Hae tästä blogista

lauantai 19. helmikuuta 2022

Lappeenranta 12.2.

Chase v. 700 13.5, v. 1000 15.6

Demon A.F. v. 700 13.8, v. 1000 15.2

Chekkonen v. 700 29.0, v. 1000 30.4

Core v. 700 26.5, v. 1000 27.1

The Story v. 700 12.2, v. 1000 14.9

Shining Armor v. 700 13.2

Hujake v. 700 25.6, v. 1000 27.1

Yolo Savoy v. 700 11.9, v. 1000 14.5

Nyland v. 700 26.3, v. 1000 26.4

Maze Runner v. 700 11.5, v. 1000 13.5

La Cerise v. 700 14.2, v. 1000 14.7

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti