Hae tästä blogista

keskiviikko 12. elokuuta 2009

Teivo 11.8.

Emma Donna v. 700 32.0, v. 1000 32.2
Poika Hermo v. 700 30.4, v. 1000 30.0
Öty v. 700 27.2, v. 1000 27.2
Annie Outlaw v. 700 13.7, v. 1000 15.1
Multi Joy v. 700 16.3, v. 1000 17.3
Geena Dahlia v. 700 16.2, v. 1000 16.6
Above Ace Tomson v. 700 15.7, v. 1000 16.7
Ulla Kemp v. 700 14.7, v. 1000 16.1
Daniellesine v. 700 14.8, v. 1000 16.4
Irene Sox v. 700 14.9, v. 1000 16.1
Joy Boy v. 700 11.6, v. 1000 13.8
Quick Enough v. 700 10.3, v. 1000 12.9
Siena v. 700 9.7
Rich Kemp v. 700 10.8, v. 1000 12.5
Dream Night v. 700 13.9, v. 1000 15.3

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti