Hae tästä blogista

keskiviikko 25. joulukuuta 2013

Oulu 14.12.

Inton Poveri v. 700 27.8, v. 1000 29.4
Pendolino Man v. 700 13.3, v. 1000 14.2
Time Iron v. 700 13.1, v. 1000 16.9
Olsbo Shakira v. 700 16.2, v. 1000 17.3
Liona v. 700 15.5, v. 1000 16.0
BWT Fuoco v. 700 14.4, v. 1000 15.2
Sweet Hope v. 700 14.3, v. 1000 14.7
Passiton v. 700 26.5, v. 1000 26.6
Milady Leader v. 700 13.9, v. 1000 13.7
Elias Intomieli v. 600 25.4, v. 1000 25.8
O'littlebigjoe v. 700 14.8, v. 1000 15.5
Kervis v. 700 27.4, v. 1000 28.3

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti