Hae tästä blogista

lauantai 5. maaliskuuta 2016

Pori 26.2.

Metropol's Meisels v. 700 17.2, v. 1000 18.0
Ryti-Tyttö v. 700 25.1, v. 1000 25.4
Axel Halm v. 700 13.5, v. 1000 15.4
Westcoast Spider v. 700 12.4, v. 1000 13.1
Goldshoe Rolei v. 700 12.7, v. 1000 13.4
Paola v. 700 26.8, v. 27.4
Stampede Alley v. 700 11.7, v. 1000 13.9
Unyielding Stride v. 700 12.6, v. 1000 14.0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti