Hae tästä blogista

tiistai 2. lokakuuta 2018

Jägersro 1.9.

Zolasoray v. 600 11.6, v. 1000 13.0
Peak Fear v. 600 15.2, v. 1000 14.2
Firstlady Michelle v. 700 12.5, v. 1000 11.6
Mamasan v. 700 12.4, v. 1000 11.6
Rajah Silvio v. 700 10.2, v. 1000 12.4
Cyber Lane v. 700 7.9, v. 1000 9.7
Waikiki Silvio v. 700 11.4, v. 1000 11.3
The Real Star v. 700 11.7, v. 1000 11.9
Arsenal v. 700 8.8, v. 1000 9.9
Antonio Tabac v. 700 8.7, v. 1000 10.0
Felix Am v. 700 13.5, v. 1000 14.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti