Hae tästä blogista

sunnuntai 22. tammikuuta 2023

Åby 18.1.

Hermione H.J. v. 700 16.3, v. 1000 16.3

Mint Brodda v. 700 16.0, v. 1000 16.1

Bold Lane v. 700 15.3, v. 1000 16.2

Thndrfrmdownunder v. 700 13.2, v. 1000 15.0

Dame Lane v. 700 12.2, v. 1000 13.2

Unique Creation v. 700 11.6, v. 1000 13.9

Monte Carlo v. 700 12.3, v. 1000 13.8

Special Topsecret v. 700 13.4, v. 1000 13.5

Ready Trophy v. 700 15.3, v. 1000 15.3

Barbaro As v. 700 16.8, v. 1000 16.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti