Hae tästä blogista

keskiviikko 5. elokuuta 2009

Teivo 4.8.

Hard Rock Cafe v. 700 17.9, v. 1000 18.7
Goldshoe Elina v. 700 17.1, v. 1000 18.0
Tupla-Prinsessa v. 700 31.6, v. 1000 32.2
Hissun Virva v. 700 25.5
Voksimo v. 700 24.6, v. 1000 26.2
Up-Date Hoss v. 700 13.0, v. 1000 15.0
Fanilla v. 700 27.8, v. 1000 27.2
Keisar v. 700 26.3, v. 1000 26.1
Mandy Gran v. 700 14.2, v. 1000 15.0
Dundee v. 700 14.5, v. 1000 14.6
Tough Kemp v. 700 13.9, v. 1000 14.3
Stensro Ivar v. 700 14.9, v. 1000 15.3
Bianca Journey v. 700 15.5, v. 1000 15.7
Fernando Kane v. 700 12.9, v. 1000 13.7
Robbie v. 700 12.2, v. 1000 13.2
Emilio Jet v. 700 13.3, v. 1000 14.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti