.7
Spring Erom v. 700 10.0, v. 1000 11.5
Peder Mykla v. 700 13.2, v. 1000 14.7
For Pleasure As v. 600 12.0, v. 1000 13.1
Steady Brodda v. 600 12.1, v. 1000 13.5
Jetset v. 600 10.8, v. 1000 12.0
Welcome v. 600 14.6, v. 1000 15.9
Wollafur v. 600 11.3, v. 1000 13.6
Springover v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Tango Vang v. 600 12.5, v. 1000 12.3

Oulu 27.2.

Forceberg v. 700 16.2, v. 1000 17.6
Korven Tinnitus v. 700 29.7, v. 1000 29.8
Taruntuuli v. 700 25.4, v. 1000 26.0
Captivate v. 700 18.0, v. 1000 16.0
Doni Twice v. 700 15.8, v. 1000 16.0
Tinon Tykki v. 700 25.4, v. 1000 25.6
Valle Streamline v. 700 14.2, v. 1000 14.5
Caesar De Veluwe v. 700 14.7, v.  1000 14.4
Sivori Effe v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Ida's Owen v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Romme 26.2

Västerbo Shirley v. 700 13.9, v. 1000 14.5
Feria De Mayo v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Catchdrivers Dream v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Diamond of Ace v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Solvalla 26.2.

J.C.Lady Princess v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Endurance v. 700 15.8, v. 1000 16.4
Altea v. 700 14.1, v. 1000 15.2
Vega v. 700 13.1, v. 1000 14.5
Andromeda Du Nord v. 700 13.1, v. 1000 13.5

Pori 26.2.

Metropol's Meisels v. 700 17.2, v. 1000 18.0
Ryti-Tyttö v. 700 25.1, v. 1000 25.4
Axel Halm v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Westcoast Spider v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Goldshoe Rolei v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Paola v. 700 26.8, v. 27.4
Stampede Alley v. 700 11.7, v. 1000 13.9
Unyielding Stride v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Åby 25.2.

Photoboy v. 700 12.4, v. 1000 13.4
Colour of Love v. 700 15.0, v. 1000 17.1
Västerbo Exact v. 700 11.5, v. 1000 12.8
Alfredo Di Stefano v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Sounds Good v. 700 13.5, v. 1000 14.4
Telegram Sam v. 700 13.2, v. 1000 13.5

Kouvola 25.2.

Fiery Sid v. 700 13.4, v. 1000 13.5
Vispaus v. 700 31.5, v. 1000 31.5
Elite of Vice v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Finest Chocolate v. 700 17.4, v. 1000 17.3
Spark Girl v. 700 16.4, v. 1000 16.4
Albin Palema v. 700 14.3, v. 1000 14.8

tiistai 1. maaliskuuta 2016

Bergsåker 24.2.

Scuttlebut v. 700 15.1, v. 1000 16.5
Castle Hall v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Get A Winner v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Västerbofeelsofine v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Sunrise Lover v. 700 15.7, v. 1000 15.2
Höwings Star v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Laraki Brodde v. 700 14.0, v. 1000 14.6

Solvalla 24.2

Whega v. 700 17.0, v. 1000 18.5
Iponema v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Cool Action v. 700 11.5, v. 1000 13.5
Texa Rico v. 700 13.9, v. 1000 16.6
Falk On Hill v. 700 10.3, v. 1000 13.0
Global Resistance v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Coco De Vie v. 700 12.0, v. 1000 13.0
Claudius Zaz v. 700 12.5, v. 1000 14.3
Balder Hornline v. 700 11.3, v. 1000 12.6

Vermo 24.2.

Leemark's Dominic v. 700 16.8, v. 1000 16.7
Mystic Power v. 700 13.9, v. 1000 14.7
Intoiivari v. 700 28.3, v. 1000 28.1
Kiss My Turku v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Quite An Avenger v. 700 14.7, v. 1000 14.6
Blackened v. 700 11.9, v. 1000 13.4
Count Forever v. 700 13.2, v. 1000 14.0
Diporex v. 700 24.7, v. 1000 24.7
Convitato v. 700 17.0, v. 1000 16.8

Jägersro 23.2.

Scorpion's Dream v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Glamour Håleryd v. 700 13.5, v. 1000 13.6
Exit River v. 700 18.3, v. 1000 17.8
Dekadent K. v. 700 15.1, v. 1000 14.3
Ellix Rhyme v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Carnivale v. 700 14.8, v. 1000 15.4
American Idol v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Nelle Atticus Jake v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Vermo v. 700 17.5, v. 1000 16.7

Teivo 23.2.

Vilokkinen v. 700 28.3, v. 1000 28.8
Don Geronimo v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Spejsat B.M.W v. 700 13.8, v. 1000 14.0
Precious Twice v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Callela Fancyman v. 700 14.7, v. 1000 15.1
A.T. Visku v. 700 24.8, v. 1000 26.6
Rapido Streamline v. 700 13.2, v. 1000 14.5
Karlos v. 700 25.2, v. 1000 26.8
Sort of Sorrow v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Färjestad 22.2.

Galactica v. 700 14.7, v. 1000 14.8
King Zeus v. 700 16.9, v. 1000 17.3
Lea Chip v. 700 14.3, v. 1000 16.1
Vacanza v. 700 16.1, v. 1000 16.5
Conrads Wilhelm v. 700 12.6, v. 1000 13.3

Joensuu 22.2.

Ksenon v. 700 18.6, v. 1000 18.8
Speed Sniper .v 700 13.9, v. 1000 16.4
Baletin Salama v. 700 30.9, v. 1000 29.9
Madman v. 700 16.1, v. 1000 17.8
Redhot Destiny v. 700 16.7, v. 1000 18.0

Eskilstuna 21.2.

Fuzz v. 700 13.0, v. 1000 14.4
Rorri Bris v. 700 15.7, v. 1000 16.8
Spot Bi v. 700 14.5, v. 1000 16.0
T.P.Axl v. 600 14.0, v. 1000 16.2
Cool Style v. 700 16.7, v. 1000 16.2
Ladyofthelake v. 700 11.9, v. 1000 13.3