Hae tästä blogista

perjantai 27. huhtikuuta 2012

Oulu 23.4.

Multi Tella v. 700 28.4, v. 1000 29.7
Coming Up v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Tuli-Ritari v. 700 29.0, v. 1000 28.9
Elias Intomieli v. 600 25.7, v. 1000 24.3
Briso Herman v. 700 16.2, v. 1000 15.6
Ice Leader v. 700 15.6, v. 1000 15.3
Valiant Kemp v. 700 15.4, v. 1000 15.3
Aslak v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Pine Emil v. 700 16.0, v. 1000 15.7
Prin Holz v. 700 16.3, v. 1000

Joensuu 22.4.

Rotunainen v. 700 32.1, v. 1000 32.5
Driller Man v. 700 17.0, v. 1000 17.2
Secret Pilot v. 700 13.6, v. 1000 14.9
Spendermania v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Fortunatar v. 700 26.0, v. 1000 26.9
Fanny Southwind v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Vihnu v. 700 25.7, v. 1000 26.4
Minto's Ria Royal v. 700 14.8, v. 1000 16.3
Villivoima v. 700 28.3, v. 1000 29.9

Kouvola 21.4.

Dumbledor v. 700 28.3, v. 1000 27.8
Aamuyö v. 70029.0, v. 1000 28.5
Maggie's Boy v. 700 15.7, v. 1000 15.4
Bluehill's Mack v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Mimosa Thumper v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Villihotti v. 700 24.0, v. 1000 23.7
Let Me Dream v. 700 17.6, v. 1000 18.3
Lentopiki v. 700 24.8, v. 1000 25.7
Cyrus Duo v. 700 14.5, v. 1000 15.5
Leimu-Ari v. 700 23.1

Kaustinen 22.4.

Akaasia v. 700 29.9, v. 1000 31.0
Siveri v. 700 27.8, v. 1000 29.8
Flying Heel v. 700 14.9, v. 1000 15.6
Täryte v. 700 24.6, v. 1000 26.2
When In Rome v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Moondance Man v. 700 15.2, v. 1000 18.1
Duran's Best v. 700 16.0, v. 1000 17.1
Hokkus Pokkus v. 700 29.1, v. 1000 29.5

maanantai 23. huhtikuuta 2012

Pori 21.4.

I.P. Maare v. 700 27.4, v. 1000 27.9
Chantal de Veluwe v. 70018.3, v. 1000 19.0
Happy Southwind v. 700 17.9
Relax Ax v. 700 14.0, v. 1000 15.7
Rikelme v. 700 24.6, v. 1000 25.1
Hiskin Muisto v. 1000 25.3
Celsius Ås v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Alex Von Bentz v. 700 12.6, v. 1000 14.4
Day Cruise v. 700 11.8, v. 1000 14.6
Express Type v. 700 12.1, v. 1000 13.6
Franko v. 700 23.4, v. 1000 24.8
Vadå Q.L. v. 700 15.3, v. 1000 15.8

lauantai 21. huhtikuuta 2012

Kuopio 20.4.

Super Mani v. 700 27.8, v. 1000 29.5
Matt Smith v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Robert Sam v. 700 13.4, v. 1000 14.7
Marion West Fox v. 700 15.7, v. 1000 16.6
Suletti v. 700 26.6, v. 1000 28.6
Donna Hoist v. 700 14.7, v. 1000 15.8
Kirmon Vire v. 700 25.1, v. 1000 25.9
Nick The Best v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Tuikun Poju v. 700 26.8, v. 1000 27.9
Mountain Trickster v. 700 18.6, v. 1000 20.2

Lahti 19.4.

Turoveli v. 700 27.3, v. 1000 27.9
Brave Eight v. 700 14.8, v. 1000 16.1
Lento Viis Viis v. 700 32.7, v. 1000 33.7
Melton Kronos v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Outlaw Pete v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Perfect Croft v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Sten Li v. 700 12.4, v. 1000 14.7
Virin Santeri v. 700 25.5, v. 1000 25.8
Gladstone Gang v. 700 12.3, v. 1000 14.3
Thunder Island v. 700 12.6, v. 1000 13.6

Oulu 18.4.

Tähti-Kepu v. 700 27.9, v. 1000 27.4
Dark Viper v. 700 19.7, v. 1000 18.9
Ready Response v. 700 17.8

torstai 19. huhtikuuta 2012

Vermo 18.4.

Smiling Igor v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Exphoto v. 700 16.8, v. 1000 17.2
Tesantti v. 700 23.7, v. 1000 23.0
Tilde Småbo v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Westcoast Pirate v. 700 11.8, v. 1000 13.3
Ecker v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Don Maurizio v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Amazing Soul v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Orderly v. 700 14.5
Haastava v. 700 27.4, v. 1000 28.8

Teivo 17.4.

One v. 700 13.8, v. 1000 16.1
Journal v. 700 14.0, v. 1000 16.1
Palomestari v. 700 26.6, v. 1000 27.1
Frankker v. 70025.9, v. 1000 26.6
Meno-Miina v. 700 30.7, v. 1000 29.9
Asante v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Sahara Showtime v. 700 15.2, v. 1000 15.2
Sing For Ever v. 700 16.5, v. 1000 16.8
Sweet Mama Blue v. 700 14.0, v. 1000 15.0
Tatum v. 700 15.2, v. 1000 15.8, v. 1500 15.8
Zenita H v. 700 17.4, v. 1000 18.2
Yerro Lin v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Havanna Eros v. 700 13.7, v. 1000 14.8
Dream of Monster v. 700 14.1, v. 1000 15.0
Vickwire v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Victor Fog v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Dooris Dahlia v. 700 27.0, v. 1000 27.7
Colt v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Con Dios v. 700 16.3, v. 1000 17.1

Jyväskylä 16.4.

Romme v. 700 30.5, v. 1000 32.0
Viking Mercedes v. 700 14.0, v. 1000 16.5
Rilon Taika v. 700 27.8, v. 1000 28.9
Goldshoe Elina v. 700 14.2, v. 1000 16.7
Katariinasine v. 700 14.3, v. 1000 16.7
Ekoloki v. 700 26.5, v. 1000 28.6
Les Croisos v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Sirun Valpuriina v. 700 24.6, v. 1000 26.0
Trade A Photo v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Vanilla Cake v. 700 14.7, v. 1000 16.9

Lappeenranta 15.4.

Yoggi Yangster v. 700 16.3, v. 1000 18.1
Blue Pine Pax v. 700 16.0, v. 1000 17.2
Fly Enterprise v. 700 16.9, v. 1000 19.1
Zavita Meerswal v. 700 14.3, v. 1000 16.2
Madame Bean v. 700 15.0, v. 1000 15.8
Principal Value v. 700 12.6, v. 1000 16.5
Bellissima v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Krimori v. 700 24.5, v. 1000 25.0
Hurmuri-Humu v. 700 26.1, v. 1000 26.2

Pori 15.4.

Da Vinci Laukko v. 700 16.6, v. 1000 18.1
Diori v. 700 33.2, v. 1000 34.6
Kerbera v. 700 32.9, v. 1000 34.0
Relax Ax v. 700 15.7, v. 1000 16.9
Tähti-Jesperi v. 700 29.3, v. 1000 30.7
Graciös Southwind v. 700 15.9, v. 1000 17.3
Senaattori v. 700 28.9, v. 1000 29.2
Tiger Feet v. 700 17.0, v. 1000 17.9
Brewe v. 700 14.5, v. 1000 16.4

sunnuntai 15. huhtikuuta 2012

Seinäjoki 14.4.

Lumi-Hessu v. 700 24.7, v. 1000 26.4
Alien Lady v. 700 14.4, v. 1000 16.3
Venice v. 600 12.6, v. 1000 15.6
Glamour Frido v. 700 15.2, v. 1000 15.8
Tesantti v. 700 22.4, v. 1000 24.2
Asante v. 700 15.4, v. 1000 16.0
Super Model v. 70014.1 , v. 1000 15.1
Franko v. 700 22.9, v. 1000 23.1
Vivaldi Flevo v. 700 10.2, v. 1000 12.5
Orlando Croft v. 700 14.8, v. 1000 15.4
Pandora Girl v. 700 10.8, v. 1000 12.8
Renommee d'Obret v. 700 11.6, v. 1000 12.5
Bluesway Shoes v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Hurja-Ero v. 700 26.2, v. 1000 25.8
Pikkukahveli v. 700 24.1, v. 1000 24.1

lauantai 14. huhtikuuta 2012

Turku 13.4.

Kemun Tutu v. 700 28.0, v. 1000 28.1
Sharm El Shake v. 700 16.2, v. 1000 17.8
Adore Tomson v. 700 16.6, v. 1000 17.7
Alma Fuerte v. 700 15.6, v. 1000 16.6
Tuhti-Parooni v. 700 26.7, v. 1000 27.3
Vind Farming v. 700 18.0, v. 1000 18.2
Photocopy Jerk v. 700 12.9, v. 1000 13.9
Cold Hard Rock v. 700 16.8, v. 1000 17.9
Bluehill's Warning v. 700 14.2, v. 1000 15.8

Lahti 12.4.

Don Roc v. 700 16.6, v. 1000 17.3
Happy Southwind v. 700 13.3, v. 1000 16.0
Brian Web v. 700 16.9, v. 1000 18.5
Nefana Lavec v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Turbo-Usko v. 700 25.3, v. 1000 26.4
Proudest Croft v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Vamos Kemp v. 700 14.0, v .1000 14.3
Madde Moose v. 700 13.4, v. 1000 14.4
Venturi v. 700 25.5, v. 1000 26.6
Speedy Lane v. 700 15.6, v. 1000 17.8

Vermo 11.4.

Success Sound v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Oktaavia v. 700 23.3, v. 1000 23.7
Pokerchip Dell v. 700 15.3, v. 1000 16.6
Tiger Wood v. 700 13.1, v. 1000 13.5
Jester Bowl v. 700 11.2, v. 1000 13.5
Digi v. 700 12.6, v. 1000 14.7
Daniel Palema v. 700 12.0, v. 1000 13.1
Hugo Terminal v. 700 12.0, v. 1000 14.0
Fabulous Toy v. 700 13.2, v. 1000 15.4
Vivonne v. 700 15.6, v. 1000 17.4
Tinon Tykki v. 700 25.5, v. 1000 26.9

Kuopio 11.4.

Idol Dahlia v. 700 16.4, v. 1000 17.3
Gracie Labour v. 700 18.9, v. 1000 20.0
Aces Brandon v. 700 18.9, v. 1000 19.8
Daughter Louise v. 700 15.9, v. 1000 16.9

Teivo 10.4.

Maisero v. 700 30.1, v. 1000 30.5
Alma Fuerte v. 700 14.0, v. 1000 15.5
Waltter Birdland v. 700 14.3, v. 1000 15.4
Neruda v. 700 15.8, v. 1000 17.0
BWT Sonny Boy v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Jacqueline Bouvier v. 700 18.1, v. 1000 18.3
Greenhilläs Lady v. 700 14.1, v. 1000 15.4
Dream of Monster v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Trinity Kemp v. 700 17.6, v. 1000 17.0
Don Romantique v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Plumber's Express v. 700 14.6, v. 1000 15.7
BP's Comet v. 700 12.4, v. 1000 14.4
Secret Pilot v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Hiskin Muisto v. 700 23.0, v. 1000 23.6
Manaman v. 700 23.9, v. 1000 23.6
Tsingiska v. 700 23.9, v. 1000 24.8
ALbino Star v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Sunrise Lover v. 700 13.4, v. 1000 13.6
Ron Jeremy Kemp v. 700 12.5
Magnat v. 700 15.1, v. 1000 15.5
Winston Neyenrode v. 700 13.8, v. 1000 14.8

Kouvola 9.4.

Maika's Nightrun v. 700 17.5, v. 1000 17.8
Marin Lumous v. 700 29.5, v. 1000 29.0
Critical Music v. 700 16.7, v. 1000 17.6
Vieskerin Valo v. 700 26.8, v. 1000 25.6
Dee Dee Careliano v. 700 15.4, v. 1000 15.5
David Ale v. 700 15.6, v. 1000 15.3
Bellissima v. 700 13.3, v. 1000 13.8
Lady With Star v. 700 13.9, v. 1000 15.0
Rouva Kaasu v. 700 25.4, v. 1000 26.1
Sinkker v. 700 31.4, v. 1000 30.6

Ylivieska 9.4.

Lumisukka v. 700 31.1, v. 1000 32.5
Amour Avenger v. 700 13.1, v. 1000 15.8
Bad Hangover v. 700 15.0, v. 1000 17.5
Hilun Huiske v. 700 29.0, v. 1000 29.4
Monsieur Express v. 700 15.9, v. 1000 17.6
Provinssi v. 700 24.9, v. 1000 25.2
Edi v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Billy Lee v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Halfmoon's Hugo v. 700 18.0, v. 1000 18.9
Liukkaan Sissi v. 700 28.3, v. 1000 28.9

Kaustinen 8.4.

Kuterin Taiga v. 700 32.4, v. 1000 33.4
Rose Raiso v. 700 17.8, v. 1000 18.8
Gold Treasure v. 700 16.0, v. 1000 17.4
Rail Mondo v. 700 17.1, v. 1000 17.1
Evertti v. 700 27.6, v. 1000 27.6
Täryte v. 700 26.8, v. 1000 26.9
Merriment v. 700 14.6, v. 1000 16.3
Ekoliina v. 700 33.5, v. 1000 33.4
Demolition Jam v. 700 16.1, v. 1000 16.4

keskiviikko 11. huhtikuuta 2012

Kuopio (Joensuu) 8.4.

So Society v. 700 16.7, v. 1000 18.3
Mäen Hattutemppu v. 700 33.2, v. 1000 33.5
Lady Susie v. 700 15.3, v. 1000 17.0
Sing In Silence v. 700 15.1, v. 1000 17.3
Tuokkolan Tahvo v. 700 27.7, v. 1000 28.2
Magic Fly By v. 700 17.9, v. 1000 19.7
Seaside Barracuda v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Sohvin Valle v. 700 30.7, v. 1000 31.3
Jewel Joker Li v. 700 16.7, v. 1000 17.1
Shaka v. 700 33.6, v. 1000 32.9

maanantai 9. huhtikuuta 2012

Lahti 7.4.

Edwin Ice v. 700 12.9, v. 1000 14.3
Diana Director v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Prince Victorioso v. 700 16.6, v. 1000 17.2
Enough Slim v. 700 14.3, .v 1000 14.3
Callela Benefit v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Nauriskydön Veto v. 700 25.4, v. 1000 27.1
Mönster v. 700 12.3, v. 1000 12.7
Super Model v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Inverigo v. 700 14.9, v. 1000 15.5
Vivaldi Flevo v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Diktaattori v. 700 25.2, v. 1000 24.5
Lady Bug v. 700 14.4, v. 1000 16.0
Go Down v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Kuopio 6.4.

Taikaliinu v. 700 34.0, v. 1000 34.2
Precious Croft v. 700 17.4, v. 1000 18.7
Bessie Love v. 700 17.7, v. 1000 18.5
Nuoralan Olivia v. 700 27.5, v. 1000 28.0
Soviirin Muisto v. 700 28.6, v. 1000 29.3
Blue Jewel v. 700 16.3, v. 1000 16.9
Minto's Minda v. 700 14.8, v. 1000 15.7
All In v. 700 16.9, v. 1000 16.6
Casanova Harmi v. 700 17.2, v. 1000 17.4
Tuhannen Tykki v. 700 31.7, v. 1000 32.0

Turku 6.4.

Kultakenkä v. 700 32.5, v. 1000 31.9
Ella's Arrow v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Haastava v. 700 31.7, v. 1000 29.8
Read My Heart v. 700 17.8, v. 1000 18.1
Lord Seger v. 700 17.4, v. 1000 16.6
San Marino Wood v. 700 15.0
Kuminova v. 700 27.6, v. 1000 28.2
Brewe v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Rouse Hanno v. 700 16.1, .v 1000 16.6

Seinäjoki 5.4.

Puharin Armas v. 700 33.2, v. 1000 32.9
Chili Cake v. 700 17.1, v. 1000 18.1
Lumi-Hessu v. 700 28.3, v. 1000 28.7
Åbo Queen v. 700 14.7, v. 1000 16.4
Krossi v. 700 26.9, v. 1000 27.6
Ugo v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Hiskin Muisto v. 700 24.6, v. 1000 25.0
Bedina Band v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Quite An Avenger v. 700 14.8, v .1000 15.4
Redry v. 700 14.2, v. 1000 15.1

lauantai 7. huhtikuuta 2012

Vermo 4.4.

Outlaw Pete v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Park's Balance v. 700 14.9, v. 1000 16.3
Brad de Veluwe v. 700 12.1, v. 1000 14.2
Rikelme v. 700 28.3, v. 1000 28.5
Rainbow Zet v. 700 14.0, v. 1000 14.6
Alien Lady v. 700 13.4, v. 1000 15.4
Spendermania v. 700 13.8, v. 1000 16.6
An-Betelgeuse v. 700 15.4, v. 1000 15.8
Ella's Arrow v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Happy Southwind v. 700 14.3, v. 1000 16.8
A.T. Veeti v. 700 29.7, v. 1000 28.8

perjantai 6. huhtikuuta 2012

Jyväskylä 4.4.

Dream Commander v. 700 22.8, v. 1000 23.1
Belinda Web v. 700 20.6, v. 1000 21.3
Nellie Nun v. 700 20.1, v. 1000 20.9
Farmer Rik v. 700 14.0, v. 1000 16.5
Susan Sade v. 700 13.4, v. 1000 15.9

Teivo 3.4.

Ritemi v. 700 30.3, v. 1000 31.6
Sparkling Jewel v. 700 17.6, v. 1000 19.0
Krossi v. 700 29.4, v. 1000 29.9
Wind of West v. 700 15.0, v. 1000 15.7
April April v. 700 16.8, v. 1000 17.1
Tilde Småbo v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Boker v. 700 23.7, v. 1000 23.9
Hiskin Muisto v. 700 26.2, v. 1000 25.7
Quantanamera v. 700 14.6, v. 1000 16.5
Zandina Boshoeve v. 700 15.2, v. 1000 16.8
Yerro Lin v. 700 14.3, v. 1000 16.5
Leading Soprano v. 700 17.0, v. 1000 17.6

Oulu 2.4.

Jokivarren Kunkku v. 700 34.8, v. 1000 35.7
Angry Valley v. 700 19.8, v. 1000 20.7
Evertti v. 700 29.8, v. 1000 29.4
Yashin Boko v. 700 16.1, v. 1000 17.3
Hilkkerman v. 700 29.1, v. 1000 29.2
Valiant Kemp v. 700 16.4, v. 1000 16.8
Briso Dominic v. 700 15.5, v. 1000 15.9
Lovely Mora v. 700 17.2, v. 1000 16.4
B.W.L.Lover v. 700 15.6, v. 1000 16.9

Kouvola 2.4.

Vasalli v. 700 31.2, v .1000 31.4
Mr Trader v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Wizard Stina v. 700 26.3, v. 1000 26.6
Ideal Du Point v. 700 17.4, v. 1000 18.7
Herbie v. 700 15.4, v. 1000 16.6
Exo Laros v. 700 15.9, v. 1000 16.3
Mimosa Thumper v. 700 15.2, v. 1000 15.5
A.T. Veeti v. 700 31.3, v. 1000 30.7
Fast Ride v. 700 16.3, v. 1000 17.4
Turoveli v. 700 28.0, v. 1000 28.2

keskiviikko 4. huhtikuuta 2012

Forssa 1.4.

Pikku-Hilja v. 700 31.7, v. 1000 33.0
Valvi v. 700 28.3, v. 1000 30.6
Cold Hard Rock v. 700 13.8, v. 1000 17.9
Hilan Taika v. 700 27.7, v. 1000 29.9
Fiery Sid v. 700 15.5, v. 1000 17.0
Flash of Genius v. 700 14.0, v. 1000 17.0
Angeles Stara v. 700 13.5, v. 1000 16.3
Thomson Hoss v. 700 13.7, v. 1000 16.0
Wild Honey v. 700 17.0, v. 1000 17.8
Be Seen Gift v. 700 16.8, v. 1000 18.9

tiistai 3. huhtikuuta 2012

Vermo 31.3.

Will Be Black Out v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Seppälän Narri v. 700 26.2, v. 1000 28.1
Celsius Ås v. 400 11.1, v. 700 12.6, v. 1000 14.0
Diktaattori v. 700 21.4, v. 1000 22.4
Vamos Kemp v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Vaikin Pokko v. 700 23.8, v. 1000 25.1
Roly Bear v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Cesar Duo v. 600 14.8, v. 1000 15.9
Tamilphoto v. 700 11.0, v. 1000 12.9
Virijori v. 700 22.5, v. 1000 24.7
Archie Ride v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Mönster v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Falstaff v. 700 16.2, v. 1000 16.4
Orderly v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Park's Balance v. 700 13.3, v. 1000 14.5

Turku 30.3.

Kerbera v. 700 27.1, v. 1000 28.0
Loisto-Piirto v. 700 31.1, v. 1000 31.3
Highlight Sound v. 700 15.8, v. 1000 17.1
Yerro Lin v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Arctic Luxury v. 700 16.8, v. 1000 16.7
BWT Typhoon v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Gunrunner v. 700 14.1, v. 1000 16.0
Piiron Taiga v. 700 27.3, v. 1000 27.7
Vivonne v. 700 13.1, v. 1000 14.6
Star Sable v. 700 16.5, v. 1000 16.7

Kausinen 30.3.

Diesel Donna v. 700 17.1, v. 1000 17.8
Da Vinci Laukko v. 700 16.1, v. 1000 17.5
Zenita H v. 700 15.2, v. 1000 17.2
Lass Indus v. 700 18.6, v. 1000 18.7
Redry v. 700 17.5, v. 1000 17.9

Lahti 29.3.

Brändi v. 700 34.0, v. 1000 32.7
Dung Beetle v. 700 14.9, v. 1000 16.5
A.L. Viri v. 700 29.3, v. 1000 30.6
Digi v. 700 14.6, v. 1000 15.5
Hexan Voksu v. 700 27.2, v. 1000 27.2
Bogey Wolf v. 700 17.0, v. 1000 18.4
Racerstina v. 700 12.9, v. 1000 13.8
Bourgue Bonita v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Charmante v. 700 16.6, v. 1000 16.8

Vermo 28.3.

Xcellent Kemp v. 700 14.8, v. 1000 17.0
Vietteli v. 700 22.1, v. 1000 24.0
Lord Seger v. 700 13.5, v. 1000 14.7
Pelikka v. 700 25.0, v. 1000 26.5
Rocktown Bailiff v. 700 14.4, v. 1000 15.3
Xena Kemp v. 700 14.4, v. 1000 15.1
Jester Bowl v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Celsius Ås v. 700 15.5, v. 1000 15.5
Bluehill's Eagle v. 700 14.2, v. 1000 15.2
Xanadu Hoss v. 700 14.9, v. 1000 16.0