Hae tästä blogista

sunnuntai 25. heinäkuuta 2010

Vermo 21.7.

Amazing Soul v. 700 13.5, v. 1000 15.8
Hopihopi v. 700 25.8, v. 1000 26.3
Hrd Rock Buke v. 700 14.6, v. 1000 15.1
Ridewest v. 700 16.7, v. 1000 16.6
Extreme Energy v. 700 12.5, v. 1000 14.1
Troy Kemp v. 700 11.4, v. 1000 12.5
Luck Smith v. 700 11.1, v. 1000 12.8
Suikun Rilla v. 700 23.2, v. 1000 23.6
Choco Hornet v. 700 13.7, v. 1000 14.3
Late Night Games v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti