Hae tästä blogista

tiistai 8. marraskuuta 2022

Kouvola 29.10.

Zara Avenger v. 700 18.9, v. 1000 18.3

Ivory Donut v. 700 15.4, v. 1000 15.4

Kinderi v. 700 31.2, v. 1000 29.0

Super Topaz v. 700 13.2, v. 1000 14.9

Hierro Boko v. 700 16.8, v. 1000 16.5

Uptown Kemp v. 700 16.3, v. 1000 16.0

Stallone v. 700 23.2, v. 1000 23.7

Varoitus v. 700 29.2, v. 1000 28.7

MAS Champ v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Goodygoodytwoshoes v. 700 14.8, v. 1000 14.8

Sands Gangster v. 700 16.3, v. 1000 16.0

Aurora Comery v. 700 14.7, v. 1000 14.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti