Hae tästä blogista

keskiviikko 8. kesäkuuta 2022

Vermo 18.5.

Kukkarosuon Kurko v. 700 25.6, v. 1000 27.1

Credit To Hope v. 700 11.4, v. 1000 13.0

Peachonthebeach v. 700 11.7, v. 1000 14.0

Westcoast Skipper v. 700 11.1, v. 1000 12.5

Dragon's Eye v. 700 11.3, v. 1000 13.8

Condesa v. 700 13.6, v. 1000 14.7

Lake's Diana v. 700 10.9, v. 1000 12.5

Goodygoodytwoshoes v. 700 9.9, v. 1000 12.0

Gyro Gearloose v. 700 12.6, v. 1000 13.7

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti