Hae tästä blogista

keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Eskilstuna 7.9.

Kiss Me Tooma v. 600 15.6, v. 1000 15.0
Jager Oaks v. 700 11.3, v. 1000 13.1
Feeka S.E. v. 700 12.5, v. 1000 14.0
Jazza Håleryd v. 700 12.7, .v 1000 13.1
Frisco Flame v. 700 11.1, .v 1000 12.6
Zenit Brick v. 700 8.6, v. 1000 10.5
Rod Stewart v. 700 9.6, v. 1000 10.7
Ariana v. 700 12.9, v. 1000 13.0
French Laundry v. 700 13.9, v. 1000 13.1

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti