Hae tästä blogista

tiistai 27. lokakuuta 2015

Seinäjoki 18.10.

Cannoni v. 700 15.2, .v 1000 16.2
Grainfield Benny v. 700 15.0, v. 1000 16.0
Mokomani v. 700 23.5, v. 1000 24.4
Star Of Everwood v. 700 13.6, v. 1000 13.7
Pertturi v. 700 28.1, v. 1000 28.0
Umberto Croft v. 700 14.8, v. 1000 15.1
Twist Life v. 700 14.1, .v 1000 14.8
Rock On Roof v. 700 12.1, .v 1000 13.4
Ramrod Nevil v. 700 18.4, v. 1000 17.8
Kuutti v. 700 30.3, v. 1000 29.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti