Hae tästä blogista

sunnuntai 28. helmikuuta 2021

Vermo 24.2.

Moniman v. 700 13.9

Lissun Assi v. 700 25.0, v. 1000 26.1

Tuuskanen v. 700 24.0, v. 1000 25.5

New Grove United v. 700 12.5

Hollaus v. 700 25.6, v. 1000 26.1

Ierikka v. 700 24.5, v. 1000 24.6

Magnifique Elise v. 700 13.4, v. 1000 14.8

Credit TO Love v. 700 10.4, v. 1000 12.1

Eskiltuna 23.2.

Campanet v. 700 18.2, v. 1000 18.2

One Night Only v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Final Whistle v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Jumanji Love v. 700 13.5, v. 1000 14.3

G.R.J.'s Wolverine v. 700 14.3, v. 1000 14.3

Bold Knick v. 700 13.7, v. 1000 15.4

Zinco Jet v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Miss Maverick v. 700 15.3, v. 1000 16.0

Teivo 23.2.

Avot v. 700 31.9, v. 1000 31.7

Vaya Con Dios v. 700 16.8, v. 1000 18.1

Top Class Kemp v. 700 15.5

Konrad v. 700 28.0, v. 1000 28.3

BWT Dictator v. 700 14.9, v. 1000 15.5

Erkkaus v. 700 28.0, v. 1000 28.3

Trouble Leader v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Attention OP v. 700 14.9, v. 1000 15.6

Axevalla 22.2.

Perfect Star v. 700 15.9, v. 1000 16.3

Imami v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Queen of Trixs v. 700 11.8, v. 1000 15.1

Dats Pepito v. 700 13.4, v. 1000 15.2

Son Hugo Pellini v. 700 12.6, v. 1000 13.9

Incredible Wine v. 700 14.0, v. 1000 14.4

Esta v. 700 13.4, v. 100 14.8

Pori 22.2.

Laurila's Imanuel v. 700 14.5, v. 1000 16.5

Enzo Victory v. 700 15.0

Selene Lune v. 700 14.3

Prospect Tag v. 700 16.9

Mustamani v. 700 26.8, v. 1000 27.1

Want To Wheels v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Joensuu 22.2.

Nettier v. 700 19.4, v. 1000 19.0

Free From Fines v. 700 17.1

Midleton v. 700 12.7

N.P. Villari v. 700 27.6, v. 1000 28.9

Callela Louis v. 700 14.3, v. 1000 15.2

Oulu 21.2.

Estelle Tröjborg v. 700 19.0, v.1000 18.5

Luna de Paris v. 700 14.8, v. 1000 15.7

Giro Sting v. 700 18.6, v. 1000 19.5

Sanahelinä v. 700 26.7, v. 1000 29.8

E.V. Mici v. 700 17.6, v. 1000 17.3

lauantai 27. helmikuuta 2021

Mantorp 20.2.

Solkattens Daicy v. 700 19.4, v. 1000 18.6

Alibi v. 700 16.5, v. 1000 17.1

Eclipse Am v. 700 15.2, v. 1000 15.8

Minnestads Ecuador v. 700 16.1, v. 1000 15.9

Harvard Student v. 700 16.4, v. 1000 16.8

Hawk Cliff v. 700 19.3, v. 1000 17.6

Luna Nera Doc v. 700 15.2, v. 1000 15.6

Beartime v. 700 14.9, v. 1000 15.1

Princess S.W. v. 700 16.6, v. 1000 15.9

Maestro Crowe v. 700 15.4, v. 1000 16.9

Diversity Pellini v. 700 16.1, v. 1000 17.5

Mikkeli 20.2.

Lennätsie v. 700 36.2, v. 1000 34.3

On The Beach v. 700 16.3, v. 1000 16.4

Pink Dynamite v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Villijäbä v. 700 30.3

Fullhand Comery v. 700 12.6, v. 1000 15.5

Dzingel v. 700 30.0, v. 1000 30.2

Alice Sutton v. 700 17.4

Tarunlento v. 700 27.3

Hard To Trick v. 700 13.8, v. 1000 16.7

Wide Game v. 700 15.7

Veeran Poika v. 700 25.4

Jack Vader v. 700 14.0

Romme 19.2.

Håna Am v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Nandino Ås v. 700 12.0, v. 1000 15.7

Lyx Håleryd v. 700 13.1, v. 1000 13.2

Like A Monster v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Turku 19.2.

Too Smooth For You v. 700 19.0, v. 1000 18.5

Easy To Love v. 700 16.6, v. 1000 17.0

Frankenstiina v. 700 15.2, v. 1000 17.4

Kemppeli v. 700 30.1, v. 1000 30.0

He Is In v. 700 12.1, v. 1000 14.6

Hola Alejandro v. 700 15.3, v. 1000 16.9

Caijus v. 700 23.7, v. 1000 25.9

Jyväskylä 19.2.

Sly Queen v. 700 14.6, v. 1000 16.0

Baron Box v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Easy Lover v. 700 14.2, v. 1000 17.0

Vesuvio Wise L. v. 700 15.2, v. 1000 15.7

Hallan Poika 27.1, v. 1000 28.3

Light Up v. 700 17.0, v. 1000 17.6

Åby 18.2.

Demolition Man F. v. 700 13.0, v. 1000 13.0

Cash Bore v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Starbec's A.To Z. v. 700 13.0, v. 1000 14.5

Van Gils v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Unstoppable D.E. v. 700 11.2, v. 1000 13.1

Alfredo Sauce v. 700 12.7, v. 1000 13.9

tiistai 23. helmikuuta 2021

Kouvola 18.2.

Meliora v. 700 17.6, v. 1000 18.0

Adrienne's Ami v. 700 14.9, v. 1000 15.7

Tähtisekki v. 700 26.8, v. 1000 26.4

Marlon Dee v. 700 12.4, v. 1000 14.9

Jetman Luxi v. 700 15.7, v. 1000 16.8

Jacques Hyneman v. 700 17.3, v. 1000 16.5

Rainbow Giant v. 700 13.9, v. 1000 15.8

Bergsåker 17.2.

Felicia Godiva v. 700 13.6

Gitte Silvåkra v. 700 11.1, v. 1000 12.6

Flix Dara v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Foppa v. 700 15.8, v. 1000 16.0

Zidane U.C. v. 700 11.3, v. 1000 13.1

Walther På G. v. 700 12.1

Digital Ink v. 700 10.8, v. 1000 12.2

Solvalla 17.2.

 Bandit Hornline v. 700 14.5, v. 1000 15.8

Chipper Kronos v. 700 15.9, v. 1000 15.2

Mandela Zon v. 700 11.3, v. 1000 12.7

Dark Roadster v. 700 11.9, v. 1000 12.0

Cash Cowboy v. 700 12.8, v. 1000 13.1

Love Affair v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Zeolit v. 700 14.5, v. 1000 14.6

Lamino v. 700 16.0, v. 1000 15.7

Donna Leonora v. 700 10.9, v. 1000 12.4

Wasa Warrior v. 700 13.1, v. 1000 12.8

Vermo 17.2.

Ankle Socks v. 700 11.8, v. 1000 14.3

Friiviri v. 700 29.8, v. 1000 31.9

Free Me v. 700 10.7, v. 1000 12.8

Zizzy Highness v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Varsova v. 700 25.2, v. 1000 26.7

William Birdland v. 700 11.6, v. 1000 12.9

Knowhowtohold'em v. 700 11.7, v. 1000 13.0

Bearway v. 700 16.1, v. 100 17.4

Gävle 16.2.

El Classico v. 700 13.8, v. 1000 15.2

He's A Fox v. 700 15.6, v. 1000 16.0

Big Shot v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Ies Juvel v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Amarcord L.G. v. 700 12.4, v. 1000 14.2

Twinkle Face v. 700 10.5, v. 1000 11.9

Kuopio 16.2.

Big Fireman v. 700 19.4, v. 1000 19.4

Marsku v. 700 34.3

Smokin Ride v. 700 17.8

Downshifter v. 700 14.6, v. 1000 16.0

Volsuma v. 700 26.7, v. 1000 29.8

Fakir Nyx v. 700 15.7, v. 1000 16.8

Flash Spruce v. 700 16.0, v. 1000 16.0

Panthera v. 700 28.4, v. 1000 27.6

Villiheili v. 700 30.1

Eskilstuna 15.2.

 Jaguar Hill v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Anna Montana v. 700 12.8, v.1000 14.9

Symphonie Teemer v. 700 16.9, v. 1000 16.1

Skinny Dipping v. 700 14.6, v. 1000 15.9

Fantaghiro Brick v. 700 12.2, v. 1000 14.4

Conrads Wilhelm v. 700 11.3, v. 1000 13.6

Olympique Girl v. 700 14.4, v. 1000 15.3

Lappeenranta 15.2.

 Amazing Tycoon v. 700 14.9, v. 1000 16.1

Federal Death v. 700 14.9, v. 1000 16.9

Viesmanni v. 700 30.2

The Dude v. 700 11.9, v. 1000 16.0

Meren Maininki v. 700 28.6, v. 1000 30.7

Triple Ray v. 700 15.3, v. 1000 16.7

Handsome Sam v. 700 13.9, v. 1000 16.2


Teivo 15.2.

 Isosalon Into v. 700 31.2

Motivated Second v. 700 14.1

Meno-Wilho v. 700 28.5

I.P. Vapari v. 700 26.8

Laptop Alley v. 700 13.1, v. 1000 14.1

Jugador v. 700 12.5, v. 1000 14.3

BWT Crusader v. 700 12.0, v. 1000 14.0

The Story v. 700 12.6, v. 1000 14.4

Bollnäs 14.2.

 Deal Done Zet v. 700 12.7, v. 1000 13.0

Hanapier v. 700 11.3, v. 1000 13.4

Hilltop Hawk v. 700 13.7, v. 1000 15.2

Ottens Hero v. 700 11.5, v. 1000 15.1

Reigning Moni v. 700 11.0, v. 1000 11.9

Blue Star Cantab v. 700 12.2, v. 1000 13.0

tiistai 16. helmikuuta 2021

Lahti 14.2.

Shackhills Master v. 700 17.2, v. 1000 17.9

Rallin Muisto v. 700 26.0, v. 1000 26.1

Sergio Leone v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Ypäjä Norppa v. 700 31.6, v. 1000 31.8

Embossed Lemon v. 700 14.8, v. 1000 17.2

Santo Grial v. 700 14.3

Ashley Face v. 700 11.7, v. 1000 13.3

Macce v. 700 14.2, v. 1000 16.8

Maisteri Jutila v. 700 27.1, v. 1000 27.3

Kaustinen 14.2.

Kevinin Tähti v. 700 27.3, v. 1000 27.8

Amorce Savage v. 700 12.4, v. 1000 13.5

Ellin Sisu v. 700 21.4, v. 1000 23.6

Boheemi v. 700 30.2, v. 1000 29.6

Umberto Croft v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Shackhills Desiree v. 700 15.5, v. 1000 18.2

Money Vice v. 700 17.7

Meliora v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Åby 13.2.

Valnes Lisa v. 700 17.4, v. 1000 17.8

Joyride Cane v. 600 11.9

Princess S.W. v. 600 10.3, v. 1000 11.7

Flacco v. 700 11.8, v. 1000 12.3

Gusto v. 600 15.4, v. 1000 15.1

Lennart Sjöhammar v. 700 13.4, v. 1000 14.6

Morotai Degato v. 700 10.4, v. 1000 11.2

Oxidizer v. 700 12.0, v. 1000 12.6

Västerbo Tramp v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Pori 13.2.

 Dusktodawn Boogie v. 700 15.3, v. 1000 16.5

Vexi v. 700 31.7, v. 1000 31.5

Moonlight Melody v. 700 18., v. 1000 18.9

Bebe v. 700 26.4, v. 1000 28.3

Vilju v 700 26.2, v. 1000 27.6

Way To Go v. 700 15.8, v. 1000 16.4

Tuulian Sälli v. 700 25.4, v. 1000 26.2

Joseph Boko v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Marvel Neat v. 700 16.0

Morison v. 700 25.1, v. 1000 25.3

Thai Profit v. 700 9.9

Seinäjoki 12.2.

 Grande Dragon v. 700 15.9, v. 1000 16.1

Cape's Captain v. 700 13.9, v. 1000 14.8

Twinvil v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Trouble Leader v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Cheap Thrills v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Manionni v. 700 24.9, v. 1000 26.0

Endless Story v. 700 14.6, v. 1000 15.0

Åby 11.2.

 Ivory Di Qattro v. 700 11.5, v. 1000 11.9

Grace Gamble v. 700 14.0, v. 1000 15.2

Vision Face v. 700 10.8, v. 1000 12.2

Listas Tinge Ling v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Zlatan Knick v. 700 10.2, v. 1000 13.2

Gravity Pace v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Kouvola 11.2.

 Kiara Ale v. 700 14.2, v. 1000 15.3

White Cross Diego v. 700 17.9, v. 1000 17.4

M.A. Piste v. 700 27.0, v. 1000 28.1

William Birdland v. 700 13.6, v. 1000 14.1

Paddock's Star v. 700 12.7, v. 1000 14.5

Fabrice Web v. 700 15.7, v. 1000 16.8

sunnuntai 14. helmikuuta 2021

Jägersro 10.2.

Bear Wind v. 700 16.0, v. 1000 16.7

Diamond Hall v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Knowledge'em v. 700 10.3, v. 1000 14.3

Amore Passo V.W. v. 700 14.5, v. 1000 16.3

Master Crowe v. 700 11.2, v. 1000 13.6

Bugsy v. 700 14.1, v. 1000 14.3

Solvalla 10.2.

 Isabelle Sisu v. 700 13.7, v. 1000 15.5

Center Bus v. 700 16.6, v. 1000 16.8

Graham Hill v. 700 15.0, v. 1000 15.7

Mogas Cassandra v. 700 14.

Didi Dam v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Amalencius B.P. v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Bansky v. 700 14.2

Carisma Sisu v. 700 12.7, v. 1000 13.8

Donna Leonora v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Vermo 10.2.

Helmeriina v. 700 32.1, v. 1000 33.6

Love'n Cash v. 700 11.6, v. 1000 15.1

Shackhills Twister v. 700 13.3, v. 1000 14.4

Fango Jett v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Elias Juonetar v. 700 24.7, v. 1000 26.8

El Houdini v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Tinderi v. 700 26.1, v. 1000 27.3

Hazelhen Hermes v. 700 10.8, v. 1000 11.7

Axevalla 9.2.

 Cash And Carry v. 700 17.2, v. 100 0 16.1

Loseyourself v. 700 17.3, v. 1000 17.8

Feelgood Pellini v. 700 15.2, v. 1000 16.

Valborg Marje v. 700 12.5, v. 1000 13.1

Listas Psycho v. 700 15.2, v. 1000 15.5

Harvard Student v. 700 15.0, v. 1000 14.8

Global Trackmaster v. 700 14.3, v. 1000 15.6

Alibi v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Fantasia Sisu v. 700 13.5

Teivo 9.2.

 Kulta Ilpo Pii v. 700 33.6, v. 1000 33.3

Rehab v. 700 13.4, v. 1000 15.9

Eeti v. 700 27.0

Tajs Ambassador v. 700 13.8, v. 1000 16.1

Ratu Release v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Rainbow Giant V. 700 14.1, v. 1000 15.3

Night Guard v. 700 13.3, v. 1000 15.4

Boheemi v. 700 28.7, v. 1000 30.4

Rahajamatch  v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Forssa 8.2.

 Cashman Go v. 700 15.2, v. 1000 18.4

Lily v. 700 27.6, v. 1000 30.2

Exceptional v. 700 16.6, v. 1000 17.9

Por Nie Rock v. 700 11.0, v. 1000 13.6

Way To Go v. 700 11.5, v. 1000 14.4

Chestnut Sala v. 700 15.1, v. 1000 16.9

Killeri 8.2.

 Sweet Poison v. 700 17.6, v. 1000 17.3

Ukkoherra v. 700 27.2, v. 1000 29.5

Flaviano v. 700 13.4, v. 1000 15.6

Easy Vacation v. 700 14.8, v. 1000 16.1

Intuto v. 700 13.7

Lennon Rapina v. 700 25.4, v. 1000 26.6

Romme 7.2.

 On Track Piraten v. 700 10.5, v. 1000 11.7

Maple Hill's Eto'o v. 700 13.2

Bonkers v. 700 14.2

Hector Boko v. 700 13.0, v. 1000 14.0

Teton Sweet Lindy v. 700 11.5, v. 1000 13.2

Kuopio 7.2.

 Elliot Web v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Instatag v. 700 17.1, v. 1000 17.8

Chocolamin v. 700 15.3, v. 1000 16.7

Tähtisekki v. 700 27.3, v. 1000 27.1

Alice Sutton v. 700 14.9, v. 1000 16.2

I Engineer v. 700 18.9, v. 1000 19.5

lauantai 13. helmikuuta 2021

Solvalla 6.2.

 Rihanna W.I. v. 700 13.3, v. 1000 14.7

Chipper Kronos v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Phantasy Tile v. 700 14.7, v. 1000 15.3

Readly Lavec v. 700 13.1, v. 1000 13.0

Ultra Bright v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Madame af Djupmyra v. 700 12.8, v. 1000 12.2

Cruise v. 1000 12.4

Lyx Håleryd v. 700 14.0, v. 1000 13.7

Night Brodde v. 700 10.7, v. 1000 11.9

Antonio Tro v. 700 10.8, v. 1000 11.2

Gardner Shaw v. 700 10.1, v. 1000 11.5

Daughterofdarkness v. 700 15.0, v. 1000 15.9

Oulu 6.2.

 Manifican v. 700 16.5, v. 1000 17.5

Noriina v. 700 30.2

Ninth Nobleman v. 700 14.7, v. 1000 15.8

Cabin Crew v. 700 15.4, v. 1000 16.9

Amiraal Victor v. 700 12.5, v. 1000 14.0

Vilkkaan Tuuri v. 700 26.6, v. 1000 28.1

Listas Tequila v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Evartti v. 700 25.7, v. 1000 26.5

Hazelhen Hermes v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Surprise Leader v. 700 13.2, v. 1000 14.4

Wide Game v. 700 13.7, v. 1000 15.4

Kalmar 5.2.

 Isi Band v. 700 12.2, v. 1000 13.1

Philippo v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Stern v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Scarybeary Lixarve v. 700 13.0, v. 1000 14.1

Rocky Bear v. 700 13.7, v. 1000 13.7

Hurricane River v. 70012.4, v. 1000 13.6

Turku 5.2.

 Hola Alejandro v. 700 14.3, v. 1000 15.7

Moniman v. 700 15.6, v. 1000 16.3

He Is In v. 700 14.7, v. 1000 14.7

Unbridled Stride v. 700 17.1, v. 1000 17.4

I Keep My Word v. 700 13.0,  v. 1000 15.3

Layla v. 700 27.9, v. 1000 28.0

Alws Laudatur v. 700 17.1, v. 1000 18.4

Bergsåker 4.2.

 Zooropa v. 700 12.7, v. 1000 13.3

The Revenant v. 700 14.0, v. 1000 16.1

Google Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.5

She's Ready v. 700 11.1, v. 1000 12.4

Lahti 4.2.

 Nutcracker v. 700 13.8, v. 1000 14.8

North Lexus v. 700 11.7, v. 1000 14.1

Furiosa v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Tempaisu v. 700 25.7, v. 1000 28.8

Santo Grial v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Hades v. 700 13.2, v. 1000 15.2

maanantai 8. helmikuuta 2021

Åby 3.2.

Austin v. 700 14.3, v. 1000 14.7

Breidabliks Nubbe v. 700 10.2, v. 1000 11.6

Massive Attack v. 700 15.2, v. 1000 15.8

Breidabliks Kahlua v. 600 12.9, v. 1000 15.4

Bravo Santana v. 700 11.8, v. 1000 12.8

Vikings Preacher v. 700 14.7, v. 1000 15.0

Dreamstone v. 700 13.3, v. 1000 14.7

Exclusive Matter v. 700 14.7, v. 1000 14.4

Baron Frontline v. 600 11.6, v. 1000 14.0

Lady Gaagaa Avenue v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Solvalla 3.2.

Longines v. 700 14.7, v. 1000 15.7

Order By Heaven v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Emir Diamond v. 700 13.5, v. 1000 15.3

Lyckans Loes v. 700 14.6, v. 1000 16.8

Llama Tooma v. 700 9.7, v. 1000 12.6

Destiny Laughed v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Arctic Dessert v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Worrywart v. 700 15.0, v. 1000 16.2

Red Hot Roadster v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Minnestads Ecuador v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Vermo 3.2.

Lennätsie v. 700 31.4, v.  1000 33.0

Trixton Jr v. 700 14.5, v. 1000 15.4

Varsova v. 700 22.3, v. 1000 23.9

Credit To Dream v. 700 11.5, v. 1000 14.2

El Houdini v. 700 14.2, v. 1000 15.4

Rhapsody Point v. 700 12.0, v. 1000 13.8

BWT Crusader v. 700 11.9, v. 1000 13.1

Credit To Love v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Örebro 2.2.

Daniel Frontline v. 700 15.5, v. 1000 17.0

Larrissa Fallis v. 700 18.1, v. 1000 19.2

Cale Vingboons v. 700 13.3, v. 1000 14.0

Crazy Man Ås v. 700 15.2, v. 1000 16.5

Isn't It Ironic v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Make It Rain v. 700 16.5, v. 1000 16.7

Erin Zet v. 700 11.6, v. 1000 12.7

Zeus Bi v. 700 13.4, v. 1000 15.4

Teivo 2.2.

 Voitinko v. 700 34.4, v. 1000 33.5

Mr Chance v. 700 14.4, v. 1000 15.5

Valletta v. 700 16.1, v. 1000 16.0

Robert v. 700 15.7, v. 1000 17.2

Selanne v. 700 14.4, v. 1000 15.9

Pilskeri v. 700 25.8, v. 1000 28.1

Embossed Lemon v. 700 14.5, v. 1000 16.3


Färjestad 1.2.

Stella Pona v. 700 12.0, v. 1000 13.7

Diego Simoni v. 700 13.4, v. 1000 15.8

Simb Marilyn v. 700 17.3, v. 1000 17.3

Rajah Silvio v. 700 10.8, v. 1000 12.6

Test Drive v. 700 11.6, v. 1000 12.6

lauantai 6. helmikuuta 2021

Pori 1.2.

Highlove Tech  v. 700 15.8, v. 1000 17.0

Pretty Priscilla v. 700 18.0

Eeti v. 700 26.1, v. 1000 26.6

Youngblood Pellini v. 700 16.8, v. 1000 18.0

Francky Des Molles v. 700 17.5

Way To Go v. 700 13.0, v. 1000 15.7

Taistelu Jaska v. 700 28.0, v. 1000 29.9

Mikkeli 1.2.

Magic Ale v. 700 18.5, v. 1000 19.4

Montsan Vippi v. 700 26.8, v. 1000 27.4

Ywonne Croft v. 700 14.7, v. 1000 18.2

Ierikka v. 700 27.9, v. 1000 28.4

Jacques Hyneman v. 700 15.5, v. 1000 17.0

Amazing Tycoon v. 700 16.3, v. 1000 17.8

Loveyou Hangover v. 700 13.1, v. 1000 14.4

Kaustinen 31.1.

 Gunvald v. 700 15.4, v. 1000 15.7

Allyhills Dream v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Surprise Leader v. 700 13.4, v. 1000 13.9

Shackhills Desiree v. 70014.9, v. 1000 16.3

Eskilstuna 30.1.

 Monark Amok v. 700 12.1, v. 1000 13.1

Marions Sleipner v. 700 14.6, v. 1000 15.7

My Dream Art v. 700 12.0, v. 1000 13.0

Southwind Hydro v. 700 12.0, v. 1000 11.8

She Is Cecilia v. 700 13.9

Boycott v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Hawk Cliff v. 700 12.1, v. 1000 12.1

Deede Star v. 700 14.9, v. 1000 14.1

Havana Boko v. 700 11.9, v. 1000 12.5

Leon Zon v. 700 11.3, v. 1000 12.7

General Manager v. 700 14.9, v. 1000 15.0

Vermo 30.1.

Deep Trouble v. 700 14.9, v. 1000 16.5

Hazelhen Hermes v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Vanjali v. 700 31.4, v. 1000 30.6

Urchin v. 700 12.3, v. 1000 13.2

Lissun Assi v. 700 25.0, v. 1000 27.0

Stoneisle Ocean v. 700 12.1, v. 1000 13.3

Rallin Muisto v. 700 26.3, v. 1000 27.2

Again Kronos v. 700 11.7, v. 1000 13.8

Välähdys v. 700 20.1, v. 1000 2.1

I Keep My Word v. 700 13.4, v. 1000 15.4

Night Guard v. 700 11.8, v. 1000 13.8

Ierikka v. 700 25.1, v. 1000 26.8

Jyväskylä 29.1.

Mattilan Miina v. 700 28.6, v. 1000 29.0

Lotteria Macarat v. 700 16.8, v. 1000 19.0

Stay On Top v. 700 15.4, v. 1000 16.1

Piteraq v. 700 14.0, v. 1000 15.9

Coldspring v. 700 15.4, v. 1000 17.9

Procyon v. 700 14.9, v. 1000 16.7

Åby 28.1.

Unit Brodde v. 700 10.6

Dats Pepito v. 700 15.5, v. 1000 15.4

Alfredo Sauce v. 700 10.8, v. 1000 12.1

O.M.Entertainyou v. 700 12.6, v. 1000 14.1

U.R.Amazing v. 700 12.8, v. 1000 10.0

Goldfield v. 700 12.0, v. 1000 13.6

Lahti 28.1.

Love'n Cash v. 700 16.2, v. 1000 16.4

Sand of Holmö v. 700 13.3, v. 1000 15.1

Maisteri Jutila v. 700 28.0, v. 1000 28.0

On The Beach v. 700 15.4, v. 1000 16.6

Aale v. 700 31.6, v. 1000 31.5

William Pine v. 700 12.5, v. 1000 13.4

Fango Jett v. 700 14.3, v. 1000 15.6

Sunlit Treasure v. 700 15.0, v. 1000 16.7

Jägersro 27.1.

Famas Flame v. 700 14.2, v. 1000 16.4

Express A.P. v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Piccadilly v. 700 13.8, v. 1000 14.0

Divane Godiva v. 700 13.2, v. 1000 13.6

Sharp Dream v. 700 13.3, v. 1000 13.1

Vasco Da Gama v. 700 14.7, v. 1000 14.9

Unstoppable D.E. v. 700 13.2, v. 1000 13.7

Solvalla 27.1.

Carl Halbak v. 700 13.0, v. 1000 15.3

Kia Ora v. 700 13.0, v. 1000 15.1

Perfect Illusion v. 700 13.7, v. 1000 15.0

Jewel River v. 700 13.9, v. 1000 14.4

Finland v. 700 11.7, v. 1000 14.1

Amalencius B.B. v. 700 11.5, v. 1000 13.4

Ale' Pride Gar v. 700 12.5

Langen's Airborne v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Jula Downton v. 700 12.5, v. 1000 12.9

Caipirinha Razz v. 700 13.2, v. 1000 14.5

tiistai 2. helmikuuta 2021

Vermo 27.1.

Siirin Farssi v. 700 30.3, v. 1000 30.2

Bluehill's Beast v. 700 14.0, v. 1000 16.2

Que Tal v. 700 13.2, v. 1000 15.6

El Houdini v. 700 14.2, v. 1000 15.9

Hyvännäköinen v. 700 25.4, v. 1000 25.9

Make A Wish H.C. v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Way To Go v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Jugador v. 700 12.7, v. 1000 13.2

Wild Action v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Axevalla 26.1.

Ove Palema v. 700 14.7, v. 1000 15.4

Lucy Tilia v. 700 14.9, v. 1000 15.2

Incredible Wine v. 700 13.7, v. 1000 14.9

Grimm Majyc v. 700 13.9, v. 1000 14.9

Dokonjo v. 700 13.6

Alibi v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Milord v. 700 14.9, v. 1000 14.6

Oxidizer v. 700 10.5, v. 1000 12.7

Tampere 26.1.

Isosalon Isku v. 700 33.1, v. 1000 33.2

Mini Pepper v. 700 14.9, v. 1000 16.6

Ferrari Fastback v. 700 18.2, v. 1000 18.6

North Lexus v. 700 12.1, v. 1000 13.6

Y.P. Son v. 700 26.8, v. 1000 27.6

Rarity Red v. 700 15.0, v. 1000 16.3

Glide On Fire v. 700 15.9, v. 1000 16.2

True Noice v. 700 14.7, v. 1000 16.0

Halmstad 25.1.

Cheri De Vie v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Coutinho v. 700 14.7, v. 1000 16.2

Claire Di Quattro v. 700 14.8, v. 1000 15.6

Viva La Vida Face v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Catch The Day N.O. v.700 14.5, v. 1000 15.0

Don Cash v. 700 12.3, v. 1000 13.9

Kouvola 25.1.

Vir Supermoon v. 700 17.8, v. 1000 18.5

Inton Rilla v. 700 28.9, v. 1000 29.5

Veeran Poika v. 700 24.8, v. 1000 25.8

Lady Nightingale v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Intuto v. 700 13.8, v. 1000 14.3

My Radio Gaga v. 700 12.5, v. 1000 14.6

Mister Cannon v. 700 15.8, v. 1000 16.5

Seinäjoki 25.1.

Huldamarie v. 700 16.0, v. 1000 17.9

Express Eve v. 700 13.6, v. 1000 15.4

Excalibur It v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Ranch Rocky Road v. 700 13.2, v. 1000 14.6

Virel v. 700 26.8, v. 1000 27.8

Don Pescador v. 700 13.0, v. 1000 15.2

Gävle 24.1.

Gentleman Sisu v. 700 12.9, v. 1000 14.5

Zenone Bar v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Bugatti Miles v. 700 12.7, v. 1000 13.6

Deal Done Zet v. 700 10.7, v. 1000 13.4

Morotai Degato v. 700 12.9, v. 1000 13.3