Hae tästä blogista

lauantai 10. heinäkuuta 2010

Mikkeli 10.7.

Striking Ås v. 700 14.2, v. 1000 14.2
Ouray v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Elias Intomieli v. 700 22.9, v. 1000 24.0
Speedspider v. 700 11.9, v. 1000 13.3
Viksanteri v. 700 21.8, v. 1000 22.5
Wired Explosion v. 700 11.7, v. 1000 12.6
River Tempest v. 700 11.9, v. 1000 11.9
I.P. Vipotiina v. 700 22.0, v. 1000 22.1
Anemone Love v. 700 12.9, v. 1000 13.7
BWT Easy v. 700 11.8, v. 1000 13.0
Night Bird v. 700 11.5, v. 1000 13.0
Amalthee v. 700 12.0, v. 1000 13.6
The Pony Express v. 700 13.1, v. 1000 13.9

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti