Hae tästä blogista

lauantai 23. maaliskuuta 2024

Åby 20.3.

Malkin v. 700 12.9, v. 1000 13.5

La Crosta v. 700 11.9, v. 1000 13.6

J.Kagan Brick v. 700 12.4, v. 1000 13.4

Zipzeronada v. 700 11.8, v. 1000 13.9

Champlain Wania v. 700 11.6, v. 1000 13.1

Global Enjoy v. 700 10.1, v. 1000 11.5

Dali Pagadi v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Cypress Point v. 700 13.9, v. 1000 14.6

Staro Peanut v. 700 12.0, v. 1000 12.5

Önas Prince v. 700 9.1, v. 1000 11.2

Solvalla 20.3.

Kalypso Sisu v. 700 14.5, v. 1000 15.1

Jerka Sting v. 700 9.4, v. 1000 10.9

Escargoat Gar v. 600 11.4. v. 1000 13.4

Say No More Zaz v. 700 11.9, v. 1000 13.0

Kendall Sisu v. 700 12.3, v. 1000 12.5

The Greek Sox v. 700 14.0, v. 1000 14.2

Dame Lane v. 700 12.8, v. 1000 14.2

Imperator v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Vermo 20.3.

Here Comes Bertil v. 700 20.8, v. 1000 19.9

Dalton Buugi v. 700 27.4, v. 1000 28.3

Bishop Vanity v. 700 15.8, v. 1000 15.7

Khopesh v. 700 14.9, v. 1000 15.1

Karlo v. 700 26.3, v. 1000 27.5

Werona v. 700 28.2, v. 1000 28.3

Nemea Iceman v. 700 12.3, v. 1000 13.3

Kiikku's Nea v. 700 13.9, v. 1000 14.3

Eli Wallach v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Eskilstuna 19.3.

Great Dry Win v. 700 16.5, v. 1000 18.1

Natalie Coger v. 700 12.4, v. 1000 14.4

Nooner v. 700 14.4, v. 1000 16.0

Over My Shoulder v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Fuji Mountain v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Axel Wind v. 700 11.0, v. 1000 12.8

Shiraz de Zeun v. 700 10.6, v .1000 12.4

Xerxes Millpond v. 700 10.5, v. 1000 11.6

Teivo 19.3.

Allure d'Ulan v. 700 15.8, v. 1000 17.6

Bea Savoy v. 700 14.5, v. 1000 15.9

An-Aljosha v. 700 16.9, v. 1000 17.1

Morison v. 700 21.1, v. 1000 22.3

Picasso Kähö v. 700 13.7, v. 1000 14.7

Zara Avenger v. 700 13.2, v. 1000 14.7

Phantom Opera v. 700 12.4, v. 1000 14.4

Jarel Boko v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Impressario v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Färjestad 18.3.

Kosgi v. 700 9.9, v. 1000 11.7

Id Diamant v. 700 11.1, v. 1000 12.2

Ove Palema v. 700 12.9, v. 1000 13.9

Mael v. 700 10.5, v. 1000 13.2

Forssa 18.3.

Mascara Match v. 700 13.2, v. 1000 16.1

Bebe v. 700 26.5, v. 1000 29.2

Black Revenge v. 700 11.1, v. 1000 13.3

Al's Boozy Suzy v. 700 11.5, v. 1000 13.3

The Paragon v. 700 12.7, v. 1000 14.8

Lake's Elmer v. 700 10.2, v. 1000 13.3

Kuopio 17.3.

Dream Joy v. 700 14.6, v. 1000 16.7

 Ninth Noblemen v. 700 13.2, v. 1000 13.8

Edima v. 700 11.6, v. 1000 13.0

Wilman Piika v. 700 25.9, v. 1000 27.4

Norton Thoke v. 700 16.5, v. 1000 17.0

Shiny Princess v. 700 14.0, v. 1000 15.0

Hacek v. 700 16.4, v. 1000 16.3

Rovaniemi 16.3.

Ekin Huli v. 700 31.8, v. 1000 32.1

Predaattori v. 700 31.4, v. 1000 32.8

Boulder Titan v. 700 15.1, v. 1000 15.9

Silenos Deanston v. 700 22.9, v. 1000 21.8

Profiili v. 700 27.7, v. 1000 28.3

Global Deputy v. 70014.5, v. 1000 14.2

Marttistrip v. 700 12.2, v. 1000 14.2

Power Swirl v. 700 12.6, v. 1000 14.4

Jaqueline Sisu v. 700 15.7, v. 1000 16.4

Livi Passport v. 700 16.0, v. 1000 17.6

Selmer I.H. v. 700 12.1, v. 1000 13.4

Vipaliinu v. 700 31.5, v. 1000 32.3

Romme 15.3.

Miss Dior C.G. v. 700 13.3, v. 1000 14.0
The World Is Mine v. 700 12.4, v. 1000 11.8
Kent's Marre v. 700 11.9, v. 1000 13.4

Lappeenranta 15.3.

Rocktown Judge v. 700 17.3, v. 1000 18.5

Nigel Ale v. 1000 18.1

Kopran Taisto v. 1000 28.5

Il Funny Li v. 1000 18.6

Dhaki Jet v. 1000 17.5

keskiviikko 20. maaliskuuta 2024

Gävle 14.3.

Steady and Quick v. 700 13.3, v. 1000 13.8

Kurtz v. 700 14.5, v. 1000 16.0

Domino Vendil v. 700 11.9, v. 1000 13.3

David Frontline v. 700 12.8, v. 1000 13.6

Marre's Dreamboy v. 700 10.9, v. 1000 12.6

Perfect Illusion v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Princess Eleonora v. 700 13.8, v. 1000 15.3

Kouvola 14.3.

Por Glam Rock v. 700 18.4, v. 1000 18.0

Lady Cheri v. 700 14.4, v. 1000 17.1

Kaiser Wibb v. 700 15.0, v. 1000 16.0

Suvionni v. 700 26.8, v. 1000 26.6

Acu Velvet v. 700 18.1, v. 1000 18.0

Bergsåker 13.3.

Lando Mearas v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Cleveland Broline v. 700 12.2, v. 1000 14.7

Staro Roseway v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Somedayasmilla v. 700 16.1, v. 1000 17.2

Megan di Quattro v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Solvalla 13.3.

Melba Westwood v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Localizer v. 700 10.8, v. 1000 12.4

Waypoint Sequence v. 700 9.6, v. 1000 11.2

Thereisnolimit v. 700 8.8, v. 1000 9.6

Roger More v. 700 11.7, v. 1000 12.6

Orlando Viva v. 700 11.7, v. 1000 12.6

Grace Trot v. 700 12.1, v. 1000 12.4

Northman Maxus v. 700 13.2, v. 1000 13.1

The Greek Sox v. 700 14.3 ,v. 1000 14.7

Vermo 13.3.

Amped Up v. 700 15.0, v. 1000 16.1

Geegee Boomerang v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Morris Match v. 700 14.2, v. 1000 14.3

Ekin Huli v. 700 27.7

Hollaus v. 700 25.1, v. 1000 26.3

Make It Up v. 700 14.6, v. 1000 16.0

Global Withdrawl v. 700 10.4, v. 1000 12.3

Pate Pollea v. 700 27.0

Axevalla 12.3.

Kalamanzi Mearas v. 700 15.5, v. 1000 16.8

Limoncello Boko v. 700 12.3, v. 1000 13.5

Kapten Röd v. 700 16.0, v. 1000 15.7

Capiroska Font v. 700 11.8

Greenhill's Dancer v. 700 13.7, v. 1000 14.0

Dirty Sweet v. 700 14.0, v. 1000 14.0

Dira v. 700 14.6, v. 1000 15.1

Dajanov v. 700 13.1, v. 1000 12.9

Mr Mah Can v. 700 10.5, v. 1000 11.6

Henry Palema v. 700 14.2, v. 1000 15.6

Teivo 12.3.

Grainfield Greta v. 700 16.9, v. 1000 18.3

Harjan Cassius v. 700 28.9, v. 1000 30.4

Costimus v. 700 28.7, v. 1000 30.1

Deep Blue Font v. 700 10.0, v. 1000 12.1

Kukkarosuon Kurko v. 700 23.8, v. 1000 26.0

Yuvarajah v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Return of Wurst v. 700 14.1, v. 1000 14.2

Black Revenge v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Picasso Kähö v. 700 17.2, v. 1000 17.8

tiistai 19. maaliskuuta 2024

Halmstad 11.3.

Only Angelica O.C. v. 700 13.3, v. 1000 14.3

Bicc's Avalon v. 700 9.3, v. 1000 12.0

Dart Kronos v. 700 8.8, v. 1000 11.4

That's So Clever v. 700 13.4, v. 1000 13.7

Vivienne Tif v. 700 10.9, v. 1000 12.9

Amorcer Levallo v. 700 10.1, v. 1000 12.2Kaustinen 11.3.

Hotshot Rapidash v. 700 12.5, v. 1000 15.4

Jockas Rita v. 700 30.2, v. 1000 30.0

Lex Lincoln v. 700 13.0, v. 1000 13.7

 Next To Wheels v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Dozen of Oysters v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Evartti v. 700 21.5, v. 1000 22.3

Kuuselan Winner v. 700 24.6, v. 1000 25.9

Fellaini Zet v. 700 12.0, v. 1000 13.6

Kalmar 10.3.

Bugatti Veyron v. 700 13.2, v. 1000 14.1

Best Photo v. 600 14.8, v. 1000 15.2

Felix S.H. v. 700 13.7, v. 1000 14.1

Delfo Nobel v. 700 12.3, v. 1000 12.8

Patrick Hangover v. 700 11.8, v. 1000 13.7

Booster Broline v. 700 12.6, v. 1000 13.4

All For Love v. 700 10.9, v. 1000 12.0

Forssa 10.3.

Figlio Di Sue v. 700 17.7, v. 1000 18.3

Stonecapes Victor v. 700 14.9, v. 1000 15.9

Forever Melon v. 700 14.2, v. 1000 16.4

Dhaki Jet v. 700 14.3, v. 1000 16.5

Steely Stride v. 700 15.0, v. 1000 17.6

Amazing Ironman v. 700 17.1, v. 1000 18.3

Mantorp 9.3.

Patton v. 700 10.6, v. 1000 13.5

Olga Utca v. 600 10.6, v. 1000 12.6

The Pirate v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Winterburn v. 600 10.6, v. 1000 11.8

Vanquish v. 600 13.1, v. 1000 13.7

High On Pepper v. 600 11.1, v. 1000 11.2

Yucatan Diamant v. 700 12.6, v. 1000 13.4

Great Time Trot v. 600 9.1, v. 1000 12.0

Penthouse v. 600 12.6, v. 1000 13.7

Combat Fighter v. 700 10.7, v. 1000 12.2

Marseille v. 600 10.7, v. 1000 11.4

Joensuu 9.3.

Pirttilän Sampo v. 700 30.0, v. 1000 30.7

Strawinski v. 700 16.3, v. 1000 17.6

Garcon Merci v. 700 12.5, v. 1000 14.8

Vauhdikas-Venla v. 700 26.8, v. 1000 27.9

Ker Miel v. 700 14.1

Ninth Nobleman v. 700 14.1, v. 1000 15.5

Goodwin Zet v. 700 12.4, v. 1000 13.7

Siirin Veeti v. 700 26.3, v. 1000 26.8

Rivercapes Way v. 700 11.5, v. 1000 12.5

Pauhis v. 700 25.9, v. 1000 25.1

Romme 8.3.

Västerbo Euro v. 700 13.2, v. 1000 13.9

Atlas A'Lir v. 700 12.1, v. 1000 13.7

Jean P.Hill v. 700 12.4, v. 1000 13.9

Friendofthephanmtom v. 700 14.3, v. 1000 15.8

Pori 8.3.

Activist v. 700 12.2, v. 1000 16.4

Another Trial v. 700 15.4, v. 1000 17.6

Hurman Viesker v. 700 27.6, v. 1000 28.4

Zara Josefina v. 700 16.9, v. 1000 18.1

Royal Luca v. 700 14.5, v. 1000 16.8

Figlio Di Sue v. 700 14.4, v. 1000 17.5

Åby 7.3.

Googoo Cool v. 700 11.0, v. 1000 12.2

Federer v. 700 11.1, v. 1000 11.7

Just Enough D.K. v. 700 14.2, v. 1000 14.8

Hamilton Atout v. 700 12.1, v. 1000 12.3

Mega Occagnes v. 700 10.8, v. 1000 12.3

Famous Photo L.A. v. 700 10.0, v. 1000 12.6

Cubalibre Jet v. 700 10.9, v. 1000 13.3

Kuopio 7.3.

Nobodydancelikeme v. 700 17.8, v. 1000 17.8

Exaudio Vici v. 700 11.1, v. 1000 12.3

Macabeo v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Larvan Iisu v. 700 26.1, v. 1000 27.5

Espadrillos v. 700 12.9, v. 1000 14.0

Rivercapes Frozen v. 700 13.2, v. 1000 15.1

Who's Yer Daddy v. 700 15.3, v. 1000 16.5

Hetimite v. 700 28.4, v. 1000 29.5

lauantai 16. maaliskuuta 2024

Solvalla 6.3.

Official Sox v. 700 144., v. 1000 15.1

It's Peppertime v. 700 10.2, v. 1000 10.9

Blinding Light v. 700 12.5, v. 1000 13.9

Finally May v. 700 14.4, v. 1000 14.6

Rio Alta Wine v. 700 10.8, v.1000 12.0

G.K.Talisman v. 700 10.2, v. 1000 12.2

Pearl Kayz v. 600 10.7, v. 1000 12.7

Gentiane Evening v. 700 12.7, v. 1000 13.4

Kaxig In v. 700 10.4, v. 1000 11.2

Mister Jupiter v. 700 11.4, v. 1000 12.0

Vermo 6.3.

Neymar Web v. 700 16.4, v. 1000 17.3

Sahara Cherie v. 700 14.2, v. 1000 15.0

BWT Ghost v. 700 15.0, v. 1000 16.3

Västerbo Acordia v. 700 15.5, v. 1000 16.4

Lumi-Pete v. 700 28.0, v. 1000 28.6

Goodygoodytwoshoes v. 700 12.2, v. 1000 13.6

Villieläin v. 700 27.5, v. 1000 27.0

Amazing Player v. 700 11.7, v. 1000 12.4

Blacky Luca v. 700 14.5, v. 1000 15.2

Jägersro 5.3.

Good Lord v. 700 11.4, v. 1000 13.6

Global Emirent v. 700 16.1, v. 1000 17.1

Isac B.M.W. v. 700 14.2, v. 1000 15.0

Nat King Cole v. 700 13.2, v. 1000 14.2

Nolana Boko v. 700 13.3, v. 1000 14.1

Emma Häggenäs v. 700 12.1, v. 1000 13.8

Soundtrack v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Foxtail Pine v. 700 11.2, v. 1000 13.3

Jessica Sisu v. 700 13.9, v. 1000 16.6

Oulu 5.3.

Ilos Silmarillion v. 700 14.2, v. 1000 15.0

Livi Passport v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Pappapiero v. 700 14.7, v. 1000 16.5

No Limit Royalty v. 700 11.9, v. 1000 12.7

Amazing May v. 700 12.2, v. 1000 14.2

Astrid Broline v. 700 14.3, v. 1000 15.0

Profiili v. 700 24.0, v. 1000 25.0

Bollnäs 4.3.

Makers Wall Ås v. 600 12.0, v. 1000 12.9

Formula Powergirl v. 600 14.8, v. 1000 15.3

Ajlexes Hans v. 600 11.1, v. 1000 13.6

Grand Ready Cash v. 600 10.4, v. 1000 12.0

Jyväskylä 4.3.

Garcon Merci v. 700 14.2, v. 1000 15.7

Lulun Taika v. 700 25.1, v. 1000 27.1

Odin Orden v. 700 14.9, v. 1000 16.1

The Dzeison v. 700 14.2, v. 1000 17.0

Zähikäinen v. 700 27.5, v. 1000 29.0

Gliding Star v. 700 14.5, v. 1000 17.0

Chased v. 700 14.8, v. 1000 16.0

keskiviikko 13. maaliskuuta 2024

Eskilstuna 3.3.

Steel Panther v. 700 14.5, v. 1000 16.8

Xerxes Millpond v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Rose Of The Year v. 700 12.0

Dunclug v. 700 12.2, v. 1000 14.1

Broadway Oro v. 700 10.2, v. 1000 12.5

Pärlan Tooma v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Estrella Diamante v. 700 12.0, v. 1000 12.9

J.J.Daenerys v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Lappeenranta 3.3.

The Lost Battalion v. 700 16.2, v. 1000 17.7

Max di Quattro v. 700 17.7, v. 1000 17.8

Antin Kroisos v. 700 27.0, v. 1000 28.3

Lotta Leg v. 700 12.6, v .1000 16.3

Capo v. 700 11.7, v. 1000 13.8

Infinito v. 700 11.6, v. 1000 14.8

tiistai 12. maaliskuuta 2024

Halmstad 2.3.

Lady Beluga v. 700 9.6, v. 1000 10.1

Opulence v. 600 14.0, v. 1000 13.6

Coktail Cake v. 700 10.7, v. 1000 12.1

Dominic Wibb v. 600  12.2, v. 1000 12.5

Cassius Clay D.E. v. 700 13.5, v. 1000 13.9

Heart of Steel v. 700 9.9, v. 1000 11.5

Laferrari Dimanche v. 600 12.9, v. 1000 14.0

Vancouver High v. 600 14.7, v. 1000 14.6

Moses Boko v. 600 10.7, v. 1000 12.2

Utah Southwind v. 700 12.7, v. 1000 12.1

Parameter v. 700 10.2, v. 1000 12.3

Teivo 2.3.

Image Vice v. 700 16.0, v. 1000 16.6

Landen Kunkku v. 700 29.4, v. 1000 32.0

Impressario v. 700 14.1, v. 1000 13.8

Velvasseli v. 700 26.3, v. 1000 27.6

Niky Boy v. 700 11.4, v. 1000 12.9

Villilempi v. 700 25.3, v. 1000 26.1

Tim Jerry v. 700 11.2, v. 1000 12.4

Suvionni v. 700 22.6, v. 1000 24.0

Power Swirl v. 700 12.4, v. 1000 13.4

King Of The North v. 700 12.4, v. 1000 13.3

Global Withdrawl v. 700 9.7, v. 1000 11.4

Romme 1.3.

Miramax R.D. v. 700 12.6, v. 1000 13.0

Just Fontaine v. 700 14.4, v. 1000 15.3

Magical Time v. 700 11.4, v. 1000 13.1

Light On Me v. 700 11.5, v. 1000 12.9

Exactement v. 700 12.5, v. 1000 13.7

Seinäjoki 1.3.

Lake's Action v. 700 15.5, v. 1000 15.6

Elvis Travian v. 700 14.8, v. 1000 15.4

Lex Linclon v. 700 15.5, v. 1000 16.0

Hurman Viesker v. 700 26.8, v. 1000 26.4

Zara Josefina v. 700 15.7, v. 1000 17.1 

Åby 29 .2.

Apollo Prophet Cal v. 700 11.8, v. 1000 12.6

My Back Pages v. 600 15.6, v. 1000 14.6

Caddie Shot v. 700 12.9, v. 1000 13.7

Albert Zonett v. 700 12.5, v. 1000 12.8

First To Fight v. 700 12.5, v. 1000 13.5

Vanity Flair v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Cascabella v. 700 12.0, v. 1000 12.6

maanantai 11. maaliskuuta 2024

Lahti 29.2.

You Know Me v. 700 14.4, v. 1000 16.6

Jiiveegee v. 700 24.8, v. 1000 26.7

Lucky Flevo v. 700 11.6, v. 1000 13.3

Bluehill's Ghost v. 700 16.9, v. 1000 17.4

Espadrillos v. 700 13.2, v. 1000 14.5

Mr Reddington v. 700 12.7, v. 1000 13.6

Nu Del v. 700 10.2, v. 1000 12.7

Bergsåker 28.2.

Sandsjöns Cantona v. 700 14.2, v. 1000 15.1

Epsom Kronos v. 700 13.2, v. 1000 14.8

Ant Face v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Kingen Mearas v. 700 12.8, v. 1000 13.9

Ellis Pride v. 700 12.6, v. 1000 14.2

Needle'em v. 700 18.8, v. 1000 17.8

Hunting Widow v. 700 13.3, v. 1000 13.3

Solvalla 28.2.

Mr Reddington v. 700 13.1, v. 1000 14.4

O.F.V. Fantasy v. 700 14.0, v. 1000 14.3

Run Riddle v. 700 13.6, v. 1000 15.0

Esposito v. 700 14.4, v. 1000 13.2

Jeremias Sisu v. 700 12.7, v. 1000 13.5

Victory Vulacanus v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Leroy Boko v. 700 12.2, v. 1000 13.5

Kapten Nemo v. 700 11.8, v. 1000 13.0

Future Sox v. 700 10.1, v. 1000 11.7

Vermo 28.2.

Ikkuna v., 700 28.8

Black Cash v. 700 14.7, v. 1000 16.4

Hollaus v. 700 24.0, v. 1000 25.2

Briljantti Buugi v. 700 25.3, v. 1000 26.2

Sahara C Lebrity v. 700 13.3, v. 1000 15.4

Le Gros Bill v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Activist v. 700 10.3, v. 1000 13.2

Mickey Match v. 700 15.0, v. 1000 15.2

Gimma v. 700 29.8, v. 1000 30.2

Eskilstuna 27.2.

Marjons Mio v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Dailygin Starsix v. 700 15.3, v. 1000 16.5

Beryl J.Brown v. 700 14.5, v. 1000 15.3

Urbina Southwind v. 700 12.1, v. 1000 13.2

Makeit v. 700 13.3, v. 1000 14.4

Capital Gain C.C. v. 700 12.8, v. 1000 13.5

Billionaire Face v. 700 13.0, v. 1000 14.9

Frodo De Castella v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Hot Dansk Dynamite v. 700 11.8, v. 1000 13.3

Mikkeli 27.2.

Adrian Beyonce v. 700 15.7, v. 1000 17.4

Tatuari v,. 700 24.8, v. 1000 25.5

Jarel Boko v. 700 14.4, v. 1000 15.3

Beauty Sleep v. 700 15.8, v. 1000 17.3

White Cross Diego v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Garcon Merci v. 700 13.7, v. 1000 14.8

Ali Evo v. 700 17.7, v. 1000 17.8

Färjestad 26.2.

Corduan v. 700 13.9, v. 1000 15.6

Lance B.R. v. 700 13.7, v. 1000 15.1

Jury M.L. v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Honey Dun Girl v. 700 11.6, v. 1000 13.6

Jackson Avery v. 700 11.3, v. 1000 13.6

lauantai 9. maaliskuuta 2024

Oulu 26.2.

Vincent Vici v. 700 14.9, v. 1000 15.6

Garnett Zet v. 700 13.5, v. 1000 16.1

Juhannes v. 700 25.5, v. 1000 26.3

Fairy Wind v. 700 13.2, v. 1000 14.0

Amazing May v. 700 12.7, v. 1000 14.3

Herra Heinämies v. 700 24.3, v. 1000 24.6

Ilos Sansibar v. 700 13.1, v. 1000 14.6

Romme 25.2.

Coin Master v. 700 14.3, v. 1000 14.5

Cab Frontline v. 700 10.5, v. 1000 11.4

Ahtohallan v. 700 14.8, v. 1000 15.3

Bajaro B.R. v. 700 16.3, v. 1000 16.3

Timotejs Märta v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Gliding Eagle v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Joensuu 25.2.

Xena Dell v. 700 16.8, v. 1000 17.4

Thai Ming v. 700 14.2, v. 1000 14.3

Rocker Tie v. 700 12.5, v. 1000 15.7

Walene v. 700 27.1, v. 1000 26.9

Next To Wheels v. 700 12.9, v. 1000 14.2

Sohvin Vinha v. 700 27.8, v. 1000 28.9

Hacek v. 700 18.2, v. 1000 18.1

Örebro 24.2.

Kendall Sisu v. 600 13.7, v. 1000 14.1

Mac Idzarda v. 600 14.2, v. 1000 14.8

Zelma Laday v. 700 16.1, v. 1000 15.3

Joint Chief v., 600 14.7, v. 1000 15.2

Made For Metallimo v. 600 15.2, v. 1000 15.8

Beartime v. 600 10.3, v. 1000 11.6

Jopp v. 600 13.5, v. 1000 14.0

Blackhawk Face v. 600 11.6, v. 1000 13.1

Danao Degli Dei v. 600 10.3, v. 1000 11.8

Winterburn v. 700 11.0, v. 1000 10.9

Emerald Island v. 700 12.7, v. 1000 13.7

Kouvola 24.2.

Menoliinan Seriina v. 700 31.4, v. 1000 31.6

Titania Hills v. 700 18.7, v. 1000 17.8

Bluehill's Ghost v. 700 17.7, v. 1000 18.1

Jinx v. 700 16.6, v. 1000 16.6

He's A Keeper v. 700 14.1, v. 1000 14.4

Leemark's Icy v. 700 16.3, v. 1000 16.3

Roseland v. 700 16.7, v. 1000 16.9

Hugo Journey v. 700 14.9, v. 1000 15.8

Issakan Valo v. 700 26.3, v. 1000 26.0

tiistai 5. maaliskuuta 2024

Turku 23.2.

Charmeur v. 700 15.6, v. 1000 17.5

Albarino Sala v. 700 13.6, v. 1000 15.2

Real Time v. 700 18.1, v. 1000 18.9

Yuvarajah v. 700 13.0, v. 1000 14.6

Activist v. 700 12.5, v. 1000 13.6

Precious Lane v. 700 14.5, v. 1000 13.8


Bergsåker 22.2.

Eleonora S.H. v. 700 13.9, v. 1000 15.0

Gibson Brick v. 700 12.4, v. 1000 14.0

Domino Vendil v. 700 14.8, v. 1000 16.0

sunnuntai 3. maaliskuuta 2024

Jyväskylä 22.2.

Tatuari v. 700 24.9, v. 1000 25.5

Stoneisle Rocket v. 700 14.5, v. 1000 17.3

Solomon Joe v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Hazelhen Hermes v. 700 12.9, v. 1000 14.4

Harlamov v. 700 28.0, v. 1000 29.3

Black Crystal v. 700 15.5, v. 1000 16.3

Malakki v. 700 26.4, v. 1000 27.9

Åby 21.2.

Global Fizz v. 700 18.5, v. 1000 17.6

Ibrahim v. 700 15.1

Sultan of Sand v. 600  12.5

Da Vinci Face v. 700 14.0, v. 1000 15.3

M.H.Getonmylevel v. 700 13.5, v. 1000 14.1

Hertz v. 700 10.7, v. 1000 12.0

Bourbon Brodde v. 600 12.1, v. 1000 14.3

So Far Away Ås v. 700 13.9, v. 1000 13.5

Kovi Stream v. 700 11.6, v. 1000 13.8

Solvalla 21.2.

Made For Glory v. 700 14.0, v. 1000 15.8

Vinci Nice v. 700 15.0, v. 1000 15.4

Flys Punk Rocker v. 700 12.9, v. 1000 14.6

Fish Story v. 700 11.4, v. 1000 13.5

Victory Eagle v. 700 12.4, v. 1000 13.0

Antognoni v. 700 12.9, v. 1000 13.6

Rosemary Tile v. 700 12.1, v. 1000 12.6

Global Empress v. 700 15.8, v. 1000 15.8

Decision Maker v. 700 12.7, v. 1000 12.4

Beyonce Face v. 700 13.9, v. 1000 15.2

Vermo 21.2.

Pipareemo v. 700 28.9, v. 1000 29.8

Sutkautus v. 700 31.2

VIllieläin v. 700 28.0, v. 1000 30.0

Al's Boozy Suzy v. 700 13.5, v. 1000 14.3

Vivienne V. v. 700 16.4, v. 1000 18.3

West Side Story v. 700 13.7, v. 1000 15.2

The First Boy v. 700 16.1, v. 1000 16.7

Baron Dana v. 700 16.4, v. 1000 17.2

Denise Combo v. 700 15.0, v. 1000 15.5

Eskilstuna 20.2.

Fuel Capacity v. 700 14.7, v. 1000 16.4

Västerbo Euro v. 700 14.7, v. 1000 15.5

Golden Dream v. 700 15.5, v. 1000 16.1

Cat's Majson v. 700 11.6, v. 1000 13.4

Lexington Yoda v. 700 15.0, v. 1000 16.3

Kuzma's Mother v. 700 12.0, v. 1000 14.8

El Vego Khalifa v. 700 11.7, v. 1000 14.3

Daniel Frontline v. 700 12.5

Livi Princess H.M. v. 700 14.8, v. 1000 15.3

Teivo 20.2.

Valkea Unelma v. 700 33.1, v. 1000 34.9

Lil Runner v. 700 16.5, v. 1000 18.3

Hurman Viesker v. 700 24.5, v. 1000 24.9

Mickey Match v. 700 15.1, v. 1000 15.8

Ingela K. v. 700 14.9, v. 1000 16.8

Impressario v. 700 17.0, v. 1000 16.9

Father's Hope v. 700 15.1, v. 1000 16.6

Take Care v. 700 14.4, v. 1000 15.6

Mantorp 19.2.

Triton v. 700 14.0, v. 1000 14.2

North Star Navi v. 700 12.6, v. 1000 14.6

Ace of Marke v. 700 15.7, v. 1000 15.5

J'aime Pepper v. 700 15.7, v. 1000 15.5

All About You v. 700 14.3, v. 1000 14.6

Rendez Vous v. 700 13.8, v. 1000 13.9

Seinäjoki 19.2.

First Chance v. 700 15.7, v. 1000 16.2

Tim Jerry v. 700 15.2, v. 1000 16.2

Show Must Go On v. 700 13.5, v. 1000 15.3

Madeleine Mess v. 700 16.6, v. 1000 16.7

Säpikäs v. 700 27.9, v. 1000 28.4

Rallan Ruhtinas v. 700 25.4, v. 1000 26.1

Stonecapes Vincens v. 700 14.2, v. 1000 15.8