Hae tästä blogista

keskiviikko 8. syyskuuta 2021

Jägersro 24.8.

Eagle Eye Sherry v. 700 10.5, v. 1000 11.3

Bring Me Wine v. 700 10.0, v. 1000 12.1

Hoboken Am v. 600 10.3, v. 1000 10.3

Globalizer v. 600 10.1, v. 1000 12.9

Marre's Dreamboy v. 600 9.9, v. 1000 10.4

Ready Tonight v. 600 10.8, v. 1000 12.0

San Moteur v. 700 11.6, v. 1000 12.6

Breidabliks Kahlua v. 600 10.7, v. 1000 11.1

Henry Flyer Sisu v. 600 10.3, v. 1000 10.9

Hajo Am v. 600 12.2, v. 1000 11.9

Global Bring It On v. 600 11.,2 v. 1000 11.8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti