Hae tästä blogista

keskiviikko 29. kesäkuuta 2011

Riihimäki 27.6.

Karelinan Helmi v. 700 30.7, v. 1000 31.7
Gal Ditto v. 600 15.6, v. 1000 16.9
Da Capo Laukko v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Vekkulan Leevi v. 700 25.1, v. 1000 25.3
Celebrity Flame v. 700 15.5, v. 1000 15.8
That's My Girl v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Kansas Neva v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Mad Charmer Boy v. 700 16.3, v. 1000 18.2
Lancelot Steel v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Tinon Tykki v. 700 24.8, v. 1000 27.2

Kaustinen 27.6.

Koikkalainen v. 700 27.5, v. 1000 28.0
Poker Lux v. 700 14.7, v. 1000 16.5
Ranch Henrik v. 700 11.7, v. 1000 13.1, v. 1700 13.6
Fling Kronos v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Costatantisoldi v. 700 13.1, v. 1000 14.7
Zimba Boko v. 700 11.1, v. 1000 13.1
Elmoori v. 700 27.5, v. 1000 28.8
Tähen Topelius v. 700 24.3, v. 1000 25.2
Milady Leader v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Starbec's Winner v. 700 9.4, v. 1000 11.1

Rovaniemi 26.6.

Ekebo kooligan v. 700 28.6, v. 1000 28.3
Hilkkerman v. 700 26.3, v. 1000 26.6
Bizon Bac v. 700 11.9, v. 1000 11.9
Westcoast Adam v. 600 11.8, v. 1000 13.1
Pandora Girl v. 700 11.1 v. 1000 12.7
Julia's Secret v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Patrikin Muisto v. 700 17.9, v. 1000 19.4
Garland's Dream v. 700 11.1, v. 1000 11.9
Sörkän Sälli v. 700 24.8, v. 1000 26.1
Siirin Sisu v. 400 22.0, v. 700 24.5, v. 1000 26.1
Fatboy's Choice v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Bad Hangover v. 700 13.6, v. 1000 14.5

Kokemäki 26.6.

Arine v. 700 32.0, v. 1000 32.6
Viking Angela v. 700 15.7, v. 1000 17.5
Adsila Careliano v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Stone Capes Hit v. 700 15.5, v. 1000 17.6
Lentopiki v. 700 29.3, v. 1000 29.4
Fuoco Nel Fuoco v. 700 15.1, v. 1000 15.2
Fonzie v. 700 25.7, v. 1000 27.4
Hot Night v. 700 14.8, v. 1000 16.6

Kokemäki 25.6.

Kihelmi v. 700 26.8, v. 1000 27.9
Karttuva v. 700 27.5, v. 1000 28.2
Feelque v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Key To Dream v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Lovely Muscles v. 700 19.7, v. 1000 20.3
Sweet Sunrise v. 700 20.8, v. 1000 21.1
Eagle's Arrow v. 700 18.2, v. 1000 18.9

Vieremä 24.6.

Vieskerin Lento v. 700 30.2, v. 1000 30.3
Vieskerin Virta v. 700 32.3, v. 1000 31.5
Nemea Exit v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Harmidas Tinker v. 700 14.7
Sing Time v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Pirtamo v. 700 20.6, v. 1000 21.9
Upstream v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Dolly Kane v. 700 11.6, v. 1000 14.4
Digger Dean v. 700 13.7, v. 1000 15.9

perjantai 24. kesäkuuta 2011

Mikkeli 23.6.

Viskun Väläys v. 700 33.0, v. 1000 32.5
Cyrus Duo v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Big Brave v. 700 12.9, v. 1000 13.6
Control Ås v. 700 12.6. v. 1000 15.2
Hilpetööri v. 700 23.1, v. 1000 25.4
Tilde Småbo v. 700 12.5, v. 1000 15.8
Turpo-Tuulia v. 700 23.3, v. 1000 25.8
Lady With Star v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Markos v. 700 29.4 ,v. 1000 29.1
Ciusepsin v. 700 16.0, v. 1000 16.9

Oulu 20.6.

Pulveri v. 700 29.6, v .1000 29.2
Turossi v. 700 29.2, v. 1000 29.7
Supertoy's Jen v. 700 18.5, v .1000 19.4
Zanzibar Man v. 700 17.9, v. 1000 17.6
Donaway v. 600 13.8, v. 1000 15.5
Martsa v. 700 27.8, v. 1000 27.5
Cheat Sheet v. 700 17.1, v. 1000 16.9

keskiviikko 22. kesäkuuta 2011

Vermo 22.6.

Chip's Friend v. 700 15.0, v. 1000 15.1
Sunhill's Columbus v. 700 11.7, v. 1000 12.5
Rainbow Zet v. 700 11.3, v. 1000 12.1
Villihotti v. 700 20.8, v. 1000 20.6
Vincent Van Kemp v. 700 16.3, v. 1000 15.4
Piece By Piece v. 700 10.3, v. 1000 10.8
Doug Careliano v. 700 10.6, v. 1000 12.4
BWT Punisher v. 700 12.0, v. 1000 13.2
Aki-Vei v. 700 24.4, v. 1000 24.1
Callela Ragtime v. 700 13.2, v. 1000 14.3
Golden Darkness v. 700 12.0, v. 1000 14.2
Wanna Be More v. 700 11.0, v. 1000 13.5

Teivo 21.6.

Cheyenne Stara v. 700 15.1, v. 1000 16.3
Tytin Taru v. 700 27.8, v. 1000 27.7
Angeles Stara v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Mr Popper v. 700 17.1, v. 1000 16.4
Lucky Flash v. 700 16.5, v. 1000 16.3
Kume v. 700 22.3, v. 1000 24.4
Marat v. 700 23.0, v. 1000 24.5
River Tempest v. 700 13.6, v. 1000 13.9
Real Complex v. 700 12.4, v. 1000 13.0
Daniela Aria v. 700 14.5, v. 1000 14.8
Ulla Kemp v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Red Pepper Hood v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Maggie Cloud v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Ensilento v. 700 28.2, v. 1000 28.9
Senaattori v. 700 27.9 v. 1000 28.5
Rainbow Xara v. 700 17.3, v. 1000 16.6
Kimit v. 700 16.1

Vermo 19.6.

Eye of Laukko v. 700 13.5, v. 1000 14.5
Veiskari v. 700 25.5, v. 1000 26.5
Eagle's Arrow v. 700 12.5, v. 1000 14.2
Tagline v. 700 14.3, v. 1000 15.1
Violento v. 700 25.3, v. 1000 26.6
Abadob Fire v. 700 13.7, v. 1000 16.2
Soulman Brown v. 700 14.9
Ridingman v. 700 15.6, v. 1000 16.7
Seaside Savoy v. 700 14.3, v. 1000 15.6

Kouvola 18.6.

Ouray v. 700 14.4,& v. 1000 14.0
Jester Bowl v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Vivaldi Flevo v. 700 12.6, v. 1000 13.3
Franko v. 700 21.3, v. 1000 21.6
Pihlajan Aaroni v. 700 22.9, v. 1000 22.9
Prince de Montfort v. 700 10.2, v. 1000 10.2
Liquorice Pipe v. 700 11.5
Commander Crowe v. 700 9.6, v. 1000 11.9
Express Type v. 600 8.9
El Mistress Eeva v. 700 14.0, v. 1000 14.1
Double Dot v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Joensuu 17.6.

Pikku-Miku v. 700 30.5, v. 1000 31.1
Girgue de Soleil v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Juntti-Jussi v. 700 28.3, v. 1000 28.0
Baltic Blend v. 700 14.2, v. 1000 14.3
Express Ernest v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Tähen Ponkaus v. 700 23.8, v. 1000 24.0
Prick du Ling v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Little Sharona v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Big Brave v. 14.4, v. 1000 14.7
H.M. Lino v. 700 24.8, v. 1000 25.6
Rocky Way v. 700 12.9, v. 1000 15.1

sunnuntai 19. kesäkuuta 2011

Pori 17.6.

BWT Eemeli v. 700 15.2, v. 1000 15.9
Via Jetbekin v. 700 15.4, v. 1000 15.4
That's My Girl v. 700 13.4, v. 1000 14.2

Mikkeli 16.6.

Kenns Windy v. 700 15.6, v. 1000 15.2
Wanna Be More v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Bring Me Cash v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Diamond Kid v. 700 12.9, v. 1000 13.4
B. Turolii v. 700 21.0, v. 1000 22.5
Varma-Tili v.700 24.9, v. 1000 25.9
Rompi v.700 23.9, v. 1000 24.7
Gladius v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Imun Isku v. 700 28.5, v. 1000 29.5

perjantai 17. kesäkuuta 2011

Vermo 15.6.

David Ale v. 700 13.7, v .1000 15.6
Chip's Friend v. 700 13.2, v. 1000 14.6
Crystal Tooma v. 700 12.3, v .1000 14.5
Tas Onnekas v. 700 20.2, v. 1000 23.1
Titicaca Brick v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Brisco Rodeo v. 700 14.1, v .1000 14.0
Amazing Soul v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Veronica Kemp v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Viva Arrow v. 700 11.6, v. 1000 13.0
Run On The Bank v. 700 13.5, v. 1000 16.0

Teivo 14.6.

Im On My Own v. 700 19.6, v .1000 19.6
Kaihokatse v. 700 31.6, v. 1000 32.4
Maniac Korpe v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Cannon Flame v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Irwin v. 700 30.3, v. 1000 30.2
Lord Mint v. 700 12.4, v .1000 14.1
Don Factor v. 700 16.1, v .1000 17.1
Hard Game v. 700 16.7, v. 1000 17.8
Vipanteri v. 700 24.0, v. 1000 25.3

torstai 16. kesäkuuta 2011

Jyväskylä 13.6.

Vikupeetus v. 700 33.8, v. 1000 34.3
Olivia Pepper v. 700 13.7, v. 1000 16.6
Minnie Mustang v. 700 13.2, v. 1000 16.0
Baltic Blend v. 700 12.7, v. 1000 15.1
Pandora Girl v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Uncle Kemp v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Pailatar v. 700 28.8, v. 1000 29.1
Omina Response v. 700 16.0, v. 1000 18.4

Forssa 12.6.

Karttuva v. 700 28.4, v. 1000 30.4
Brilliant Step v. 700 15.2 , v. 1000 16.6
Soulman Brown v. 700 11.1, v. 1000 13.9
Open Way v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Elvin Jones v. 700 12.4, v .1000 14.1
Keisar v. 700 22.2, v. 1000 23.3
Zimba Boko v. 700 10.0, v. 1000 12.1
Penelope Press v. 700 9.3
Kantri v. 700 23.3, v. 1000 26.6
Greenhill's Lady v. 700 12.3, v. 1000 14.9
Mad Big Girl v. 700 15.9, v. 1000 17.1

Riihimäki 11.6.

Soulman Brown v. 700 15.3, v. 1000 15.9
Star Indeed v. 700 14.6, v. 1000 16.0
R.R. Tulos v. 700 21.9, v. 1000 23.7
One v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Havanna's Beth v. 700 17.2, v. 1000 17.3
Red Rascal v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Suvin Sisu v. 700 29.3, v. 1000 30.2
Like A Star v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Fuming Cobalt v. 700 16.0, v. 1000 16.1

Ylivieska 11.6.

Fatboy's Choice v. 700 13.0, v .1000 15.1
Hanna På Äng v. 700 11.5, v .1000 12.4
Ready To Response v. 700 12.4, v. 1000 13.8
Auraus v. 700 24.6, v. 1000 24.9
Waltter H v. 600 11.1, v. 1000 14.1
Dynamit Harry v. 700 10.0, v. 1000 13.1
Lucky Twotwo v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Dream Director v. 700 10.0, v. 1000 11.4
B. Helmiina v. 700 20.6, v. 1000 21.6
Lokson Lipper v. 700 23.4, v .1000 25.4
Hiekkasoturi v. 700 27.2, v. 1000 28.3
Volume Hoss v. 700 12.0, v. 1000 13.9

keskiviikko 15. kesäkuuta 2011

Mikkeli 9.6.

Tuokkolan Tahvo v. 700 28.4, v. 1000 29.1
Cyrus Duo v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Purven Poika v. 700 24.8, v. 1000 26.6
Madde Moose v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Zoogin's Day v. 700 11.5, v. 1000 12.6
John De La Vega v. 700 15.7, v .1000 15.8
Vieskerin Valo v. 700 22.9, v. 1000 23.3
Karintan Into v. 700 23.8, v .1000 24.7
Mona Muscles v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Curt Haim v. 700 15.6, v .1000 16.8

sunnuntai 12. kesäkuuta 2011

Vermo 8.6.

Grainfield Danny v. 700 10.6, v. 1000 13.3
Sorvan Seila v. 700 26.1, v. 1000 26.1
Sunhill's Columbus v. 700 10.9, v. 1000 12.6
Hilkkerman v. 700 25.1, v.1000 25.6
St Thomas v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Allyhills Ulrika v. 700 12.1, v. 1000 13.2
Zimba Boko v. 700 11.9, v. 1000 11.8
Veronica Kemp v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Good Mama v. 700 11.1, v. 1000 12.4
Hitman Hutton v. 700 15.2, v.1000 16.2

Teivo 7.6.

Måxi v. 700 28.6, v. 1000 29.8
Pristiina v. 700 27.0, v. 1000 28.8
Road Meester v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Satin De Satellite v. 700 12.3, v. 1000 13.4
Euro Turo v. 700 24.8, v. 1000 26.1
Sakustian v. 700 26.8
Kelly Jo v. 700 10.6, v. 1000 12.7
Paris Texas v. 700 11.6, v. 1000 13.5
Boker v. 700 21.7, v. 1000 23.3
Villihotti v. 700 21.6, v. 1000 23.2
Red Pepper Hood v. 700 13.1, v. 1000 15.1
Madame Sisu v. 700 13.5, v.1000 14.5
Windsong v. 700 10.9, v. 1000 12.3
Cash Dispenser v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Sweet Sunrise v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Turku 6.6.

Fonzie v. 700 24.3, v. 1000 25.7
Enrico Narva v. 700 16.4, v.1000 16.2
Räjähdys v. 700 27.4, v. 1000 27.9
Maggie Cloud v. 700 14.3, v. 1000 15.8
R.R. Ruskariina v. 700 25.7, v. 1000 25.4
Enter Flamboyant v. 700 10.3, v. 1000 13.1
Amazing Soul v. 700 11.8
Liquoiruce Pipe v. 700 10.2, v. 1000 12.4
Eagle's Arrow v. 700 13.1, v. 1000 14.0
Moon Cloud v. 700 11.4, v. 1000 13.0
BWT Detective v. 700 15.7, v. 1000 15.5

Vaasa 5.6.

Lord Winner v. 1000 17.1
Railan Riemu v. 700 28.3, v .1000 30.8
Nopsan Nero v. 700 23.9, v. 1000 25.3
Borups Ivan v. 700 13.5, v. 1000 14.0
Caparos v. 700 27.3, v. 1000 27.8
Buddy Ås v. 700 12.8, v. 1000 14.5
Hide And Seek v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Vauhti Velmeri v. 700 28.5, v. 1000 29.2
Coming Up v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Super Bool v. 700 13.8, v. 1000 14.5

torstai 9. kesäkuuta 2011

Vermo 5.6.

Shalom S v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Mr Pekka v. 700 12.2, v. 1000 13.7
Vokukka v. 700 19.8, v. 1000 21.8
Moon Cloud v. 700 10.8, v. 1000 12.3
Bluehill's Hero v. 700 11.8, v. 1000 12.4
Lötens Piruett v. 700 20.1, v. 1000 21.2
Lisa's Big Boy v. 700 10.3, v. 1000 11.7
Glenwood v. 700 11.9, v. 1000 12.5
Tesantti v. 700 22.3, v. 1000 24.1
Electric Cash v. 700 13.3, v. 1000 14.9
Knockout Diamant v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Oulu 4.6.

Taftin Tyttö v. 700 29.0, v. 1000 31.2
Ida's Orestes v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Edla v. 700 23.5, v. 1000 25.4
Cheat Sheet v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Justine's Power v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Stone Capes Gere v. 700 14.2, v. 1000 15.7
No Limit Punjab v. 700 15.2, v. 1000 16.5
King David v. 700 14.4, v. 1000 16.2
Salaisuus Rok v. 700 28.8, v. 1000 28.7

tiistai 7. kesäkuuta 2011

Seinäjoki 3.6.

Milady Leader v. 700 15.1, v.1000 16.0
Kuvan Ville v. 700 29.6, v. 1000 32.3
Anthony v. 700 17.9, v. 1000 17.0
Dynamit Harry v. 700 11.7, v. 1000 13.3
Pihlajan Aaroni v. 700 22.6, v. 1000 23.3
Ready Response v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Garlands Dream v. 700 11.6, v 1000 12.5
Uncle Kemp v. 700 10.2, v. 1000 12.9
Via Jetbekin v. 700 12.7, v. 1000 13.5
Rohee v. 700 27.4, v. 1000 27.0

maanantai 6. kesäkuuta 2011

Lahti 2.6.

Chip Myy v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Classical Duo v. 700 14.5, v. 1000 17.0
Dashing Eagle v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Owen Kemp v. 700 11.9, v. 1000 12.3
Felix Pro v. 700 11.3, v. 1000 13.3
Exdream v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Voda v. 700 13.5, v. 1000 15.3
Albino Pearl v. 700 11.5, v. 1000 13.5

Vermo 1.6.

Hevirokki v. 400 26.3, v. 700 29.2, v. 1000 27.8
Run On The Bank v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Siron Veijari v. 700 25.6, v. 100024.5
Pandora Girl v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Raimat v. 700 21.8, v. 1000 22.0
Order By Boss v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Bisquito v. 700 9.7, v. 1000 11.1
That's My Girl v. 700 11.5, v. 1000 13.5
Super Frido v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Turnillo v. 700 13.6, v. 1000 13.8

sunnuntai 5. kesäkuuta 2011

Teivo 31.5.

Olivia Pepper v. 700 13.0, v. 1000 15.6
Canterbury Tail v. 700 14.5, v. 1000 15.3
If You Dare v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Perfect Croft v. 700 13.2, v .1000 14.2
Liinan Leikki v. 700 27.5, v. 1000 27.9
Rituhelmi v. 700 27.7
Hard To Pass v. 700 12.9, v. 1000 15.1
Cash Dispenser v. 700 13.0
El Mistress Eeva v. 700 9.3, v. 1000 11.7
Simb Cinderella v. 700 12.4, v. 1000 13.9
Lista Topgun v. 700 13.6, v. 1000 15.3
Dojana Komp v. 700 13.6, v. 1000 15.4
Look La Marc v. 700 12.8, v. 1000 15.2
Sekottaja v. 700 26.1, v.1000 26.0
Vikkeni v. 700 24.6, v.1000 25.7
Angeles Stara v. 700 12.6, v. 1000 13.6
Inverigo v. 700 13.8, v. 1000 14.4

Joensuu 30.5.

Black Dunnock v. 700 17.5, v.1000 18.7
Prontus v. 700 27.1, v. 1000 27.8
Ida's Oliver v. 700 14.6, v.1000 16.2
Puron Santra v. 700 26.5, v. 1000 26.6
Luck Twotwo v. 700 15.3, v. 1000 16.8
Ramzette v. 700 16.9, v.1000 17.9
Minnie Mustang v. 700 14.0, v. 1000 15.6
Blaziken v. 700 14.1, v.1000 16.6

Mikkeli 29.5.

Pristiina v. 700 30.0, v. 1000 30.1
Outspoken Lady v. 700 14.8, v.1000 16.3
Pine Capes Diel v. 700 15.4, v. 1000 15.8
B. Turolii v. 700 21.2, v.1000 21.6
Madde Moose v. 700 13.1, v .1000 14.1
Garlands Dream v. 700 11.1, v. 1000 13.4
Aces Brandon v. 700 14.5 ,v.1000 16.2
O'le Birdland v. 700 14.3, v.1000 15.7
Fake Lover v. 700 15.0, v. 1000 16.3

perjantai 3. kesäkuuta 2011

Solvalla 29.5.

Niels Langkjaer v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Prince De Montfort v. 700 10.6
Enter Flamboyant v. 700 13.0, v.1000 13.4
Foxtrot Volo v. 700 9.4, v.1000 11.1
Rapide Lebel v. 1000 10.1
Lisa America v. 600 7.5, v. 1000 9.3
Patrikin Muisto v. 700 20.5, v.1000 20.7
Nice Kronos v. 600 10.6
Trinite Des Vals v. 400 6.9, v. 800 8.9
Orchetto Jet v. 700 10.9
Rapide Lebel v. 700 8.2, v.1000 9.8
Formula One v. 700 9.4
Sanity v. 700 9.4

Solvalla 28.5.

Glamour Frido v. 700 12.2, v.1000 13.2
E L Mikko v. 700 9.8, v.1000 10.5
Yield Boko v. 700 10.3
Marshland v. 700 9.6, v.1000 10.0
I Won't Dance v. 700 10.7, v.1000 10.6
Elora Hanover v. 700 14.6, v.1000 14.3
Niller v. 700 8.8, v.1000 11.0
E L Mikko v. 700 11.3, v.1000 11.6
Striking Actions v. 700 8.7, v. 1000 9.5
Inhibited v. 700 10.8, v.1000 12.1
Global Meadow v. 700 14.9, v.1000 14.6
Steel Pepper v. 700 10.8, v.1000 11.6
Quick Profit v. 700 10.2, v. 1000 10.8
Timjan U.S. v. 700 10.4, v.1000 11.6
Sune Palema v. 700 14.7, v.1000 14.3

Kaustinen 28.5.

Heart Throb Boy v. 700 13.4, v.1000 15.6
Stuntti v. 700 33.0, v.1000 33.2
Pulveri v. 700 31.0, v.1000 32.0
Night Love v. 700 13.6, v.1000 14.4
Eekker v. 700 24.4, v.1000 24.9
Tähti-Viiva v. 700 23.6, v.1000 25.1
Quantum Odessa v. 700 14.2, v.1000 14.4
Rapin Aatos v. 700 25.1, v.1000 27.2
Lovely Leader v. 700 14.5, v.1000 15.3
Il Gigante v. 700 14.3, v.1000 16.5

Turku 27.5.

Amazing Soul v. 700 11.2, v.1000 12.9
Ballerina Luxx v. 700 13.4, v.1000 14.6
Morgoli v. 700 26.4, v. 1000 26.4
Silky Smooth v. 700 14.8, v.1000 16.6
Vieskerin Valo v. 700 23.8, v.1000 25.5
Mix Lex Pepper v. 700 11.4, v.1000 13.9
Pauskeri v. 700 22.0, v.1000 224
Antonio Duo v. 600 10.5, v. 1000 11.7
Haba Roy v. 700 13.9, v.1000 15.0
Lee Van Cleef v. 700 15.0, v.1000 16.2
Mintmark v. 700 13.8, v.1000 14.2

Forssa 27.5.

Linda La Renta v. 700 14.8, v.1000 17.0
Astronomico v. 700 15.2, v.1000 17.2
Hilde Von Bentz v. 700 13.3, v.1000 16.7
Cobira v. 700 12.4, v.1000 15.0
BWT Detective v. 700 13.8, v.1000 16.5

Lahti 26.5.

Proudest Croft v. 700 13.6, v.1000 16.8
Haastava v. 700 28.7, v. 1000 29.3
Lovely Muscles v. 700 14.7, v.1000 16.2
William Step v. 700 12.7, v.1000 13.7
Smokin Rose v. 700 13.2, v.1000 15.5
Boker v. 700 20.5, v.1000 22.2
Eyesee v. 700 12.5, v.1000 13.9
Express Royal v. 700 12.5, v.1000 15.5
Stone Capes Jeff v. 700 13.4, v. 1000 14.3
Vilen Vesa v. 700 28.9, v.1000 29.9

Vermo 25.5.

David Ale v. 700 14.5, v.1000 16.4
Aki-Vei v. 700 25.7, v.1000 25.2
River Tempest v. 700 12.6, v.1000 13.6
Celsius Ås v. 700 14.9, v.1000 15.2
Vivaldi Flevo v. 700 12.7, v.1000 12.9
Connecting People v. 700 12.6, v.1000 12.9
Gabriel Fortis v. 700 14.4, v.1000 15.5
Nike Di Girifalco v. 700 13.8, v.1000 13.8
Turbo-Usko v. 700 26.0, v.1000 26.8

Teivo 24.5.

A.T. Veeti v. 700 28.0, v. 1000 29.5
Kingcobra v. 700 15.8, v. 1000 16.4
We May Sex v. 700 14.7, v .1000 15.8
Roosan Onni v. 700 26.1, v. 1000 27.2
Double Dot v. 700 14.2, v .1000 14.7
Di Caprio Tuna v. 700 12.1, v.1000 12.9
Diktaattori v. 700 23.2 ,v. 1000 24.8
Staro Face v. 700 15.3, v.1000 16.6
Isebel v. 700 12.7, v.1000 14.6
Eagle's Arrow v. 700 14.0, v.1000 14.6
Windsong v. 700 13.2, v. 1000 14.9