Hae tästä blogista

maanantai 26. elokuuta 2013

Solvalla 21.8.

Rescue Unit v. 700 16.3, v. 1000 16.2
Love You Silvio v. 700 13.1, v. 1000 14.3
Handler v. 700 11.4, v. 12.4
El Sueco v. 700 11.1, v. 1000 11.6
Digital Motion v. 700 10.9, v. 1000 11.9
Romeo Lavec v. 700 10.2, v. 1000 12.6
Mellby Beautiful v. 700 14.7, v. 1000 15.4
Pirro Bi v. 700 12.4, v. 1000 14.2
Vittorio v. 700 10.4, v. 1000 12.1
Nerone Bigi v. 700 9.1, v. 1000 11.1
Charrua Forlan v. 700 12.0, v. 1000 12.9
Hubby Star v. 700 13.5, v. 1000 13.7

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti