Hae tästä blogista

tiistai 15. elokuuta 2023

Jägersro 25.7.

Hipster Am v. 700 14.4, v. 1000 12.7

Luca Barosso v., 700 12.4, v. 1000 12.7

Denver Gio v. 700 8.6, v. 1000 10.3

Golden Rain v. 700 11.4, v. 1000 11.5

Lady Beluga v. 600 8.7, v. 1000 10.7

Miss Lynx v. 700 11.5, v. 1000 12.6

Cayenne S.L.M. v. 600 12.6, v. 1000 12.6

Everything Bi v. 700 10.6, v. 1000 12.4

Grappa Boy v. 600 10.9, v. 1000 10.9

Hierro Boko v. 700 8.8, v. 1000 09.7

Vivid Wise As v. 600 7.9, v. 1000 9.1

Grainfield Aiden v. 700 13.6, v. 1000 13.0

First One Diamond v. 600 16.4, v. 1000 14.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti