Hae tästä blogista

keskiviikko 14. syyskuuta 2011

Pori 9.9.

Sävel Virta v. 700 27.8, v .1000 28.1
General Avenger v. 700 16.4, v. 1000 17.1
Solo Savoy v. 700 16.5, v. 1000 17.1
Dynamit Harry v. 700 12.4, v. 1000 13.7
Tsingiska v. 700 24.5, v. 1000 25.5
Sunhill's Columbus v. 700 13.9, v. 1000 14.4
Stagline v. 700 17.7, v. 1000 17.8
Westcoast Spider v. 700 15.9, v. 1000 15.9
William Step v. 700 13.1, v. 1000 14.2
Rouva Fortuna v. 700 29.8, v. 1000 29.6

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti