Hae tästä blogista

sunnuntai 30. lokakuuta 2016

Bergsåker 19.10.

Turlupin v. 600 13.3, v. 1000 15.0
Cabourg Hanover v. 700 13.3, v. 1000 14.9
The Blessed Virgin v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Narold Vox v. 700 9.2, v. 1000 10.6
Above All Ås v. 700 11.4, v. 1000 13.0
Tempura v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Ypäjä Hereiam v. 700 9.6, v. 1000 11.5

Solvalla 19.10.

Fleeton v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Ready To Flex v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Jazza Håleryd v. 700 13.6, v. 1000 14.3
Blytung Am v. 700 15.3, v. 1000 15.7
Mach November v. 600 13.8, v. 1000 13.5
Bella Beluga v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Coin Perdu v. 700 10.3, v. 1000 11.5
Cut Him Some Slack v. 700 9.7, v. 1000 11.4
Höwings Star v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Backorder v. 700 8.0, v. 1000 11.4

Vemo 19.10.

Ponnen Sisu v. 700 30.3, v. 1000 30.8
Estelle Halm v. 700 12.0, v. 1000 13.9
Xavier K.A. v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Be Spontaneous v. 700 12.1, v. 1000 13.7
Huimariina v. 700 23.6, v. 1000 24.1
Kingfisher Fellow v. 700 16.2, v. 1000 17.5
Madrid v. 700 11.6, v. 1000 12.9
Emma's Honey v. 700 14.6, v. 1000 15.3
Stonecapes Payman v. 700 14.6, v. 1000 15.9

Jägersro 18.10.

Karl Sjöhammar  v. 700 15.1, v. 1000 15.9
G.R.Trust Me v. 600 13.3, v. 100014.8
Like A Star v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Spirit Real v. 700 9.8, v. 1000 10.4
V.M.Viking Cup v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Ulrika Highnrss v. 700 122., v. 1000 13.4
Eldrick Boko v. 700 11.3, v.1000 12.3
Uncanny v. 700 13.3, v. 1000 15.2
Walkabout v. 700 14.4, v. 1000 14.0

Teivo 18.10.

Wild Lucky Love v. 700 18.1, v. 1000 19.0
Merit v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Magnat v. 700 11.0, v. 1000 12.2
Vieskerin Virva v. 700 25.9, v. 1000 26.6
Goody Tooma v. 700 14.0, v. 1000 14.3
Vixen v. 700 21.2
Kiss My Turku v. 700 11.5, v. 1000 13.3
El Bodyguard v. 700 15.5, v. 1000 16.3
 Yakuza v. 600 13.9
Donna Factor v. 700 13.6, v. 1000 15.1

Halmstad 17.10.

Mr Lindy v. 700 11.5, v. 1000 13.3
Radysin America v. 700 9.4, v. 1000 10.0
Apple Lee v. 700 12.3, v. 1000 13.2
Cabades v. 700 10.5, v. 1000 12.0
Wonderboy v. 700 10.0, v. 1000 12.2
Darling Hornline v. 700 11.4, v. 1000 12.4

Oulu 17.10.

Uberta Jet v. 700 14.1, v. 1000 15.9
Arwen Hoss v. 700 16.1, v. 1000 17.0
Prince Dean v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Vilma Lyydia v. 700 26.0, v. 1000 26.8
Captivate v. 700 12.9, v. 1000 15.2
Callela Colibri v. 700 16.2, v. 1000 15.6
Faith In Life v. 700 14.5, .v 1000 15.8
Decamerone v. 700 14.9, v. 1000 16.3

Kuopio 16.10.

Iidan Tähti v. 600 28.8, v. 1000 28.4
Sandelsson v. 700 13.6, v. 1000 15.1
Mr Mallorca v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Ida's Owen v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Raxanne Journey v. 700 15.3, v. 1000 16.1

Forssa 16.10.

Blue Chocolate v. 700 17.8, v. 1000 18.1
Sakarin v. 700 35.5, v. 1000 36.8
Westcoast Dewey v. 70014.5, v. 1000 16.6
Raoul Grif v. 700 14.7, v. 1000 15.8
BWT Lovestory v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Rosi's Fernando v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Man In The Mirror v. 700 12.1, v. 1000 14.4
Beatboxer v. 700 12.4, v. 1000 14.5

Åby 15.10.

Aron Palema v. 700 9.9, v. 1000 12.1
Get Lucky Pellini v. 700 11.7, v. 1000 13.5
Shelby Glide v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Sundsvik Mayday v. 700 12.4, v. 1000 13.3
Zenit Brick v. 70010.5, v. 1000 10.8
Zorn Brick v. 700 12.3, v. 1000 14.0
Speedy Foxy Vicane v. 700 9.5, v. 1000 10.6
Top Of The World v. 700 9.4, v. 1000 11.3
Ivar Sånna v. 700 10.8, v. 1000 12.0
R.K.King v. 700 11.1, v. 1000 12.8

perjantai 28. lokakuuta 2016

Lahti 15.10.

Southwind Mardigra v. 700 14.0, v. 1000 15.2
Egoa On v. 700 26.6, v. 1000 28.1
Exuberance v. 700 11.7, v. 1000 12.9
Suvi Kevätön v. 700 24.0, v. 1000 24.2
Bret Boko v. 700 8.6, v. 1000 10.9
Tulinko v. 700 23.5, v. 1000 23.9
Dellarose v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Hermanni Totki v. 700 22.0, v. 1000 23.4
Star Martini v. 700 10.5, v. 1000 12.7
Tiger Ecus v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Wilhelm Nass v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Past Or Flash v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Romme 14.10.

Amour Memory v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Paul The Apostle v. 700 11.4, v. 1000 12.4
Highspeed Call v. 700 10.7, v. 1000 11.7
Da Vinci Boko v. 700 10.2, v. 1000 12.0

Pori 14.10.

Houston Hawk v. 700 14.0, v. 1000 15.8
Caijus v. 700 28.5, v. 1000 29.4
Arvon Herra v. 700 28.5, v. 1000 26.4
Lover v. 700 25.9, v. 1000 25.8
Say It v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Fast Motion v. 700 15.6, v. 1000 16.0
Partytime v. 700 12.8, v. 1000 14.1
Paola v. 700 26.2, v. 1000 26.7
Cousin Evert v. 700 13.3, v. 1000 15.1
Basswood Grove v. 700 15.2, v. 1000 16.3

Bollnäs 13.10.

Dashing Kimberley v. 600 12.4, v. 1000 13.7
Power Parks v. 600 14.2, v. 1000 14.9
Perfect Dynamite v. 600 13.4, v. 1000 12.4
Highspirit v. 600 11.3, v. 1000 14.3

tiistai 25. lokakuuta 2016

Seinäjoki 13.10.

Sue's Photo v. 700 12.4, .v 1000 14.0
Dizebell Gran v. 700 13.6, v. 1000 15.5
He Is Emil v. 700 14.5, v. 1000 15.4
Ukaasi v. 700 27.7, v. 1000 27.8
Lindys Jersey Boy v. 700 14.8, v. 1000 15.2
R.R. Samu v. 70023.9, v. 1000 24.7
Whole Lotta Love v. 700 12.4, .v 1000 13.3
Ballerina Fastback v. 700 16.1, v. 1000 16.5
Bajkal Graff v. 700 13.5, v. 1000 14.9

Jägersro 12.10.

Gent's Agreement v. 700 18.9, v. 1000 18.5
Modern Love v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Vega Östervang v. 700 11.2, v. 1000 13.0
Rami Face v. 700 14.3, v. 1000 16.4
Seven O.M. v. 700 16.9, v. 1000 16.3
Habitat v. 700 9.9, v. 1000 12.5
Fabrice B.R. v. 700 12.4, v. 1000 13.5
Carabinieri v. 700 9.1, v. 1000 11.0
Part Nan Angelen v. 600 13.5, v. 1000 14.5

Solvalla 12.10.

Oban Boe v. 600 11.6, v. 1000 13.4
Jager Oaks v. 700 12.3, v. 1000 12.9
Picasso Tilly v. 700 12.2, v. 1000 12.8
Scellino Luis v. 700 9.4, v. 1000 10.5
Harmon Boko v. 600 11.6, v. 1000 14.6
Tjacko Zaz v. 700 10.5, v. 1000 12.2
Caddie Lisieux v. 600 9.8, v. 1000 10.9
Casmira v. 600 10.9, v. 1000 11.8
Uncle Lasse v. 700 10.8, v. 1000 10.2
Destiny Am v. 700 8.9, v. 1000 10.6

Vermo 12.10.

Herrera Boko v. 700 15.6, v. 1000 17.0
Callela Lisbeth v. 700 13.0, v. 1000 16.1
Tropical Beach v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Iinan Maestro v. 700 23.7, v. 1000 24.5
Cicciolina Sisu v. 700 11.7, v. 1000 12.8
Karkurin Valssi v. 700 25.8, v. 1000 26.3
Belleroosa v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Pazzo Lindy v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Chrome v. 700 18.0, v. 1000 18.0
Be Spontaneous v. 700 10.3, .v 1000 11.6
Leemark's Dominic v. 700 14.4, v. 1000 16.3

Axevalla 11.10.

Forlan Boko v. 700 14.5, v. 1000 16.1
Sharon's Luck v. 700 12.6
Staro Ivy League v. 700 15.2, v. 1000 15.0
New Devotion v. 700 12.8, v. 1000 13.1
Staro Litch v. 700 14.6, v. 1000 17.0
Dartagnan Sisu v. 700 10.5, v. 1000 12.3
Magic Tonight v. 700 9.9., v. 1000 11.6
Uncertain Age v. 700 12.3, .v 1000 13.5
Tellmeastory v. 700 10.4, v. 1000 11.9
Glider Slider v. 700 12.9, v. 1000 12.9

Teivo 11.10.

Ponnen Sisu v. 700 30.2, v. 1000 30.7
Don Carlo Birdland v. 700 13.0, v. 1000 14.0
Brain Freeze v. 700 14.2, v. 1000 15.3
Ida Glitter v. 700 11.3, v. 1000 12.4
Case Closed v. 700 12.9, v. 1000 14.5
Alf v. 700 23.1, v. 1000 25.3
Lovesong v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Lucky Tempest v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Tomac v. 700 16.2, v. 1000 17.9
Vispaus v. 700 26.6, v. 1000 26.6

Färjestad 10.10.

Strong Forte v. 700 10.4, .v 1000 11.7
Iniesta Bob v. 700 12.7, v. 100 14.6
Perfect Broline v. 700 14.5, v. 1000 15.8
M.T.Kornelia v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Versailles v. 700 11.0, v. 1000 12.8
Ångens Kryptonit v. 700 12.9, v. 1000 13.8

Jyväskylä 10.10.

Turelius v. 700 33.7, v. 1000 34.9
Enjoy Pepper v. 700 12.9, v. 1000 14.9
Debbie's Dartque v. 700 13.0, v. 1000 14.7
Viekra v. 700 25.6, v. 1000 27.1
Miraz v. 700 11.9, v. 1000 12.6
Bestseller v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Vincitrice v. 700 13.8, v. 1000 14.8
E.V. Luca v. 700 16.2, v. 1000 16.3
Global Solution v. 700 16.3, v. 1000 16.7

Kouvola 9.10.

Jamie Hyneman v. 700 15.4, .v 1000 16.3
Toskan Virkku v. 700 27.8, v. 1000 27.8
Scarlet Darban v. 700 12l6, v. 1000 13.8
Berta Minore v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Onirique v. 700 10.2, v. 1000 12.0
Caakao v. 700 15.9, v. 1000 16.5
Laksin Lyyti v. 700 27.8, v. 1000 28.1

perjantai 21. lokakuuta 2016

Skellefteå 8.10.

Like Morgan v. 600 15.5, v. 1000 15.4
Special Promise v. 600 9.6, v. 1000 11.5
Victory Bonsai v. 600 13.4, v. 1000 13.9
U.Bergs Opzi v. 600 13.6, v. 1000 14.5
Premier Kronos v. 600 14.0, v. 1000 13.2
Pacific W.F. v. 600 14.5, v. 1000 14.5
New Steel v. 600 12.5, v. 1000 11.9
Officed C.D. v. 600 13.0, v. 1000 12.6

Mikkeli 8.10.

Merran Roihu v. 700 25.0, v. 1000 24.8
Hello Garfield v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Vertigo Wayward v. 700 14.6, v. 1000 14.4
Tähen Toivomus v. 700 23.6, v. 1000 24.3
Little Donnie v. 700 16.0, v. 1000 15.6
Upea Ursula v. 700 24.9, v. 1000 24.9
Ranch Kelly v. 700 12.2, v. 1000 12.5
Regent Zet v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Virijori v. 700 21.7, v. 1000 23.2
Tee Wee Paroni v. 700 23.8, v. 1000 25.3
Piedmont v. 700 16.3, v. 1000 15.3

Östersund 7.10.

Kirikou v. 700 14.9, v. 1000 15.1
Doctor Doxey Zenz v. 700 12.5, v. 1000 13.9
Todays Butterfly v. 700 12.3, v. 1000 13.0

Solvalla 7.10.

Rainbow of Nando v. 700 11.9, v. 1000 12.2
Axel Wadd v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Radagast v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Valeur v. 700 10.5, v. 1000 12.1
Get A Winner v. 700 12.2, v. 1000 12.7
Pastell Tilly v. 700 10.9, v. 1000 13.0

Turku 7.10.

Earthquaker v. 700 17.5, v. 1000 17.1
Vagabondo v. 700 14.2, v. 1000 16.0
Tementikko v. 700 26.3, v. 1000 27.2
Thunder McQueen v. 700 14.3
Lovetown v. 700 12.2, v. 1000 12.5
Twigs Voici v. 700 11.1, v. 1000 12.1
Proud Of The Queen v. 700 15.5, v. 1000 14.9
Lakuri v. 700 28.2, .v 1000 27.1
Ginelli v. 700 16.8, v. 1000 16.4

torstai 20. lokakuuta 2016

Lahti 6.10.

Fast Time v. 700 13.4, v. 1000 14.6
Rive Weaver v. 700 13.4, v. 1000 15.3
Anastacia Trot v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Nelson Hilly v. 700 13.1, v. 1000 14.8
Dream Divine v. 700 12.3, v. 1000 13.7
Oden Tilly v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Belly Button v. 700 11.7, v. 1000 13.2
Tiger Ecus v. 700 13.6, v. 1000 14.4
Phantom Smith v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Airborn Bee v. 700 13.8, v. 1000 15.2

tiistai 18. lokakuuta 2016

Åby 5.10.

Danger Pace v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Far Far Away v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Tommy Hill v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Une DI Poggio v. 600 10.8, v. 1000 14.0
Flash Håleryd v. 700 13.7, v. 1000 13.7
Quantum Le Monde v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Mellby Ciceron v. 600 13.1, v. 1000 13.1
Zelda Zonk v. 600 10.7, v. 1000 11.8

Solvalla 5.10.

Coin Perdu v. 600 13.5, v. 1000 16.3
Diadora B.R. v. 700 8.7, v. 1000 10.4
Ganuela Boko v. 600 16.1, v. 1000 16.2
April Sisu v. 600 11.2, v. 1000 12.2
Gravity Falls v. 600 11.2, v. 1000 13.2
Avatar Brodde v. 600 13.8, v. 1000 14.2
Mellby Emeralds v. 700 10.5, v. 1000 12.2
British Steel v.  600 8.4, v. 1000 10.4
Wild Honey v. 700 9.7, v. 1000 11.0

Vermo 5.10.

Visler v. 700 27.3, v. 1000 28.4
Stone Capes Payman v. 700 15.7, v. 1000 17.1
BWT Angryman v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Valtran Pimu v. 700 26.1, v. 1000 27.0
Bakels Birdland v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Showtime v. 600 13.6, v. 1000 16.1
Micky Man v. 700 13.3, v. 1000 14.6
Pascha Tilly v. 700 11.3, v. 1000 12.3

Jägersro 4.10.

Gurrah Sting v. 700 15.0, v. 1000 15.3
Carro's Fax v. 700 13.7, v. 1000 15.8
Vagabond Vik v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Kash's Cantab v. 700 10.4
Cantabs Alfa v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Mellby Elegant v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Palema Photo v. 700 10.0, v. 1000 11.7
Rafolo v. 700 12.9, v. 1000 12.6
Take A Toss v. 700 12.1, v. 1000 14.5

Joensuu 4.10.

Villikamu v. 700 27.8, v. 1000 27.8
Bazire Brodda v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Vienan Myrsky v. 700 25.2, v. 1000 25.5
Exuberance v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Ida's Owen v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Minto's Don Juan v. 700 14.3, v. 1000 15.6
Mansion's Rascal v. 600 17.6, v. 1000 18.1

Mantorp 3.10.

Tarragona Ås v. 700 11.9, v. 1000 13.9
Diva Deo v. 700 13.7, v. 1000 13.2
Augustus F. v. 700 12.1, v. 1000 12.1
Mellby Estella v. 700 14.3, v. 1000 14.5
Baron Gift v. 700 11.3, v. 1000 12.5
Wellino Avenue v. 700 13.0, v. 1000 14.0

Oulu 3.10.

Tuulenpoju v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Boztheman v. 700 13.7, v. 1000 14.2
Aslan L.C. v. 700 13.7, v. 1000 14.0
Last Finn v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Diablo Star v. 700 16.1, .v 1000 15.8
Caraway Runner v. 700 17.3, v. 1000 16.3
Uberta Jet v. 700 17.4, v. 1000 17.5

Årjäng 2.10.

Queen Will v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Flashing Boko v. 700 13.4, v. 1000 15.0
Aron Palema v. 700 12.6, v. 1000 13.5
Chantilly v. 700 13.1
He's A Diffacolt v. 700 11.5, v. 1000 12.4

Forssa 2.10.

Strautus K.A. v. 700 12.1, v. 1000 13.4
Purgatorio v. 70015.4, v. 1000 16.5
Tulinko v. 700 26.6, v. 1000 27.7
Silvestro v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Celebration Hoss v. 700 14.9, v. 1000 16.6
Chironi v. 700 12.4, v. 1000 14.8
My Beautysine v. 700 13.8, v. 1000 15.7

Färjestad 1.10.

Legoholm Zon v. 700 11.5, v. 1000 13.1
Jefferson Dotcom v. 700 11.9, v. 1000 13.7
Hades Håleryd v. 700 10.6, v. 1000 10.7
Millemasai v. 700 14.1, v. 1000 14.6
Thai Broadway v. 700 9.0, v. 1000 10.2
Heartbreaker V.S. v. 700 10.6, v. 1000 11.6
Slide So Easy v. 700 8.9, v. 1000 10.3
Springover v. 700 10.0, v. 1000 11.0
Dreamgirl Hornline v. 700 12.1, v. 1000 12.8

Teivo 1.10.

Nefertiti Frido v. 700 12.9, v. 1000 14.2
Fropical Beach v. 700 15.5, v. 1000 15.2
Hermanni Totki v. 700 23.8, v. 1000 24.2
Love No Limit v. 700 18.6, v. 1000 17.7
Ypäjä Jallu v. 700 28.5, v. 1000 28.0
Boker v. 700 21.0, v. 1000 22.9
Star Martini v. 700 11.6, v. 1000 12.7
Bean Coktail v. 700 14.0, v. 1000 14.5
Heidi Ale v. 700 13.4, v. 1000 13.9
Lovely Sky v. 700 13.1, v. 1000 14.0

sunnuntai 16. lokakuuta 2016

Solvalla 30.9.

Real Masterpeace v. 700 14.8, v. 1000 14.5
Stella Pona v. 70 13.8, v. 1000 14.0
Xanthis Amazing v. 600 10.7, v. 1000 12.7
Sloppy Joe v. 700 13.0, .v 1000 13.8
Ioana Hanover v. 600 11.2, v. 1000 12.9

Ylivieska 30.9.

Maisema v. 700 23.8, v. 1000 25.5
Global Passion v. 700 14.8, v. 1000 17.1
Blody Bols Blue v. 700 15.2, .v 1000 16.1
Flying Heel v. 700 16.7, v. 1000 16.7
Dixie Exclusive v. 700 13.3
Moonwhisper v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Loikkaus v. 700 28.4, v. 1000 28.3

torstai 13. lokakuuta 2016

Åby 29.9.

Sambuco v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Kung Edward v. 700 12.7, v. 1000 13.9
Fendi Draviet v. 700 14.8, v. 1000 14ö4
Rubacuori Alca v. 700 12.1, v. 1000 12.5
L.Dees Maggiesbest v. 700 12.8, v. 1000 14.2
Gunell Palema v. 700 12.1, v. 1000 13.1

keskiviikko 12. lokakuuta 2016

Bergsåker 28.9.

Global Un Poco v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Lexington Hall v. 700 14.9, v. 1000 15.8
Guinea Boko v. 600 12.6, v. 1000 13.6
Vilma Spring v. 600 11.6, v. 1000 13.1
Global Security v. 700 11.2, v. 1000 13.6
Narold Vox v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Hedwig v. 700 12.7, v. 1000 13.7
Corroded v. 600 12.6, v. 1000 13.8
Monas Ragazza v. 600 13.6, v. 1000 14.5

Solvalla 28.9.

Beam Me Up v. 700 15.1, v. 1000 15.9
Avatar Brodde v. 700 12.2, v. 1000 13.8
Majestic Shark v. 700 16.2, v. 1000 16.3
Ida Glitter v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Irene Sund v. 700 13.8, v. 1000 13.6
M.T.Insider v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Still Loving You v. 700 14.3, v. 1000 13.9
Lovely Star v. 700 11.5, v. 1000 12.2

Vermo 28.9.

Matilda Air v. 700 18.8, v. 1000 19.2
Bertuccio v. 700 14.4, .v 1000 14.8
Wilhelm Nash v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Merit v. 700 20.5, v. 1000 20.4
Arctic Model v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Callaway Scoop v. 700 15.7, v. 1000 16.3
Neve Di Gio v. 700 19.8, v. 1000 19.7

Axevalla 27.9.

Dalforno v. 700 16.4, v. 1000 16.8
A Walk In The Park v. 700 16.5, v. 1000 16.4
Made Pure Love v. 700 14.0, v. 1000 15.3
Angie Simoni v. 700 14.0, v. 1000 13.8
Versailles v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Vacanza v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Mad Neo v. 700 13.9, v. 1000 15.3
Sir Corneliani v. 700 12.6, v. 1000 13.1
The Swede v. 700 14.8, v. 1000 14.9

Jyväskylä 27.9.

Venlan Vekkuli v. 700 30.1, v. 1000 31.1
Golda Pretender v. 700 15.7, v. 1000 17.6
Final Bet v. 700 13.6, v. 1000 15.8
Moonwhisper v. 700 14.2, v. 1000 15.5
Hurja-Aapeli v. 700 25.2, v. 1000 27.9
Finally Famous v. 700 12.2, v. 1000 13.3
Midnight Mover v. 700 12.0
El Dolce v. 700 12.8, v. 1000 14.4
Manionni v. 700 27.2, v. 1000 29.0

Halmstad 26.9.

Toddler v. 700 10.9, v. 1000 12.4
Angel Rain v. 700 11.4, v. 1000 12.9
Tour Knight v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Una Blessed v. 700 12.1, v. 1000 13.1
Takethem v. 700 11.7, v. 1000 111.9
Hugelinda v. 700 12.2, v. 1000 13.6

Seinäjoki 26.9.

Emanuel Web v. 700 14.6
Rocknroll Kronos v. 700 12.7, v. 1000 14.2
Vikkeer v. 700 26.2, v. 1000 27.5
Lonely Rider v. 600 14.2, v. 1000 13.1
Jamas Victor v. 700 24.2, v. 1000 25.1
Count Forever v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Ukaasi v. 700 28.0, v. 1000 27.8
Sahara Rouge v. 700 12.2, v. 1000 13.1
Not A Clue v. 700 16.3, v. 1000 16.1

tiistai 11. lokakuuta 2016

Solvalla 25.9.

Freddie Islet v. 700 13.4, v. 1000 13.1
Davy Jones Sisu v. 700 11.0, v. 1000 11.7
Uma Chip v. 700 10.7, v. 1000 13.2
Dominator D.T. v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Evening Prayer v 700 12.2, v. 1000 12.1
Gorgeus Boko v. 700 12.7, v. 1000 13.0
Dartagnan Sisu v. 700 10.8, v. 1000 11.3
Undine v. 600 11.0, v. 1000 11.1
Vernin Starlight v. 700 13.6, v. 1000 13.0
Grant Boko v. 700 10.3, v. 1000 11.0
Rapide De Pommeau v. 700 9.9, v. 1000 11.4
Viola v. 700 12.2, v. 1000 13.4

Kaustinen 25.9.

Sahara Hotlady v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Global Passion v. 700 14.2, .v 1000 15.3
Helmen Vili v. 700 23.6, v. 1000 23.8
Sävel-Taika v. 700 24.9, v. 1000 25.9
Dixie Exclusive v. 700 10.2
Brown Victoria v. 700 13.2, v. 1000 14.2
Amex v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Glory's Easy v. 700 16.4, v. 1000 17.2

Solvalla 24.9.

Flash Hammering v. 700 11.9, v. 1000 12.7
Brianna v. 700 10.1, v. 1000 12.5
Barbara L.Hanover v. 700 9.9, v. 1000 11.4
Pokemon Ås v. 700 8.9, v. 1000 10.4
Quila Tilly v. 700 13.3, v. 1000 14.0
Evin Boko v. 600 9.6, v. 1000 10.0
Oceanic Clearance v. 600 11.2, v. 1000 11.2
Ottens Casher v. 600 9.1, v. 1000 10.3
Furious Francis v. 700 10.2, v. 1000 10.9
Knows Nothing v. 600 10.1, v. 1000 9.5
Lobster's Sam v. 700 11.0, v. 1000 11.3
Palermo Broline v. 600 12.8, v. 1000 12.7

Lappeenranta 24.9.

Laksin Lyyti v. 700 27.2, v. 1000 28.0
Sigvard Zonett v. 700 15.4, .v 1000 15.9
Tuurin Toivo v. 700 25.2, .v 1000 25.4
Virijori v. 700 20.3
Madrid v. 700 13.3, v. 1000 13.7
Fine By Me v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Outlaw Merci v. 700 10.3, v. 1000 11.6
Liisan Tulilinto v. 700 30.1, v. 1000 29.8
Star Martini v. 700 10.2, v. 1000 11.6
Bid On Kemp v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Jackpot Aria v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Evartti v. 700 19.9, v. 1000 22.6

Solvalla 23.9.

Time Is Money v. 700 11.6, v. 1000 12.3
Racke V.O.P. v. 700 13.0, v. 1000 13.8
Hall Of Fame v. 700 12.7, v. 1000 14.3
B.G.My v. 700 13.1, v. 1000 13.0
Talassio v. 700 13.1, v. 1000 12.7
Rorri Bris v. 700 13.3, v. 1000 14.2

Lahti 22.9.

Southwind Mojita v. 700 16.4, v. 1000 17.1
Callum v. 700 12.5, .v 1000 12.8
Kingfisher Fellow v. 700 13.7, v. 1000 14.5
Antin Onni v. 700 26.4, v. 1000 26.3
Mystic Power v. 700 13.6, v. 1000 14.1
Mounting Mood v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Duquesa v. 700 12.3, v. 1000 14.0

sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Åby 21.9.

Venice Kronos v. 600 13.1, v. 1000 14.8
Peasgood v. 700 13.1, .v 1000 14.5
Mister Cane v. 700 10.1, v. 1000 12.0
Fabrice B.R. v. 700 10.4, v. 1000 12.5
Saul v. 700 12.7, .v 1000 13.7
Colbert v. 700 12.0, v. 1000 11.8
Quantum Outlook v. 600 10.0, v. 1000 11.9
Hope BO v. 700 10.5, .v1000 12.1

Solvalla 21.9.

Lovely Lohr v. 700 15.2, v. 1000 15.3
Golden Delicious v. 700 11.4, v. 1000 12.3
Staro Lochlyn v. 700 12.3, v. 1000 15.3
Gravity Falls v. 700 13.2, .v 1000 14.4
What A Babe v. 700 12.2, v. 1000 13.4
Mr Deauville v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Beppe Am v. 700 9.1, v. 1000 11.3
Coco Damp Hall v. 700 11.2, v. 1000 11.6
Victorius Star v. 700 13.6, .v 1000 13.5
Well Done La Marc v. 600 12.3, v. 1000 12.0

Vermo 21.9.

Erica Eme v. 700 15.9, v. 1000 17.5
Uncomparable v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Velvet Girl v. 700 12.0, v. 1000 12.8
Aki-Vei v. 700 21.7, v. 1000 23.3
Harmi's Frido v. 700 14.0, v. 1000 14.8
Exuberance v. 700 12.7, v. 1000 13.2
Wilhelm Nash v. 700 11.8, v. 1000 12.9
Hazelhen Hermes v. 700 11.4, v. 1000 13.3

Örebro 20.9.

Untouchable Bi v. 700 11.2, v. 1000 13.5
Coin Pedru v. 700 15.8, v. 1000 15.9
Peanut Rock v. 700 14.9, v. 1000 14.7
Feel The Muscle v. 700 15.2, v. 1000 14.0
Dontstopbelievin v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Zenit Brick v. 700 9.8, v. 1000 11.4
Twigs Briard v. 700 12.1, v. 1000 12.9
Västerbo Fantast v. 700 9.2, v. 1000 10.8
Askhults Anders v. 700 14.0, v. 1000 14.2

Teivo 20.9.

Caijus v. 700 26.3, v. 1000 26.5
Ellin Sisu v. 700 26.1, v. 1000 26.3
Rosemary Yankee v. 700 18.7, v. 1000 18.2
Masterpeace v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Callela Leonard v. 700 14.1, v. 1000 13.8
Freelancer v. 700 15.1, v. 1000 15.0
Imun Siro v. 700 26.0, v. 1000 25.8
Callela Fancyman v. 700 16.2, v. 1000 15.6
Don Corleon v. 700 12.9, v. 1000 14.3

Mantorp 19.9.

Alkalizer Am v. 700 11.4, .v 1000 11.7
Global Signature v. 700 10.2, v. 1000 12.3
Doneisdone v. 700 11.5, v. 1000 12.3
Paparazzi M. v. 700 9.6, v. 1000 11.5
New Star P.H. v. 700 11.2, v. 1000 12.6

Oulu 19.9.

Enjoy's Paycheck v. 700 15.4, v. 1000 14.9
Prince Dean v. 700 13.1, v. 1000 14.4
R.R. Samu v. 700 23.2, v. 1000 24.4
Strait Iron v. 700 13.3, v. 1000 13.4
Dixie Exclusive v. 700 13.0, v. 1000 13.0
Vallun Ralli v. 700 25.5, v. 1000 26.5
Chicotte Chic v. 700 14.9, v. 1000 14.8
Beaming Chic v. 700 17.2, v. 1000 16.7

Kouvola 18.9.

Brain Freeze v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Mr Dave v. 700 15.0, v. 1000 16.5
Despina v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Jemmatar v. 700 26.1, .v 1000 26.5
Minmind v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Boker v. 700 22.9, v. 1000 23.1
Shameless v. 700 14.6, .v 1000 14.6
Langenbrunner v. 700 14.2, v. 1000 15.8
Bonehill's Glide v. 700 13.1, v. 1000 14.9

torstai 6. lokakuuta 2016

Kuopio 18.9.

Ekoloki v. 700 23.6, v. 1000 24.1
Grainfield Alex v. 700 13.1, v. 1000 14.9
Sir Robert v. 700 16.6, v. 1000 16.0
Öpveöy Sky v. 700 11.9, v. 1000 12.2
Red Fox's Girl v. 700 16.2, v. 1000 17.0
King Of Alabama v. 700 17.2, v. 1000 16.7

Seinäjoki 18.9.

Helmen Vili v. 700 25.4, v. 1000 25.9
Sunbird Chelsea v. 700 12.6, v. 1000 14.1
BWT Banzai v. 700 17.6, .v 1000 17.3
Aqua's Katya v. 700 14.6, v. 1000 15.3

tiistai 4. lokakuuta 2016

Forssa 17.9.

Our White Star v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Valppaus v. 700 27.6, v. 1000 28.6
Andree v. 700 12.1, v. 1000 14.1
Global Option v. 700 10.7, v. 1000 11.8
Välähdys v. 700 26.0, v. 1000 26.3
Iinan Maestro v. 700 22.4, v. 1000 24.4
Bely Button v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Josveis v. 700 21.4, v. 1000 23.1
William Birdland v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Bosses Lily v. 700 9.7, v. 1000 11.6
Pascha Tilly v. 700 11.2, v. 1000 12.8
Viking Bagger v. 700 13.6, v. 1000 14.9

Kalmar 16.9.

Broadway Appollo v. 700 11.3, v. 1000 12.2
Catch Me W.F. v. 700 11.4, v. 1000 13.1
Spirit Real v. 700 12.7, v. 1000 12.7
Jackie Bowler v. 700 10.0, v. 1000 11.6
Evin Boko v. 700 9.4, v. 1000 11.1
Obi Wan v. 700 8.2, v. 1000 10.9

Solvalla 16.9.

Valeur v. 700 10.4, v. 1000 12.0
Globalsatisfaction v. 700 9.1, v. 1000 10.8
Pointillist v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Gloria Band v. 700 11.8, v. 1000 12.9

Forssa 16.9.

Suvi Kevätön v. 700 23.6, v. 1000 25.3
Xavier K.A. v. 700 13.6, v. 1000 16.0
Jasulito v. 700 11.8, v. 1000 13.4
Airport Present v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Express Duo v. 700 11.4, v. 1000 12.7
Millstone's Vivid v. 700 12.0, v. 1000 13.6
Vieskerin Virva v. 700 24.5, v. 1000 26.0
Whatcha Want v. 700 12.3, v. 1000 14.5
Ginelli v. 700 15.0, v. 1000 16.1

Vermo 16.9.

Passing Game v. 700 12.3, v. 1000 15.0
Fill The Bill v. 700 15.4, v. 1000 15.9
BWT Angryman v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Hard To Heart v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Callela Matterhorn v. 700 14.7, v. 1000 16.3

Gävle 15.9.

Going Ribb v. 700 13.0, v. 1000 12.9
Swimming Pool v. 700 13.2, v. 1000 13.2
Perfection Laday v. 700 14.6, v. 1000 14.4
Uncle Lasse v. 700 9.1, v. 1000 9.6
Mellby Collector v. 700 10.4, v. 1000 11.6

Lahti 15.9.

Proud Of The Queen v. 700 14.2, v. 1000 15.9
MAS Backstabber v. 700 17.6, v. 1000 19.4
Sentry v. 700 10.6, v. 1000 12.4
Syytinki v. 700 24.2, v. 1000 24.9
Stone Capes Megy v. 700 13.8, v. 1000 14.7
Bertuccio v. 700 10.1, v. 1000 11.5
Capitano Web v. 700 15.4, v. 1000 15.4
Arctic Masculino v. 700 15.7, v. 1000 16.0

maanantai 3. lokakuuta 2016

Jägersro 14.9.

Right Broline v. 700 12.6, v. 1000 12.7
Doyoucash In v. 700 11.1, v. 1000 11.6
Ariana Tröjborg v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Very Esterel v. 700 11.1, v. 1000 12.2
Dream Babe v. 700 11.0, v. 1000 12.4
Triumf Kåsgård v. 700 11.3, v. 1000 12.9
Stay Alert v. 700 10.3, v. 1000 10.7

Solvalla 14.9.

Part Nan Angelen v. 600 11.0, v. 1000 11.7
Actual Star v. 700 11.0, v. 1000 11.5
Jager Oaks v. 700 10.7, v. 1000 11.3
Stirling Cheer v. 700 11.5, v. 1000 11.7
Wild Honey v. 700 8.8, v. 1000 9.6
Mister Niky v. 700 13.7, v. 1000 14.1
Basic v. 700 10.3, v. 1000 11.0

Vermo 14.9.

Tuurin Toivo v. 700 23.4, v. 1000 23.8
Past or Flash v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Sweet Surviver v. 700 12.1, v. 1000 12.7
Callum v. 700 10.5, v. 1000 12.2
Sekottaja v. 700 26.2, v. 1000 25.4
Elliot Boko v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Tiger Ecus v. 700 12.9, v. 1000 13.9
BWT Bayern v. 700 14.5, v. 1000 16.5

Eskilstuna 13.9.

Gravity Falls v. 700 11.9, v. 1000 12.8
Bright Pace v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Delicious U.S. v. 700 9.2
Spot BI v. 700 10.4, v. 1000 11.8
Doctor Doxey Zenz v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Estreem v. 700 13.1, v. 1000 13.6
Tellmewhattodo v. 700 14.2, v. 1000 13.6
Talassio v. 700 8.8, v. 1000 10.7
Trinidad As v. 700 11.5, .v 1000 12.2

Lappeenranta 13.9.

Jarra v. 700 27.6, v. 1000 28.4
Volsuritar v. 700 24.6, v. 1000 25.0
Siirin Hilla v. 700 24.3, v. 1000 26.8
Mima Cherie v. 700 12.5, v. 1000 14.6
Driller Man v. 700 12.3, v. 1000 14.1
Tea Cake v. 700 10.6, v. 1000 12.3
Arctic Helen v. 700 13.2, v. 1000 13.5
Arctic Passion v. 700 11.2, .v 1000 13.6
Amelie Frost v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Paris Blues v. 700 17.0, v. 1000 17.6

Solvalla 12.9.

Uma Chip v. 700 11.2, v. 1000 11.8
Dartagnan Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Antonio Trot v. 700 13.3, v. 1000 14.1
Undine v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Vikens Blue Lagoon v. 700 11.1, v. 1000 11.5
Valley Brodde v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Julia  Pellini v. 700 11.6, v. 1000 12.8
Gandhi Boko v. 700 11.6, v. 1000 12.1
Unrestricted v. 700 11.2, v. 1000 12.4
Global Trustworthy v. 700 10.3, v. 1000 11.6
Gareth Boko v. 700 12.3, v. 1000 11.7
Havbergs Knight v. 700 10.9, v. 1000 12.1
Darling Mearas v. 700 12.2, v. 1000 12.2
Xperia Knick v. 700 12.4, v. 1000 12.9

Turku 12.9.

Katharine Bo v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Hogwarts Express v. 700 14.7, v. 1000 16.2
Andree v. 700 15.9, v. 1000 16.0
Lady Javiera v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Shadow of Brisbane v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Mentha v. 700 13.8, v. 1000 14.1
Suomipoika v. 700 22.2, v. 1000 23.9
Questionmark Me v. 700 12.0, v. 1000 14.3
Tementikko v. 700 24.4, v. 1000 25.2

Mikkeli 11.9.

Mäkelän Jero v. 700 23.5, .v 1000 24.3
Vincent Croft v. 70 13.6, v. 1000 14.7
Storm Glider v. 700 14.7, .v 1000 14.8
El Blackjack v. 700 13.0, .v 1000 13.9
Boulder Luke v v. 700 13.0, v. 1000 14.9