Hae tästä blogista

keskiviikko 3. huhtikuuta 2013

Solvalla 27.3.

Cayenne Käbb v. 700 10.1, v. 1000 11.6
Ragata v. 700 13.5, v. 1000 14.2
Double Duo v. 700 14.9, v. 1000 15.2
High Stage v. 700 14.9, v. 1000 15.2
Peak State Kronos v. 700 13.6, v. 1000 14.8
Gimeheaven Sisu v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Caddie Geisha v. 700 13.0, v. 1000 13.6
Prince Cobol v. 700 14.0, v. 1000 14.4
Trailing Edge v. 700 11.4, v. 1000 13.2

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti