Hae tästä blogista

keskiviikko 13. lokakuuta 2010

Vermo 13.10.

Dicey Spicey v. 700 13.2, v. 1000 13.4
Hard To Pass v. 700 13.8, v. 1000 13.5
Commanding View v. 700 10.9, v. 1000 12.0
Mutrin Poju v. 700 24.2, v. 1000 25.4
Swedpac F.H. v. 600 12.6, v. 1000 13.7
Rydens Cremona v. 700 14.9, v. 1000 15.4
Dundee v. 700 11.5, v. 1000 13.7
Fakir Style v. 700 12.5, v. 1000 13.7
Dominik v. 700 26.1, v. 1000 27.2
Karintan Into v. 700 23.3, v. 1200 22.3
Com Saga v. 700 11.0, v. 1000 11.9
Eternell Blossom v. 700 13.9, v. 1000 14.1
Don Maurizio v. 700 13.5, v. 1000 14.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti