Hae tästä blogista

torstai 18. heinäkuuta 2013

Mikkeli 14.7.

An-Lady v. 700 9.7, v. 1000 11.3
Stepping Gigolo v. 700 11.4, v. 1000 12.8
Lady Charlot v. 700 12.7, v. 1000 12.9
Marilyn Hac v. 700 16.8, v. 1000 15.9
Broadway Soprano v. 700 10.9, v. 1000 11.9
Hilight Kemp v. 700 10.7, v. 1000 11.0
Armstrong Transs R v. 700 11.0, v. 1000 11.4
Pelikka v. 700 21.0, v. 1000 21.5
Sirun Valpuriina v. 700 20.2, v. 1000 21.4
Dominik v. 700 23.4, v. 1000 23.2
Young Angus Kemp v. 700 12.7, v. 1000 13.1
Diamond Duo v. 700 13.1, v. 1000 13.3
Turoveli v. 700 22.5, v. 1000 23.2
Marlon Om v. 600 9.3, v. 1000 11.0
Owen's Club v. 500 10.0
Nesta Effe v. 700 9.7, v. 1000 10.7
Rehn Sisu v. 700 9.5, v. 1000 11.0
Antonio Duo v. 700 9.8, v. 1000 11.1
Wizard Stiina v. 700 23.7, v. 1000 24.2
Edla v. 700 23.2, v. 1000 24.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti