Hae tästä blogista

torstai 16. elokuuta 2012

Forssa 11.8.

Rambaldi v. 700 15.0, v. 1000 16.4
Mad Charmer Boy v. 700 12.2, v. 1000 15.5
Wimdy Atlas v. 700 13.0, v. 1000 15.4
Wizard Stina v 700 22.1, v. 1000 23.8
Rim Bay Gabriel v. 700 12.2, v. 1000 14.1
Ponnen Onni v. 700 20.1, v. 1000 22.3
Turbonina v. 700 12.2, v. 1000 14.2
Oktaavia v. 700 19.4, v. 1000 22.0
Born In Birdland v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Albino Star v. 700 9.9, v. 1000 10.8
Amazing Soul v. 700 10.0, v. 1000 11.6
Viipori v. 700 26.5, v. 1000 28.2
Southwind Tequila v. 700 11.0, v. 1000 13.1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti