Hae tästä blogista

keskiviikko 13. toukokuuta 2009

Vermo 13.5.

Golda Jewel v. 700 15.5, v. 1000 16.4
Do It Best v. 700 17.5, v. 1000 18.2
Pilipalin Poika v. 700 26.5, v. 1000 28.9
Raimat v. 700 28.2
French Express v. 700 12.2, v. 1000 12.3
V.G. Mandy Action v. 700 11.6, v. 1000 12.4
Real Complex v. 700 11.5, v. 1000 12.9
Fabrizio v. 700 14.1, v. 1000 15.7
Ulla Kemp v. 700 11.9, v. 1000 13.7

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti