Hae tästä blogista

keskiviikko 27. lokakuuta 2010

Teivo 26.10.

Sävel Virta v. 700 30.1, v. 1000 31.4
Sissin Sinkku v. 700 31.0, v. 1000 32.3
Yammy Paxx v. 700 15.7, v. 1000 16.4
Fast Hurricane v. 700 15.6, v. 1000 16.8
Alien Lady v. 700 17.1, v. 1000 18.9
Enter A Venture v. 700 13.9, v. 1000 15.6
Turnillo v. 700 15.2, v.1000 16.6
Tilia's Bijou v. 700 15.3, v. 1000 16.1
Cassoulet v. 700 13.1
Hovin Heikki v. 700 26.2, v. 1000 26.5
Joy Boy v. 700 14.1, v. 1000 14.5
Cheri Chip v. 700 15.6, v. 1000 17.2

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti