Hae tästä blogista

keskiviikko 14. huhtikuuta 2010

Vermo 14.4.

Do It v. 700 16.3, v. 1000 16.5,
Rim Bay Fay v. 700 12.6, v. 1000 13.9
Dazzling Mare v. 700 13.6, v. 1000 15.9
Upset Waltter v. 700 13.1, v. 1000 15.4
Swedpac F.H. v. 700 12.1, v. 1000 13.3
Perceval v. 700 14.4, v. 1000 15.5
B. Turolii v. 700 22.4, v. 1000 23.6
In This Corner v. 700 14.5, v. 1000 15.2
Joiviri v. 700 25.9, v. 1000 28.1
Sir SOund v. 700 13.3, v. 1000 14.7
Photocopy Jerk v. 700 12.1, v. 1000 13.9
Moussaka v. 700 13.7, v. 1000 14.9
Pine Zoot v. 700 14.3, v. 1000 15.4

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti