Hae tästä blogista

perjantai 30. tammikuuta 2015

Jyväskylä 22.1.

Sillan Springrose v. 700 18.4, v. 1000 19.8
Rilon Taika v. 700 25.8
Withc It v. 700 15.5, v. 1000 17.3
Evelyn Index v. 700 13.3, v. 1000 15.7
Camik v. 700 29.4
Lago Negro v. 700 15.7, v. 1000 18.4

Jägersro 21.1.

Ark Went In v. 600 12.6, v. 1000 12.5
Mario's Yankee v. 700 14.6, .v 1000 14.5
Jardi v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Soul La Marc v. 700 13.0, v. 1000 14.2
Felicia V.E. v. 700 12.3, v. 1000 13.3
La Prinsess v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Huge Star v. 700 12.8, v. 1000 13.6
Opitergium v. 600 10.8, v. 1000 11.7

Solvalla 21.1.

I Am Billythekid v. 500 13.8, v.1000 15.1
Chipen Boy v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Mistake Southwind v. 600 15.6, v. 1000 16.3
Prima Nova v. 700 13.1 ,v. 1000 14.6
Twigs Voici v. 600 10.4, v. 1000 11.7
Nadal Broline v. 700 13.8, v.1000 14.3
Speed Hill v. 600 12.0, v. 1000 13.6
Angelo Zaz v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Vermo 21.1.

Villiaura v. 700 28.2, v. 1000 29.3
Fuel For Life v. 700 19.4, v.1000 19.2
Le Cupole v. 700 13.3, v. 1000 14.3
Max Moonlight v. 700 13.5, v.1000 14.2
Sonearandyetsofar v. 700 14.5, v.1000 15.5
Noriko v. 700 28.3, v. 1000 27.6
M.T. Frida v. 700 13.5, v. 1000 15.1
Ida Glitter v. 700 14.8, v. 1000 16.7

Axevalla 20.1.

Mythical Fortune v. 700 13.0, v. 1000 16.0
Eternity of Joy v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Piece of Work v. 700 12.6, v. 1000 14.3
Mr Crazed v. 700 16.5, v. 1000 16.9
Alston Hall v. 700 13.1, v. 1000 14.2

Teivo 20.1.

Arin Lento v. 700 33.0, v. 1000 33.6
Alejandro v. 700 18.3, v. 1000 19.6
Walk A Mile v. 700 13.8, v. 1000 15.2
Boy Staunton v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Aqua's Solenoid v. 700 14.1, v. 1000 14.9
Junkapunka v. 700 28.6, v. 1000 29.5
Shiny Ray v. 700 16.4, v. 1000 17.6

Färjestad 19.1.

Just Me v. 700 10.6, v. 1000 12.2
True Blue For You v. 700 14.5, v. 1000 15.1
Sudbury v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Fossens Bonus v. 700 13.1, v. 1000 13.8
Orderly v. 700 11.5, v. 1000 13.9

Kaustinen 19.1.

Ryti-Tyttö v. 700 28.4, v. 1000 29.8
Keen Kemp v. 700 13.0, v. 1000 14.9
Turoveli v. 700 23.5, v. 1000 26.6
Off Lane v. 700 13.9, v. 1000 16.2
Bory v. 700 14.9, v. 1000 16.5
Alf v. 700 29.2, v. 1000 29.1
Bellay Bay v. 700 16.4, v. 1000 16.6
Paradise Leader v. 700 15.4, v. 1000 17.1

keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Pori 18.1.

Ekulius v. 700 25.2, v .1000 26.3
Topper v. 700 26.1, v. 1000 27.5
Ranch Movie Star v. 700 14.2, v. 1000 14.4
Don Maurizio v. 700 14.5, v. 1000 15.7
True Blue v. 700 15.2 , v. 1000 16.9
Madickens Stjärna v. 700 12.1 ,v. 1000 14.4
Ex Gracy v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Suomipoika v. 700 29.2, v. 1000 29.2

tiistai 27. tammikuuta 2015

Åby 17.1.

Raggamuffin v. 700 14.4, v. 1000 17.0
Star Di Poggio v. 700 13.8, v. 1000 14.8
Angelo Am v. 700 13.4, .v 1000 13.6
Moonshine Muscles v. 700 14.6, v. 1000 14.8
Rambo FLex v. 600 14.1, v. 1000 15.4
Raymond Palema v. 700 12.3, v. 1000 13.5
Spirit Real v. 700 12.0, v. 1000 14.4
Min Finish v. 700 13.1, v. 1000 13.7
Mind Your Face v. 600 14.7, v. 1000 14.1
Montdore v. 700 12.8, v. 1000 13.4
Winmecredit v. 700 11.7, .v 1000 12.5

Vermo 17.1.

Incredible Ironman v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Beyoncee v. 700 13.5, v. 1000 15.5
Cold Seastar v. 700 13.4, v. 1000 13.2
Predator Icon v. 70012.0, v. 1000 13.4
Sata Salamaa v. 700 24.8, v. 1000 26.1
Naughty La Marc v. 700 13.4, v. 1000 13.4
Diktaattori v. 700 22.0, v. 1000 23.9
Sahara Hotshot v. 700 16.4, v. 1000 16.2
Womanizer v. 700 11.3, v. 1000 12.8
Callela Fancyman v. 700 18.6, v. 1000 18.3

Solvalla 16.1.

Beloved Love v. 700 11.7, v. 1000 13.1
Be Spontaneous v. 700 13.6, v. 1000 15.3
Tamali Winner v. 700 14.0, v. 1000 14.9
Danne Edel v. 700 15.2, v. 1000 15.5
Jartinec v. 700 11.7, v. 1000 12.9

Kuopio 16.1.

Doni Twice v. 700 17.6, v. 1000 17.3
Veluuri v. 700 26.9, v. 1000 27.1
Hymynkare v. 700 27.6, v. 1000 28.9
Cadillac Fae v. 700 141. ,v. 1000 16.0
Digger Dean v. 700 17.8, v. 1000 17.5
Rowan Cake v. 700 16.0, v. 1000 17.8
Little Criminal v. 700 15.0, v.1000 16.9
Cutman v. 700 15.3, .v 1000 16.1

Forssa 16.1.

Fired Up v. 700 16.5, v. 1000 18.4
Classic Deal v. 500 15.2, v. 1000 18.6
Aspenhill's Amor v. 700 15.5, v. 1000 17.1
Ablaze Jam v. 700 16.2

Åby 15.1.

Aroma Grin v. 700 14.2, v. 1000 14.8
Wilda Tigern Jack v. 700 15.7, v. 1000 14.0
Spitfire Effe v. 700 15.0, v. 1000 15.6
Proud Victory Rose v. 700 17.5, v. 1000 17.5
Sputnik v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Callum v. 700 13.4, v. 1000 14.5

Lahti 15.1.

Dino Xpress v. 700 14.6, v. 1000 17.5
Wauhdikas v. 700 28.8, v. 1000 29.5
Blue Night Angel v. 700 14.5, v. 1000 15.0
Freddie Ale v. 700 13.2, v. 1000 14.9
Timeless Croft v. 700 15.2, .v 1000 15.3
Suvelan Tähti v. 700 25.5, v. 1000 26.9
Vasa Sund v. 700 13.7, v. 1000 15.7
Notarik v. 700 26.7, v. 1000 27.4
Callela Kingswin v. 700 14.0, v. 1000 14.8

tiistai 20. tammikuuta 2015

Bergsåker 14.1.

Stand Bayou v. 700 15.0, v. 1000 16.1
Fonzan Sund v. 700 12.0, v. 1000 15.7
Rafael Blågul v. 700 17.4, v. 1000 16.7
Cinas Fire v. 500 16.4, v. 1000 17.0
She Loves You F.I. v. 700 11.2, v. 1000 13.0

Solvalla 14.1.

Ryan Kronos v. 700 13.8, v. 1000 15.0
Morgana Bi v. 700 12.5, v.1000 13.8
Ilves Tooma v. 700 17.3, v. 1000 18.1
Etosha Boko v. 700 15.7, v. 1000 17.3
I Love Champagne v. 700 11.6, v. 1000 12.6
Nelly Burge v. 700 12.9, v. 1000 12.8
Withma v. 700 12.3, v. 1000 13.6
Your Highness v. 700 13.4, .v 1000 13.2
Finish Future v. 700 14.1, v. 1000 15.3

Vermo 14.1.

Ranche Messi v 700 17.5, v. 1000 18.5
Golden Baby v. 700 17.4, v. 1000 18.0
Sirkan Sakari v. 700 29.7, v. 1000 29.6
Osmo Cosmos v. 700 14.5, v. 1000 14.3
Scarlet Darban v. 700 12.4, .v 1000 14.2
Pinehill's Star v. 700 15.9, v. 1000 17.0
Moonlight Love v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Ruskatar v. 700 31.3, v. 1000 30.9
Belenos v. 700 13.1, v. 1000 14.9
Speed of Dynamite v. 700 15.2, .v 1000 15.3

Jägersro 13.1.

Donna Di Quattro v. 700 11.9, v. 1000 13.1
Breidabliks G.T. v. 700 14.4, .v 1000 14.9
Capone v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Det Är K.H.K Boko v. 700 12.7, v. 1000 14.1
Beverly Boko v. 700 13.0, v. 1000 13.3

Teivo 13.1.

Enriko v. 700 30.2, v. 1000 30.8
Callela Samurai v. 700 15.6, v. 1000 16.4
Holy Fine v. 700 18.2, v. 1000 18.7
Laurila's Denethor v. 700 14.6, v. 1000 14.9
Rocking Young v. 700 15.3, v. 1000 17.0
Toyset v. 700 16.0, v. 1000 16.1
Super Karma v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Truman Zet v. 700 18.1, v. 1000 20.1
Mangeri v. 700 30.0, v. 1000 30.4

Mantorp 12.1.

Gimeheaven Sisu v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Pericle Bi v. 7000 14.7, v. 1000 14.6
Diggers Elias v. 700 17.4, v. 1000 17.1
Bula Bula Am v. 700 20.3, v. 1000 19.6
Bethel Hanover v. 700 14.4, v. 1000 14.0
Prince Tagg v. 700 15.6, v. 1000 14.8

Jyväskylä 12.1.

Eivar v. 700 27.2, v. 1000 29.1
Eagle's Rose v. 700 17.7, v. 1000 18.5
Viking Wonder v. 700 14.4, v. 1000 15.6
Amalthee v. 700 13.3, v. 1000 14.2
M.J. Timjami v. 700 34.0, v. 1000 33.6

Kalmar 11.1.

Diva Sound v. 700 14.4, v. 1000 15.8
Alfa Star S v. 700 14.9, v. 1000 15.7
Promise Me v. 1000 13.8
Arn Hammering v. 700 13.0, v. 1000 15.2
Shoemaker v. 700 14.5, v. 1000 15.0

Kaustinen 11.1.

Tähti Kepu v. 700 26.2, v. 1000 27.0
Seppo Tuisku v. 700 30.9, v. 1000 31.8
Star Of Everwood v. 700 16.7, v. 1000 18.0
Wim's Wild Rose v. 700 17.3, v. 1000 18.0
Poppy Trot v. 700 15.6, v. 1000 17.5

Romme 10.1.

Raymond Palema v. 600 13.1, v. 1000 14.4
On Track Piraten v. 700 10.5, v. 1000 13.5
Stepping For Money v. 700 12.9, v. 1000 14.1
Duffman v. 600 18.3, v. 1000 17.2
Montdore v. 700 11.9, v. 1000 13.3

Turku 10.1.

Ryti-Tyttö v. 700 28.1, v. 1000 28.9
Krossi v. 700 26.1, v. 1000 26.5
Eicku v. 700 24.8, v. 1000 27.4
Geena Ale v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Lion d'Or v. 700 14.7, v. 1000 15.7
Regent Zet v. 700 14.7, v. 1000 14.7
Oktaavia v. 700 25.6, v. 1000 26.1
Predator Icon v. 700 15.0, v. 1000 15.0
Outlaw Merci v. 700 12.6, v. 1000 13.1
Whisky Dancing v. 700 14.5, v. 1000 16.4
Lecrosse v. 700 12.7, v. 1000 13.3

Solvalla 9.1.

Ruby Trap v. 700 14.8, .v 1000 15.1
Nirvana Broline v. 700 15.9, .v 1000 16.2
Arrivederci v. 700 15.5, v. 1000 16.6
Kalle Kalas v. 700 15.5, v. 1000 16.5
Gaia Sund v. 700 13.0, v. 1000 14.6
Feu De Celeste v. 600 14.4, v. 1000 16.1

Oulu 9.1.

Darya I Nur v. 700 16.7, v. 1000 16.8
Ettan v. 700 17.2, v. 1000 17.5
Tähti Kepu v. 700 28.5, v. 1000 28.0
Benjamin Duo v. 700 16.2, v. 1000 16.9
Keen Kemp v. 700 15.4, v. 1000 15.5
Hymynkare v. 700 31.5, v. 1000 32.1
Evander Ale v. 700 16.2, v. 1000 16.8

Vermo 9.1.

Stoneisle Logan v. 700 14.5, v. 1000 16.3
Alejandro v. 700 15.9, v. 1000 17.2
Iron Aria v. 700 15.0, v. 1000 16.6
Get Going Grace v. 700 14.1, v. 1000 14.9

Bollnäs 8.1.

Ron Jeremy v. 600 14.8, .v 1000 15.4
Starbec's Thaifly v. 600 12.2, v. 1000 15.1
Sundbo Tibast v. 600 13.7, v. 1000 14.8
Costa Blanca v. 600 14.6, v. 1000 15.7
Bolt Boko v. 600 13.3, v. 1000 13.8

Lahti 8.1.

Aqua v. 700 16.0, v. 1000 17.1
Alert Kemp v. 700 15.5, v. 1000 16.3
Demi De Veluwe v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Meijän Tyttö v. 700 25.5, v. 1000 26.3
Creme De Shiraz v. 700 12.0, v. 1000 14.0
Demolition Jam v. 700 13.6, v. 1000 14.7
Alf v. 700 25.1, v. 1000 26.0
Belenos v. 700 14.2, .v 1000 14.5
Rim Bay Tallulah v. 700 14.2, .v 1000 15.9

tiistai 13. tammikuuta 2015

Åby 7.1.

Touche v. 700 16.4, v. 1000 17.2
M.T.Follow Me v. 700 15.8, v. 1000 17.4
Wannabe v. 700 14.8, v. 1000 16.2
Leader Tom v. 700 15.1, v. 1000 15.3
Raggamuffin v. 700 15.4, v. 1000 16.5
Hanna Nalan v. 700 17.1, v. 1000 16.7
Handsome Knight v. 700 15.7, v. 1000 15.6

Solvalla 7.1.

Stunning v. 700 13.7, v. 1000 14.6
Ready For More v. 600 10.2, v. 1000 12.8
Save Our Souls v. 700 16.0, v. 1000 16.7
Gilmour v. 700 12.2, v. 1000 12.9
Angelo Zaz v. 700 12.8, v. 1000 14.3
Augusta v. 700 13.8, v. 1000 13.8
Berlock v. 700 12.9, v. 1000 13.2
Uranium v. 700 9.2, .v 1000 10.8
Digital Collection v. 700 11.0, .v 1000 12.3
Paparazzi M. v. 700 11.2, v. 1000 11.8

Vermo 7.1.

Speed of Dynamite v. 700 12.0, v. 1000 14.5
Tiger Ecus v. 700 17.4, v. 1000 17.6
Varjomanni v. 700 25.3, v. 100 25.9
Grainfield Fiona v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Nike di Girifalco v. 700 11.9, v. 1000 14.2
Tähen Topelius v. 700 24.0, v. 1000 25.0
Phaedra Club v. 700 14.8, v. 1000 15.3
Alphadoodle v. 700 13.0, v. 1000 13.3
Cutman v. 700 16.7, v. 1000 16.5
Photograf v. 700 15.7, v. 1000 16.3

Joensuu 6.1.

Berta Minore v. 700 16.6, v. 1000 18.9
Elite of Vice v. 700 14.8, v. 1000 17.0
Twinkle In Eye v. 700 14.7, .v 1000 17.4
Minto's Romeo v. 700 17.2, v. 1000 17.4
Prontu sv. 700 29.7, v. 1000 29.6
Wild'n Lady Spruce v. 700 15.6, v. 1000 17.3
Boulder Cannon v. 700 18.2, v. 1000 18.3

Färjestad 5.1.

Next To None Sib v. 700 12.9, v. 1000 14.6
Monfalcone v. 700 13.8, v. 1000 15.4
Tintin v. 700 13.0, v. 1000 14.5
Fassons Bonus v. 700 13.1, .v 1000 14.1
Hyltans Adonis v. 700 14.7, v. 1000 15.5
Jennie Lovecroft v. 700 14.2, v. 1000 16.3

Kuopio 4.1.

Villiaura v. 700 29.7, v. 1000 30.7
Rouva Kaasu v. 700 29.5, v. 1000 29.0
Hip Zip v. 700 17.0, v. 1000 17.5
She Wolf v. 700 15.2, v. 1000 16.9
Wingait Sonja v. 700 14.5, v. 1000 15.6
Sulo-Petteri v. 700 28.7, v. 1000 29.8
Arenal v. 700 17.1, v. 100 17.0
Zap Bill v 700 15.1, v. 1000 17.8

Seinäjoki 5.1.

Paradise Leader v. 700 16.9, v. 1000 17.2
Beach Duke v. 700 16.0, v. 1000 18.5
Sopun Aino v. 700 27.7, v. 1000 28.9
Quantanamera v. 700 15.1, .v 1000 16.2
Evelyn Index v. 700 15.5, v. 1000 17.7
Ryti-Tyttö v. 700 27.6, .v 1000 27.5

sunnuntai 11. tammikuuta 2015

Jägersro 3.1.

Valetta Strix v. 700 13.6, v. 1000 14.5
Shoemaker v. 700 12.3
Maniac Face v. 600 14.9, v. 1000 14.9
Parvenu v. 700 13.0, v. 1000 13.5
Calvin Borel v. 700 11.7, v. 1000 12.4
Rattigan v. 600 15.2, v. 1000 14.0
Knows Nothing v. 700 12.4, v. 1000 12.8
Young Farmer v. 700 12.4, v. 1000 12.6
Baroness Boko v. 700 14.6, v. 1000 14.9
Falcon Håleryd v. 600 11.4, v. 1000 12.2
Shadow Woodland v. 600 12.2, v. 1000 11.8

Teivo 3.1.

Ex Gracy v. 700 16.1, v. 1000 16.4
Tiberio v. 700 16.0, v. 1000 17.7
Dumbledor v. 700 27.9, v. 1000 28.2
Yahuu Hoss v. 700 15.4, v. 1000 15.2
Kantri v. 600 27.6, v. 1000 26.8
Predator Icon v. 700 14.7, v. 1000 15.0
Passiton v. 700 25.2, v. 1000 26.4
Magnat v. 700 12.2, v. 1000 13.0
Millcape's Devil v. 700 15.3, v. 1000 15.6
Callela Fancyman v. 700 13.9, v. 1000 14.7

Solvalla 2.1.

Fanny Sjöhammar v. 700 16.0, v. 1000 16.8
Classification v. 700 14.1 ,v. 1000 14.1
Danne Edel v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Ägir Briljant v. 600 14.4
Let'sdance America v. 700 12.8, v. 1000 14.5

Kouvola 1.1.

Frans v. 700 28.3, v. 1000 28.8
Chiari v. 70016.7, v. 1000 16.9
Good Guy v. 700 17.1, v. 1000 17.8
Kontroll Broline v. 700 18.9, v. 1000 18.1
Applehill Express v. 700 17.4, v. 1000 18.4
Samase v. 700 18.7, v. 1000 18.0
Next TO Never v. 700 18.0, v. 1000 19.2

maanantai 5. tammikuuta 2015

Solvalla 31.12.

Etosha Boko v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Super Wille v. 700 16.0, v. 1000 16.3
Kemas Winnie v. 700 11.7, v. 1000 12.6
Ryan Kronos v. 700 11.8, v. 1000 13.7
Mr Flo Fly v. 700 13.8, v. 1000 14.4
Gaia Sund v. 700 12.8, v. 1000 13.3
Askö Q. v. 700 11.2, v. 1000 12.6
Warrawee Perseus v. 700 16.7, v. 1000 16.4
Disney Tooma v. 600 12.4, v. 1000 13.6
Aroma Grim v. 700 13.8, v. 1000 13.6

Vermo 31.12.

Fuel For Life v. 600 18.4, v.1000 18.3
Aki-Vei v. 700 254., v. 1000 25.7
Magnat v. 700 10.5
Costello v. 700 26.4, v.1000 27.9
Portovenere v. 700 12.9, v.1000 13.4
Twin's Gladiator v. 700 13.9, v. 1000 15.8
Twilight Vixi v. 700 11.6, v. 1000 13.6
Eagle's Rose v. 700 15.2, v. 1000 16.3
Wallander v. 700 14.2, v. 1000 15.3

Axevalla 30.12.

Reckless v. 700 13.0, v. 1000 14.1
Cosmanboy J.B. v. 700 14.7, v. 1000 15.3
Robin Hood Bi v. 700 11.6, v.1000 13.4
Lasken Palema v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Prince Orlande v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Proserpine v. 700 14.8, v. 1000 16.3

Teivo 30.12.

Nemea Done v. 700 18.6, v. 1000 18.9
Fakir v. 700 20.5, v. 1000 21.0
Jenna Jazz v. 700 19.6, v. 1000 18.7
Hot Shot Jr v. 700 13.3, v. 1000 14.4
Rapido Streamline v. 700 12.7, v. 1000 14.0
Sign Of Victory v. 700 13.5, v. 1000 15.0
Iiro's Star v. 700 16.1, v. 1000 16.2
Phiony Tag v. 700 16.3, v.1000 16.1
Karisman Pate v. 700 29.5, v. 1000 29.1

Turku 29.12.

Tuhti-Parooni v. 700 28.6, v. 1000 28.5
Las Vegas v. 700 13.5, v. 1000 14.8
Next Top Model v. 700 14.0, v. 1000 14.2
Finally Famous v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Desiree Lady v. 700 14.1, v. 1000 15.5
Man In Black v. 700 15.8, v. 1000 17.3
Incredible Ironman v. 70015.8, v. 1000 16.1

Örebro 28.12.

Sudbury v. 700 14.5, v. 1000 15.3
Electrifying v. 700 13.7, v. 1000 13.8
Aristocat Boko v. 700 12.1, v. 1000 12.8
Stepping For Money v. 700 11.7, v. 1000 13.3
No Deal v. 700 12.4, v. 1000 12.7
Oliver Kronos v. 700 11.8, v. 1000 13.2
He's A Diffacolt v. 700 15.3, v. 1000 15.5
Bethel Hanover v. 700 12.0, v. 1000 12.3

sunnuntai 4. tammikuuta 2015

Jyväskylä 28.12.

K.P. Salama v. 700 28.0, v. 1000 29.2
Ri Bay Quebec v. 700 14.0, v. 1000 16.2
Viking Wonder v. 700 13.2, v. 1000 15.6
Twin's Ducati v. 700 16.2, v.1000 17.5
Free Soul v. 700 15.3, .v 1000 16.9
ALf v. 700 32.6, v. 1000 32.0

Bergsåker 27.12.

Leif v. 700 12.5, v. 1000 13.8
Gin De zeun v. 700 11.7, v. 1000 14.0
Ariel Boko v. 700 10.6, .v 1000 12.7
How Amazing Tooma v. 700 12.3, v. 1000 13.0
Shockwave v. 700 14.4, v. 1000 14.8

Oulu 27.12.

Hokkus Pokkus v. 700 31.3
Zacus Turbo v. 700 16.5, v. 1000 17.5
Little Criminal v. 700 14.8, v. 1000 16.0
Tähti Kepu v. 700 25.7, v. 1000 25.2
Boulard v. 700 15.7, v. 1000 15.2
Luna lady v. 700 16.5, v. 1000 17.2
Drinks Please v. 700 17.9, v. 1000 17.4
Extreme Luca v. 700 14.4, v. 1000 14.9
Tohari v. 700 29.0, v. 1000 28.8
Dojana Komp v. 700 14.7, v. 1000 14.8

Solvalla 26.12.

Geena Ale v. 700 14.4, v. 1000 15.4
Sessan Kimbee v. 600 13.6
Interest Sånna v. 700 14.9, v. 1000 16.0
Gucci Degato v. 600 13.9, v. 1000 14.7
Fleetfoot Hanover v. 700 11.2, v. 1000 13.3
Angelo Am v. 600 14.6
Montgomery Gel v. 700 11.6, v. 1000 12.0
Red Team Rex v. 600 12.8, v. 1000 13.6
Candor Hall v. 700 12.4, v. 1000 14.0
Overtaker By Sib v. 700 12.1, v.1000 12.7
Falcon Håleryd v. 700 11.1, v. 1000 12.3
Tequila Palema v. 700 11.9, v. 1000 13.0
Edu B.Boko v. 600 14.3, v. 1000 14.9

Kuopio 26.12.

Berta Minore v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Villiaura v. 700 29.2, v. 1000 29.6
Zap Bill v. 700 16.8, v. 1000 18.2
Daisy Web v. 700 16.1, v. 1000 16.3
Tuiskuliinu v. 700 25.0, v. 1000 26.4
Elit Enrico v. 700 14.2, v. 1000 15.7
Super Don v. 700 15.1, v. 1000 15.7
Kukkarosuon Manu v. 700 29.9, v. 1000 31.2
Erica Luxx v. 700 14.7, v. 1000 16.0
Lago Negro v. 700 14.5, v. 1000 15.6

Åby 25.12.

Let's Dance D.E. v. 700 11.2, v. 1000 13.1
Falk On Hill v. 700 13.4, v.1000 14.8
Sander Holmsminde v. 700 11.9, v. 1000 13.6
Starcane Harvester v. 700 13.1, v. 1000 13.9
Wannabe v. 700 14.3, v. 1000 15.3
Artemis v. 700 12.1, v. 1000 13.4