Hae tästä blogista

tiistai 6. lokakuuta 2015

Solvalla 26.9.

Pascha Tilly v. 600 12.1, v. 1000 14.1
Whitehouse Express v. 600 13.9, v. 1000 14.6
Talk The Talk v. 700 9.2, v. 1000 10.6
Serious Try v. 700 10.4, v. 1000 10.9
Global Money v. 600 9.6, v. 1000 9.9
Joy Ribb v. 700 11.8, v. 1000 11.9
Regent Zet v. 600 10.9, v. 100 12.1
Venkatesh v. 700 9.8, v. 1000 10.0
Buzz Mearas v. 600 9.6, v. 1000 10.3
Ready Ribb v. 600 15.8, v. 1000 14.7

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti