Hae tästä blogista

perjantai 9. syyskuuta 2011

Teivo 6.9.

Pimun Vihu v. 700 33.9, v. 1000 33.5
Vismeeti v. 700 34.7, v. 1000 34.3
Roxanne Ås v. 700 17.8, v. 1000 18.1
Xpress Kemp v. 700 18.6, v. 1000 18.4
Vertigo Kemp v. 700 17.2, v. 1000 18.0
BWT Erne v. 700 18.0, v. 1000 18.4
Sakari v. 700 27.5, v. 1000 27.8
Rim Bay Fay v. 700 14.6, v. 1000 15.6
Sörgårdens Filippa v. 700 14.2, v. 1000 15.4
Marimin v. 700 20.2, v. 1000 22.1
Don Maurizio v. 700 14.0, v. 1000 15.4
Endless Riddle v. 700 14.1, v. 1000 17.7
Monopoly v. 700 13.2, v. 1000 15.2
Timothy Bird v. 700 13.8, v. 1000 15.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti