Hae tästä blogista

tiistai 10. joulukuuta 2013

Teivo 3.12.

Extreme Luca v. 700 13.1, v. 1000 13.6
R.R. Tuike v. 700 31.7, v. 1000 31.6
Rocking Young 700 13.4, v. 1000 15.2
Rallimus v. 700 27.7, v. 1000 28.0
Poison Ivy v. 700 17.3, v. 1000 17.6
Spielberg v. 700 12.3, v. 1000 13.9
Ranch Keen v. 700 14.4, v. 1000 15.0
Hurdy Gurdy v. 700 16.1, v. 1000 16.0
Ambra Norr v. 700 14.1, v. 1000 15.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti