Hae tästä blogista

keskiviikko 9. marraskuuta 2022

Solvalla 30.10.

Stens Retention v. 700 11.3, v. 1000 12.5

Rihanna W.I. v. 700 8.8, v. 1000 10.5

Francesco Zet v. 700 9.3, v. 1000 10.2

Kayla Westwood v. 700 11.2, v. 1000 12.8

King Kennedy v. 700 11.8, v. 1000 12.2

Akilles Face v. 700 11.5, v. 1000 11.5

Drake Kronos v. 700 10.4, v. 1000 11.8

Faeza Zet v. 700 12.1, v. 1000 11.7

Joe Dalton v. 700 11.0, v. 1000 11.3

Senorita Tokio v. 600 10.3, v. 1000 11.8

Bonnewille W.I. v. 600 13.3, v. 1000 13.6

Iznogoud Am v. 700 9.4, v. 1000 10.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti