Hae tästä blogista

lauantai 17. syyskuuta 2016

Rovaniemi 27.8.

George Birdland v. 700 14.6, v. 1000 16.0
Tarabuso Jet v. 700 15.2, v. 1000 15.7
Steel Anemone v. 700 14.1, v. 1000 14.8
Wheelie Awake v. 700 16.7, v. 1000 17.7
New Grove Storm v. 700 16.3, v. 1000 16.6
Koskelan Akseli v. 700 23.1, v. 1000 26.5
Rhapsody Ås v. 700 13.6, .v 1000 14.7
Up Up And Away v. 700 14.8, v. 1000 15.6
Boulder Lake v. 700 14.8, v. 1000 15.7
Viehko Venla v. 700 28.8, v. 1000 28.8

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti