Hae tästä blogista

sunnuntai 4. marraskuuta 2012

Vermo 31.10.

Big Slick v. 700 21.1, v. 1000 21.2
Secret Player v. 700 17.3, v. 1000 18.5
Gabriel Fortis v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Maggies Boy v. 700 14.1, v. 1000 15.3
Etoile Etain v. 700 15.2, v. 1000 16.2
Jaqueline Mon Ami v. 700 15.4, v. 1000 16.2
Topper v. 700 24.4, v. 1000 25.5
Tomorrowland v. 700 15.6, v. 1000 15.9
West Wind Blues v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Unikko v. 700 13.2, v. 1000 13.8
Jenna Jazz v. 700 15.9, v. 1000 16.6
Naughty v. 700 13.6, v. 1000 14.8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti