Hae tästä blogista

sunnuntai 25. heinäkuuta 2010

Oulu 25.7.

Rocky Prince v. 700 17.6, v. 1000 15.5

I.P. Lento v. 700 24.0, v. 1000 24.2
Auraus v. 700 23.6, v. 1000 24.2
Rowhill's Queen v. 700 14.5, v. 1000 14.7
Diktaattori v. 700 23.1, v. 1000 23.2
Womanizer v. 700 12.6, v. 1000 13.0
Night Bird v. 700 13.5, v. 1000 14.4
I.P. Vipotiina v. 700 27.0, v. 1000 27.2
I.P. Lento v. 700 23.0, v. 1000 23.0
Fernando Kane v. 700 14.4, v. 1000 14.3

Oulu 24.7.

Lassikko v. 700 29.4, v. 1000 28.1
Quick Perfect v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Tähti-Heppu v. 700 26.5, v. 1000 27.9
BWT Driver v. 700 11.1, v. 1000 12.5
Köppinen v. 700 23.9, v. 1000 24.2
Fancy Remington v. 700 11.5, v. 1000 13.2
B. Turolii v. 700 23.3, v. 1000 23.2
Auraus v. 700 21.7, v. 1000 23.2
Millstone's Eager v. 700 13.0, v. 1000 12.9
Evening Star v. 700 12.6, v. 1000 12.9
Vauhti-Mona v. 700 23.8, v. 1000 24.0

Vermo 21.7.

Amazing Soul v. 700 13.5, v. 1000 15.8
Hopihopi v. 700 25.8, v. 1000 26.3
Hrd Rock Buke v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Ridewest v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Extreme Energy v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Troy Kemp v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Luck Smith v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Suikun Rilla v. 700 23.2, v. 1000 23.6
Choco Hornet v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Late Night Games v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Teivo 20.7.

Hanslankari v. 700 32.5, v. 1000 32.3
Annan Alma v. 700 33.2, v. 1000 32.8
Meikun Merkki v. 700 25.2, v. 1000 27.4
BWT Punisher v. 700 15.1, v. 1000 16.7
Callela Superior v. 700 15.4, v. 1000 16.7
Victor Fog v. 700 14.6, v. 1000 14.6
Tilde Småbo v. 700 12.8, v. 1000 13.8
Mammal v. 700 13.4, v. 1000 14.0
Certain Game v. 700 16.0, v. 1000 15.7
Jester Bowl v. 700 15.9, v. 1000 15.8
Touch Me Not v. 700 13.3, v. 1000 13.5
Orlando Croft v. 1000 13.8
Tamilphoto v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Trouble of Space v. 700 14.3, v. 1000 15.3

Turku 19.7.

King Reinhold v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Turon Pilkku v. 700 26.0, v. 1000 27.0
White Excel v. 700 13.9, v. 1000 14.8
Sir November v. 700 12.5, v. 1000 13.3
Falco v. 700 15.2, v. 1000 14.9
Morgoli v. 700 27.5, v. 1000 27.8
Viva Arrow v. 700 14.8, v. 1000 15.8
Exdream v. 700 14.1, v. 1000 14.3

Kaustinen 17.7

Lassikko v. 700 25.3, v. 1000 26.1
Smiling Sam v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Bizon Bac v. 700 13.9, v. 1000 13.5
K.P. Salama v. 1000 27.7
Il Capitano v. 700 14.8, v. 1000 14.7
Franko v. 700 22.4, v. 1000 24.2
Speedy Jessie v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Pikku-Pertti v. 700 23.7, v. 1000 25.8
Magical Queen v. 700 10.7, v. 1000 10.8

torstai 22. heinäkuuta 2010

Kaustinen 16.7.

Lassikko v. 700 25.3, v. 1000 26.1
Similing Sun v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Bizon Bac v. 700 13.9, v. 1000 13.5
K.P. Salama v. 1000 27.7
Il Capitano v. 700 14.8, v. 1000 14.7
Franko v. 700 22.4, v. 1000 24.2
Speedy Jessie v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Pikku-Pertti v. 700 23.7, v. 1000 25.8
Magical Queen v. 700 10.7, v. 1000 10.8

Teivo 16.7.

Mile High v. 700 15.1, v. 1000 15.8
Rail Mondo v. 700 19.8, v. 1000 18.9
S.P.Paintball v. 700 15.0, v. 1000 15.9
Stone Capes Gun v. 700 12.2, v. 1000 15.2

Vermo 14.7.

Sienna Hilly v. 700 14.6, v. 1000 15.0
Albino Pearl v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Owen Kemp v. 700 12.2, v. 1000 13.2
BWT Easy v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Freshman Lee v. 700 12.5, v. 1000 14.5
Amazing Sunrise v. 700 11.1, v. 1000 11.6
Ravi de France v. 700 11.9, v. 1000 11.9
Alice Laukko v. 700 9.7, v. 1000 11.0
Wendigo Wicca v. 700 16.3, v. 1000 16.5

Teivo 13.7.

Casey Paxx v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Xero v. 700 29.0, v. 1000 29.7
Kingcobra v. 700 16.1, v. 1000 17.1
Bocanegra v. 700 15.9, v. 1000 16.7
Zoggie v. 700 13.4, v. 1000 14.8
Jubilation v. 700 15.5, v. 1000 15.9
My Cup of Tea v. 700 12.1, v. 1000 14.4
Burriana v. 700 12.3, v. 1000 13.1
Born In Birdland v. 700 12.2, v. 1000 13.0

sunnuntai 11. heinäkuuta 2010

Mikkeli 11.7.

Oadie Kemp v. 700 12.9, v. 1000 13.4
Bokalle v. 700 23.7, v. 1000 24.5
Virijori v. 700 23.1, v. 1000 24.1
Tiptopper v. 700 11.9, v. 1000 13.5
Veeran Turo v. 700 20.2, v. 1000 22.2
I.P. Vipotiina v. 600 18.3, v. 1000 21.3
Up-Date Hoss v. 700 10.6, v. 1000 11.5
Winnietatsch v. 700 13.3, v. 1000 13.9
Amour Ami v. 700 9.1, v. 1000 9.6
Sing Time v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Quantanamera v. 700 12.3, v. 1000 13.3
Edi v. 700 10.9, v. 1000 12.5

lauantai 10. heinäkuuta 2010

Mikkeli 10.7.

Striking Ås v. 700 14.2, v. 1000 14.2
Ouray v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Elias Intomieli v. 700 22.9, v. 1000 24.0
Speedspider v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Viksanteri v. 700 21.8, v. 1000 22.5
Wired Explosion v. 700 11.7, v. 1000 12.6
River Tempest v. 700 11.9, v. 1000 11.9
I.P. Vipotiina v. 700 22.0, v. 1000 22.1
Anemone Love v. 700 12.9, v. 1000 13.7
BWT Easy v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Night Bird v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Amalthee v. 700 12.0, v. 1000 13.6
The Pony Express v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Vermo 7.7

Tintsun Viivi v. 700 27.2, v. 1000 26.6
Stone Capes Judy v. 700 13.4, v. 1000 14.5
Oliver Jar v. 700 14.0, v. 1000 15.1
Jim Småbo v. 700 13.5, v. 1000 15.1
B. Helmiina v. 700 23.5, v. 1000 23.7
Fakir Style v. 700 16.0, v. 1000 16.2
Sir November v. 700 10.5, v. 1000 11.2
Chipping Flash v. 700 13.9, v. 1000 15.1
Chip Careliana v. 1000 14.4
Timothy Bird v. 700 13.3, v. 1000 15.4

Teivo 6.7.

Turotin v. 700 31.1, v. 1000 31.3
Karttuva v. 700 30.6, v. 1000 30.7
Mountain Chief v. 700 14.2, v .1000 16.1
Freshman Lee v. 700 11.9, v. 1000 14.6
Lingerie v. 700 15.6, v. 1000 16.9
Com Rob v. 700 13.3, v. 1000 15.4
Miss Barbenette v. 700 14.1, v. 1000 15.9
Ponnen Onni v. 700 27.7, v. 1000 26.7
Rouge v. 700 12.7, v. 1000 15.3
Fieldhill Baron v. 700 14.1, v. 1000 16.3
Marat v. 700 25.2, v. 1000 25.8

sunnuntai 4. heinäkuuta 2010

Lahti 4.7.

Tamilphoto v. 700 11.5, v. 1000 13.6
Womanizer v. 1000 12.4
Walk Me Home v. 700 11.1, v. 1000 13.0
Reality Pellini v. 700 13.2, v. 1000 14.4
Owen Kemp v. 700 11.0, v. 1000 12.6
Target Hoss v. 700 10.1, v. 1000 11.2
Piece by Piece v. 700 10.2, v. 1000 11.2
Oliver Twist v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Ribaude v. 700 9.9, v. 1000 11.6
Up-date Hoss v. 700 10.2, v. 1000 11.5
Golda Jewel v. 700 11.2, v. 1000 12.3
Benjamin Duo v. 700 13.6, v. 1000 14.6
She Loves You v. 700 13.4, v. 1000 14.9
Ribaude v. 700 9.6, v. 1000 11.4
Oadie Kemp v. 700 13.2, v. 1000 14.8
Justine v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Sun Remo v. 700 15.5, v. 1000 15.3

Lahti 3.7.

Best Laukko v. 700 11.7, v. 1000 12.3
Köppinen v. 700 21.9, v. 1000 22.9
Veeran Turo v. 700 21.3, v. 1000 22.7
Dorabella v. 700 13.9, v. 1000 14.2
Speedspider v. 700 10.4, v. 1000 11.3
Bp's Perfect v. 700 10.9, v. 1000 11.8
Hovimäki v. 700 24.7
Hundredntenpercent v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Flying Check v. 700 11.3, v. 1000 12.8
I.P. Vipotiina v. 700 19.4, v. 1000 20.4
Troy Kemp v. 700 12.2, v. 1000 13.6
Photocopy Jerk v. 700 12.9, v. 1000 14.0
Sahara Showtime v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Livi Brat v. 700 16.5, v. 1000 17.3
Albert Sundance v. 700 15.3, v. 1000 15.3