Hae tästä blogista

lauantai 27. heinäkuuta 2013

Teivo 20.7.

Akaasia v. 700 25.3, v. 1000 25.9
BWT Engaged v. 700 13.3, v. 1000 14.8
V.G. Vipori v. 700 24.2, v. 1000 24.6
Good Dynamite v. 600 13.3, v. 1000 14.6
Southwind Tequila v. 400 11.0, v. 1000 14.2
Haastava v. 700 23.7, v. 1000 23.8
Blue Nuit v. 700 13.1, v. 1000 15.0
Kemun Tutu v. 700 22.9, v. 1000 23.3
Day Cruise v. 700 13.0, v. 1000 13.2
Westcoast Spider v. 700 11.5, v. 1000 12.4
Doug Careliano v. 700 12.5, v. 1000 13.2
Vie De Adonis v. 700 16.1, v. 1000 17.6
Windy Atlas v. 700 13.3, v. 1000 14.8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti